Cevap Yaz
28 Nisan 2024, 21:02 - Furkan Yazdı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 151-152-153-154-155-156-157-158-159. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

6 Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 151-152-153-154-155-156-157-158-159. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerimizin ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı cevapları sayfa 151-152-153-154-155-156-157-158-159 anadol yayıncılık konusunu cevapladık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 151-152-153-154-155-156-157-158-159. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 151-152-153-154-155-156-157-158-159. Sayfa Cevapları Ünite Değerlendirme Çalışmaları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 151 Ders Kitabı Cevapları

ŞİFREYİ BULALIM

Aşağıdaki bulmacada kutucuk içerisindeki kavramlar (aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı, sağdan sola, soldan sağa yazılarak) gizlenmiştir. Bu kavramları bularak üzerini çizdiğinizde geriye kalan harflerden bir şifre oluşacaktır. Bu şifreyi bulunuz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 151 Ders Kitabı Cevaplarıı

Şifre: BİLİMSELLİK

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 152 Ders Kitabı Cevapları

ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A. Aşağıdaki soruları, karışık şekilde verilen harfleri bir araya getirerek cevaplayınız.

1. Hipotez
2. Buluş
3. Mucit
4. Coğrafya
5. Korsan yayın
6. Sosyoloji
7. Psikoloji


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 153 Ders Kitabı Cevapları

B. Aşağıdaki dallanmış ağaç etkinliğinde okuduğunuz ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yönünde ilerleyiniz. Buna göre aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.
Cevap:

1. Etkinliği hatasız tamamlayan öğrenci kaçıncı çıkışa ulaşır?
Cevap: Etkinliği hatasız tamamlayan öğrenci 8. çıkışa ulaşır.

2. Hangi kutucuklardaki ifadeler doğrudur?
Cevap: 2-4-5 ve 6. kutucukta yer alan ifadeler doğru ifadelerdir.

3. Hangi kutucuklardaki ifadeler yanlıştır? Yanlış olan ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.
Cevap: 1-3 ve 7. kutucukta bulunan ifadeler yanlıştır.

1. Kutucuk: Arkeoloji alanında yapılan çalışmalar geçmiş yaşam hakkında bize bilgi verir.

3. Kaynakça oluşturulurken kaynak ismi, yazarı, basım yeri ve yılının belirtilmesi gerekir.

7. Mazhar Osman, akıl ve sinir hastalıklarının tedavisine çağdaş yöntemler uygulayarak öncülük yapmıştır.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 153 Ders Kitabı Cevapları

 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 154 Ders Kitabı Cevapları

C. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.

1. (D)
2. (Y)
Cevap: Bilimsel bir araştırma yapmanın ikinci basamağı Varsayım (Hipotez) Oluşturmaktır.

3. (D)
4. (Y)
Cevap: Bilimsel ve teknolojik gelişmeler bilimin değer görmesiyle beraber günümüzde daha hızlı olmaktadır.

5. (D)
6. (Y)
Cevap: Bilimsel araştırmalar sırasında farklı kaynaklardan araştırma yapılmalıdır.

7. (D)
8. (Y)
Cevap: Korsan yayınları çoğaltan ve satan kişiler devlete vergi vermezler.


Ç. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.

1. __tarih __
2. __Felsefe__
3. __filozof __
4. __TÜBİTAK __
5. __teknoloji __
6. __patent __
7. __telif __
8. __bandrol __

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 155 Ders Kitabı Cevapları

D. Aşağıdaki kavram haritasındaki numaralandırılmış kutucukları, verilen kavramlardan uygun olanıyla tamamlayınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 155 Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 156 Ders Kitabı Cevapları

E. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler insanlığa birçok alanda büyük kolaylıklar sağlamakta, insanlar zamanla yeni buluşlar ortaya koymaktadır. Aşağıda verilen alanlarla ilgili, günümüzde hangi bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yapıldığını araştırarak bunların gelecekteki yaşam üzerine olası etkilerini yazınız.

Sağlık Alanındaki Gelişmeler

 • Uzaktan bağlantı ile ameliyat yapmak.
 • Akıllı bandajlar.
 • Diş operasyonu yapan robotlar.
 • Hasar görmüş dokuyu tek dokunuşla onaran çip.
 • Düşünce okuyabilen beyin stenti.
 • Midede sindirilebilen sensör.

