Cevap Yaz
15 Aralık 2023, 0:39 - Betül Yazdı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 72-73-74-75-76-77-78-79. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 72-73-74-75-76-77-78-79. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı konusunda 6. Sınıf öğrencilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76-77-78 ve 79’daki Ders Kitabı Cevaplarını paylaştık. Eksik yada hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 72-73-74-75-76-77-78-79. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık konusunda Ünite Değerlendirme Çalışmaları konusunu cevapladık.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 72-73-74-75-76-77-78-79. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 72-73-74-75-76-77-78-79-80. Sayfa Cevapları Ünite Değerlendirme Çalışmaları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 72 Ders Kitabı Cevapları

A. Aşağıdaki soruları, karışık şekilde verilen harfleri bir araya getirerek cevaplayınız.

1. Mekkeli Müslümanlar ile müşrikler arasında yapılan ilk savaşın adı nedir?
Cevap: Bedir

2. Müslümanların müşriklerin baskısından kurtulmak, İslamiyet’i daha rahat yaşamak ve yaymak amacıyla Medine’ye yaptıkları göç hareketine ne denir?
Cevap: Hicret

3. Kök Türk Devleti’nin merkezinin adı nedir?
Cevap: Ötüken

4. Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarının adı nedir?
Cevap: Gazneli Mahmut

5. Türklerin tarihte Bizanslılarla yaptığı ilk savaşın adı nedir?
Cevap: Pasinler

6. Bir caminin etrafında yapılmış medrese, şifahane, kütüphane, türbe, hamam ve imaret gibi değişik amaçlara hizmet eden yapılar topluluğuna ne denir?
Cevap: Külliye

7. Hindistan’dan başlayarak Avrupa’ya kadar uzanan ticaret yolunun adı nedir?
Cevap: Baharat yolu

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 73 Ders Kitabı Cevapları

B. Aşağıdaki dallanmış ağaç etkinliğinde okuduğunuz ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yönünde ilerleyiniz. Buna göre aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Etkinliği hatasız tamamlayan öğrenci kaçıncı çıkışa ulaşır?
Cevap: 4. çıkışa ulaşır.

2. Hangi kutucuklardaki ifadeler doğrudur?
Cevap: 1,3,4,7

3. Hangi kutucuklardaki ifadeler yanlıştır? Yanlış olan ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.
Cevap: 2,5,6

2=Asya Hun devletinin ilk hükümdarı Teoman dır.
5=Kuranı kerim Hz.Ebubekir döneminde kitap haline getirilmiştir.
6= Gazneliler değil Karahanlılar kurmuşlardır.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 73 Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 74 Ders Kitabı Cevapları

C.Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.

1. (…D…)
2. (…D…)
3. (…Y…)
4. (…D…)
5. (…D…)
6. (…Y…)
7. (…D…)
8. (…Y…)

Ç.Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.

1. Türklerin ilk ana yurdu …orta asya…. olarak kabul edilmektedir.

2. …Uygurlar…… Maniheizm dinini kabul etmesi savaşçılık yeteneklerini zaman içinde kaybetmesine sebep oldu.

3. İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası’nda ……putperestlik….. yaygındı.

4. Peygamber Efendimiz’in vefatından sonraki dönemde İslamiyet’in lideri olarak kabul edilen kişiye ………halife……. unvanı verilirdi.

5. Edebiyat alanında ilk Türk-İslam eserleri ………karahanlılar….. Dönemi’nde yazılmıştır.

6. ……Çaka Bey……………… ilk Türk donanmasını kuran ve ilk deniz komutanı olan Türk beyi olarak kabul
edilmektedir.

7. Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde inşa edilen darüşşifa veya şifahane olarak bilinen mimari yapılar insanlara ………sağlık …….. alanında hizmet verirdi.

