Cevap Yaz
25 Mayıs 2024, 17:55 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 107-108-109-110. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 107-108-109-110. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Özür konusunun yer aldığı 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 107-108-109-110 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 107-108-109-110. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık

7.Sınıf Dörtel Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 107-108-109-110. Sayfa Cevapları Özür

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları Dörtel Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Çevreye zarar verenlere nasıl davranıyorsunuz? Neden?
Cevap: Çevreye zarar verenleri gördüğüm zaman onları uyarıp kötü sonuçların bizlere etkisinden bahsediyorum. Çünkü kullandığımız çevre bizim olduğu kadar diğer canlılarından yaşam alanıdır. Bu alana zarar vermek nesillerin tükenmesine neden olmaktadır. 

2. Yaşadığınız yerdeki çevre sorunlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Bu sorunlara ne tür önlemler alınabilir? Tartışınız.
Cevap: Yaşadığım yerdeki çevre sorunları hava kirliliği, gürültü kirliliği, ışık kirliliği ve su kirliliğidir. Bu sorunların olmasını engellemek için gereksiz sesten uzak durmamız gerekir. Aynı zaman da ışıklandırmalarda fazladan kaçınılmalıdır. Hava kirliliği için egzozlara filtre takılmalı, fabrika bacalarına filtre takılmalıdır. Su kirliliği için fabrika atıklarının önlenmesi gerekir. 

3. Genel ağ, televizyon veya gazetelerden derlediğiniz çevrenin korunmasıyla ilgili medya metinlerini sınıfta değerlendiriniz. Faydalandığınız bilgi kaynaklarının güvenliğini sorgulayarak bu bilgi kaynaklarını etkili biçimde kullanmaya çalışınız. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgiler varsa bunları yorumlayınız
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları Dörtel Yayıncılık


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları Dörtel Yayıncılık

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirde geçen aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının anlamlarını geçtiği cümlelerden yararlanarak tahmin ediniz. Tahminlerinizi kontrol etmek amacıyla sözlükten yararlanınız
Cevap:

kirletmek
Tahminim: pis hale getirmek
Sözlük anlamı: pisletmek

zehirli atık
Tahminim: tehlikeli madde
Sözlük anlamı: Tehlikeli, zarar veren madde

niyet
Tahminim: istek
Sözlük anlamı: Kişinin bir şeye karşı duyduğu istek

mikroplu
Tahminim: Zararlı madde
Sözlük anlamı: Mikrop kapan

ayak izi
Tahminim: bir yerde ayağının izinin oluşması
Sözlük anlamı: herhangi bi yere ayağın bıraktığı iz

özür dilemek
Tahminim: Af dilemek
Sözlük anlamı: yapılan yanlıştan dolayı bağışlanmak istemek


2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları sınıfta cevaplayınız.

1. Okuduğunuz şiirin konusu nedir?
Cevap: Çevre kirliliğini anlatmaktadır. 

2. Şiir, nelerden özür diliyor? Neden?
Cevap: Çevreyi kirletmelerinden dolayı özür dilemektedir

2. Şiir, nelerden özür diliyor? Neden?
Cevap: Şiir topraktan kirlettikleri ağaçlarını kestikleri için özür dilemektedir. Şiir sulardan zehirli fabrika atıklarını bıraktıkları için özür dilemektedir. Şiir daha sonra havadan zehirli gazları bıraktıkları için özür dilemektedir. 

4. Şair, “Kirli toprak ve havaya,
Hiç yakışır mıydı temiz hava?” dizeleriyle ne anlatmak istiyor? Yorumlayınız.
Cevap: İnsanların toprak ve suyu kirlettiği gibi havayı da temiz bırakmayacaklarını dile getirmektedir. 

5. Şiirin bütününden yararlanarak şairin içinde bulunduğu duyguları açıklayınız. Şairin olaylara bakış açısını metinden örnek ve ayrıntılarla anlatınız
Cevap: Şair, insanların çevreye vermiş oldukları zarardan dolayı üzüntü ve öfke duymaktadır. Bu üzüntüsünden dolayı çevreden özür dilemektedir. 