Eğitim Alanındaki Gelişmeler

 • Akıllı Tabletler
 • Elektronik Eğitim Materyalleri
 • Akıllı Tahtalar

Ulaşım Alanındaki Gelişmeler

 • Yapay zeka sayesinde gelişen otonom araçlar.
 • Elektrikli araçlar.
 • Hybrid araçlar.
 • Jet motorları.

İletişim Alanındaki Gelişmeler

 • Yüksek internet hızı kapasitesine ulaşımın kolaylaşması.
 • Dünya genelinde sınırsız ve hızlı iletişim.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 157 Ders Kitabı Cevapları

F. 6. sınıf öğrencisi Hande, öğretmeninin verdiği bilimsel araştırma çalışmasını yapmak istiyor. Bunun için bilimsel araştırma basamaklarını takip etmesi gerekmektedir. Bu konuda Hande’ye yardımcı olmak için aşağıda verilen kutucuklara sırasıyla bilimsel araştırma basamaklarını yazınız.

Bilimsel Araştırma Basamakları

1. Aşama ⇒ Araştırma Sorusunu Belirlemek

2. Aşama ⇒ Varsayım (Hipotez) Oluşturmak

3. Aşama ⇒ Kaynak Taraması Yapmak

4. Aşama ⇒ Bilgileri Sınıflandırmak

5. Aşama ⇒ Metin Oluşturmak


G. Aşağıda verilen sosyal bilimlerin, toplum hayatına etkileriyle ilgili örnekler yazınız.

Arkeoloji: Kazılar sonrası ortaya çıkan tarihi kalıntıları inceler.

Tarih: Toplumun önemli olaylarını konu alan ve yerle ilgili bağlantılı tarihi bilgileri araştırır.

Coğrafya: İnsanın doğal çevreyle bağlantısını inceleyen bilim dalıdır. Ana odağı yeryüzüdür.

Felsefe: Bilginin ve varlığın kaynağını araştıran bilim dalıdır.

Sosyoloji: Bir toplumun örf ve adetlerini, toplumsal olaylar ile yaşama tarzlarını inceler.

Antropoloji: Yakın ve uzak geçmişteki insanların ve toplulukları inceleyen bilim dalıdır.

Psikoloji: İnsanların ruhunu ve zihnini inceleyen bilim dalıdır.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 158-159 Ders Kitabı Cevapları

1. Sorunun Cevabı B) şıkkıdır.

2. Sorunun Cevabı A) şıkkıdır.

3. Sorunun Cevabı C) şıkkıdır.

4. Sorunun Cevabı A) şıkkıdır.

5. Sorunun Cevabı D) şıkkıdır.

6. Sorunun Cevabı C) şıkkıdır.

7. Sorunun Cevabı B) şıkkıdır.

8. Sorunun Cevabı C) şıkkıdır.

9. Sorunun Cevabı B) şıkkıdır.

10. Sorunun Cevabı D) şıkkıdır.


H. Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Sosyal bilimler alanında yapılan çalışmaların toplum hayatındaki önemini ifade ediniz.
Cevap: Sosyal bilimler insanları ve toplumu inceleyen bilim dalıdır. Sosyal bilimler insanların arasındaki ilişkiyi araştırdığı için toplumsal sorunlara açıklık getirebilir.


2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, bireylerin yaşantısına nasıl etkiler yaptığını açıklayınız.
Cevap: Bilimsel ve teknolojik faaliyetler evimize girdiği zaman bazı aletler bize gündelik hayatta zamandan ve kas gücünden kazandırırlar. Zorlanarak yapacağımız işleri kolaylıkla ve hızlıca yapabiliriz.


3. Bilimsel bir araştırma yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini belirtiniz.
Cevap: Bilimsel bir araştırma yaparken şu aşamalara uyulmalıdır:

1. Aşama ⇒ Araştırma Sorusunu Belirlemek

2. Aşama ⇒ Varsayım (Hipotez) Oluşturmak

3. Aşama ⇒ Kaynak Taraması Yapmak

4. Aşama ⇒ Bilgileri Sınıflandırmak

5. Aşama ⇒ Metin Oluşturmak


4. Telif ve patent hakları saklı olan ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin neden gerekli olduğunu açıklayınız.
Cevap: Çünkü telif ve patent hakları kapsamında tutulan ürünlerin temin edilmesi durumunda telif sahibi para kazanır ve bunun üzerinden devlete para verir. Bu nedenle devletin ve patent sahibinin mağduriyete uğramaması için orijinal ürünleri almamız gerekir.


6.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 151-152-153-154-155-156-157-158-159. Sayfa, Ünite Değerlendirme Soruları içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.