Cevap Yaz
19 Aralık 2021, 5:20 - admin Yazdı

7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları FCM Yayıncılık


7.Sınıf FCM Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 9. Sayfa Cevapları Hazırlık Çalışmaları

İçindekiler

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı FCM Yayıncılık Sayfa 9 Ders Kitabı Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1. Âlem, melek, ahiret ve kıyamet kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.
Cevap:

Melek Ahiret Kıyam
2. “Melek yüzlü”, “Sanki kanatsız bir melek!” ifadeleri ne anlama gelir? Aile büyüklerinizle bu konuda konuşunuz.
Cevap: Bu tarz kelimeler o kişinin ne kadar güzel, yakışıklı, günahsız ve masum biri olduğunu ifade eder.

3. Bir Kur’an mealinden, melekleri konu alan iki ayet araştırıp bunları defterinize yazınız.
Cevap:

Melekler ile ilgili ayetler
4. Dört büyük melek hangileridir? Bunların adını ve görevlerini genel ağ, ilmihâl kitapları vb. kaynaklardan araştırınız.
Cevap:

1-) Cebrail: Allah’ın sözlerini peygamberlere ulaştıran vahiy meleğidir.
2-) Azrail: Eceli gelen insanların canını almakla görevli ölüm meleğidir.
3-) Mikail: Doğa olaylarını kontrol eden melektir.
4-) İsrafil: Kıyamet günü sûra üfleyerek kıyameti başlatacak melektir.

5. Ahiret hayatını konu alan bir ayet araştırarak defterinize yazınız.
Cevap:

Ahiretle ilgili ayet

6. Hz. İsa’nın (a.s.) kim olduğunu araştırınız. Araştırmanız sonucunda elde ettiğiniz bilgileri defterinize özetleyiniz.
Cevap: Hz. İsa kendisine İncil isimli kutsal kitap inmiş ve Hristiyanlık dinini yayan peygamberdir. Kudüs bölgesinde yaşamış olan peygamberin Yahudiler tarafından tam öldürülmek üzereyken göğe yükseldiği bilinir.

7.Sınıf FCM Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 10-11-12-13-14-15. Sayfa Cevapları 1. GÖRÜLEN VE GÖRÜLEMEYEN VARLIKLAR

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı FCM Yayıncılık Sayfa 10 Ders Kitabı Cevapları

1. GÖRÜLEN VE GÖRÜLEMEYEN VARLIKLAR

DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM

İnsan, her şeyi görebilir mi? Niçin?
Cevap: İnsan sadece dünyevi varlıkları görebilir. Allah’ı ve melekleri dünyevi gözlerle göremezler. Çünkü insan gözü buna dayanamaz.

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı FCM Yayıncılık Sayfa 11 Ders Kitabı Cevapları

ETKİNLİK: Aşağıdaki şemaları, uygun örneklerle tamamlayınız.

Görülen Varlıklar:

 • Hayvanlar
 • Bitkiler
 • İnsanlar
 • Mikroskobik Canlılar

Görülemeyen Varlıklar:

 • Allah
 • Melekler
 • Cinler
 • Ruhlar

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı FCM Yayıncılık Sayfa 12 Ders Kitabı Cevapları

2. MELEKLER VE ÖZELLİKLERİ

DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM

“Melek” denilince aklınıza ilk olarak neler geliyor?
Cevap: Melek denilince Nur’dan yaratılmış, bizim gözümüzle görülemeyen temiz ruhlu, Allah’a durmadan ibadet eden varlıklar gelir.

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı FCM Yayıncılık Sayfa 15 Ders Kitabı Cevapları

ETKİNLİK: Aşağıdaki tabloda boş bırakılan bölümleri tamamlayınız.

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı FCM Yayıncılık Sayfa 15 Ders Kitabı Cevapları

7.Sınıf FCM Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 16-17-18-19-20-21-22-23. Sayfa Cevapları 3. Dünya ve Ahiret Hayatı

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 16 Ders Kitabı Cevapları

3. DÜNYA VE AHİRET HAYATI

DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM

“Ölümlü dünya”, “Fâni dünya” ifadeleriyle anlatılmak istenen nedir?
Cevap: Bu ifadeler yaşadığımız dünyanın gelip geçici olduğunu, herkesin bir gün öleceğini ve sonsuz yaşamın ahiret hayatı olduğunu anlatmak ister.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 17 Ders Kitabı Cevapları

ETKİNLİK: Yukarıdaki ayette anlatılmak istenen nedir? Arkadaşlarınızla konuşunuz.
Cevap: Allah bu hayatın inanılmaz nimetlerine karşı ona şükür etmemizi ve ölünce tekrar dirileceğimizi ve dirileceğimiz yerin Ahiret olduğunu anlatmak istemiştir.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 18 Ders Kitabı Cevapları

4. AHİRET HAYATININ AŞAMALARI

DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM

“Dünyada mekân, ahirette iman” ne demektir?
Cevap: Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünyaya, bugün ölecekmiş gibi ahirete çalışmamız gerekir. Bu sözü açıklayan en manalı söz budur.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 19 Ders Kitabı Cevapları

ETKİNLİK: Yukarıdaki hadis bize hangi mesajı vermektedir? Arkadaşlarınızla konuşunuz.
Cevap: Ölümü her daim aklımızda bulundurmalı ve yarın ölecekmiş gibi ibadet etmeliyiz. Bu şekilde peygamber efendimizin müjdelediği en akıllı insan sıfatına ulaşırız.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 23 Ders Kitabı Cevapları

ETKİNLİK: Aşağıda verilen ahiret hayatının aşamalarını, meydana gelme sırasına göre örnekteki gibi numaralandırınız.

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı FCM Yayıncılık Sayfa 23 Ders Kitabı Cevapları

7.Sınıf FCM Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 24-25-26-27. Sayfa Cevapları 5. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 24 Ders Kitabı Cevapları

5. BİR PEYGAMBER TANIYORUM: Hz. İSA (a.s.)

DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM

Hz. İsa Peygamber (a.s.) kimdir? Onunla ilgili neler biliyorsunuz?
Cevap: Hz. İsa, Meryem annemizden doğmuştur. Doğması bile mucizedir çünkü Hz. İsa’nın babası yoktur ve bir mucize olarak Hz. Meryem annemizin rahmine girmiştir. Kutsal kitaplardan İncil kendisine inmiş ve Allah’ın emirlerini çevresindekilere yaymıştır.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 26 Ders Kitabı Cevapları

ETKİNLİK

Hz. İsa’nın hayatında en fazla dikkatinizi çeken hususlar nelerdir? Hz. İsa’nın (a.s.) hayatından hangi mesajları çıkarabiliriz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Hz. İsa’nın hayatında en çok dikkatimi çeken şey Hz. İsa’nın babasız olarak Meryem annemize hamile kalmasıdır. Çünkü bu bana imkansız gibi geliyor.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 27 Ders Kitabı Cevapları

ETKİNLİK

Kötülüklerden neden Allah’a (c.c.) sığınmalıyız? Allah’a (c.c.) sığınmak insana neler kazandırır? Arkadaşlarınızla değerlendiriniz
Cevap: Allah bize kötülükten kendisine sığınmasını emretmiştir. Allah’a sığınmamız bize huzur verir.

