Cevap Yaz
30 Mayıs 2024, 22:04 - Furkan Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 131-133-134-135-136. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 131-133-134-135-136. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Vatandaşlık Görevleri konusunun yer aldığı 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 131-133-134-135-136 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 131-133-134-135-136. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık

7.Sınıf Dörtel Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 131-133-134-135-136. Sayfa Cevapları Vatandaşlık Görevleri

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 131 Cevapları Dörtel Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Hak” ve “görev” kavramları sizde neyi çağrıştırıyor? Açıklayınız.
Cevap: Hak ve görev kavramları bana eşitliği, sorumluluğu, fedakarlığı ve adaleti çağrışıtrıyor.

2. Bir vatandaş olarak görev ve haklarınızı biliyor musunuz? Bunları nasıl öğrendiniz?
Cevap: Bir vatandaş olarak seçme seçilme hakkımız, eğitim görme, vatandaş olma, hizmet görme gibi haklarımız vardır. Erkeklerin askerlik görevini yapması, vatandaşların seçim dönemi yöneticilerine oy vermesi, vatana hayırlı işler yapması da görevleri arasındadır.

3. Her Türk vatandaşı istediği zaman muhtar, belediye başkanı, milletvekili seçilebilir mi? İnsanların, bu tür isteklerini hak veya görev olarak değerlendirebilir miyiz? Nasıl?
Cevap: 18 yaşına gelmiş her Türk vatandaşı muhtar, belediye başkanı ve milletvekili seçilebilir. Bu istekleri hak ve görev olarak adlandırabiliriz. Bu tarz makamlara aday olmak hakkımızdır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları Dörtel Yayıncılık

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metni oluşturan anahtar kelimeleri belirleyip yazınız. Sonra bu kelimeleri metindeki anlamına uygun biçimde cümlelerde kullanınız.
Cevap:

 • hak
 • görev
 • vergi
 • askerlik
 • adaylık
 • seçme ve seçilme
 • meclis
 • demokrasi

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının anlamlarını önce tahmin ediniz. Sonra bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını sözlüklerinizden bulup yazınız. Tahminlerinizle sözlük anlamlarını karşılaştırınız.

Kelime ve kelime grupları: hak
Tahminim: Ödül, kazanç
Sözlük anlamları: Adalet sisteminde gereklilikten veya ayırmak için yapılan kazanç


Kelime ve kelime grupları: görev
Tahminim: Yapılması zorunlu iş
Sözlük anlamları: Bir nesnenin veya kişinin yaptığı iş


Kelime ve kelime grupları: seçmen
Tahminim: Yöneticileri seçen yetişkin kişi
Sözlük anlamları: Seçimde oy verme hakkı olan kişi


Kelime ve kelime grupları: kamu hizmeti
Tahminim: İnsanlara hizmet etmek
Sözlük anlamları: Devlet tarafından halkın ortak ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan hizmetler


Kelime ve kelime grupları: kanun
Tahminim: Herkesin uyması zorunlu yazılı kurallar
Sözlük anlamları: Devlet tarafından konularak uyulması zorunlu kurallar


Kelime ve kelime grupları: irade
Tahminim: İstek, talep
Sözlük anlamları: Herhangi bir şeyi yapıp yapmamak konusunda kendi kendine karar verme ve uygulama gücü


Kelime ve kelime grupları: asker ocağı
Tahminim: Askerlerin yaşadığı ev
Sözlük anlamları: Askerlik görevinin yapıldığı ordugah, tersane gibi hizmet alanları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 134 Cevapları Dörtel Yayıncılık

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde anlatılanları kendi cümlelerinizle özetleyiniz.
Cevap: Devlet tarafından ortaya konulan yasalar, kanunlar bulunur. Devlet tarafından konulan bu kanunlara uymak zorunludur. Kanunlar beraberinde hak ve görevleride beraberinde getirir. Her birey sahip olduğu hakları bilmeli, gerektiğind ekullanmalı ancak görevlerinide aksatmadan çevresiyle uyumlu şekilde bu sorumluluklarını yerine getirmelidir.


4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Okuduğunuz metnin konusu nedir?
Cevap: Metnin konusu bireylerin devletin eolan sorumlulukları ve görevleridir.


2. Metinde sözü edilen vatandaşlık görevleri nelerdir?
Cevap:

 • Seçme ve seçilme görevi
 • Vergi verme görevi
 • Askerlik görevi

3. Her vatandaş bu görevleri neden isteyerek yapmalıdır?
Cevap: Çünkü bu görevler toplumdaki düzenin sağlanması, refahımızın sağlanması için gerekli görevlerdir. Her vatandaş bunu isteyerek yaparak daha iyisini amaçlamalıdır.


4. Şu anda bir vatandaş olarak hangi görevi yerine getirebiliyorsunuz? Niçin? Açıklayınız.
Cevap: Şu anda bir vatandaş olarak bir çok vatandaşlık görevini yerime getiremiyorum çünkü bu görevleri 18 yaşından itibaren yerine getireceğim. Şu anlı eğitimimi devam ettirerek gelecekte ülkem için iyi işler yaparak kendi üstüme düşen görevi yerine getirmeye çalışıyorum. 


5. Vatandaş olarak herkes vergi vermek zorunda mıdır? Neden?
Cevap: Vatandaş olarak her gelir kazanan, alışveriş yapan birey vergi vermek zorundadır. Bir alışveriş yapıyorsak fişini istemeliyiz. Çünkü kesilen vergiler her vatandaşın vermesi gereken türden bir görevdir. Bu vergiler bize hizmet yapılması için toplanır. 


