Cevap Yaz
15 Nisan 2024, 21:40 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 176-180-181-182-183. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 176-180-181-182-183. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Birey-Toplumsallık konusunun yer aldığı 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 176-180-181-182-183 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 176-180-181-182-183. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık

8.Sınıf Ferman Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 176-180-181-182-183. Sayfa Cevapları Birey-Toplumsallık

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 176 Cevapları Ferman Yayıncılık

Metni türünün  özelliklerine ve noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuyunuz. Okuma sırasında eleştirel okuma stratejisine uygun olarak yazarın düşüncelerine katılmadığınız bölümleri işaretleyiniz. İşaretlediğiniz bölümleri arkadaşlarınızın işaretlediği bölümlerle karşılaştırınız.
Cevap: Metin bilgilendirici bir metindir. Metinde kişisel özgürlük ele alınmıştır. Burada ekonomik özgürlük kendi işini seçebilme özgürlüğünden bahsedilmektedir. Fakat seçtiğimiz işte bile belli bir sınırlarımız olması gerektiği için tam özgürlük olarak nitelendirebileceğimizi düşünmüyorum. 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları Ferman Yayıncılık

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. Metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.
Cevap:

Kelime/Kelime Grubu: Kuşku
Anlamı: güvensizlik, kararsızlık duygusu

Cümlem: Bu konuda kuşku duyduğum noktalar olduğu gerçeği değiştirilemez. 

Kelime/Kelime Grubu: İndi
Anlamı: Bireyin kendi düşüncesi, kanısına denir.

Cümlem: Benim indimde özgürlük bile sınırları olan bir kavramdır. 

Kelime/Kelime Grubu: Tümce
Anlamı: Bir duyguyu, düşünceyi, isteği veya olayı bildirmek. 
Cümlem: Bizim öğrencilerimiz anlaşılır tümcelerle konuşmalı.

Kelime/Kelime Grubu: Erişmek
Anlamı: ulaşmak, varmak.
Cümlem: Siteyi kurtarma yöntemlerine erişmek için programlamayı bilmemiz gerekir. 

Kelime/Kelime Grubu: Gözetmek
Anlamı: Korumak, bakmak
Cümlem: Onun iyi olmasını istediğim için hep gözettim.

Kelime/Kelime Grubu: Süregelmek
Anlamı: eskiden beri aynı biçimde devam etmek
Cümlem: Osmanlıdan beri kahve kültürü süregelmiş. 

Kelime/Kelime Grubu: Asalak
Anlamı: Başkalarının sırtından geçinmeyi huy edinen kişi. 
Cümlem: Asalak olması onu toplumdan itilmesine neden olmaktadır. 


2.  ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1. Yazara göre insanın bireyselleşme yolundaki özlemleri nelerdir?
Cevap:  Bireyselleşme yolundaki özlemleri; ekonomik özgürlük, düşünce özgürlüğü, inanç özgürlüğü, gezme, dolaşma, konuşma özgürlüğü, iş seçme özgürlüğü ile sıralayabiliriz. 

2. Metne göre özgürlüğün yolunu açan nedir?
Cevap: Özgürlüğün yolunu açan üretken olmak ve üretken kılabilecek eğitim öğretim özgürlüğün yolunu açmaktadır. 

3. Yaşam savaşında bizi ayakta tutan şey yazara göre nedir?
Cevap: Toplumun desteği ve toplumun kazandırdıklarıdır. 

4. Yazar hangi sözleri adamakıllı sözler olarak nitelendiriyor? Neden?
Cevap: “Vatan borcu… Namus borcu… İnsanlık borcu…” bu sözleri adamakıllı sözler olarak nitelendirmiştir. Çünkü hepimiz bir şeyler alıyoruz bunun karşılığını da vermemiz gerekir. 

5. Sizce toplumun bireylere kazandırdığı ahlaki ve kültürel değerler nelerdir?
Cevap: Bence toplum insana düzeni, saygıyı, hoşgörüyü, empati kurmayı, insanlar arası iletişimi sağlamayı bizlere kazandırır. 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 181 Cevapları Ferman Yayıncılık

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayarak okuduğunuz metnin türünü belirleyiniz.

1. Metinde anlatılanlar insanları ya da toplumu mu ilgilendirmektedir?
Cevap: Hem insanları hem de toplumu ilgilendirmektedir. Bireyselleştirmek konusunda anlatılanlar insanı, bu insanların kazandığı noktaların anlatımında ise topumun insana yararından bahsedilmektedir. 

2. Anlatılmak istenen düşünce, samimi bir dille mi anlatılmıştır?
Cevap: Samimi bir dille anlatılmıştır. 

3. Yazar metinde anlattığı düşüncelerle ilgili kanıtlar sunarak anlattığı düşünceyi ispatlamaya çalışmış mıdır?
Cevap: Metinde anlatılanları kanıtlamak yerine kendi bakış açısı ile anlatmıştır. 

4. Yazar kendi düşüncelerini mi yoksa başkasının düşüncelerini mi anlatmıştır?
Cevap: Kendi düşüncelerini aktarmıştır. 

Metnin Türü: Bilgilendirici metindir.


