Cevap Yaz
1 Mayıs 2024, 14:20 - Sena Yazdı

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 267-271. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 267-271. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Belgrad gibi çeşitli edebiyat konularını barındıran 10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 267-271 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 267-271. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 267-271. Sayfa Cevapları Belgrad

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 267 Cevapları MEB Yayınları

Hazırlık

1. Tarih, tabiat, kültür, sanat ve medeniyet eserlerinin korunmasının önemi hakkındaki düşüncelerinizi ifade ediniz.
Cevap: Tarih, tabiat, kültür, sanat ve medeniyet bize büyük atalarımızdan miras kalmış, onu devam ettirebilmek için büyük fedakarlıklar ve çaba göstererek devam ettirdikleri maddi manevi unsurlardır. Bizler bu unsurlara sahip çıkarak öz benliğimizi korumalı, başka toplumların etkisi altına girmemeli, atalarımızdan bize miras kalan tarihi yapılardan, tabiattaki güzelliklerden; kültürel, sanatsal ve medeni unsurlarımızdan ilham alarak hayatımızı sürdürmeli ve gelecek nesillere aynı şekilde aktarmalıyız.


2. Aynı yerleri faklı zamanlarda gezmenin sonuçlarını aşağıdaki görsellerden hareketle değerlendiriniz.
Cevap: Aynı yerleri farklı zamanlarda gezmek, o yerin geçmişteki izlerine ve değişimine şahit olmamızı sağlar.


10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 271 Cevapları MEB Yayınları

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Belgrad adlı metinde geçen “yürekle kese, yumrukla kafa, kuvvetle bilginin birleşmesi” ifadesinden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
Cevap: Zengin olabiliriz ama iyi kalpli, merhametli ve bonkör olmalı, yumruğumuz sert olabilir ama aklımızı kullanarak doğru yöne çevirmeliyiz, kuvvetli olabiliriz ancak bilgisizlik insanın tüm iyi özelliklerini eleyerek onu alaşağı eder. Tüm bu özellikler tek başına aynı anda olmamalıdır.


2. Metinde geçen “Duruşuna bile yürüyüş veren bu beldeyi çok sevdim.” cümlesindeki altı çizili ifadeden ne anladığınızı belirtiniz.
Cevap: Altı çizili ifadede şehrinde hareket ediyor gibi görünmesi kastedilmiştir.


3. Metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.
Cevap:

Ana düşünce: İstanbul ve Belgrad’ın birbirine benzemesi. 

Yardımcı düşünceler:

 • Belgrad’ın görülmesi gereken yerlerinden birinin Kale Meydanı diğerinin Teraziya’ya olması.
 • Belgrad’daki yerlerde Türkçenin etkisinin olması.
 • Belgrad, Hırvatların sayesinde bakımlı hale gelmesi.
 • Belgrad’ın eski binalarının büyük olması.
 • Eski ve yeni yapıların iç içe olması. 

4. Belgrad adlı metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Cevap:

Konusu: Belgrad’ın tarihî, coğrafi, mimari ve kültürel özellikleri .

Amacı: Belgrad’ı tanıtma.

Hedef kitlesi: Okur kitlesidir.


5. Cümle yapıları, deyimler, kelime kadrosu, söz sanatları, akıcılık, nesnellik, öznellik, duygusallık, coşkunluk gibi hususları dikkate alarak metinde yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.
Cevap: Metinde deyimlere, benzetmelere, kişileştirmelere yer verilmiş, sade, anlaşılır bir dil kullanılmış olsa da kısmen eski kelimelere de yer verilmiştir. Yazar metni kendi öznel düşünce ve duygularına göre kaleme almıştır. 


6. Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi ve tarihî ögeleri belirleyiniz.
Cevap: Metinde milli ve manevi değerlere örnek olarak Belgrad’ın zamanında Türk şehri olması ve bunun yazarı üzmesi örneğini, sosyal siyasi değerlere ise Belgrad’ın zamanında Osmanlı himayesinde olması örneğini
 verebiliriz. 


7. Metinde yazarın bakış açısını belirleyiniz. Bakış açısını belirlerken yazarın konuyu hangi açıdan ele aldığını, yönlendirme yapıp yapmadığını, öznel veya nesnel davranıp davranmadığını dikkate alınız.
Cevap: Yazar metinde Belgrad’ı tanıtırken öznel yorumlara ve duygulara yer vermiş ve öznel bakış açısı ile yazmıştır.


8. Metinde fikrî, felsefi, siyasi veya estetik akım, gelenek veya anlayışların yansımalarını değerlendiriniz.
Cevap: Metin içerisinde yoğun bir şekilde milliyetçi düşünceler bulunuyor. Yazar romantizm akımının etkisinde yazısını yazmıştır.


9. Metindeki açık ve örtük iletileri; metinle ilgili beğeni, tespit, eleştiri ve güncellemelerinizi gerekçelendirerek ifade ediniz.
Cevap:

Açık İletiler:

 • Belgrad’ın yer adlarında Türkçenin etkisinin olması. 
 • Şehirde yeni ve eski yapılar iç içedir. 
 • Şehirdeki eski yapılar yenilerine nazaran daha büyüktür.
 • Belgrad bir çok yönü ile İstanbul’a benzemektedir.
 • Belgrad 3 asır Osmanlı hâkimiyeti altında kalmıştır.

Örtük İletiler:

 • Fatih Sultan Mehmet de Belgrad’ı fethetmeye çalışması.
 • Belgrad, Avrupa’ya açılan kapı olması.
 • Belgrad’ı Kanuni Sultan Süleyman’ın fethetmesi.

Etkinlik

a. Belgrad adlı metinde kullanılan anlatım biçimlerini, anlatım tekniklerini ve düşünceyi geliştirme yollarını belirleyiniz.
Cevap: Belgrad adlı metinde açıklama, öyküleme, betimlemeye yer verilerek karşılaştırma ve benzetme yapılmıştır. 


b. Kullanılan anlatım biçimlerinin, anlatım tekniklerinin ve düşünceyi geliştirme yollarının metindeki işlevlerini değerlendiriniz.
Cevap: Kullanılan anlatım biçimleri, anlatım teknikleri ve düşünceyi geliştirme yolları okura gözünde canlandırma fırsatı sunarak metinde anlatılanları yaşama hissi vermiştir.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.