Surede geçen “Rab, Melik, ilah ve vesvese” kavramlarının anlamlarını araştırınız.
Cevap:

Rab: Yaratıcı, Allah anlamına gelir.
Melik: Hükümdar analmına gelir.
İlah: Yaratıcı anlamına gelir.
Vesvese: İçimize kuşku düşüren olay, düşünce.

7.Sınıf FCM Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 28-29-30. Sayfa Cevapları ÖLÇME DEĞERLENDİRME

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 28 Ders Kitabı Cevapları

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.

1.Varlıklar sadece gördüklerimizle mi sınırlıdır? Bu konuda bilgi veriniz.
Cevap:Varlıklar sadece gördüklerimizle sınırlı değildir.Hadis-i şeriflerde on sekiz bin alem olduğundan bahsedilir.Bu alemin içinden sadece bir tanesi insanlar alemidir.Ruhlar alemi, cinler alemi gibi bizim göremediğimiz varlıkların olduğu alemler mevcuttur.


2.Meleklere imanın dinimizdeki önemi hakkında bilgi veriniz.
Cevap:Melekler, Allah’ın şerefli kullarındandır.Onlar Allah’ın emrettiği her şeyi yapıp sürekli Allah’ı zikrederler.Görevlerine göre ayrılırlar ve peygamberlerle Allah arasında birer elçidirler.Melekler, hayrı ve iyiliği ilham eden ruhani varlıklardır.Meleklere iman, imanın temel şartlarındandır.Bu yüzden imanın şartlarından birini, meleklere imanı, kabul etmeyen hiç birini kabul etmemiş olur.


3.Meleklere inanmak, insanın güzel ahlaklı olmasına nasıl katkı sağlar? Açıklayınız.
Cevap:Melekler onları yaratan Rabbine karşı saygılıdır.Günah işlemekten uzaktır.Emirleri harfiyen yerine getirirler ve asla isyan etmezler. Günah işlemekten uzak ve saygılı davranışlarını örnek aldığımızda dahi güzel ahlaklı olmaya adım atmış oluruz.


4.Rahmet melekleri ve Münker Nekir melekleri hakkında kısaca bilgi veriniz.
Cevap: Rahmet melekler yeryüzünde dolaşıp müminler öldüğünde hazır olarak beklerler. Münker Nekir melekleri öldüğünde “Rabb’in kim” gibi sorular sormakla görevli olan meleklerdir.


5.Dünya ile ahiret hayatındaki ilişkiyi açıklayınız.
Cevap:Dünyada sınav olup sınav başarılı ise ahirette cennetle ödüllendirilir, başarısız olursa cehennemle cezalandırılır.


6.Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında nasıl bir ilişki vardır? Söyleyiniz.
Cevap:Allah dünyada yapılanların karşılığını ahirette misli ile vererek adil olduğunu anlarız.Dünyada işlenilen bir günahtan ötürü pişman olup samimi bir şekilde tövbe edildiğinde merhametli ve affedici olmasından kaynaklı bağışlar.Bu durumdan dolayı cezalandırmaz.Buradan da anlaşılacağı gibi Allah’ın adil, merhametli, ve affedici olması ahiret inancı ile doğrudan ilgilidir.


7.Kıyamet ve yeniden diriliş hakkında bilgi veriniz.
Cevap:Kıyamet, dünyadaki sınavın son bulduğu, bütün ölülerin dirilip mahşer meydanında toplandığı ve artık sadece ahiretin olduğu döneme geçiştir.Yeniden diriliş kıyamet koptuğunda gerçekleşir.

B. Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.
Cevap:
1-C
2-A
3-A
4-A
5-C

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 29 Ders Kitabı Cevapları

C. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

Cevap:

(D) Meleklerin, şeklini tam olarak bilemediğimiz kendilerine özgü kanatları vardır.
(Y) Erkek ve dişi olma özelliğine sahip olan melekler, evlenip çoğalırlar.
(D) Melekler kısa zamanda çok uzun mesafelere gidebilirler.
(D) Ölüm, tüm canlılar için kaçınılmaz bir sondur.
(Y) Şeytan, Hz. Âdem’e (a.s.) saygı göstermiş ve secde etmiştir.
(Y) Meleklerin sayısı hakkında Kur’an’da açık ve net bilgiler verilmektedir.
(Y) Hz. İsa’nın (a.s.) babasının adı İmran’dır.
(D) Hz. İsa’nın (a.s.) Kudüs yakınlarında, Beytüllahim denilen yerde doğduğu kabul edilir.


Ç. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerle tamamlayınız.

Cevap: ( kıyamet, altı, haşr, melek, ahiret, mahşer, son, gayb)

İslam kültüründe akıl ve duyular yoluyla hakkında bilgi edinilemeyen varlık alanı, …gayb…. kavramıyla ifade edilir.

Allah’ın (c.c.) emirlerine tam itaat eden, iyi nitelikteki ruhani varlıklara ………melek……….. denir.

….Ahiret……………; dünya hayatını takip eden hayat; dünya hayatındaki amellerin, söz, davranış ve eylemlerin sonuçlarının alınacağı ve değerlendirileceği zaman demektir.

İsrafil’in (a.s.) sûr denilen alete üflemesiyle dünyanın düzeni altüst olacak, tüm canlılar ölecek ve dünya hayatı son bulacaktır. Bu olay ………..kıyamet……………. kavramıyla ifade edilir.

İkinci sûra üflenmesinden sonra yeniden diriltilen kişilerin hesap vermek üzere toplanmasına ………haşr………, diriltilen insanların hesap vermek üzere toplanacakları büyük alana…… mahşer……………… denir.

Nâs suresi, …altı………….. ayetten oluşur ve Kur’an-ı Kerim’in …son………… suresidir.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 30 Ders Kitabı Cevapları

D. Dört büyük meleğin görevini aşağıdaki tabloya yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 30 Ders Kitabı Cevapları

E. Meleklerin başlıca özellikleri nelerdir? Aşağıdaki şemaya yazınız.

Cevap:
1-Yeme, içme, dinlenme, yorulma gibi insani özellikleri yoktur.
2-Sürekli Allah’ı zikrederler.
3-İsyan etmezler.
4-Ruhani varlıklardır ve belirli bir şekilleri yoktur.
5-Günah işlemekten uzaktırlar.
6-Hayır ve iyilik konusunda ilham vericidirler.
7-Allah ile peygamberler arasında birer elçidirler.
8-İrade sahibi değildirler.
9-Cinsiyetleri yoktur.

7.Sınıf FCM Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 31-32-33-34. Sayfa Cevapları 2.ÜNİTE HAC VE KURBAN

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 31 Ders Kitabı Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1.Hac, umre ve kurban kavramlarının anlamları hakkında bir araştırma yapınız.
Cevap:

Hac: Kelime anlamıyla “kast etmek, yönelmek” anlamına gelir. Mekke’ de Kabe’yi , civarındaki kutsal mekanları usulüne ve zamanına göre ziyaret etmek ve diğer gerekli dini vazifeleri yerine getirmektir.

Umre: Kabe’yi ziyaret edilirken yapılan ibadetlerden biri de umre’dir.Ziyaret belirli zamana bağlı olmadan yapılırsa umre yapılmış olur.

