Cevap Yaz
9 Mayıs 2024, 21:17 - Gülsüm Yazdı

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 42-43-44. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8.-Sınıf-Peygamberimizin-Hayatı-Kitabı-42-43-44.-Sayfa-Cevapları-MEB-Yayınları

8.Sınıf MEB Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 42-43-44. Sayfa Cevapları Peygamberimizin Medine Yılları: Değerlendirme Çalışmaları

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı MEB Yayınları Sayfa 42 Ders Kitabı Cevapları

A-İlk dört soruyu metne göre cevaplayınız.

1) Metne uygun bir başlık yazınız.
Cevap: Kötülüğe karşı iyilik


2) Peygamberimizin (s.a.v.) “Şimdi size ne yapacağımı düşünüyorsunuz?” sorusuna Kureyşlilerin verdiği cevapları dikkate alarak Peygamberimizin (s.a.v.) kişilik özellikleri hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki boşluğa yazınız.
Cevap: Peygamber Efendimiz(s.a.v.), iyiliği emreder ve iyilik yapar.Kendisine zulmedenleri erdemli kişiliği ile affeder.


3) Kureyşlilerin yerinde olsaydınız Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) konuşması sonrası neler hissedebileceğinizi aşağıdaki boşluğa kısaca yazınız.
Cevap: Üzüntü ve utanç duyardım.Allah’tan af dilerdim.


4) Yukarıdaki metin Peygamberimizin (s.a.v.) aşağıdaki özelliklerinden hangisini ön plana çıkarmaktadır?
Cevap: B)Affediciliğini

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı MEB Yayınları Sayfa 43-44 Ders Kitabı Cevapları

B- Aşağıda verilen açık uçlu soruları cevaplayınız.

1) Hicret’ten sonra Medine’de yapılanları göz önünde bulundurarak toplumda sosyal barışın sağlanması için neler yapılabileceğini aşağıdaki boşluğa yazınız.
Cevap: Toplumda sosyal barışın sağlanması için yardıma muhtaç insanlara yardım etmeli, iyilik ve hoşgörü ile birbirine yaklaşmalıdır.


2) Bedir zaferinin İslam tarihi açısından önemi nedir? Yazınız.
Cevap: Müslümanların ilk zaferidir.Bu zaferle islam daha çabuk yayıldı.Müslümanlar arası birlik beraberlik güçlendi.


3) İslam’ın yayılmasına ve doğru öğrenilmesine Ashâb-ı Suffe’nin katkısı nedir? Düşüncelerinizi aşağıdaki boşluğa kısaca yazınız.
Cevap: İlk islam üniversitesidir.Bu islam üniversitesi sayesinde Peygamber Efendimizin(s.a.v.) hadis-i şerifleri doğru bir şekilde yayılmış.İslamın doğru yayılmasındaki büyük etkenlerden biridir.


4) Veda Hutbesi’nden çıkarılabilecek ilkelerden dört tanesini aşağıdaki boşluğa yazınız.
Cevap:

  • İnsanlar renk, ırk, dil bakımından ayrılmazlar ve herkes eşittir.
  • Kadın haklarına sahip çıkıp onlara iyi davranılmalıdır.
  • Kimsenin malına, canına hakkına tecavüz edilmemelidir.
  • Kimsenin kimseye zarar vermeye hakkı yoktur. 

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
Cevap:

1-) D
2-) C
3-) C
4-) D


D- Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.
Cevap:

1) (..D..) Hicretle birlikte İslamiyet daha hızlı yayılmaya başlamıştır.
2) (..D..) Muhacir, Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara denir.
3) (..Y..) Hudeybiye Antlaşması Uhud Savaşı’ndan önce imzalanmıştır.
4) (..D..) Mekke’nin Fethi ile birlikte Kâbe putlardan temizlenmiştir.


E- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.
Cevap:

(Ensar, Ravza-i Mutahhara, Boykot Yılları, Suffe, Muhacir)

1) Peygamberimizin (s.a.v.) cenazesi gül bahçesi anlamına gelen Ravza-i Mutahhara… defnedilmiştir.
2) Müşriklerin Müslümanlarla her türlü sosyal ve ekonomik ilişkiyi yasakladıkları döneme ….boykot yılları… denir.
3) Mescid-i Nebi’nin yanına inşa edilen ….Suffe… İslam’ın ilk eğitim-öğretim kurumudur.
4) Hicret eden Mekkeli Müslümanlara yardım eden Medineli Müslümanlara ensar… denir.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.