Cevap Yaz
20 Ekim 2023, 9:06 - Furkan Yazdı

5. Sınıf Beceri Temelli Testler 1. Kitap 18-19-20-21-22-23-24-25-26. Sayfa Cevapları

5.Sınıf Beceri Temelli Testler 1. Kitap 18-19-20-21-22-23-24-25-26. Sayfa Cevapları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerinin türkçe dersinde gördüğü Millî Mücadele ve Atatürk başlıklı 2. Üniteye ait çeşitli bilgilerin bulunduğu 5. Sınıf Beceri Temelli Testler 2. Ünite Sayfa 18-19-20-21-22-23-24-25-26 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan paylaşabilirsiniz.

5. Sınıf Beceri Temelli Testler 1. Kitap 18-19-20-21-22-23-24-25-26. Sayfa Cevapları

5.Sınıf Beceri Temelli Test Kitabı Sayfa 18-19-20-21-22-23-24-25-26.  Cevapları 2. TEMA: TÜRKÇE

2. TEMA: TÜRKÇE Testleri: Sayfa 18-19-20-21-22-23-24-25-26 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 18 Cevapları

1. Görme engelli bireylerin okuma ve yazma için kullandığı, kabartmalı yazılardan oluşan Braille alfabesi kendisi de görme engelli olan L. Braille (Breyl) tarafından icat edilmiştir. Bu alfabede kelimeler soldan sağa okunur.

Buna göre Braille alfabesiyle, şeklinde yazılan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) ÇIRAK


Önce hafiften bir rüzgâr esiyor
Yavaş yavaş sallanıyor
Yapraklar ağaçlarda
Uzaklarda, çok uzaklarda
Sucuların hiç durmayan çıngırakları

2. Bu dizelerde aşağıdaki duyu organlarından hangisiyle ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir? 
Cevap: A) Koklama

Çünkü ilk dizede “rüzgar esiyor” denilerek dokunma,
“Yavaş yavaş sallanıyor” diyerek görme,
“Sucuların hiç durmayan çıngırakları” denerek işitme duyularına değinilmiştir. Fakat A) şıkkındaki Koklama duyusuna dair bir dize bulunmamaktadır.

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 19 Cevapları

3. Başlık, bir yazının veya kitabın bölümlerinin başına konan ve konuyu kısaca tanıtan ifadedir.

Buna göre,
• Anlayışlı ve kibar olmak
• Hata yaptığında özür dilemek
• Yüksek sesle gülmemek
• Eleştiri yaparken kırıcı olmamaya özen göstermek

davranışlarından söz eden bir yazının başlığı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
Cevap: D) Nezaket 

Çünkü anlayışlı ve kibaro lmak, özür dilemek, yüksek sesle gülmemek ve kırıcı olmamaya çalışmak yazılı olmayan nezaket kurallarıdır. Bu yoldan çıkarak nezaket kuralı olduğu söylenebilir.


4.

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 19 Cevapları

Aşağıdakilerin hangisi bu metinlerde tanıtılan bitkilerin ortak özelliklerinden biri değildir?
Cevap: B) Yapraklarının farklı yönlere kıvrılabilmesi 

Çünkü metinde bahsedilen sinekkapan ve güneşgülü bitkilerinin etçil olduğundan, avlarını bir sıvı salgılayarak yakaladığından ve yapraklarının bazı noktalarında tüylerinin olduğundan bahsedilmiştir. Fakat iki bitki birbirinden farklı şekilde yapraklarını hareket etttirir.

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 20 Cevapları

5. Bazı ninnilerde, çocuk yetiştirirken anne ve baba dışındaki aile büyüklerine de görevler düştüğü belirtilir.

Aşağıdaki ninnilerden hangisi bu cümlede sözü edilen duruma örnektir?
Cevap: D)

Çünkü diğer dizelerin aksine D) şıkkındaki şiirin dizelerinde bebeğin dayısına, emmisine, babasına ve dedesine ait görevlerden bahsedilmiştir.


6. Dilimizin üstündeki küçük kabarcıklar, tat tomurcukları olarak adlandırılır. Bir insanın dilinde yaklaşık iki bin ila sekiz bin tat tomurcuğu vardır. Bu tomurcukların üst kısımlarındaki küçük deliklerde bulunan ince lifler, dilin yüzeyindeki tat moleküllerini algılar. Oluşan sinyalleri dilin alt ucundaki sinir demetine ileterek beyne gönderir. Tat tomurcukları ortalama on gün sonra yok olur ve dilin üstünde farklı yerlerde yeniden oluşur.