Kurban: Allah’a sunulmak için ibadet niyetiyle kesilen canlı hayvan.


2.Hac ibadetinin kimlere farz olduğunu araştırıp defterinize not ediniz.
Cevap:Akıllı olmak, ergin olmak, hür olmak,müslüman olup haccın farz olduğunu bilmek, kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu aileni maddi ihtiyaçlarını karşılayabilecek maddi gücünün olması ve yol masrafını karşılayabilecek parası olması gibi özellikleri taşıması gerekir.


3.Haccın nasıl yapıldığını Diyanet İşleri Başkanlığının resmî sitesinden, ilmihâl kitaplarından vb. kaynaklardan araştırınız.
Cevap:Mikat denilen yerde ihrama niyet eder, ihramlıklar giyilir.. Mekke’ye varınca Kabe tavaf edilir.Safa ile Merve arasında sa’y yapılır.Arefe günü Arafat’a giderek vakfe yapılır.Akşamına Müzdelife’de kalarak Müzdelife vakfesi yapılır.Burada şeytan taşlamak için taş toplanır.Kurban bayramı sabahı Mina’ya geçerek şeytan taşlanır.Ardından erkekler tıraş olur ve ihramdan çıkılır.Kabe’ye gidip ziyaret tavafı yapılır.


4.Kurban ibadetinin önemini belirten bir ayet ve bir hadis öğrenerek bunları defterinize yazınız.
Cevap:”Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes.”(Kevser 108/2)
Peygamber Efendimiz(s.a.v.): “Allah indinde günlerin en büyüğü Kurban Bayramı günüdür.Bu günden sonra fazilette nefr günü takip eder.”


5.Dinimizde kaç çeşit kurban vardır? Araştırıp öğreniniz.
Cevap: Udhiyye kurbanı, Adak kurbanı, Akika kurbanı, Hedy kurbanı olmak üzere 4 çeşit kurban vardır.


6.Hz. İsmail (a.s.) ve onun kurban edilmesi olayı hakkında bir araştırma yapınız.
Cevap: Hz.İbrahim (a.s.), rüyasında oğlu Hz.İsmail(a.s.)’ ı Allah’a kurban ettiğini görür. Uyandığı anda ilk işi oğlunun yanına gitmek olur. Ona bir tane ip ve büyük bir bıçak alarak yanına gelmesini vadiye gideceklerini söyler.

Bunun üzerine Hz.İsmail (a.s.) babasının söylediğini sorgulamadan peşine düşer. Şeytan ormanda ilerleyen baba oğlu görüp ihtiyar kılığında karşılarına çıkar.

Hz.İbrahim(a.s.)’a “Nereye gidiyorsun? Ne yapmak istiyorsun?” diye sorar. Hz.İbrahim(a.s.) “Şuradaki vadiye gidip işimi görmek istiyorum” der. Şeytan bunun üzerine “Hayır sen İsmail’i boğazlamak istiyorsun.” der. Hz.İbrahim(a.s.) “Sen hiç bir babanın oğlunu boğazladığını gördün mü? ” diye sordu. Şeytan ise “Evet, o baba sensin. Üstelik bunu sana Allah’ın emrettiğini sanıyorsun.” Hz.İbrahim(a.s.) “Allah emrettiğine boyun eğip yapmayı uygun bulurum.” dedikten sonra Şeytan Hz.İbrahim (a.s.)’ı kandıramayacağını anlayınca aynı şeyleri Hz.İsmail ve annesine de söyler ama yine aynı cevapları alır.

Vadiye vardıklarında Hz.İsmail(a.s.) babasını anlayışla karşılayarak “Allah emrettiyse bunu en doğru şekilde yapman gerek babacığım. Beni sıkı tutup kafam yüzüstü iken kesmeni istiyorum. Çünkü can haliyle sana zarar verebilirim ve sen bana kıyamayıp emredileni yapmaktan alıkoyabilirsin kendini.” der.

Hz.İbrahim(a.s.) bıçağı vurur ama bıçak kesmez.Bıçağı biraz daha bileyerek tekrar vurur ama olmaz. Bunun üzerine Allah Cebrail(a.s.) ile bir koç gönderir ve bunu kesmesini emreder. Hz.İbrahim(a.s.), bıçağını koçun boynuna vurarak tek seferde düşürür.


7.En’âm suresinin 162. ayetinin mealini bir Kur’an mealinden bulup defterinize yazınız. Bu ayetten ne anladığınızı defterinize not ediniz
Cevap: “Benim anladığım:Ne yaparsak yapalım Allah’ın rızasını gözeterek yapmamız gerektiğidir.”

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 32 Ders Kitabı Cevapları

1. İSLAM’DA HAC İBADETİ VE ÖNEMİ

“Hacca gitmek” ve “Hacı olmak” ifadeleri ne anlama gelir?
Cevap:Hacca gitmek, islamın beş şartından birisidir ve şartları sağlayan her mümin bu görevi yapmalıdır.Hacı olmak, hacca gidip hac vazifesini yerine getiren müminlere denir.

7.Sınıf FCM Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 35-36-37-38-39-40-41-42. Sayfa Cevapları HACCIN YAPILIŞI

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 35 Ders Kitabı Cevapları

DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM

“Şeytan taşlama” ifadesini daha önce duydunuz mu? Bu ifadenin anlamı hakkında neler biliyorsunuz?
Cevap: Hz.İbrahim(a.s.) Allah’ın imtihanı ile oğlu Hz.İsmail(a.s.)’ı kurban etmeye götürürken şeytan gelir ve onu kandırmaya çalışır. Hz.İbrahim(a.s.) ise onu kovar.Yüz bulamayan şeytan Hz.İsmail(a.s.)’ın yanına gelerek annesinin arkasından ağladığını söyleyip kandırmaya çalışır.Hz.İsmail(a.s.) şeytana inanmayıp onu kovar ve arkasından yedi tane taş atar.Bu olay üzerine hac vazifesi yaparken şeytan taşlamak müslümanlar üzerine vacib olur.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 42 Ders Kitabı Cevapları

3. UMRE VE ÖNEMİ

DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM

Umre ibadeti hakkında neler biliyorsunuz?
Cevap: Umre ibadetinin Hac ibadeti ile aynı olduğunu sadece Umre yaparken kurban kesilmediğini biliyorum.Umre ziyaret olarak Hac ise islamın şartı bir vazife olarak yapılır.

7.Sınıf FCM Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 44-45-46-47. Sayfa Cevapları 4. KURBAN İBADETİ VE ÖNEMİ

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 44 Ders Kitabı Cevapları

ETKİNLİK

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kaç kere ve hangi yıllarda umre yapmıştır? Bu konuda bir araştırma yapınız.
Cevap: 4 kez umre yaptığı rivayet ediliyor.


