Cevap Yaz
3 Mayıs 2024, 16:45 - Furkan Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 137-140-141-142-143-144. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 137-140-141-142-143-144. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Kefil konusunun yer aldığı 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 137-140-141-142-143-144 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 137-140-141-142-143-144. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık

7.Sınıf Dörtel Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 137-140-141-142-143-144. Sayfa Cevapları Kefil

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 137 Cevapları Dörtel Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Haksız davranışlar karşısında nasıl bir tavır sergiliyorsunuz? Sınıfta anlatınız.
Cevap: Haksız davranışlar karşısında sessiz kalmadan doğrusunu söylerim. Haksızlığın nedenini ve kimin haksızlık yaptığını söyler çözüm bulamazsam çevremdekilerden yardım isterim.

2. Bir arkadaşınızın sorumluluğuna kefil oldunuz mu? Niçin?
Cevap: Evet kefil oldum çünkü ben arkadaşlarıma güvenirim. Arkadaşlarım çevresindekilere yalan söylemez ve dürüsttür. Bu nedenle ne yaparlarsa onlara kefil olabilirim.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 140 Cevapları Dörtel Yayıncılık

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin edip yazınız.
Cevap:

felaket: Olabilecek en kötü olayın başa gelmesi, her şeyin altüst olması.

tereddüt etmek: Bir şeyi yapıp yapmamak konusunda kararsız olmak.

ceza: Yapılan bir iş sonucu hoş görülmemesi nedeniyle ders olması niyetiyle yapılan iş

teşebbüs: Bir şey yapmaya yeltenmeyi düşünmek veya tam yapacakğı sırada vazgeçmek.

müsaade etmek: Bir şeyin yapılması için izin vermek, kabul etmek.

mühlet: Bir işin yapılması için istenilen süre.

kefil olmak: Bir başkasının güvenilir ve dürüst olduğunu kabul etmek.


2. ETKİNLİK

Aşağıda, metinde geçen deyimler ve deyimlerin anlamları verilmiştir. Bu deyimlerle anlamlarını eşleştiriniz. 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 140 Cevapları Dörtel Yayıncılık

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 141 Cevapları Dörtel Yayıncılık

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusu nedir? Yazınız.
Konusu: Arkadaşına olan bağlılığı nedeniyle kefil olması ve kefil olmasının gerektirdiği sorumlulukla verdiği mücadeleler.

Okuduğunuz metinden çıkardığınız sonuç (ana fikir) nedir? Yazınız. Metindeki yardımcı fikirleri belirleyiniz

Ana Fikir: Özellikle kefil olarak verilen sözler mutlaka tutulmalıdır.

Yardımcı Fikirler: Sözümüzü yerine getirmek için asla pes etmemeli, zorluklarla başa çıkmalıyız.

Yardımcı Fikirler: Dostlar zor zamanlarında birbirlerine mutlaka destek olur.

Yardımcı Fikirler: Dürüstlük her zaman insana kazandırır.


4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin türünü ayırt edici aşağıdaki sorulara uygun işaretlemeyi yapınız.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 141 Cevapları Dörtel Yayıncılık

Soruların tamamına “evet” cevabı verdiyseniz bu metnin türü Hikaye’dir.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 142 Cevapları Dörtel Yayıncılık

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin içeriğine yönelik sorular hazırlayıp sınıfta arkadaşlarınıza sorunuz.

Meros’un Kral Denis’in yanına sokulma amacı nedir?
Sorunun Cevabı: Meros, şehri bir zalimden kurtarmak istemiştir.

Meros, niçin Kral Denis’ten mühlet istiyor?
Sorunun Cevabı: Kız kardeşini evlendirmek için üç günlük mühlet istiyor.

Kral, Meros’un arkadaşının yerine kefil olması için kaç günlük mühlet verdi?
Sorunun Cevabı: Kral Denis, Meros’a üç günlük mühlet vermiştir.

Meros’un arkadaşı, kendisine kefil olmasını isteyince nasıl tepki vermiştir?
Sorunun Cevabı: Meros’un arkadaşı hiç sesini çıkartmadan onu kucaklamış ve Kral’a kendini teslim etmiştir.