Bu metinde “tat tomurcukları” ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Cevap: D) Hangi hızla çoğaldığına

Çünkü ilk cümlede tat tomurcuklarının nerde bulunduğuna, ikinci cümlenin sonunda işlevinin ne olduğuna ve son olarak son cümlede ise ne kadar süre etkin olduğuna değinilmesine rağmen D) şıkkındaki seçenek olan hangi hızla çoğaldığına dair bilgiyi vermemiştir.

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 21 Cevapları

7.

Ok; yay vasıtasıyla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa çubuğa verilen isimdir. Dört kısımdan oluşur:
Çubuk: Okun, yelek ve temren arasında kalan bölümüdür.
Yelek: Okun, yay kirişine takılan bölümünde yer alan ve havada düzgün dönerek uçmasını sağlayan tüydür.
Gez: Okun arkasında bulunan ve yaya takılmasını sağlayan oyuk kısımdır.
Temren: Okun ucuna takılan madenî parçadır.

Bu bilgilere göre okun bölümleri aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir?
Cevap: D)

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 21 Cevapları


8.

l. Beyin sinyallerini takip eden bu teknoloji, algıladığı verileri anlaşılır bir biçimde telaffuz edebiliyor.
ll. Hedef gerçekleşirse konuşma sorunları yaşayan insanların bu teknoloji sayesinde iletişim kurması mümkün olabilecek.
lll. Bir grup mühendis, insan düşüncesini sese çeviren bir teknoloji geliştirdi.
lV. Sistemin karmaşık kelimeler ve cümlelerle ilgili testlerden de geçmesi gerekiyor.

Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istendiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
Cevap: C) lll – I – IV – II

Çünkü C) şıkkındaki gibi cümleleri sıralamaya oturtunca giriş-gelişme-sonuç bağlamında mantıklı bir paragraf ortaya çıkıyor.

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 22 Cevapları

9.

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 22 Cevapları

Aşağıdakilerden hangisi bu başlık ve görselden hareketle yazılan bir metnin konusu olmaya en uygundur?
Cevap: B) Arıların doğadaki denge için önemi


10. Aşağıda bir dergiye abone olan dört çocuğun bu dergiye gönderdiği mektuplardan bazı bölümler verilmiştir:

(…)

Bu mektuplardan hareketle söz konusu dergiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: C) Yazar ve şairlerle görüşme fırsatı sunmaktadır. 

Çünkü Neslihan’ın dediğine göre ailesindeki tüm yaş gruplarının dergiyi okuduğunu söylemiş bu nedenle A) şıkkı olamaz.

Harun’un dediğine göre dikkat çekici, ilginç konuların olduğu bir bölüm var. Bu mektuptan yola çıkarak B) şıkkının doğru olduğu söylenebilir.

Salih’in dediğine göre dergi her ayın on beşinde postalanıyor. Bu mektuptan yola çıkarak D) şıkkının doğrudur. Yanlış olan şık C) şıkkıdır.

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 23 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 23 Cevapları

11. Bu metni inceleyen bir müşteri, sözü edilen ürünle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşamaz?
Cevap: C) Dayanıklılığı

Çünkü metinde renk seçenekleri, çamaşır makinesinde yıkanabildiği ve malzeme yapısından bahsedilmiştir. Fakat dayanıklılığına dair herhangi bir şeyden bahsedilmemiştir.


12. Soru eki olan “mi” cümleye pekiştirme, zaman, rica ve koşul anlamları da katabilir.

Buna göre “mi” soru eki aşağıdakilerin hangisine yay ayraç içinde verilen anlamı katmamıştır?
Cevap: D) Onu gördük mü hepimizin yüzü gülmeye başlardı.(Rica)

D) şıkkındaki “mı” ifadesi koşul ifadesi katmıştır. Bu nedenden dolayı cevap D)’dir.

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 24 Cevapları

13.

II. metindeki konuşma aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa I. metinde verilmek istenen mesaj yansıtılmış olur?
Cevap: D) İnsan olmak


14. Büyük yazar ve şairlerin sırrı, gösterişli cümlelerde değil, gündelik dildeki kelimelere yükledikleri yeni ve şaşırtıcı anlamlarda gizlidir. Onlar, cümlelere gelişigüzel yerleştirdiğimiz kelimeleri, aklımıza hiç gelmeyen bir biçimde kullanarak günlük dilin ötesine geçerler.

