Cevap Yaz
26 Şubat 2024, 20:01 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 29-30. Sayfa Cevapları Dersdestek Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 29-30. Sayfa Cevapları Dersdestek Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 1. Ünite Neler Öğrendim konusunun bulunduğu 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 29-30 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 29-30. Sayfa Cevapları Dersdestek Yayınları

8.Sınıf Dersdestek T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 29-30. Sayfa Cevapları 1. Ünite Neler Öğrendim?

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları Dersdestek Yayınları

A) Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri, verilen ifadelerden uygun olanları ile tamamlayınız.
Cevap:

1. Mustafa Kemal askerî lise öğrenimini ………Manastır……… şehrinde tamamladı.

2. Osmanlı Devleti 1839 yılında ilan ettiği ……Tanzimat……… Fermanı ile tüm Osmanlı vatandaşlarının kanun önünde eşitliğini kabul etmiştir.

3. Mustafa Kemal ……..Türkçülük……….. akımının öncülerinden Mehmet Emin Yurdakul’un şiirlerinden etkilenmiştir.

4. Mustafa Kemal, Harp Akademisinden 1905 yılında ………Kurmay…….. yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu.

5. Osmanlı Devleti son dönemlerinde ortaya çıkan fikir akımlarından Osmanlıcılık düşüncesinin etkisiyle ……..Meşrutiyet………… yönetimine geçmiştir.

6. Mustafa Kemal 1911 yılında İtalyan işgaline karşı başlayan …….Trablusgarp…………. Savaşı’na gönüllü olarak katılan Türk subaylarından biridir.

7. I. Balkan Savaşı sonrasında Midye-Enez Hattı Osmanlı Devleti’nin …….Batı………….sınırı olarak kabul edilmiştir.

8. Mustafa Kemal 31 Mart Ayaklanması’nı bastıran ……..Hareket……… Ordusunun kurmay başkanlığını yapmıştır.


B) Aşağıda verilen Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşumuna etki eden olayların ve kişilerin numaralarını ilişkili oldukları kavramların başındaki kutucuklara yazınız.
Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları Dersdestek Yayınları


C) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

1. (Y) Mustafa Kemal, Şemsi Efendi İlkokulundan sonra Manastır Askerî İdadisine başlamıştır.

2. (Y) Mustafa Kemal, Balkan Savaşlarında İngilizlere karşı savaşmıştır.

3. (D) Sanayi İnkılabı’yla birlikte sömürgecilik faaliyetleri hızlanmıştır.

4. (D) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti Mustafa Kemal tarafından kurulmuştur.

5. (Y) Mustafa Kemal’e Kemal adını tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bey vermiştir.

6. (D) Mustafa Kemal’in askerlik hayatındaki ilk görev yeri V. Ordu’dur.

7. (Y) Milliyetçilik akımı II. Meşrutiyet’in ilanından sonra ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılmıştır.

8. (D) Mustafa Kemal’in Fransızcaya olan ilgisi Manastır Askerî İdadisinde başlamıştır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları Dersdestek Yayınları

Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız

1. (…) yargılarından hangilerine ulaşıabilir?
Cevap: C) I, III ve IV

2. (…) Bu durum Mustafa Kemal’in kişisel özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?
Cevap: A) İleri görüşlülüğü

3. (…)Mustafa Kemal’in çok erken yaşlardan itibaren ülke ve dünya sorunlarıyla ilgilenmesinde yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur?
Cevap: D) I, II ve III


D) Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız

1. Tanzimat Fermanı’nın Osmanlı siyasi ve sosyal hayatında meydana getirdiği değişiklikler neler olmuştur?
Cevap: Tanzimat Fermanı ile Osmanlı Devleti altında yaşayan Müslüman halk ve gayrimüslim halk eşit konuma gelmiştir. Siyasi açıdan Osmanlı Devleti olumsuz etkilenmiştir. Dış devletler iç işe karışmaya başlamıştır. 


2. Mustafa Kemal’in yabancı dil öğrenmeye önem vermesinin nedenleri neler olabilir?
Cevap: Yabancı dil öğrenmek ülkeler arası ilişkiyi olumlu etkiler ve ekonomik açıdan gelişme sağlanmış olunur. 


3. Batıcılık fikir akımını savunanların Osmanlı Devleti’nin yıkılışını önlemek için ileri sürdükleri görüşler nelerdir?
Cevap: Batıyı örnek alarak  hukukun üstünlüğünü destekleyen anayasal sisteme geçilmesi ve eğitim konusunda da batının örnek alınması gerektiğini savunmuşlardır. 


4. Ataşemiliterlik görevi ile Sofya’da bulunduğu günlerin Mustafa Kemal’in fikir hayatına etkileri neler olmuştur?
Cevap: Orada yaşayan toplumun eğitime verdikleri önemi, kendilerini sanayi, alanında geliştirdiklerini görmesi, toplumda kadın erkek eşitliğini yaşatmaları Atatürk’ün gelecekteki inkılaplarına ilham olmuştur. 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.