Cevap Yaz
2 Mayıs 2024, 20:38 - Saniye Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 203-205-206-207-208-209. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 203-205-206-207-208-209. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Çeşmibülbül’ün Esrarı metnine ait çeşitli cevapların bulunduğu 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 203-205-206-207-208-209 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 203-205-206-207-208-209. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık

7.Sınıf Dörtel Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 203-205-206-207-208-209 Sayfa Cevapları Çeşmibülbül’ün Esrarı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 203 Cevapları Dörtel Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Camdan yapılmış eşyalara ilgi duyuyor musunuz? Niçin? Açıklayınız.
Cevap: Evet camdan yapılmış eşyalara ilgi duyuyorum. Örneğin vazolar çok şık tasarlanıyor ve evimizde kullanmayı çok seviyoruz. kullandığımız eşyaların da cam olması sağlık açısından çok önemlidir.

2. Çevrenizde faaliyet gösteren geleneksel sanatlarla ilgili atölyelerden birine yaptığınız geziyi anlatınız.
Cevap: daha önce çömlekçilik yapan bir atölyeye gitmiştim. Topraktan bardak, vazo, cezve, tabak aklımıza gelen her ne varsa yapıyorlardı. yapıp kurutup sonrasında renklendiriyorlardı. Çok ilgi geçici olduğu kadar eğlenceli de bir sanat.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 205 Cevapları Dörtel Yayıncılık

 1. ETKİNLİK

Aşağıda geçen cümlelerdeki altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Sonra bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten bulup öğreniniz.
Cevap:

Saydam
Tahminim: Parlak olan
Sözlük Anlamı: İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan, şeffaf

Helezon
Tahminim: Hareketli
Sözlük Anlamı: Kıvrımlı, yılankavi biçim,

Göze Çarpan
Tahminim: Dikkat çeken
Sözlük Anlamı: İlgi çeken, alımlı

Hassas Nokta
Tahminim: Önemli yer
Sözlük Anlamı: Önemli, dikkat edilmesi gereken yer

Simetrik
Tahminim: Aynı ölçüde olan
Sözlük Anlamı: Bir parçanın iki eşit ve düzenli görünümü

Hazırlık Aşaması
Tahminim: Bir şeye başlamadan önce yapılan çalışma
Sözlük Anlamı: Hazırlanmak için gereken şeyler veya durumlar.

Biçim
Tahminim: Şekil
Sözlük Anlamı: Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl

Süreç
Tahminim: Zaman
Sözlük Anlamı: Aralarında birlik olan ya da belli bir düzen içinde yinelenen, ilerleyen, gelişen olay ya da eylemler dizisi.

Sanatçı Duyarlılığı
Tahminim: Sanatçının yapısı
Sözlük Anlamı: Sanatçıyı ayıran, süzen, ayıklayan


2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin içeriği ile televizyondan izlediğiniz bir cam sanatı belgeselindeki sunumu karşılaştırınız. Elde ettiğiniz çıkarımları sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:  Osmanlıda yapılan cam sanatlarının yapıldığı bir belgesel izlemiştim. O zamanda yapılan sürahiler, bardaklar, tabaklar o kadar farklı ve değişik güzelliktelerdir ki hayranlıkla izledim. Yapılması gerçekten zor ve tehlikelidir. Ustalık isteyen bir sanattır. 


3. ETKİNLİK

Okuduğunuz “Çeşmibülbül’ün Esrarı” adlı metinde anlatılan bir cam sanatı olan çeşmibülbül yapmanın iş ve işlem basamaklarını sırasıyla yazınız.
Cevap: 

