Cevap Yaz
26 Ekim 2023, 22:18 - Furkan Yazdı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 48-49-50-51-52-53-54. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 48-49-50-51-52-53-54. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 48-49-50-51-52-53-54. Sayfa Cevapları Türklerin Ana Yurdu Orta Asya

6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 48 Ders Kitabı Cevapları

TÜRKLERİN ANAYURDU ORTA ASYA

Hazırlanalım

6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 48 Ders Kitabı Cevapları

1. Orta Asya’yı çevreleyen yeryüzü şekillerini haritadan yararlanarak söyleyiniz.
Cevap: Orta Asya’yı çevreleyen yeryüzü çorak, bozkır ve yüksek dağlarla kaplı bir alandır.

2. Yaşadığınız yeri düşünerek, coğrafi özelliklerin insanların yaşayış tarzı ve ekonomik faaliyetleri üzerindeki etkisini tartışınız.
Cevap: Günümüzde verimli toprakların ve yüksek dağların az olduğu bu topraklarda insanlar sanayi, hayvancılık ve tarım ile uğraşmaktadır. İnsanlar bu coğrafi şekillerden ötürü yerleşik hayata geçmiştir.


Cevaplayalım

Orta Asya’da yapılan arkeolojik kazılarda savaş aletleri, çanak çömlekler, kilimler, süs eşyaları vb. bulunmuş olması Türklerin hangi ekonomik faaliyetlerle uğraştıklarını göstermektedir? Söyleyiniz.
Cevap: Orta Asya’da yapılan arkeolojik kazılara göre Türkler eskiden savaşçı bir toplumdur. Bunun yanı sıra ekonomik açıdan geçinmek için çanak çölek, kilim ve süs eşyaları kullanmış ve satmıştır.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 49 Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 49 Ders Kitabı Cevapları

Cevaplayalım

1. Okuduğunuz parçadan yola çıkarak Türklerin yaşantıları hakkında neler söyleyebilirsiniz? Tartışınız.
Cevap: Okuduğum parçaya göre Türkler eskiden konar göçer bir hayat yaşıyorlardı. At çok önemli bir hayvandır çünkü at savaş alanında Türklerin hızlı hareket etmesini sağlamıştır. Kılıç ve ok-yay en sık kullanılan savaş aletleridir. Çadırlarda yaşamaktalar ve kilim, çömlek gibi ekonomik faaliyetlerle uğraşmışlardır. 

2. Türklerin atı evcilleştirmeleri, tekerleği kullanmaları göçlerini nasıl kolaylaştırmıştır? Açıklayınız.
Cevap: Türkler atı evcilleştirip tekerleği kullanarak ağır yüklerini bu hayvanlara yüklemişlerdir. Bu hayvanlarda tekerlek ile daha hızlı hareket etmiş ve göçler hızlanmış ve kolaylaşmıştır.

3. Konargöçer yaşantı içerisinde çadırların Türkler için önemini söyleyiniz.
Cevap: Konargöçer bir yaşantıda taştan evde kalamazlar. İnsanlar çadırlarını kurarak soğuktan ve dışarıdaki tehlikelerden korunurlar.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 51 Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 51 Ders Kitabı Cevapları
Cevaplayalım

Yukarıdaki metinden yola çıkarak Hun Türklerinin siyasi yaşantıları hakkında neler söyleyebilirsiniz? Tartışınız.
Cevap: Hun Türkleri babadan oğula geçen bir kut sistemi vardır. Hun Devletinin başındaki kişi kendi veliahtını belirlemenin yanı sıra çocuklarının ordunun hangi konumunda bulunması gerektiğinide bildirmiştir.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 52 Ders Kitabı Cevapları

Aşağıdaki haritayı inceleyerek verilen soruları cevaplayınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 52 Ders Kitabı Cevapları

1. Haritadan faydalanarak Türklerin hangi yönlere ve bölgelere göç ettiğini söyleyiniz.
Cevap: Türkler Asya’da ve Avrupada pek çok noktaya göç etmiştir. Bu noktalar Sibirya, Doğu Asya, Çin, Hindistan, Arap Yarımadası, Anadolu, Doğu Karadeniz, Orta Avrupa ve Balkan topraklarına göç etmişlerdir.

2. Türklerin tarih boyunca çok çeşitli bölgelere yayılması Türk tarihini siyasi, coğrafi, kültürel ve ekonomik olarak nasıl etkilemiş olabilir? Aşağıdaki boşluğa yazınız.
Cevap: 

Siyasi: Türklerin daha geniş coğrafyada söz hakkının geçmesini sağlamıştır. Türkler Avrupa’dan, Asya’ya söz hakkına sahip olmuşlardır.

Coğrafi: Türkler daha rahat ve verimli coğrafyalara göç ettikleri zaman yerleşik hayata geçmiş ve tarıma başlamıştır.

Kültürel: Türkler gittiği bir çok yerde başka milletlerin altında asimile olmuş ve benliklerini kaybetmiştir. Ancak Anadolu gibi verimli topraklara göç edenler milli benliklerini korumuş ve kültürlerini zenginleştirmiştir.
Ekonomik: Türkler göç ettiği bölgelerin bir kısmında özellikle Avrupa ve Anadolu topraklarında yerleşik hayata geçerek tarım ve ticareti geliştirmişlerdir.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 53 Ders Kitabı Cevapları

Hunların yaşantılarını dile getiren şiirden yola çıkarak, aşağıdaki açıklamalarda istenen cevapları ağaçtaki kutucuklara yazınız.

a) Çadır
b) Yünden ip ve keçe 
c) Koyun eti ve süt
ç) Davul
d) Bakır ve demir
e) Bozkır

6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 54 Ders Kitabı Cevapları

Cevaplayalım

1. Pazırık Halısı, Türk kültürünün hangi alanında bize bilgi vermektedir? Söyleyiniz.
Cevap: Pazırık halısında bulunan hayvan, bitkisel ve geometrik motifler kullanıldığından dolayı Türklerin o zamanlarda bu hayvan, bitki ve geometrik şekillerle uğraştıklarını anlayabiliriz.

2. Her iki dokuma görselini inceleyerek benzerlik ve farklılıkları nelerdir? Söyleyiniz.
Cevap: Pazırık halısı daha soluk renklerden dokunmuşken, Bayat Kilimi daha canlı renklerle dokunmuştur. Pazırık halısı yünden yapılırken, Bayat Kilimi koyun yününden yapılmıştır.
3. İki haberden yola çıkarak Türk kültürünün sürekliliği hakkında neler söyleyebilirsiniz? Tartışınız.
Cevap: Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan dokumacılık günümüzde yeni öğrencilerede ilham kaynağı olarak eski Türk geleneğini canlandırmayı başarmıştır.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.