4. KURBAN İBADETİ VE ÖNEMİ

DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM

“Adak kurbanı” ne demektir?
Cevap: Bir şartın gerçekleşmesine bağlı olarak kesilen kurbandır.O şart gerçekleşince kesilen kurban aile ve akraba fertlerine, zenginlere verilmez.Fakir ve ihtiyaç sahibi olan kişilere verilir.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 46 Ders Kitabı Cevapları

ETKİNLİK

Kurban ibadetini, İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önem açısından değerlendiriniz.
Cevap: Kurban kesmeye gücü yetenlerin kesmeye gücü yetmeyenlere yardım etmesi, zenginlerin fakirleri besleyerek yardımlaşmayı, dayanışmayı arttırmayı amaçlayan bir ibadettir.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 47 Ders Kitabı Cevapları

ETKİNLİK

Aşağıya kurbanla ilgili bir şiir yazınız.
Cevap:
Kaç kişi vardır
Ufak dünyada
Renk katar yardımlaşmak hayata
Beraber yenilen yemekler
Anlatır islamı bana
Ne kestiysen paylaş bu güzel bayramda

7.Sınıf FCM Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 48.49.50. Sayfa Cevapları Hz. İsmail (a.s.)

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 48 Ders Kitabı Cevapları

DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM

Hz. İsmail (a.s.) ile kurban ibadeti arasında nasıl bir ilişki vardır?
Cevap: Hz. İbrahim bir gün çocuğu olursa onu kurban edeceğini söylemiştir. Bir gün oğlu olacağını öğrenir. Oğlu İsmail doğup büyüdüğü zaman adağını yerine getirmek için oğlu İsmail’i kurban etmek ister. Hz. İsmail tam kurban edilmek üzereyken gökten bir koç gönderilir. Kurban ibadetinin başlangıcı bu olaydır.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 50 Ders Kitabı Cevapları

ETKİNLİK

İsmail Peygamber’in (a.s.) hayatını ve ahlaki özelliklerini düşününüz. Onun hayatında, örnek alabileceğimiz ne gibi güzel özellikler vardır? Bu konudaki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Onun hayatından örnek alabileceğimiz özelliği çok sabırlı ve güzel ahlaklı olmasıdır.

7.Sınıf FCM Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 55. Sayfa Cevapları Hazırlık Çalışmaları

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 55 Ders Kitabı Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1.Adaletin birey ve toplum açısından önemi hakkında bir araştırma yapınız.
Cevap: Adalet bir işi toluna koyma doğru olanı destekleme, her şeyin olması gerektiği yerde olma durumudur. Adaletin doğru olduğu yerde herkes huzurludur.


2.Neden güzel ahlaklı bir insan olmalıyız? Defterinize bu konudaki düşüncelerinizi içeren bir kompozisyon yazınız.
Cevap: İnsanlar bu hayattta onurları gururları ve güzel ahlaklı oluşu ile anılırlar. Güzel ahlaklı olmak bir insanı kırmamak, duygularını incitmemek, kalbini kırmamaktır.

Ahlak dediğimiz kavram insanlar için önemli bir kavramdır. İyiye güzele iyi davranışa sahp olmak her zaman güzel ahlağın belirtisidir. Aslında güzel ahlak dediğimiz şey kalbi güzel olan insan demek değil midir?


3.Bir Kur’an-ı Kerim mealinden, ahlaki ilkeleri içeren iki ayet bularak defterinize yazınız.
Cevap:

Ahlak ile ilgili Ayetler


4.Peygamberimizin (s.a.v.) nasıl bir ahlaka sahip olduğunu araştırınız.
Cevap: Peygamberimizin (s.a.v.) hoşgörülü, insanlara iyi örnek, birçok konuda üstün ahlaklı duruşa sahiptir.


5.Hz. Salih (a.s.) hangi kavme peygamber olarak gönderilmiştir? Peygamberlik görevini yerine getirirken ne gibi sıkıntılar yaşamıştır? Bu konuda bir araştırma yapınız.
Cevap: 25 Peygamberden biridir. Her peygamber gibi zorluklardan geçmiştir. Allahu teala onu önceki peygamberlerin getirmiş olduğu tevhid dininden sapıp kendilerini ilah edinen semud kavmini uyarmak için gödermiştir.


6.Felâk suresinin anlamını ve bu surede nelerden söz edildiğini defterinize yazınız.
Cevap:

Felak Suresi

7.Sınıf FCM Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 51-52-53-54. Sayfa Cevapları En’am Suresi ve Ölçme ve Değerlendirme

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 51 Ders Kitabı Cevapları

DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM
“İhlaslı olmak” ne demektir?

Cevap: İhlas kelimesi gönülden yapmak demektir. Yani bir işi Allah rızası için yapma, kalpten ve karşılıksız sevgi ile yapmak , ibadeti ise samimi bir şekide yapmak demektir.


ETKİNLİK

En’âm suresinin 162. ayeti bizler için çok güzel mesajlar içermektedir. Yukarıda verilen bu ayatten hangi mesajları çıkarabiliriz? Arkadaşlarınızla belirleyiniz.

Cevap: Bütün her şeyin sahibi ve yaratıcısı Allah’tır. Yapılan tüm ibadetlerde yapılan tüm iyiliklerde Allah için yapılır. Ölüm de onun elinden olacaktır.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 52 Ders Kitabı Cevapları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.

1.Hac ibadetinin dinimizdeki önemini açıklayınız.
Cevap: Mahşer gününü insanlara hatırlatır.

2.Hac nasıl yapılır? Anlatınız.
Cevap: Hac ibadetinde sırasıyla şu ibadetler yapılır.

1.İhram
2.Tavaf
3. Sa’y
4.Arafat
5. Müzdelife
6.Mina ve Şeytan Taşlama
7.Hac Kurbanı
8. Tıraş olup ihramdan çıkmak
9. Ziyaret Tavafı


3.Hac, insan davranışlarını nasıl etkiler? Belirtiniz.
Cevap: Hac, insanların davranışlarını nefislerini terbiye der.


4.Haccın insanlar arası etkileşime ve iletişime olan katkıları hakkında bilgi veriniz.
Cevap: Farklı kültürlerden insanlar bir araya gelerek birbirlerini tanırlar.


5.Zemzem ve Hacerülesved hakkında bilgi veriniz.
Cevap:

Zemzem: Hacer annemizin Hz. İsmail’ e su ararken Allah tarafından yerin altından çıkan sudur.

Hacerülesved: Cennetten düştüğüne inanılan Kabe’de bulunan bir taştır.


6.Kurban ibadetinin dinimizdeki yeri ve çeşitleri hakkında bilgi veriniz.
Cevap: Kurban ibadetinin dinimizdeki yeri Allah ile yakınlaşmaktır.

Çeşitleri ise;

-Adak Kurbanı
-Kurban Bayramında kesilen kurban
-Akika kurbanı


7.Kurban ibadetinin toplumsal dayanışma ve paylaşma açısından önemi hakkında bilgi veriniz.
Cevap: İnsanlar arasında birlik beraberlik duygusunu pekiştirir. İhtiyacı olan insanlara yardım ettiğimiz zamandır.

B. Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.
Cevap:

1.D
2.B
3.C
4.C
5.A
6.D


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 53 Ders Kitabı Cevapları

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen kelimelerden uygun olanlarla tamamlayınız.
Cevap:

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 53 Ders Kitabı Cevapları


Ç. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

(Y) Hac, sadece Peygamberimize (s.a.v.) ve ümmetine farz kılınmış bir ibadettir.
(Y) Kâbe, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından inşa edilmiş bir ibadethanedir.
(D) Hac, yılda sadece bir kez ve belli zaman diliminde yapılır.
(D) Kâbe’nin etrafında bir kez dönmeye şavt adı verilir.
(D) Zemzem suyu, Allah’ın (c.c.) Hz. Hacer ile Hz. İsmail’e (a.s.) ikramıdır.
(Y) Hz. İsmail (a.s.), Hz. Musa Peygamber’in (a.s.) oğludur.
(D) Kâbe’yi tavaf görevine Hacerülesved’in hizasından başlanır.
(Y) Umre farz, hac ise sünnettir.
(Y) Bir yılda sadece bir kez umre yapılabilir.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 54 Ders Kitabı Cevapları

D. Aşağıdaki şemaya, hacla ilgili kavramları yazınız.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık


E. Aşağıdaki bulmacada, ünitede gördüğünüz bazı isim, kavram ve ifadeler gizlenmiştir.Bunları bulup renkli kalemle işaretleyiniz. Bunun için bulmacayı sağdan sola, soldan sağa, aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya taramalısınız.
Cevap:

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık

7.Sınıf FCM Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 58-59-60-61. Sayfa Cevapları 1. Güzel Ahlaki Tutum ve Davranışlar -Adalet-Dostluk

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 58 Ders Kitabı Cevapları

ETKİNLİK

… (Nisâ suresi, 135. ayet.)
Yukarıdaki ayet, adaletin tam olarak gerçekleşmesi için bizden nasıl davranmamızı ve nelere dikkat etmemizi istemektedir? Arkadaşlarınızla belirleyiniz.
Cevap: Adaletin tam olarka gerçekleşmesi için bizden Allah için şahitlik etmemizi ve doğru olan ne ise onu söylememizi istemektedir.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 59 Ders Kitabı Cevapları

ETKİNLİK

Aşağıya,”adalet” kavramının ilk harflerini kullanarak bir şiir yazınız.

Cevap:

Adaletin önemi bellidir
Dara düşünce satma diyedir.
Aklında varsa bir kötülük
Lazım mıdır insnalara kötülük
Eğer ki kötülük edersen birilerine
Tez zamanda adalet yerini bulur ona göre.


DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM

“Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur.” atasözü bize hangi mesajı vermektedir?
Cevap: “Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur.” atasözü bize bin dostun olursa hep iyilik görür, bi şeyler paylaşursın ama bir tek düşmanın dahi olursa hep zarar görme tehlikesi içinde olursun.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 61 Ders Kitabı Cevapları

ETKİNLİK

… (Tirmizî, Birr, 28.)
Sizce hayırlı bir arkadaş, dostlarına ve arkadaşlarına nasıl davranır? Aşağıdaki şemaya yazınız.
Cevap:

Hayırlı bir dost:

Arkadaşlarına karşı anlayışlı davranır.

Arkadaşlarının kalbini kırmaktan çekinir.

Arkadaşları için hep en hayırlısını kalpten diler.

Arkadaşlarıın yardımına koşar.

Arkadaşlarının kötü zamanlarında destek olur.

Arkadaşlarına zarar vermek isteyenlere karşı arkaşlarını korur.

Arkadaşının arkasından konuşmaz.

Arkadaşıın kötü bir davranışı olduğu zaman bunu kimsenin olmadığı bir yerde ona söyler.

7.Sınıf FCM Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 56-57. Sayfa Cevapları 1. Güzel Ahlaki Tutum ve Davranışlar -Adalet

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 56 Ders Kitabı Cevapları

DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM

“Ahlaklı insan” denilince aklınıza hangi özelliklere sahip kişiler gelmektedir?
Cevap: Ahlaklı insan deyince aklıma iyi kalpli, saygılı, insanların düşncelerine önem veren, dürüst, sabırlı kişiler geliyor.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 57 Ders Kitabı Cevapları

DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM

Adaletli insan, hayatında nelere dikkat eder ve başkalarına nasıl davranır?
Cevap: Adaletli insan hayatında hak yememeye, insanlar arasında adaletli olmaya, insanlara eşit davranmaya çok dikkat eder. Söz konusu eşitlik olduğu zaman hiçbir şekilde hataları tölere etmez. Herkese eşit mesafede yaklaşır.


ETKİNLİK

Adaletin önemi konusundaki düşüncelerinizi dile getiren bir kompozisyon yazınız.
Cevap: Adaletin Önemi Hakkında Kompozisyon‘a bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. https://www.forumsinif.com/adaletin-onemi-hakkinda-kompozisyon.html

7.Sınıf FCM Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 62-63-64-65-66. Sayfa Cevapları 1. Güzel Ahlaki Tutum ve Davranışlar Dürüstlük- Öz Denetim ve Sabır

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 62 Ders Kitabı Cevapları

DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM

İnsanlar dürüstlüğe önem vermezlerse toplum bundan nasıl etkilenir?
Cevap: İnsanlar dürüstlüğe önem vermezlerse toplum sahtekar, dolandırıcı, bir dediği bir dediğini tutmayan insanlarla dolar.


ETKİNLİK

“İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah,
Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah.”
Önder Göçgün, Ziya Paşa, s. 58.

Yukarıdaki dizeler, bize hangi mesajı vermektedir? Arkadaşlarınızla değerlendiriniz.
Cevap: İnsana her zaman sadakat yakışır zor zamanlar görse dahi. Hor görüldüğü zamanlar olsa bile en büyük yardımcısı Hazreti Allah’tır demek istiyor.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 63 Ders Kitabı Cevapları

ETKİNLİK: Dürüstlüğün birey ve toplum açısından önemini düşününüz ve aşağıdaki şemayı, örnekten de yararlanarak tamamlayınız
Cevap:

Dürüstlüğün Yararları:

Topluma güven ortamını sağlar.

İnsana Allah’ın (c.c.) rızasını kazandırır.

İnsanın sözünde ve davranışlarında dosdoğru bir insan olmasını sağlar.

Söz verildiği zaman o sözü tutar.

Adalet her zaman en doğru olandır.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 65 Ders Kitabı Cevapları

DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM

“Öz denetim” ne demektir? Öz denetim bilincine sahip insan nasıl davranır ve nelere dikkat eder?
Cevap: Öz denetim kişinin içinde bulunduğu durumda ve ortamda duygularını denetleyebilmesidir. Sorumluluk sahibi kişilerdir. Hiçbir şeyin aşırısına kaçmamaya dikkat ederler.


ETKİNLİK

… (Mücâdele suresi, 7. ayet.)

Yukarıdaki ayet, insanda öz denetim bilincinin gelişmesine nasıl katkı sağlar? Açıklayınız.
Cevap: Asıl olay kişilerin fazla olması olayı görmesi değil, kıyamet günü her şeyin bilincinde ve hakkıyla orada bulunmaktır.

7.Sınıf FCM Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 67-68-69-70-71. Sayfa Cevapları Sevgi-Saygı-Sorumluluk

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 67 Ders Kitabı Cevapları

DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM

(Yunus Emre Divanı, s. 150.)