6. Her Türk vatandaşı seçimlerde istediği kişiye oy verebilir mi? Bu da bir vatandaşlık hakkı mıdır?
Cevap: Her Türk vatandaşı on sekiz yaşına geldiği andan itibaren istediği kişiye oy verebilir. Bu doğuştan gelen bir vatandaşlık hakkıdır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları Dörtel Yayıncılık

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin ana fikri ve yardımcı fikirleri aşağıda karışık olarak verilmiştir. Ana fikrin yanına “AF”, yardımcı fikirlerin yanına “YF” yazınız.

[YF] Toplumu oluşturan her vatandaşın seçme ve seçilme hakkı vardır.

[YF] Demokrasiye inanan toplumlarda her birey kanunlar karşısında eşit haklara sahiptir.

[AF] Her vatandaşın yaşadığı toplum içinde yerine getireceği sorumlulukları ve kullanacağı hakları vardır.

[YF] Demokratik toplumlarda her birey elde ettiği gelir oranında vergi verir.

Bir yazının temeli olan, asıl düşünceye, verilmek istenen iletiye __ana fikir__, ana fikri çeşitli yönlerden destekleyen fikirlere de __yardımcı fikir__ denir.


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimeler, cümleyi hangi yönden etkilemiştir? Altlarına yazınız.

İyi bir vatandaş vergisini zorlanmadan yatırmalıdır.
Cevap: Cümle durum bakımından etkilenmiştir.

Türk milleti bağımsızlığını binlerce yıl korumuştur.
Cevap: Cümle zaman bakımından etkilenmiştir.

İçeri girince herkes ona baktı.
Cevap: Cümle yer-yön bakımından etkilenmiştir.

Vergi olarak ödenen paralar, bize hizmet ve iyilik olarak geri dönüyor.
Cevap: Cümle yer-yön bakımından etkilnemişti.r

İyi bir vatandaş vergi borcunu vaktinde öder.
Cevap: Cümle zaman bakımından etkilenmiştir.

Herkes kanun hükümlerine niçin uymalıdır?
Cevap: Cümle soru bakımından etkilenmiştir.

Ben de fazla çalıştım bu sınava.
Cevap: Cümle miktar bakımından etkilenmiştir.

Az kazanan az verir, çok kazanan çok verir vergiyi.
Cevap: Cümle miktar bakımından etkilenmiştir.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları Dörtel Yayıncılık

7. ETKİNLİK

Vatandaşlık görevleriyle ilgili getirdiğiniz görselleri arkadaşlarınıza gösteriniz. Arkadaşlarınızdan, görsellerle ilgili hazırlıksız konuşmalarını isteyiniz. Konuşmalarınızı; yaratıcı, eleştirel, tartışmacı konuşma yöntemlerinden yararlanarak kelimeleri anlamlarına uygun biçimde, beden dilini etkili bir şekilde kullanarak sununuz.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları Dörtel Yayıncılık


8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen ek fiil almış kelimeleri bulup altını çiziniz.
Cevap:

Hak olan yerde mutlaka görev de vardır.

Memleket işlerinden hepimiz derece derece sorumluyuz.

Asker ocağı herkes için okul gibiydi.

Devlet memurlarına bizim yardımcı olmamız vatandaşlık görevimizse vatandaşlarına dürüst ve anlayışlı davranmaları da onların asıl görevidir.


9. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden hareketle aşağıdaki cümleleri cümlenin anlamına uygun olarak tamamlayınız.

Toplum içinde yaşayan bir kimsenin vicdanına ve kanunlara göre yapmak zorunda olduğu işlere __görev__ denir.
Seçim yolu ile vatandaş memleket __yönetimine__ katılır.
İyi bir vatandaş __vergi__ borcunu vaktinde öder.
20 yaşına giren bütün genç erkekler __askere__ giderler.
Yurdumuzda kanun yapma, değiştirme ve kaldırma yetkisi __TBMM__’dedir.


SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Bir arkadaşınızın sorumluluğuna kefil oldunuz mu? Niçin?
Cevap: Evet arkadaşımın sorumluluğu için bazı zamanlarda kefil oldum çünkü ben arkadaşıma güvenirim. Arkadaşım sorumluluklarını yerine getirmekte çok titiz, dikkatli ve güvenilirdir.

Çevrenizde çocuk yaşta çalışmak zorunda olan tanıdık kişiler var mı? Araştırınız.
Cevap: Mahallemizde ailesine destek olmak için okuldan sonra bazı yerlerde çalışmaya giden çocuklar var. Bunlar maddi zorluklar yaşayan ailesine destek olabilmek içindir.

“Çocuk Hakları Sözleşmesi”ni araştırıp sınıfa getiriniz.
Cevap: Çocuk Hakları Sözleşmesi, 20 Kasım 1989 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından yürürlüğe girmiştir. Sözleşmede kendi haklarını savunacak iradeye sahip olmayan çocukların haklarının imzalayan devletler tarafından korunacağı ve gözeteleceğini taahhüt eden bir sözleşmedir. Sözleşmenin en önemli maddeleri şunlardır:

 • Ayrım gözetmeme (Madde 2)
 • Çocuğun yüksek yararı (Madde 3)
 • Yaşama ve gelişme hakkı (Madde 6)
 • Katılım hakkı (Madde 12)

Taraf devletlerin bu sözleşmeyle beraber üstlendikleri sorumlulukları inceleme ve gerektiği durumda yaptırım uygulaması amacıyla Çocuk Hakları Komitiesi kurularak bu sözleşmenin devamlılığı sağlanmıştır.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.