 1. Cam sanatı yaparken kullanılan özel üfleme borusunun ucu, potadaki erimiş camlara daldırılır ve döndürülür.
 2. Borunun diğer ucundan üflenir, şişmiş bir cam balon elde edilir.
 3. Sıcak halde bulunan cam döndürülerek silindir haline kavuşturulur ve madeni kalıplardaki yerine yerleştirilerek yuvalarına oturtulur.
 4. Önceden hazırlanan cam çubuklar, haznedeki cama yapıştırılır.
 5. Cam gövdesi kalıptan çıkarılarak cam soğutulur.
 6. Cam çubukların üzerine ince ve saydam bir cam tabakası konularak çubuklar korunur.
 7. Bir bütün haline gelen cam gövdesi uçlarından yeni işlemelerle maşa yardımıyla döndürülür, bu aşamada üzerindeki çubuk işlemelerde kavis alır.
 8. En son adımda çeşnibülbülün ağız kısmı hazırlanır ve kullanıma hazır hale gelir.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 206 Cevapları Dörtel Yayıncılık

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin içeriğine yönelik dört soru hazırlayıp cevaplayınız.

Soru: Çeşmibülbülün Osmanlıca da adı nedir?
Cevap: Bülbülün ağzı demektir.

Soru: Çeşmibülbülü ayrıcalıklı kılan nedir? 
Cevap: Çeşmibülbülü ayrıcalıklı yapan camın içindeki beyaz veya renkli çizgileri oluşturan cam çubuklardır.

Soru: Yusuf Hoca cama nasıl şekil verildiğini söylemiştir?
Cevap: Dolomit, feldspat, soda, kalker, kum ve katkı maddelerinin karışımının 1500-1600 santigrat derecede eritilmesiyle elde edilen akışkan hamuru şekillendirerek yapılıyor.

Soru: Şekillendirilmeden önce yapılan hatalar nasıl düzeltilebilir?
Cevap: Önceki işlemler sırasında cam biraz soğuduğu için yeniden gerektiği kadar ısıtılır ve son biçimini alacağı kalıp içine yerleştirilerek,
üflenip son biçimi verilir.


5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde yazar, hangi anlatım biçimlerinden (öyküleme, betimleme, açıklama, tartışma) ve düşünceyi geliştirme yollarından (tanımlama, örnekleme, tanık gösterme, benzetme, sayısal verilerden yararlanma) yararlanmıştır? Metinden örneklerle aşağıya yazınız.

Anlatım biçimleri:

 • Bir düşünceye göre bu adı bülbülün gözündeki çizgilerden almış olabilir. (Tartışma)

Düşünceyi geliştirme yolları: 

 • Erimiş camın çeşmibülbül olarak vücuda gelmesinin ilk evresi herhangi bir el üretimi camın yapımı gibi. (Benzetme)
 • cam fabrikasının emektar ustası Yusuf Görmüş’ü anmak gerek. Babası da aynı yerde ustaymış. (Tanık Gösterme)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 207 Cevapları Dörtel Yayıncılık

6. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde yazar, cam sanatı konusuyla ilgili duygu ve düşüncelerini özgürce anlatmış. Konuyla ilgili kanıtlama amacı gütmeden bilgi vermeye çalışmıştır. Bu açıklamalardan yararlanarak metnin türünü belirleyiniz. Türün özelliklerini söyleyiniz.
Cevap: Metnin türü denemedir. Denemenin konusunda herhangi bir sınırlama yoktur. Genellikle edebiyat, sanat, bilim ve felsefe konularında yazılır. Yazarın ele aldığı konuyu iyice kavramış olması ve derinliğine işlemesi gerekir. Deneme niteliğinde yazılmış hikaye ve roman türleri de vardır. Öğretici metinlerdir. Denemede konu özgürce seçilir. İnsanı ve toplumu ilgilendiren her şey  denemenin konusu olabilir.


8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde görülen anlatım bozukluklarını tespit edip cümlelerin doğru biçimini altlarına yazınız.

Çeşmibülbülün ilk hazırlık aşamasından son hazırlık biçimini alıncaya kadar geçen bütün süreç, tam bir sanatçı duyarlılığı ve usta gerektiriyor.
Cevap: Çeşmibülbülün ilk hazırlık ve son hazırlık aşamasından biçimini alıncaya kadar geçen bütün süreç, tam bir sanatçı duyarlılığı ve ustalık gerektiriyor.

Bir çeşmibülbül üretiminin en son ayağı, ağız kısmının biçimlendirilmesidir.
Cevap: Bir çeşmibülbülün üretiminin en son adımı ağız kısmının biçimlendirilmesidir.