Yukarıdaki dizelerden hangi mesajlar çıkarılabilir?
Cevap: İnsanlar arasında iletişim ne kadar çok olursa dünya o kadar yaşanılabilir yere dönüşür diyebiliriz.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 69 Ders Kitabı Cevapları

ETKİNLİK: İnsanlara olan sevgi ve saygımızı göstermenin yolları neler olabilir? Aşağıdaki şemaya örnekler yazınız.
Cevap:

İnsanlara saygınızı göstermenin yolları:

Hiç kimseyi küçümsememek

Hiç kimsenin sözünü kesmemek

Hiç kimseye hakaret etmemek

İnsanlara kaba davranmamak

İnsanlara güler yüzlü davranmak


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 70 Ders Kitabı Cevapları

DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM

“Sorumluluk bilincine sahip olmak” ne demektir?
Cevap: “Sorumluluk bilincine sahip olmak” davranışlarımızın olaylara göre değişiklik göstereceği bir şeye karar verirken emin olmamız gerektiğini fevri davranmamamız gerektiği demektir.


İnsanın kimlere karşı, ne gibi sorumlulukları bulunmaktadır?
Cevap: insanın ailesine, kendisine, dinine, akrabalarına, komşularına sorumlulukları vardır.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 71 Ders Kitabı Cevapları

ETKİNLİK

(Buhârî, Cuma, 11.)

Yukarıdaki hadis, bize hangi mesajları vermektedir? Arkadaşlarınızla değerlendiriniz.
Cevap: Bu dünyada herkes birilerinden sorumludur. Üst mertebelerde biri iseniz altınızdaki insnalardan, aile babası iseniz ailenizden, devlet başkanı iseniz yönettiklerinizden sorumlusunuz.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 72 Ders Kitabı Cevapları

ETKİNLİK: Bir toplumda insanlar sorumluluk bilincine sahip olmazlarsa o toplumda ne gibi olumsuzluklar yaşanır? Arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap: İnsanlar sorumluluk bilincine sahip olmazlarsa o toplumda karışıklık olur. Kimse ne yapacağını nerde duracağını bilemez.

7.Sınıf FCM Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 72-73-74-75-76-77. Sayfa Cevapları Vatanseverlik-Yardımseverlik

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 72 Ders Kitabı Cevapları

DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM

“Vatan sevgisi imandandır.” sözü bize ne anlatmak istiyor?
Cevap: Vatan sevgimiz imanımızın gücüyle alakalıdır. Bir müslüman dinini, canını, namusunu ve malını devletiyle korur.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 73 Ders Kitabı Cevapları

İstiklal Marşımızın yukarıdaki dizelerinde bize hangi mesajlar verilmektedir?
Cevap: İstiklal Marşımızın yukarıdaki dizelerinde bu ülkenin tek bir karış toprağı dahi kolay kazanılmadı. Bastığın yerlerde dahi kefensiz yatan binlerce Mehmetçik var. Elinden her şeyini alsalarda tek bir vatana değişilmez gibi mesajlar veriliyor.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 74 Ders Kitabı Cevapları

ETKİNLİK

Vatansever bir insan olarak yaşadığımız topraklar için neler yapabiliriz? Aşağıdaki şemaya örnekler yazınız.
Cevap:

Vatansever bir insan olarak:

 • Vatanımızın doğal güzelliklerini koruruz.
 • Vatanımızın herbir karış toprağına sahip çıkarız.
 • Bölünmez bir vatana sahip olduğumuzun fakına varmalıyız.
 • Vatanımıza herhangi birinin zarar vermesine izin vermeyiz.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 75 Ders Kitabı Cevapları

DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM

İnsanlara hangi yollarla yardım edebiliriz?
Cevap: İnsanlara kızılay aracılığı ile yardım edebiliriz. Okullarda yardım kampanyaları düzenler ve yardımların ulaşmasını sağlarız.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 77 Ders Kitabı Cevapları

(Buhârî, Cihad, 72.)
Yukarıdaki hadisten çıkarılabilecek mesajlar nelerdir?
Cevap: İnsan attığı her adım için iyilik yaparak sadaka verir. Yapılan iyilikler sadaka yerine geçer. İnsanı kazadan beladan korur.

7.Sınıf FCM Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 78-79-80-81-82. Sayfa Cevapları Hz. Salih (a.s.) ve Felak Suresi

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 78 Ders Kitabı Cevapları

2. BİR PEYGAMBER TANIYORUM: HZ. SALİH (a.s.)

DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM

Kur’an’da bazı peygamberlerin başından geçen olaylar ve onların dine davet mücadeleleri anlatılır. Sizce bunun sebebi ne olabilir?
Cevap: Bütün peygamberler bir takım zorluk ve sıkıntılı dönemlerden geçmişlerdir. Bu tarz olaylar karşısında peygamberler sabredip Allah’a sığınmıştır. Allah’ta bunlardan bizim ders almamız istediği için Kur’an’da bize anlatır.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 81 Ders Kitabı Cevapları

ETKİNLİK

Semud kavmi hakkında aklınızda kalan ve dikkatinizi çeken bilgileri aşağıdaki şemaya yazınız. Bu şema üzerinde arkadaşlarınızla konuşunuz. Hz. Salih (a.s.) kıssasından ne gibi dersler çıkarılabilir? Değerlendiriniz.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 81 Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 82 Ders Kitabı Cevapları

ETKİNLİK

Felak suresinden çıkarabileceğimiz temel mesajlar nelerdir?
Cevap: Felak suresinden çıkarabileceğimiz en temel mesaj her türlü şerden Allah’a sığınmamız gerektiğidir.

Felak suresine göre nelerden Allah’a (c.c.) sığınmalıyız? Allah’a (c.c.) sığınmak bize hangi duyguları yaşatır ve neler kazandırır? Düşüncelerinizi açıklayınız.
Cevap: Felak suresine göre yarattığı şeylerin şerrinden karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, büyücülerin şerrinden, haset ettiği zaman hasetçiden Allah’a sığınmalıyız. Allah’a sığınmak bize huzur verir.

7.Sınıf FCM Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 83-84. Sayfa Cevapları Ölçme Değerlendirme

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 83 Ders Kitabı Cevapları

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.

1. Güzel ahlakın birey ve toplum açısından önemi nedir? Açıklayınız.
Cevap: Güzel ahlakın birey ve toplum açısından en önemli yararı insanlar arasında ve toplumsal güveni sağlamasıdır. İnsanlar güzel ahlaklı olarak daha refah ve güvende yaşayabilirler.


2. Dinimizin güzel ahlaka verdiği önemi ayet ve hadislerden örneklerle anlatınız.
Cevap:

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 83 Ders Kitabı Cevapları,


3. Peygamberimizin (s.a.v.) adalete verdiği önemi bir örnekle açıklayınız.
Cevap: Peygamber efendimiz adalete önem verirdi. Peygamber efendimiz bir gün Mahzunoğulları kabilesinden asil bir kadın hırsızlık yapmış ve cezalandırılmaması için bir sahabeyi peygamberimze göndermiştir. Bunu öğrenen peygamberimiz duruma çok kızmış ve üzülmüştür. Peygamber efendimiz bu durumu şöyle açıklamıştır:

Peygamberimizin (s.a.v.) adalete verdiği önemi bir örnek


4. Sabır ve adalet erdemleri, insanın ahlaki gelişime nasıl katkı sağlar? Belirtiniz.
Cevap: Sabır ve adalet insanın ahlaki gelişimine çok olumlu bir katkı sağlar. Sabır ve adalet erdemleri ile birlikte daha bir çok erdemin önü açılır. Sabırlı ve adaletli insan çevresi tarafından da sevilir, sayılır.