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları Dörtel Yayıncılık

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirde hangi söz sanatlarına yer verilmiştir? Örneklerle gösteriniz.
Cevap:

Çöpten görünmez oldu baharın güzel yüzü, → teşhis (Kişileştirme)
Sandık ki su temizler her türlü pisliği. → Tezat (Zıtlık)
Hayvanlarda belirdi bin bir çeşit hastalık. → Mübalağa (Abartma)


4. ETKİNLİK

Aşağıdaki dizelerde geçen fiillerin aldığı çekim eklerini (kip ve kişi) belirleyip yazınız
Cevap:

Önce toprağı kirlettik;
Ne geçtiyse elimize attık üzerine
Kıydık canım ağaçlarına, çiçeklerine,
Çöpten görünmez oldu baharın güzel yüzü,
Topraktan özür dileriz

Kirlettik → -ti görülen geçmiş zaman eki, -k birinci çoğul şahıs eki
geçtiyse → -ti görülen geçmiş zaman eki, -se ek-fiil (şart birleşik zaman)
attık → -tı görülen geçmiş zaman eki, -k birinci çoğul şahıs eki
kıydık → -dı görülen geçmiş zaman eki, -k birinci çoğul şahıs eki
oldu → -du görülen geçmiş zaman eki, 
özür dileriz → -r geniş zaman eki, -iz birinci çoğul şahıs eki


5. ETKİNLİK

Çevrenizle ilgili sınıfa getirdiğiniz görselleri arkadaşlarınıza gösteriniz. Görseller üzerinde konuşunuz. Konuşurken katılımlı veya güdümlü konuşma yöntem ve tekniklerinden yararlanabilirsiniz.
Konuşmalarınızda beden dilinizi etkili bir şekilde kullanmaya çalışınız. Kelimeleri anlamlarına uygun olarak kullanmaya, yabancı dillerden alınmış dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya dikkat ediniz.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları Dörtel Yayıncılık

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları Dörtel Yayıncılık

Çevre kirliliği gün geçtikçe engellenemeyecek boyutlara ulaşmıştır. Yeni fabrikaların kurulması, insanların bilinçsizliğinin günden güne artması, yeni üretimlerin doğaya zarar verecek maddeler barındırması çevre kirliliğini hızlı bir şekilde arttırmaktadır. Çevre kirliliği sadece bizi değil doğada yaşayan diğer canlıları da etkilemektedir. Bunun sonucunda Dünya’nın sonu daha hızlı bir şekilde gelmektedir. 


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları Dörtel Yayıncılık

6. ETKİNLİK

Yaşadığınız yerde gözlemlediğiniz bir çevre sorunu ile ilgili haber yazısı yazınız. Yazarken kontrollü yazma yönteminden yararlanabilirsiniz. Haber yazılarında 5N1K (ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin, kim) kuralına uyulur. Yazınızı oluştururken bu işlem sırasına uyunuz. Anlatımı desteklemek için grafik ve tablolardan yararlanınız. Yazınıza uygun bir başlık koymayı unutmayınız.
Cevap:

Gözlemlediğimiz çevre sorunu şehir merkezindeki yoğun nüfus, büyük miktarda atığın üretilmesine ve atılmasını zorlaşmasına yol açmaktadır. Sokaklarda atılan çöpler, çevresel kirliliğin artmasına sebep olmakta ve sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Bu çevre sorununa ek olarak, ağaçların azalması durumu da var. Hızlı kentleşme ve betonlaşma süreciyle birlikte, ağaçlar ve bitki örtüsü yerini binalara ve altyapı çalışmalarına bırakmaktadır. Bu durum doğal yaşamı etkilemekte ve ekosistem dengesinin bozulmasına yol açmaktadır


SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Yaşadığınız doğal ortamı gözlemleyiniz. Edindiğiniz izlenimleri paylaşmak üzere hazırlık yapınız.
Cevap: Yaşadığım doğal ortamda bizden hariç hayvanlar ve bitkilerde bulunmaktadır. Doğal ortam sadece bizim yaşam alanımız değil hayvanların ve bitkilerin de yaşam alanıdır. 

Çevrenizde yaşayan canlıları gözlemleyiniz. Onların yaşamalarına engel olan neler var? Araştırınız.
Cevap: Yaşadığım yerde en çok kedi, köpek ve kuşlar bulunmaktadır. Bu hayvanların yaşam alanlarını bizler işgal ettiğimiz için barınma konusunda zorlanmaktadırlar.

Çevrenizde nesli tükenmek üzere olan hayvan ya da bitki var mıdır? Araştırınız.
Cevap: Yaşadığım çevrede nesli tükenmek üzere olan hayvan ya da bitki yoktur. Fakat Türkiye’de bozayı, Akdeniz Foku, ceylan gibi hayvanların nesli tükenmek üzeredir. Bitkilerden ise, sığla, Mavi Yıldız, Çorak gülü gibi bitkilerin nesli tükenmek üzeredir. 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.