8. II. Kök Türk Devleti en parlak dönemini ………Bilge Kağan…….. zamanında yaşadı.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 75 Ders Kitabı Cevapları

D. Kutucuklarda isimleri verilen devletlerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bunu yaparken kutucuklardaki harflerden uygun olanları noktalı yerlere yazınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 75 Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 76 Ders Kitabı Cevapları

E. Aşağıdaki tabloda Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinden bazılarına ait özellikler verilmiştir. Bunları inceleyerek verilen özelliğin hangi alanla ilgili olduğunu noktalı yerlere yazınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 76 Ders Kitabı Cevapları


F. Aşağıda Dört Halife Dönemi’ndeki gelişmelerden bazıları verilmiştir. Bunları inceleyerek verilen gelişmenin hangi halife döneminde olduğunu noktalı yerlere yazınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 76 Ders Kitabı Cevapları1

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 77 Ders Kitabı Cevapları

G. Türklerin Anadolu’yu yurt edinme süreciyle ilgili bazı bilgiler aşağıda karışık olarak verilmiştir. Bunları inceleyerek olayların gerçekleşme sırasına göre doğru sıralamayı yapınız.
Cevap:

1) c
2) b
3) ç
4) a
5) e
6) d


Ğ. Aşağıda verilen kavramları ve ifadeleri kullanarak ünitede öğrendiğiniz konularla ilgili cümleler kurunuz ve noktalı yerlere yazınız.

1. Orta Asya, hayvancılık, Türkler
Cevap:Türkler Orta Asya da hayvancılıkla uğraşmışlardır.

2. Kavimler Göçü, Avrupa Hun Devleti, Balamir
Cevap:Hunlar Balamir önderliğinde kavimler göçünü başlatarak Avrupa Hun devletini kurmuşlardır.

3. Müslümanlar, Bedir Savaşı, Mekkeli müşrikler
Cevap: Müslümanlar Hz.Muhammed eşliğinde mekkeli müşriklerle Bedir savaşını yapmışlardır.

4. Türkler, müslümanlık, Talas Savaşı
Cevap: Türklerde müslümanlık Talas savaşından sonra yayılmaya başlamıştır.

5. Gazneliler, Büyük Selçuklu Devleti, Dandanakan Savaşı
Cevap: Büyük Selçuklu Devlet ile Gazneliler arasında olan Dandakan savaşının sonunda Gazneliler yıkılmaya başlamışlardır.

6. Alp Arslan, Malazgirt Savaşı, Anadolu
Cevap: Alp Arslan Malazgirt savaşı ile Türklere Anadolunun kapılarını açmıştır.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 78 Ders Kitabı Cevapları

H. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Sorunun Cevabı B) Türklerin Haçlılarla mücadele etmesi şıkkıdır.

2. Sorunun Cevabı B) Torumtay Darüşşifası’nın yapılması şıkkıdır.

3. Sorunun Cevabı B) Ekonomik şıkkıdır.

4. Sorunun Cevabı D) Uhud Savaşı şıkkıdır.

5. Sorunun Cevabı B) Emevilerin uyguladığı Arap milliyetçiliği politikası şıkkıdır.

6. Sorunun Cevabı C) Kervansaray şıkkıdır.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 79 Ders Kitabı Cevapları

7. Sorunun Cevabı C) Kültürel şıkkıdır.

8. Sorunun Cevabı D) I, II ve III şıkkıdır.

9. Sorunun Cevabı A) İslamiyet insanların günlük yaşamlarında değişimlere neden olmuştur. şıkkıdır.


I. Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Orta Asya’nın coğrafi özelliklerinin, buradaki Türklerin yaşamı üzerindeki etkilerini açıklayınız.
Cevap: Orta Asya nın ikliminin bozkır olmasından dolayı hayvancılık yapmışlardır ve bunun sonucunda göçebe yaşamışlardır.

2. İslamiyet’i kabul etmelerinin Türklerin yaşamındaki etkilerini ifade ediniz.
Cevap:Yerleşik hayata geçmişlerdir ve gaza düşüncesi ile savaşçılıklarını arttırmıştır.

3. Türklerin İslamiyet’i kabul etmesini hızlandıran olayları belirtiniz.
Cevap: Türklerdeki inanışlarla islamiyetteki inanışların birbiriyle hemen hemen aynı olması türklerin islamiyeti kabul etmesini hızlandırm

4. Mevlânâ’nın ve Ahi Evran’ın Anadolu’nun yurt edinilme sürecine nasıl katkıda bulunduklarını açıklayınız.
Cevap:Birlik ve beraberliği öğütlemişlerdir.

5. Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası ilişkileri nasıl etkilediğini belirtiniz.
Cevap: Tarihi ticaret yolları sayesinde medeniyetler arasında etkileşim olmuştur.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 72-73-74-75-76-77-78-79. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık 2023-2024

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.