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Cümlelerdeki anlatım bozukluklarını tespit edip bozukluğun nedenini yazınız.
Cevap:

Yetkililer hâlâ bir açıklama yapmadı henüz.
Anlatım bozukluğunun nedeni: Hala ve henüz kelimeleri anlam bakımından aynı olduğu halde aynı cümlede kullanıldığı için bozukluk olmuştur.

Kardeşim soruları hemen çözüverdi.
Anlatım bozukluğunun nedeni: “hemen” ve “-evermek” yapı ve sözcükleri işin hızlı olması anlamı taşır ve ikisinin yan yana gelmesi durumunda bozukluk oluşur. 

Herkes, petrol ücretlerinin yüksekliğinden yakınıyor.
Anlatım bozukluğunun nedeni: “ücret” sözcüğü hatalı bir kullanımdır. Cümleye göre “ücret” kelimesi yerine “fiyat” sözcüğü kullanılması gerekir.

Çok sınıfta duran öğrencilerin elbette canı sıkılır.
Anlatım bozukluğunun nedeni: Cümledeki “çok” zarfı, özneden önce kullanıldığı için hatalı durumdadır.

Onun bize yaptığı iyiliklere hep göz yumduk.
Anlatım bozukluğunun nedeni: Buradaki cümlede olumsuzluk bildiriyor ancak deyimin anlam bakımından bu cümleye katkısı yoktur.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 143 Cevapları Dörtel Yayıncılık

7. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümleleri, zarf türünde kelimelerle tamamlayınız.
Cevap:

Sana __üç gün__ müsaade ediyorum.
Mühleti geçirmemek için mümkün olduğu kadar acele __geri__ dönüyordu.
Arkadaşımı kurtarmak için __çok geç__ kalacağım.
Bir yerine iki kişiyi kurban ederek fazilete __daha çok__ inansın.
Koruyucular __hemen__ kendisini __yakalayarak__ zincire vurdular.
Fakat sürekli bir yağmur __çabuk__ yürümesine mâni oldu.
__Durarak__ dinledi.


8. ETKİNLİK

Sınıfa getirdiğiniz “Çocuk Hakları Sözleşmesi”nden maddeler okuyup bu maddelerle ilgili kişisel görüşlerinizi açıklayınız. Konuşmalarınızda uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini (oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak, son olarak) kullanınız. Konuşurken yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya çalışınız.
Cevap: Özellikle küçük yaştaki çocuklar kendi haklarından habersiz, dünyada yaşamak için yetişkinlerin bakımına muhtaç olan insanlardır. Bu nedenle yetişkin insanlar ortak bir şekilde çocukların haklarını korumalı, gözetmeli ve haklarını elinden alanlara ceza vermelidir.

Birleşmiş Milletler’in Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni hazırlaması da bu nedenle çok önemlidir. Bu sözleşmesyle beraber imzalayan ülkelerin, çocukları garanti altına almasını sağlamıştır. İmzalayan ülkeleri sürekli olarak takip ederek ve rapor alarakta bu korumanın sürdürülmesini sağlamıştır.


9. ETKİNLİK

Küçük yaşta çalışmak zorunda kalan bir insanın hayatını konu alan hikâye yazınız. Yazınızı zenginleştirmek için atasözü, deyim ve özdeyişlerden yararlanınız. Uygun anlatım biçimlerini (betimleme, öyküleme vb.) kullanınız. Yazınıza başlık koymayı unutmayınız.
Cevap:

Küçük Yaşta Çalışmak Zorunda Kalan Ahmet’in Hayatı

Bir zamanlar, şehirden uzak bir köyde yaşayan küçük Ahmet vardı. Ahmet, annesi ve babasıyla birlikte mütevazi bir evde yaşıyordu. Fakat ailenin geçim sıkıntısı çektiğini fark ettiği zamanlarda, Ahmet okulun yerine çalışmak zorunda kalmaya başladı.

