Cevap Yaz
14 Ağustos 2023, 13:48 - Sena Yazdı

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 154-166-167. Sayfa Cevapları Öğün Yayınları

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 154-166-167. Sayfa Cevapları Öğün Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 9. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Genç Osman Metni Cevapları konusunun da bulunduğu 9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 154-166-167 Cevapları konusunu paylaştık. Genç Osman Metni ile ilgili çalışmalar içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 154-166-167. Sayfa Cevapları Öğün Yayınları

9.Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 154-166-167. Sayfa Cevapları Genç Osman

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 154 Cevapları Öğün Yayınları

Metne Hazırlık

1. Tiyatroda seyrettiklerinizi düzyazı ile ifade edip edemeyeceğinizi nedenleriyle belirtiniz.
Cevap: Düz yazı ile ifade edemeyiz. Çünkü tiyatro görsel bir sanattır. Jest ve mimikler kullanılarak oynanır. Düz bir anlatım ile okura aynı duyguyu katamayız.


2. “Bir ülkeyi tasarlamak başka, onu gerçekleştirmek başkadır.” Turan Oflazoğlu’nun bu sözünden ne anladığınızı açıklayınız.
Cevap: Bir şeyler hakkında düşünebilir planlar yapabiliriz ama onu hayata geçirmek, yapmak düşünmek kadar kolay değildir. Gerçekleştirilmeyen her şeyde fikir olarak kalır.


3. Eserlerinde tarihî konuları işleyen yazarlar, gerçekleri olduğu gibi aktarmak zorunda mıdır? Neden? Tartışınız.
Cevap: Hayır olduğu gibi aktarmak zorunda değildir. Çünkü edebi eserler kurgusaldır ve ne kadar gerçek hayattan alınsa da yazarın hayal dünyası ve düşüncelerini de barındırır.


4. Sizce Türk sinemasında Karagöz tipiyle benzerlik gösteren tip/tipler var mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Evet vardır. Kemal Sunal’ın Şaban rolü ve Adile Naşit’in Hafize Ana rolü Karagöz gibi okumamış, saf ve iyiliği ile ön planda olan tiplerdir.


9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları Öğün Yayınları

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Metinde geçen anlamını bilmediğiniz sözcükleri belirleyiniz. Bunların anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten yararlanarak kontrol ediniz.
Cevap: 

Karun
Tahminim: Zengin kişi.
Anlamı: Çok varlıklı olan kişi.

Kederefza
Tahminim: Üzüntü, üzülmek.
Anlamı: Üzüntü, keder ve sıkıntı meydana getiren.


2. Genç Osman’ın devlet düzeniyle ilgili olarak yaptığı tespitler nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: Siyası, sosyal ve askeri alanda değişiklikler yapılması gerektiğini tespit eder. Yozlaşan ilmiye sınıfın devlet üzerindeki etkileri, kılık kıyafette değişiklik, başkenti İstanbul’dan Anadolu’ya taşımak gibi değişiklikler yapmak ister.


3. Dilaver Paşa’nın kaygıları nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: Askerlerin durumundan kaygılıdır ve bunu da bu sözleri ile açıklamaktadır: “Ben artık kendimizden emin değilim. Asker büyük atalarınızın askeri değil artık.”


4. Metinden hareketle Davut Paşa’nın kişiliği ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Cevap: Davut Paşa; 
yenilikçi, gerçekçi, cesur, vatanına bağlı bir kişiliğe sahiptir.


5. Yeniçeriler ve sipahilerin Genç Osman’ın kararları konusundaki tepkileri nelerdir? Belirtiniz.
Cevap: Yeniçeriler ve sipahiler Genç Osman’ın kararlarına karşı çıkarlar ve tehditlerle korkutmaya çalışırlar.


6. Bu metinde trajedinin hangi özellikleri vardır? Bulunuz.
Cevap: O
lay/zaman/mekanda 3 birlik kuralının olması, yüksek kesimden kahramanların olması,  kullanılan dilin içerisinde argo ya da kaba sözcüklerin olmaması gibi özelliklerini trajedi türünün özellikleriyle bağdaştırabiliriz.