5. Sevgi ve saygıya önem vermek, birey ve toplum hayatında hangi güzelliklerin ortaya çıkmasını sağlar? Düşüncelerinizi açıklayınız.
Cevap: Sevgi ve saygıya önem vermek birey ve toplum açısından çok önemlidir. Bu erdemler sayesinde milli birlik ve beraberlik ruhu ortaya çıkar. İnsanlar arasındaki kin ve nefret sona erer. Güvenli bir toplum oluşur.


6. Vatansever bir insan olmak bize ne gibi sorumluluklar yükler? Söyleyiniz.
Cevap: Vatansever olmak ailemizi, akrabamızı, arkadaşımızı, komşularımızı ve yaşadığımız toplumdaki insanı koruyup, gözetmektir. Vatansever bir insan gerektiği zaman vatanı için canını vermelidir.


7. İslam dini, insanları yardımseverliğe yöneltmek ve toplumda dayanışmayı teşvik etmek için hangi ibadetleri emretmiş, ne gibi tavsiyelerde bulunmuştur? Örneklerle anlatınız.
Cevap: İslam dini, Kur’an-ı Kerim’de ve peygamberimizin hadislerinde yardımseverliğin önemini anlatmış ve bunun yanında bir ibadetin yapılmasınıda emretmiştir. Bu ibadet zekattır. Durumu uygun olan insanlar fakir insanlara belli bir miktar para vermekle görevlidir.

8. Hz. Salih (a.s.), peygamberlik görevini yerine getirirken halkına neleri emretmiş ve insanlar ona nasıl tepki göstermiştir? Anlatınız.
Cevap: Hz. Salih, Semud kavmine gönderilmiştir. Hz. Sali Allah tarafından gönderilmiş güvenilir bir elçi olduğunu söylemiş ve onlara ptulara tapmanın yanlış, anlamsız olduğunu söylemiştir. Hz. Salih Semud kavmini defalarca uyarmasına rağmen Semud kavminden çok az sayıda kişi tevhid inancına inanmış ancak diğerleri putlara inanmaya devam etmiştir ve Allah’ın peygamberini yalanlamışlardır.B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini belirleyip işaretleyiniz.

1. A
2. D
3. B
4. A

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 84 Ders Kitabı Cevapları

C. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 83 Ders Kitabı Cevapları


Ç. Öz denetim bilincine sahip sabırlı bir Müslüman, davranışlarında nelere dikkat eder? Aşağıdaki şemaya örnekler yazınız.

Öz denetim bilincine sahip sabırlı kişi;

 • Öfkeyle hareket etmez, iradesine hakim olur.
 • Başına gelen kötü durumlar karşısında ümitsizliğe kapılmaz.
 • Bir olaya karşı verdiği tepki ölçülüdür.
 • Nefsine boyun eğmez.
 • Dinin yasaklarına uyar.
 • Karar verirken acele davranmaz.

7.Sınıf FCM Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 85-86-87. Sayfa Cevapları 1. Allah’ın (c.c.) Kulu Hz. Muhammed (s.a.v.)

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 85 Ders Kitabı Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) diğer insanlarla benzer ve farklı yönleri neler olabilir? Araştırınız.
Cevap:

Hz. Muhammed’de de insani özgü özellikler vardır. O da bir anne ile bir babanın evladıdır. Diğerleri gibi geçimini sağlamak için çalışmıştır. Sevindiği ve üzüldüğü anlar olmuştur.

Fakat Hz. Muhammed, insanlar gibi yalan söylememiş, hep doğru olmuştur. Hata yapmamıştır, günahsızdır. Bir diğer ayırıcı özelliği de peygamber olmasıdır. Meleklerle konuşabilmesidir.


2. Fussilet suresinin 6. ayetini bularak defterinize yazınız. Bu ayette ne anlatılmak istendiğini defterinize yazınız.
Cevap:

De ki: “Ben de sadece sizin gibi bir beşerim; bana tanrınızın tek tanrı olduğu vahyedilmiştir, doğruca O’na yönelin, O’ndan bağışlanma dileyin. Allah’a ortak koşanların vay haline!

Hz. Muhammed bu ayette insanlar gibi olduğunun, sadece farklı olarak ona vahiy geldiğinden söz etmiştir. Aynı tür olduklarını ve yalnızca insanları tevhid inancına çağırdığını söylemiştir.


3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) “âlemlere rahmet” olarak gönderilmesinin anlamı nedir? Araştırınız.
Cevap:

Rahmet, merhametli olmak demektir. Hz. Muhammed de bu aleme rahmet olarak gönderilmiştir. İnsanlara yani bütün canlılara karşı hep merhametli ve bağışlayıcı olmuştur. “alemlere rahmet” olarak söz edilmesinin sebebi budur.


4. Genel ağ, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hayatını ve ahlakını anlatan eserler vb. kaynaklardan, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) güzel ahlakı hakkında bir araştırma yapınız. Araştırmanızı hadislerle ve fotoğraflarla zenginleştirip bir sunu hâline getiriniz. Hazırladığınız sunuyu sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

Hz. Muhammed’in sayılabilecek birçok ahlaki özellikleri vardır. Bu özellikleri yaptığı davranışlardan, hadislerinden anlayabiliyoruz. Hz. Muhammedin en önemli özelliği, insanlara söylediği öğütleri ilk kendi hayatında uygulamasıdır. Peygamberimiz, kendini başkalarından üstün görmemiştir. Kuran’da yazanların her birini hayatının her anında uygulamıştır. Güvenilir olması, adil olması, mütevazı ve sabırlı olması ahlaki özelliklerine örnek gösterilebilir.


5. Bir Kur’an mealinden, Kâfirûn suresinin anlamını bulup defterinize yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 85 Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 86 Ders Kitabı Cevapları

DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM

Kelime-i şehadette hangi hususları dile getirmekteyiz?
Cevap: Kelime-i şehadette, Allah’ın bir ve tek olduğu, Hz. Muhammed’in de onun hem kulu hem de elçisi olduğu söylenmiştir.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 87 Ders Kitabı Cevapları

ETKİNLİK

Aşağıdaki şemaya, Peygamberimizin (s.a.v.) insani özellikleriyle ilgili örnekler yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 87 Ders Kitabı Cevapları

7.Sınıf FCM Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98. Sayfa Cevapları 2. Allah’ın (c.c.) Elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.)

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 88 Ders Kitabı Cevapları

DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM

Hz. Muhammed’e (s.a.v.) peygamberlik görevi ne zaman ve nerede verilmiştir?
Cevap: 610 yılında Hira mağarasında ilk vahiy gelmiştir ve burada peygamberliği başlamıştır.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 93 Ders Kitabı Cevapları

ETKİNLİK

“Size iki emanet bırakıyorum ki onlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla yolunuzu şaşırmazsınız. Bunlar, Allah’ın kitabı ile Resulü’nün sünnetidir.” (Malik b. Enes, el-Muvatta, Kader, 3.)