Ahmet’in her sabah erken saatlerde uyanması gerekiyordu. Sabah serinliğinde, güneş henüz doğmamışken, Ahmet uykulu gözlerle kalkar ve tarlalara giderek ailesine yardım ederdi. Tarlada toprakla uğraşırken, ahşap saplı bir küreği ellerinde tutardı. Bahçede sebzeler yetiştirmek, su kanallarını temizlemek ve hayvanlara bakmak gibi işleri yapardı.

Akşamları ise Ahmet, köydeki dükkânlarda çalışarak ek gelir sağlamaya çalışırdı. Bir dükkanda tezgâhtar olarak çalışan Ahmet, müşterilere güleryüzle hizmet verir ve aldıkları paraları hesaplayarak doğru şekilde geri verirdi. Çoğu zaman yorgun olmasına rağmen, mücadeleci ruhuyla çalışmaktan hiç şikayetçi olmazdı.

Ahmet’in en büyük hayali, insanların yazdığı kitaplara benzeyen öyküler yazmaktı. Geceleri yatakta, kocaman bir defterin sayfalarını doldurmayı hayal ederdi. Ancak çalışma saatleri ve aileye yardım etmekle dolu günler, onun bu hayalini gerçekleştirmesine engel oluyordu.

Bir gün, köylerine ünlü bir yazar geldi. Ahmet heyecanla etkinliğe katıldı ve yazarın hikâyelerini dinledi. Yazar, Ahmet’in hevesli bakışlarını fark etti ve ona bir defter hediye etti. “Hayallerine ulaşmak için yazmayı asla bırakma” dedi ve gülümsedi.

Bu olaydan sonra Ahmet, her boş anında defterine öyküler yazmaya başladı. Köydeki arkadaşlarına hikâyelerini okurken, onların yüzlerindeki tebessümü görmenin mutluluğunu yaşardı. Sadece çalışmak zorunda olduğu için değil, içindeki yazarı keşfettiği için de mutluydu.

Zamanla, Ahmet’in yazdığı öyküler köyde ün kazanmaya başladı. Hatta bir gün, büyük bir yayınevi yetkilisi köye geldi ve Ahmet’i tanımak istedi. Yayınevi, Ahmet’in öykülerini kitap olarak basma teklifinde bulundu ve bu teklifi sevinçle kabul etti.

Sonunda, küçük Ahmet’in hayali gerçek olmuştu. Kitapları şehir kütüphanesindeki yerini aldığında,. Artık çalışmak zorunda olmaktan özgürdü, fakat yine de köydeki dostlarına yardım etmekten vazgeçmedi.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 144 Cevapları Dörtel Yayıncılık

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Sınıfa bir anayasa kitapçığı getiriniz. Anayasa’nın 42. maddesini sınıfta okuyunuz.
Cevap:

II. Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi

MADDE 42- Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.

Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir.

Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır.


Güvenilir bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanarak eğitim öğretim haklarıyla ilgili bilgi toplayınız.
Cevap: Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasasının 42. maddesinde eğitim öğretim hakkı anayasa tarafından güvence altına alınmıştır. Her Türk vatandaşı eğitim öğretim hakkını kullanabilmekte ve çocuk yaşında velileri tarafından kullandırılmak zorundadır. 

Birleşmiş Milletler tarafından imzalanan Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 28. maddesinde de durum belirtilerek eğitim uluslararası anlaşmalarla tüm dünyada koruma altına alınmıştır.


Çevrenizde sevilen, örnek alınan özelliklere sahip kişiler var mı? Varsa bu kişiler bu özelliklere nasıl ulaşmış olabilirler? Araştırınız.
Cevap: Komşumuz Selim Amca çok sevilen, sayılan bir insandır. Zamanında bir çok küs aileyi barıştırmış, mahalledeki sorunlara çözüm getirmiş, herkes tarafından sevilip sayılan bir insandır. Selim Amca, adil, tarafsız, akıllı ve merhametli bir insandır. Herkese saygı gösterir, kendisine geleni çocuk dahi olsa asla geri çevirmez, yetişkin biriymiş gibi ciddiyetle dinler ve sorunlarını çözmeye çalışır.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.