Bu parçada yazar ve şairlerin hangi özelliği vurgulanmaktadır?
Cevap: C) Sıra dışılığı

Çünkü metinde günlük kullandığımız kelimeleri sıradışı hale getirerek yükledikleri şaşırtıcı anlamlarla ön plana çıktıklarından bahsedilir.

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 25 Cevapları

15. • I ve II numaralı sözcükler anlam bakımından birbirinin yerini tutabildiği için eş anlamlıdır.
• II ve III numaralı sözcükler birbiriyle çelişen özellikleri ifade ettiği için zıt anlamlıdır.

Aşağıdakilerin hangisinde sözcükler bu açıklamaya göre düzenlenmiştir?
Cevap: A) Esir Tutsak Özgür 

I ve II’deki kelimeler eş anlamlı kelimelerdir. III numaralı yerdeki Özgür kelimesi ise I ve II numaradaki kelimelerle zıt anlamlıdır. Bu nedenle tarife göre doğru cevap A şıkkıdır.


16. Dede:
— Sana bir soru soracağım, yavrum: Sürahi mi bardağa eğilir, bardak mı sürahiye?

Torun:
— Sürahide su olduğu için sürahi, bardağa eğilir.

Dede:
— Aferin sana! İşte bilge insanlar da gönlünü yere sermeyi bilen alçak gönüllü kişiler olduğu için bilgi ve görgüsünü aktarırken karşısındakinin önünde eğilir. Atalarımız boşuna “- – – -” dememiş.

Bu metinde boş bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdaki atasözlerinden hangisi getirilmelidir?
Cevap: B) Ağaç, meyvesi olunca başını aşağı salar. 

Çünkü B) şıkkındaki atasözünün tanımı dedenin son cümlede söylediği tarife uymaktadır.


17. Renklerin duygular üzerindeki etkisiyle ilgili birçok çalışma var. Peki, nasıl oluyor bu? Tabii ki düşüncelerle. Mesela bulutların rengine bakıp günün bize hazırladığı sürprizlere dair bir düşünceye kapılırız ve bu, duygu durumumuzu etkiler ya da beyaz bir kâğıt üzerindeki siyah yazıları rahatlıkla okuyabiliriz. Kâğıtla yazının renkleri birbirine çok yakın olursa yazıyı okumak zorlaşır, bu da insanın duygu durumunu etkiler.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisi insana özgü bir özellik kazanmıştır?
Cevap: C) gün

Çünkü paragrafın ikinci cümlesinde “gün” varlığının insana özgü bir özellik kazandırmış ve gerçekten bir canlıymış gibi tarif edilmiştir.

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 26 Cevapları

18. Bu metinlerde sözü edilen uygulamaların amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
Cevap: A) Kitap okumanın belli bir yeri ve zamanı olmadığını göstermek 

Diğer şıklarda metinle alakasız cümleler bulunmasına rağmen en mantıklı olan A) şıkkında kitap okumanın yeri ve zamanının olmayacağının vurgulanması doğrudur. Otobüs beklerken, parkta yürürken kitap okunabilir.


19. Deyimler, bir olayı ya da durumu etkileyici bir şekilde anlatmak için kullanılan söz gruplarıdır. Örneğin “çok özlemek” anlamında – – – -, “karşısındakine dokunacak veya kötü bir sonuç doğuracak söz söylemek” anlamında – – – -, “önemsiz ve küçük bir sorunu büyütmek” anlamında – – – – deyimi kullanılır.

Aşağıdaki deyimlerden hangisi bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez?
Cevap: C) avucunun içi gibi bilmek

İlk boşluğa “burnunda tütmek”,
İkinci boşluğa “çam devirmek”,
Sonuncu boşluğa ise “bir bardak suda fırtına koparmak” deyimi getirilir. Boşta kalan deyim C) şıkkındaki “avucunun içi gibi bilmek” olduğundan dolayı doğru şık C)’dir.


20. • Bazı kısaltmaların sonunda kullanılır.
• Sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılır.
• Kitap ve dergi künyelerinin sonunda kullanılır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktanın (.) bu işlevlerinden herhangi birinin örneği yoktur?
Cevap: B) Bakanlık, hazırladığı örnek soruları https://odsgm.meb.gov.tr adresinden yayımlıyor. 

A) şıkkında belirtildiği gibi sayılarda sıra belirtmek için,
C) şıkkında Kitap veya dergi künyesinin sonunda,
D) şıkkında bazı kısaltmaları

belirtmek amacıyla kullanılmıştır. Ancak B) şıkkındaki noktalama işareti verilen bilgilerdeki tanımlara uymamaktadır.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.