Cevap Yaz
15 Ağustos 2023, 14:44 - Zülal Güneş Yazdı

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 192-193. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

12.Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 192-193. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 12. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan 12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 192-193 Cevapları konusunu paylaştık. VI. Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 192-193. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

12.Sınıf MEB Yayınları T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 192-193. Sayfa Cevapları VI. Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 192 Ders Kitabı Cevapları

1-3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

1. Yukarıdaki parçayı inceleyip DP döneminde takip edilen ekonomi politikası hakkında değerlendirme yapınız.
Cevap:  Ekonomiyi kalkındırmak amacı ile bu dönemde tarımı iyileştirecek ve güçlendirecek bir politika izlenmiştir. 

2. II. Dünya Savaşı sonrasında ülkenin ekonomik kalkınması için sizce ne gibi farklı önlemler alınabilirdi?
Cevap: Tarıma verilen önem sanayi alanında da verilmesi gerekirdi. Dışa satıma yönelik çalışmalar yapılmaya başlanmalıydı. 

3. Yabancı uzmanların Türkiye’de sanayi yerine tarım alanında yatırım yapılmasını önerme sebepleri nelerdir?
Cevap: Tarım yapacak alanın fazla olmasından kaynaklı bu yönde önerme sunmuşlardır. 


Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

4. II. Dünya Savaşı’nda ABD ve SSCB müttefik devletler olmalarına rağmen savaştan sonra bu iki devletin karşı karşıya gelmelerinin nedenleri nelerdir?
Cevap: SSCB savaştan sonra komünist rejimi yaymak için ülkeleri işgal etmeye başlanmıştır. Barış anlaşması yapılmasına rağmen bu yöndeki saldırıları arttığı için ABD bunu tehdit olarak görmüştür. ABD bunun üzerine SSCB’nın yayılma politikasına karşı SSCB’yi çevreleme politikası izlenmiştir. 

5. II. Dünya Savaşı’ndan sonra SSCB’nin Türkiye’den istekleri karşısında Türkiye nasıl bir politika takip etmiştir?
Cevap: Bu süreçte Türkiye ABD VE İngiltere’nin desteğini almış ve SSCB’yi reddetmiştir. 

6. Varşova Paktı’nın kurulma amacı nedir?
Cevap: NATO güçlerine karşı birbirine destek olma amacı ile kurulmuştur. 

7. 1945-1960 yılları arasında Türkiye’nin siyasal hayatında yaşanan değişiklikler nelerdir?
Cevap: Türkiye bu süreçte Çok partili hayata geçilmiştir. NATO’ya üye olmuştur. Atatürk’ün mezarı Anıtkabir’e taşınmıştır. 1960’da TSK yönetime el koymuş ve o zamanın Başbakanı olan Adnan Menderes idam edilmiştir.

8. Demokrat Partinin kurulmasının Türk siyasal hayatındaki önemini açıklayınız.
Cevap: Tek partili siyasi hayatı sonlandıran parti olmuştur. Bu parti ile demokrasi süreci başlamıştır. Bu parti ile tarıma olan önem artmış ve çiftçi desteklenmiştir. 


Aşağıdaki tabloda II. Dünya Savaşı sonrası Doğu Bloku ve Batı Bloku tarafından kurulan kuruluşlar y er almaktadır. Tabloya göre 9. ve 10. soruları cevaplayınız.

9. Tablodaki kuruluşların etkinlik sahalarına bakarak her iki blokun birbirleriyle mücadelede hangi alanlarda daha çok rekabet ettikleri söylenebilir? Neden?
Cevap: Askeri, siyasi ve ekonomik alanda rekabetleri olmuştur. Her iki blokta yayılmacı politikayı engellemek ve genişlemesini önlemek istemiştir. 

10. Her iki blokun birbirleriyle mücadelede kurdukları kuruluşlardan hangisi diğerlerinden daha öne çıkmış olabilir? Neden?
Cevap: NATO ön plana çıkmaktadır. Hala devamlılığını sürdürmektedir. 


Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız

11. Aşağıda verilen ülkelerden hangisi Doğu Bloku içerisinde yer almaz?
Cevap: E) Yunanistan


12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 193 Ders Kitabı Cevapları

12. SSCB, uydu ülkelerle Moskova arasındaki bağları güçlendirmek ve ideolojik faaliyetlerini tek bir merkezden idare etmek için aşağıdaki teşkilatlardan hangisini kurmuştur?
Cevap: B) Cominform

13. (…) Yukarıdaki bilgilerle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
Cevap: C) Devletin yerli ürünlerin üretimini artırmak için çalışmalar yürüttüğü

14. (…) Türkiye, NATO’ya üye olmak amacıyla yukarıda verilen savaşlardan hangilerine asker göndermiştir?
Cevap: B) Yalnız II

15. (…) Yukarıdaki teşkilatlardan hangileri günümüzde etkinliğini devam ettirmektedir?
Cevap: D) II ve IV

16. Aşağıdaki kişilerden hangisi Demokrat Partinin kurucuları arasında yer almaz?
Cevap: A) Şemsettin Günaltay 

17. (…) Verilen gelişmelerin kronolojik sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Cevap: E) III- I- II

18. II. Dünya Savaşı’ndan sonra SSCB’nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin yeniden düzenlenmesini istemesi aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur?
Cevap: C) Türkiye’nin ABD ile yakınlaşmasına

19. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Demokrat Partinin iktidar olduğu yıllarda meydana gelmiştir?
Cevap: B) Türkiye’nin NATO’ya üye olması

20. Yukarıda verilen partilerden hangileri II. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulmuştur?
Cevap: D) I ve II

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.