Cevap Yaz
16 Mayıs 2023, 0:03 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 53-54-55-56-57-58. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 53-54-55-56-57-58. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Wild Animals ünitesine ait çalışmaların bulunduğu 7. sınıf ingilizce ders kitabı cevapları sayfa 53-54-55-56-57-58‘in cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 53-54-55-56-57-58. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58. Sayfa Cevapları Wild Animals

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 53 MEB Yayınları

Work in pairs. Imagine that you are a journalist and interviewing a nature scientist. Ask and answer questions about these extinct animals.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Bir gazeteci olduğunuzu ve bir doğa bilimciyle röportaj yaptığınızı hayal edin. Bu soyu tükenmiş hayvanlar hakkında sorular sorun ve cevaplayın.
Cevap: 

When did they become extinct? (Ne zaman soyları tükendi?)
Mammoths 3700 years ago, dodo 350 years ago, and dinosaurs 65 million years ago. (Mamutlar 3700 yıl önce, dodo 350 yıl önce ve dinozorlar 65 milyon yıl önce.)

What did they eat? (Ne yediler?)
Mammoths feed on grass, dodos on fruit, dinosaurs on meat and grass. (Mamutlar ot ile, dodolar meyve ile, dinozorlar et ve ot ile beslenir.)

How tall/heavy were they? (Ne kadar uzun boylu/ağırdılar?)
Mammoths 4-5 m and 8 tons, dodos 1 m and 20 kg, dinosaurs 1 – 70 m and 5 kg-77 tons (Mamutlar 4-5 m ve 8 ton, dodolar 1 m ve 20 kg, dinozorlar 1 – 70 m ve 5 kg-77 ton)

Where did they live? (Nerede yaşadılar?)
Mammoths lived in the forests, grasslands, dodos on the island of Mauritius, dinosaurs lived on land, in water and in the sky.
(Mamutlar ormanlarda otlaklarda, dodolar Mauritius Adasında, dinozorlar karada suda ve gökyüzünde yaşamışlar.)


Do you know any other extinct animals? Why are they extinct now?
Çeviri: Başka soyu tükenmiş hayvanlar biliyor musunuz? Neden şimdi soyları tükendi?
Cevap: They became extinct due to climatic conditions and overfishing. (İklim koşulları, aşırı avlanma gibi nedenlerden soyları tükenmiştir.)


What should we do to protect endangered animals? You can use the prompts below.
Çeviri: Nesli tükenmekte olan hayvanları korumak için ne yapmalıyız? Aşağıdaki yönlendirmeleri kullanabilirsiniz.
Cevap: We should not wear real fur clothes, we should not pollute the seas and forests, we should protect natural life and balance. (Gerçek kürklü kıyafetler giymemeli, denizleri ormanları kirletmemeli, doğal yaşamı ve dengeyi korumalıyız.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 54 MEB Yayınları

Do you know this logo? What is WWF? 
Çeviri: Bu logoyu biliyor musunuz? WWF nedir?
Cevap: World Wide Fund for Nature(Dünya Doğayı Koruma Vakfı)


Three Volunteers from WWF (World Wide Fund for Nature) are talking about some animals. Read the texts. What do these animals have in common?
Çeviri: WWF’den (World Wide Fund for Nature) Üç Gönüllü, bazı hayvanlardan bahsediyor. Metinleri okuyun. Bu hayvanların ortak noktası nedir?
Cevap: What these animals have in common is that they are extinct.
(Bu hayvanların ortak noktası nesillerinin tükeniyor olması.)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 55 MEB Yayınları

Read the texts in part 2 and write the names of animals.
Çeviri: 2. bölümdeki metinleri okuyun ve hayvanların isimlerini yazın.
Cevap:

a. _Giant Pandas_ live nearly twenty years.

b. _Asian Elephants_ are hunted for their tusks.

c. _Giant Pandas_ only eat bamboos to survive.

d. _Asian Elephants_ are larger than other land mammals.

e. _Monk Seals_ love quiet places like sea caves.

f. _Asian Elephants_ have got big ears and long trunks.

g. _Giant Pandas_ never give harm to people.

h. _Monk Seals_ weigh about 400 kg.

i. _Giant Pandas_ is in the logo of an animal charity.


Read again and fll in information cards about the animals.
Çeviri: Tekrar okuyun ve hayvanlarla ilgili bilgi kartlarını doldurun.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 54 MEB Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 57 MEB Yayınları

Write the names of the animals and fnd the hidden message.
Çeviri: Hayvanların isimlerini yazın ve gizli mesajı bulun.
Cevap: PROTECT WILD ANIMALS

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 57 MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 58 MEB Yayınları

Follow the steps and prepare a poster. Present it to the class.
Çeviri: Adımları takip edin ve bir poster hazırlayın. Sınıfa sunun.


Let’s Refect! (Düşünelim!)

Now I can understand speech on past and present events. (Artık geçmiş ve şimdiki olaylarla ilgili konuşmaları anlayabiliyorum.)

Now I can ask about characteristics of wild animals. (Şimdi vahşi hayvanların özelliklerini sorabilirim.)

Now I can talk about past and present events and make suggestions. (Artık geçmiş ve şimdiki olaylardan bahsedebilir ve önerilerde bulunabilirim.)

Now I can understand texts about past and present events. (Artık geçmiş ve şimdiki olaylarla ilgili metinleri anlayabiliyorum.)

Now I can write sentences about wildlife. (Artık yaban hayatı ile ilgili cümleler yazabilirim.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 53-54-55-56-57-58. Sayfa, Wild Animals ünitesine ait bir takım çalışmaların bulunduğu sayfaların cevaplarının eksik veya hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.