Emektar cam fabrikasının ustası Yusuf Görmüş’ü anmak gerekir.
Cevap: Cam fabrikasının emektar ustası Yusuf Görmüş’ü anmak gerekir.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 208 Cevapları Dörtel Yayıncılık

9. ETKİNLİK

Çevrenizde faaliyet gösteren bir sanat dalıyla ilgili (dokumacılık, kunduracılık, bakırcılık, ağaç işlemeciliği vb.) haber yazısı yazınız. Haber yazınızı oluştururken 5N 1K (ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim?) kuralına uyunuz. Yazınızda anlatımı desteklemek için düşünceyi geliştirme yollarından yararlanınız. Yazdıklarınızı düzenleyip okul ve sınıf panosunda paylaşınız.
Cevap:

                                                                      YUSUF AMCANIN SANATI

İlçemizin nadide kültürel mirasları arasında yer alan bakırcılık mesleği her ne kadar ülkemizde çürümeye yüz tutsa bile bizim kasabamızda halen çok meşhur bir zanaattır. Bugün Yusuf Amca’nın bakırcı dükkanını tanıtacağız. Yusuf Amca’nın bakırcı dükkanı tarihi bir eser gibi öyle ki bu dükkanı önce babası ondan önce de onun babası ve büyük büyük babaları yapmaya başlamış. Yüz yıldan uzun bir tarihe sahip.
Yusuf Amca, dükkanında basit el aletleri kullanarak siparişlere göre bakır eşyalar üretiyor. En çok bakır kaseler, tepsiler ve kap kacak yaptığını söyleyen Yusuf Amca, turistler tarafından da çokça ziyaret edildiğini söyledi.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 209 Cevapları Dörtel Yayıncılık

10. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden nokta, virgül, tırnak işareti, kesme işareti ve kısa çizginin kullanıldığı cümleler bulup yazınız. Bu işaretlerin hangi amaçla kullanıldıklarını yanlarına yazınız.
Cevap:

Nokta: Camcılıkta kullanılan özel madenî üfleme borusunun ucu potadaki erimiş cama daldırılıp döndürülür. ( Cümle bitiminde kullanılmıştır.

Tırnak İşareti: helezonlarıyla hemen göze çarpan “çeşmibülbül” (Bir kelimeyi vurgulamak için kullanılmıştır)

Virgül: Usta; dolomit, feldspat, soda, kalker, kum ve katkı maddelerinin karışımının 1500-1600 santigrat derecede eritilmesiyle elde
edilen akışkan hamura hayat veriyor. ( birbirine benzeyen kelimeleri sıralarken kullanılmıştır.)

Kısa çizgi: diğer ürünlerinde olduğu gibi, işle-
vine göre vazo, tabak
 (Sıra sonuna gelen kelimeyi bölmede kullanılmıştır.)

Kesme İşareti: 19. yüzyılın sonlarına kadar Beykoz’daki cam atölyelerinde çeşmibülbül yapımına devam edilmiş. ( Özel bir isime gelen eki ayırmıştır.)

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Çok etkilendiğiniz unutamadığınız bir anınızı sınıfta anlatmak için hazırlık yapınız.
Cevap: 

İlkokul üçüncü sınıfa gittiğim zamanlarda babamın bana aldığı kemanı öğrenmeye çalışıyordum. Keman beni her zaman heyecanlandıran bir müzik aletiydi. Bende bunu ilkokuldayken müzik öğretmenime anlattım. Müzik öğretmenim derslerden sonra annemden izin alıp okulun müzik sınıfında bana ders verebileceğini söylemişti. Anneme bunu sorduğumda kabul etti ve bende haftada üç gün, derslerden sonra müzik öğretmenimiz Yeşim Öğretmen’in yanına gitmeye başladım.

Yeşim Öğretmen, çok iyi keman çalabilen bir öğretmendi. Onun yanına gittiğim zamanlarda sadece kemanı tutmasını biliyordum ancak Yeşim Öğretmen sayesinde bugün çok iyi şekilde keman çalabiliyorum.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.