4. ETKİNLİK

Yukarıdaki örnekten yararlanarak okuduğunuz metinden karşılaştırma cümleleri bularak aşağıya yazınız.
Cevap:

  • Ama bunların içinde, bireyselleşmeye götüren en gerçekçi özlemi insanın, kanımca ona üretken olabilme onurunu verebilecek, onu üretken kılabilecek, eğitimi, öğrenimi elde edebilme özlemi, özgürlüğü olması gerekir.
  • Üretken toplumlar, üretken bireylerdir çağımızda, ötekilerden daha özgür, daha az bağımlı, daha çok saygın olanlar. 

5. ETKİNLİK

Yazarın metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangilerini kullandığını işaretleyiniz. Bu düşünceyi geliştirme yolunun kullanıldığını nasıl anladınız? Açıklayınız
Cevap:

() Tanımlama 
(X) Örneklendirme → Bir rastlantıyla uçakla üstünden geçerken ıssız bir adada, bir başına yaşayan birini gördüğümüzü varsayalım. 
(X) Tanık gösterme → … Şölen’in bir bölümünde bunları söyler Sokrates. 
(X) Benzetme → Yetişkinler de öyle, insan yaşamı, toplumsal bir
yaşam. Arılarınki, karıncalarınki gibi… 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 182 Cevapları Ferman Yayıncılık

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerin altlarına anlatım bozukluğunun nedenini yazınız. Cümlelerdeki anlatım bozukluklarını düzelterek cümleleri yeniden yazınız.
Cevap:

• Bu dergide hem yanlışlar var hem de okunacak gibi değil.
→ Özne eksikliği
→ Bu dergide hem yanlışlar var hem de dergi okunacak gibi değil

• Babalar çocuklarına hep inanır, kolayca bağışlar.
→ Nesne eksikliği
→ Babaları çocuklarına hep inanır, onları kolayca bağışlar. 

• Çocuklarını yanına çağırdı ve hediyeler dağıttı.
→ Dolaylı tümleç eksikliği
→ Çocuklarını yanına çağırdı ve onlara hediyeler dağıttı

• Bugünkü sınava ben, yarınkine Emre girecek.
→ Yüklem eksikliği
→ Bugünkü sınava ben gireceğim, yarınkine Emre girecek. 

• Arkadaşlarım çok çalışkan, ama umutlu değildi.
→  Ek eylem eksikliği
→ Arkadaşım çok çalışkandı ama umutlu değildi

• Bütün gün dergi okuma ve televizyon izlemek çok hoşuma gidiyor.
→ Fiilimsi yanlışlığı 
→ Bütün gün dergi okumak ve televizyon izlemek çok hoşuma gidiyor.

• Resim yapmayı senden çok severim
→ Anlam belirsizliği
→ İki kişinin resim yapmayı sevip sevmediğimi yoksa resim yapmayı karşıdaki kişiyi sevdiğinden çok sevdiği mi anlatılmak istenmiş belli değildir. 


7. ETKİNLİK

Sınıfınızda “günümüzde bireylerin kendileri gibi olması ve kendilerini birey gibi ifade etmelerinin önündeki engellerin neler olduğu” konulu bir konuşma yapınız. Konuşmanızda empati kurma stratejisini uygulayınız. Bu stratejiyi uygulayabilmek için kendinizi ifade engelleri olan bireylerin yerine koyup neler hissettiklerini, yaşadıklarını, düşündüklerini anlatmaya çalışınız.
Cevap:

Toplumda yaygın olarak görülen bir engel, dışlanma korkusudur. İnsanlar, düşüncelerini ve duygularını ifade etmekte tereddüt edebilirler çünkü farklı düşüncelere sahip oldukları için yargılanma veya eleştirilmekten korkarlar. Bu da insanları gerçek düşüncelerini gizlemeye ve kabul etmediği düşüncelere uymaya zorunda bırakır.

Kültürel faktörler de bireyleri kendileri gibi olmaktan alıkoyan bir nedenlerdendir. Farklı kültürlerde, belirli davranışlar ve normal kabul görebilirken, diğerleri toplum tarafından kötü anlaşılabilir. Bu durum, insanların kendi kültürel özelliklerini ifade etmekten çekinmelerine ve başkalarının kültürlere zorunlu olarak uymaya çalışmalarına yol açabilir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 182 Cevapları Ferman Yayıncılık

8. ETKİNLİK

“Kişi; başkalarından iyi bildiği, iyi yapabildiği şeyle özgürdür.” cümlesi ile ifade edilen görüşe katılıyor musunuz? Neden? sorularından hareketle sınıfınızda bir tartışma ortamı oluşturunuz. Tartışma sırasında okuduğunuz metinden hareketle ulaştığınız olumlu ya da olumsuz her türlü düşünceyi nezaket kuralları içerisinde ifade ediniz.
Tartışmanın ardından aşağıya konu hakkındaki düşüncelerinizi anlattığınız bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınızda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz. Metninizi gözden geçirirken varsa metninizde yazım, noktalama hatalarını ve anlatım bozukluklarını düzeltiniz. Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.
Cevap:

Bu söze göre, kişi yalnızca kendi bilgi ve becerileri doğrultusunda hareket ettiğinde özgür olabilir. Bu söz, görüş doğrudur. İnsanlar, kendilerini en rahat hissettikleri ve başarılı oldukları alanlarda daha fazla özgür olurlar. Örneğin, bir kişi yazmayı iyi bildiği ve iyi yapabildiği için yazı yazarken özgür hissedebilir. Kendi yetenekleri sınırlarında hareket eden insanlar, yapmaktan hoşlandığı şeyleri yaparken daha da motive olurlar ve bu da onlara bir tür özgürlük sağlar.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.