7. Genç Osman metninin tema ve konusunu tespit ediniz.
Cevap: 

Tema: Yeniliğin eskiler tarafından engellenmesi.

Konu: Genç Osman’ın yenilikler yapmak istemesi fakat yeniçeriler ve sipahiler tarafından engellenmesi.


8. Genç Osman’ın adalet anlayışı hakkında neler söyleyebilirsiniz? Metinden hareketle açıklayınız.
Cevap: Sabırlı ve bağışlayıcıdır. İki defa suç işeyen Davud Paşa’yı iki defasında da affetmiştir ve hakkı olan taht için mücadele ederek almıştır.


9. Okuduğunuz metinle ilgili eleştirilerinizi, güncellemelerinizi ve beğeninizi metne dayandırarak metni yorumlayınız.
Cevap: Metni beğendim. Çünkü tarih hakkında  bilmediklerimizi tiyatro ile kolayca anlamamızı sağlamıştır.


10. Okuduğunuz metnin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları ve metnin dönemin gerçekliğiyle ilişkisini dikkate alarak metni yorumlayınız.
Cevap: O dönemin devlet yönetimi ve askeri düzen hakkında güçlü çıkarımlar yaptıran bir metindir.


11. Okuduğunuz metindeki sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişimlerin ve etkileşimlerin etkisini belirleyiniz.
Cevap: Metinde sözlü kültürün anlaşma töresinin uygulandığı,
yazılı kültürün  padişahın karar alma yetkisinin gösterilmesi bakımından izler taşımaktadır.


9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 167 Cevapları Öğün Yayınları

11. Okuduğunuz metnin içeriğinin doğal, toplumsal ve bireysel gerçeklikle ilişkisini değerlendiriniz.
Cevap: Metnin içeriğinde yer almış olan Genç Osman, sipahiler, vezirler ve yeniçeriler doğal gerçeklik, Genç Osman ve asker kesimin arasındaki anlaşmazlıklardan toplumun gördüğü zarar toplumsal gerçeklik ve yazarın tarihin gerçekleri kurgulayarak ortaya koyması bireysel gerçekliğe örnektir.


12. Okuduğunuz metindeki açık ve örtük iletileri tespit ediniz. Metinle ilgili tespitlerinizi, eleştirilerinizi, güncellemelerinizi ve beğeninizi metne dayanarak ifade ediniz.
Cevap: 

Açık ileti: Genç Osman’ın yenilikler yapmak istemesi ancak çıkarlarına ters düştüğü için yeniçerilerin ve sipahilerin  buna karşı çıkması.

Örtük İleti: Yenilikleri hayata geçirmenin kolay olmadığı ve yeniliğe karşı gericiliği savunan kesimin varlığının söz konusu olması. 


1. Etkinlik

Yukarıdaki metin ile Genç Osman metnini gerçekliği ele alışları bakımından karşılaştırınız. Eserlerinde tarihî konuları işleyen yazarların gerçekleri olduğu gibi aktarmaları zorunlu mudur? Neden? Tartışınız.
Cevap: Yukarıdaki metinde açıklama tekniği ile bilgi verme amacı varken Genç Osman metninde gerçek tarih 
estetik zevk uyandırma amacı ile yeniden kurgulanarak yazılmış bir edebi metindir. Eserlerinde tarihî konuları işleyen yazarların gerçekleri olduğu gibi aktarmaları zorundadırlar. Çünkü tarih değiştirilemez, yanlış bilgiler verilemez olduğu gibi yansıtılmalıdır. 


2. Etkinlik

Daha önce işlediğimiz anlatmaya bağlı edebî metinlerle Genç Osman metnini dil ve anlatım özellikleri bakımından karşılaştırınız. Genç Osman metninin anlatmaya bağlı edebî metinlerden temel ifade biçimi bakımından farkını belirtiniz.
Cevap: Genç Osman metni göstermeye bağlı yazılmış bir metindir. Olaylar anlatılmaktan çok diyaloglara dayanmaktadır.


9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları 154-166-167. Sayfa, Genç Osman Metni Cevapları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.