Yukarıdaki hadis, İslam’ı anlama ve yaşama konusunda bize nasıl bir yol göstermekte, neler yapmamızı istemektedir? Açıklayınız.
Cevap: Davranışlarımızın, hareketlerimizin ve sözlerimizin Kuran-ı Kerim’e ve Peygamberimizin sünnetine göre yapmamızı söylemektedir. Çünkü en uygun ve güzel olan bunlardır.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 96 Ders Kitabı Cevapları

ETKİNLİK

Sizce günümüzde insanların en çok hangi konularda uyarılmaya ihtiyacı vardır? Arkadaşlarınızla konuşunuz.
Cevap: Hırsızlık, yalancılık, kötü söz söyleme, torpil gibi birçok yanlış davranışlarımız vardır. Bunların uyarılması gerekmektedir. Çünkü dinimize göre bunlar yasak ve günahtır.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 97 Ders Kitabı Cevapları

ETKİNLİK

Yukarıdaki hadislerde hangi ahlaki ilkeler öne çıkarılmaktadır? Bu ilkelerin insanlar arası ilişkiler açısından önemi nedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Hadislerde merhametli olmak, tevazu sahibi olmak gibi ahlaki özelliklere değinilmiştir. Bu ahlaki ilkeler kişinin toplum içinde mutlu ve huzurlu olmasını, sevilip sayılmasını sağlar. Bu yüzden bu ilkeler önemlidir, kıymetlidir.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 98 Ders Kitabı Cevapları

3. Bir Sure Tanıyorum: Kafirun Suresi ve Anlamı

Etkinlik

Kâfirûn suresinin anlamını düşününüz. Bu sure, bize hangi mesajları vermektedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Bu surede; herkesin kendine ait dinin olduğu ve herkes kendi dininden mesul olduğu söylenmiştir. “Kimse başkasını zorla kendi dinine inandıramaz, herkes dini ne istiyorsa onu yapmalıdır.” gibi anlamlar çıkartılabilir.

7.Sınıf FCM Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 99-100. Sayfa Cevapları Ölçme Değerlendirme

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 99 Ders Kitabı Cevapları

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.

1. Hz. Muhammed’i (s.a.v.) doğru anlamak ve tanımak neden önemlidir? Anlatınız.
Cevap: Hz. Muhammed dinimizi tamamlar. Dinimizi daha iyi bilmek için de peygamberimizi tanımalıyız.


2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) son peygamber olması ne demektir? Açıklayınız.
Cevap: Hz. Adem ile başlayan peygamberlik, Hz. Muhammed ile son bulmuştur. Bu yüzden Hz. Muhammed “Hatemü’l-enbiyâ” olarak da nitelendirilir. Kısaca Hz. Muhammed s.a.v’den sonra başka bir peygamber gönderilmeyecektir.


3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) rahmet peygamberi olması ne demektir? Açıklayınız.
Cevap: Hz. Muhammed insanları kötülüklerden uzaklaştırmaya, mutluluk ve huzurun var olmasını sağlamaya çalıştı. İnsanları doğru ve iyi yolu göstermeye çalıştı. Bunların sonucunda herkes mutlu ve huzurlu oldu. Allah’ın da Hz. Muhammed’i rahmet peygamberi olarak göndermesi anlaşıldı.


4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Kur’an’ı açıklama görevi hakkında bilgi veriniz.
Cevap: Kuran-ı Kerim’de yerine getirilmesi gereken ibadetler, bazı emir ve tavsiyeler, insanlar arası ilişkileri düzenleyen ilkeler vardır. Fakat çok fazla bu tarz bilgiler yer almaz. Bu yüzden açıklanması gereken şeyleri Hz. Muhammed açıklamıştır. Peygamberimizin görevlerinden biri de açıklamak olduğu için Kuran-ı açıklar.


5. Peygamberimizin (s.a.v.) müjdeleyici ve uyarıcı olması ne demektir? Örnek vererek açıklayınız.
Cevap: Hz. Muhammed’e ilk vahiy geldikten sonra vahiy gelmeye devam etti. Bu vahiylerden birinde “Ey örtünüp bürünen (Peygamber!) Kalk ve (insanları) uyar. Sadece Rabb’ini büyük tanı. Kötü şeyleri terk et.” bu ayetle peygamberimize insanları uyarma görevi verilmiştir.


6. Defterinize “Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.” (Kalem suresi, 4. ayet.) ayetini açıklayan bir kompozisyon yazınız.
Cevap:

Peygamberimiz ahlakı tamamlamak için gönderilmiştir. Dinimiz için ahlak çok önemlidir. “Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır.” hadisinde de ahlakın kişi için önemi vurgulanmıştır.

Hz. Muhammed’in yaptığı gibi diğer peygamberler de ahlakı insanla anlatmıştır. Fakat zaman geçtikçe unutulmuştur. Peygamberimiz de unutulan ahlakı geri getirmek için çalışmıştır. Bu yüzden güzel ahlakın tamamlayıcısıdır.

Hz. Muhammed sadece anlatarak değil bu davranışları kendi de yaparak herkese örnek olmuştur. Herkese; anne babaya iyi davranmanın, misafir gelince ikramda bulunmanın, her daim doğru olmanın, dürüst davranmanın, merhametli olmanın aslında ne kadar önemli olduğunu anlatmıştır.

İnsanlar, peygamberimizin olaylara karşı davranışlarından, sözlerinden etkilenmiştir. Bu yüzden de onun gibi davranmaya çalışmışlardır. Güzel ahlaklı olmak için şimdi de örnek almalıyız. Çünkü peygamberimizden daha güzel bir örnek bulamayız.


7. Kâfirûn suresinin konusu nedir? Bu sureden hangi mesajları çıkarabiliriz? Söyleyiniz.
Cevap: Hz. Peygamber’in inkarcılarla asla birleşmeyeceği ve inancın şirkten uzak tutulması gerektiği hedeflenmiştir. ” Kimse başkasını zorla kendi dinine inandıramaz, herkes dini ne istiyorsa onu yapmalıdır.” gibi anlamlar çıkartılabilir.B. Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. Sorunun Cevabı: C) 3

2. Sorunun Cevabı: A) Hz. Muhammed’in son peygamber olduğunu ifade eden bir kavramdır.

3. Sorunun Cevabı: B) Cennet

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 100 Ders Kitabı Cevapları

C. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

(D) Hz. Muhammed’i (s.a.v.) diğer insanlardan ayıran en önemli özellik, onun Allah’tan (c.c.) vahiy almasıdır.

(D) İslam’ı doğru anlamak için Hz. Muhammed’i (s.a.v.) doğru tanımak ve anlamak gerekir.

(Y) Mekkeli müşrikler, kendileri gibi bir insanın peygamber olmasını normal karşılamışlardır.

(Y) Hz. Muhammed (s.a.v.), bir peygamber olarak insanüstü özelliklere sahiptir ve gelecekte neler olacağını bilir.

(D) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) tebliğ ettiği son din olan İslamiyetin gelmesiyle önceki dinlerin hükmü kalmamıştır.

(D) İslam dininin birinci temel kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir.


Ç. Aşağıda verilen Kâfirûn suresinde boş bırakılan bölümleri tamamlayınız.
Cevap:

Kul yâ eyyuhe’l-kâfirûn Lâ a’büdü mâ ta’budûn. Velâ entüm âbidûne mâ a’büd.
Velâ ene âbidun mâ abettüm. Velâ entum âbidûne mâ a’bud. Leküm dînukum veliye dîn.


D. Aşağıdaki şemaya Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili başlıca özelliklerini yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 100 Ders Kitabı Cevapları

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.