Cevap Yaz
22 Mart 2023, 19:32 - Furkan Yazdı

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 176-183-184-188-189. Sayfa Cevapları Öğün Yayınları

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 176-183-184-188-189. Sayfa Cevapları Öğün Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 9. sınıfa giden lise öğrencilerimize özel olarak hazırladığımız ve içerisinde Satılık Ev Metni Cevapları konusunun da bulunduğu 9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 176-183-184-188-189 Cevapları konusunu paylaştık. Satılık Ev Metni Cevapları ile ilgili eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 176-183-184-188-189. Sayfa Cevapları Öğün Yayınları

9.Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 176-183-184-188-189. Sayfa Cevapları Satılık Ev

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 176 Cevapları Öğün Yayınları

Metne Hazırlık

1. Yakınlarınızın davranış ve tutumlarında ani değişiklikler gördüğünüzde neler hissedersiniz? Açıklayınız.
Cevap: Yakınlarıma karşı empati kurarak neden ani değişiklik yaptığını düşünürüm. Yakın zamanda onu etkileyecek bir olay varsa anlayışla karşılar ve olumsuz bir değişiklik gözlemlersem onunla konuşarak sorunlarını çözmeye çalışırım.

2. İçeriği kavranmamış modernleşme sürecinin insanlara ve topluma ne gibi etkileri olur? Tartışınız.
Cevap: İnsanlar modernleşmesi yanlış anlayabilirler. Modernleşmek diyerek kendi benliğini kaybedip özenti hareketlere yol açar. Toplumun benliğini kaybedip kendi dilini, kültürünü kaybetmesine yol açar. Toplum arasında sınıflandırma ortaya çıkarak beraberlik duygusu körerebilir.

3. Manevi ve insani değerleri ön planda tutan kişileri örnek almak bize neler kazandırır? İfade ediniz.
Cevap: Manevi ve insani değerleri ön planda tutmak insanların karakterini dolayısıyla toplumu da geliştirmeye yönelik bir harekettir. İnsani değerlerimizi arttırır, toplum içerisinde beraberliğimizi kazandırır. Bu hareketleri sergileyen insanları örnek alıp kendimizde buna göre hareket etmeli ve davranmalıyız.

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 183 Cevapları Öğün Yayınları

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Selma’nın Orhan’a karşı söylediği sözlerden yola çıkarak onun kişiliği hakkında neler söyleyebilirsiniz? Arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: İnsanlarla çıkar ilişkisi kuran, bencil, kendini zenginlerle denk görüp emekçi insanları aşağılayan ve yukarıdan bakan bir karakterdir.


2. Fatin Kaya’nın yaşadığı hastalık ve maddi zorluklar karşısında ailesi hangi tür çareleri aramıştır? Açıklayınız.
Cevap: Fatin Kaya’nın hastalığı ve maddi zorluklar karşısında aile yukarı kata kiracı aramaya başlamıştır. Bunun yanı sıra bir avukata danışarak yardım almayı düşünürler.


3. Selim Perçin, Ferhunde Kaya ile aralarında geçen diyalogda evin satışını önlemek için nasıl bir çare önermiştir? Açıklayınız.
Cevap: Evin satışını önleyebilmek için Ferhunde Hanım kendi hissesini ipotek ettirerek gelecek parayla evin satılmasını geciktirmeye çalışacaktır.


4. Fatin Kaya kendine geldikten sonra doktoruna nasıl tepki vermiştir? Açıklayınız.
Cevap: Fatin Kaya kendine geldikten sonra doktoruna müteşekkir olduğunu belirtmiştir ve minnet duygularını sunmuştur.


5. Satılık Ev metnindeki çatışma nedir? Açıklayınız.
Cevap: Durumları iyiyken yakın olan dostlarının durumları kötüleşince etrafından yavaş yavaş çekilen dostları ve bu kötü maddi şartlardan kurtulma çabaları çatışmayı oluşturmaktadır.


6. Sizce Orhan, öz denetim (davranışlarını kontrol etme) sağlama konusunda başarılı mıdır? Metinden hareketle açıklayınız.
Cevap: Hayır değildir. Orhan her zaman başkalarına özenerek onların hareketlerini taklit etmektedir. Ayrıca Orhan çalışmamakta ve başkasına muhtaç haldedir.


7. Okuduğunuz metindeki açık ve örtük iletileri tespit ediniz.
Cevap:

Açık İletiler: Ferhunde Hanım’ın hastalanmasından sonra durumlarının kötüleşmesi ve bu durumdan kurtulmaya çalışmaları.

Örtük İletiler: İnsanın dostları kötü günde belli olur. Kötü gününde yanında olan dostlar gerçek dostlardır.


8. Metinle ilgili eleştirilerinizi, güncellemelerinizi ve beğeninizi metne dayandırarak metni yorumlayınız.
Cevap: Metin evrensel bir temaya sahip olması nedeniyle benim hoşuma gitti. Günümüzde de böyle olaylar yaşanmakta. İnsanların dostlarını iyi seçmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.


9. Okuduğunuz metnin yazarın ünlü eserlerinden birisi olduğunu dikkate alarak yazarın biyografisinden hareketle yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz. Metnin yazarın tanınmasına katkısını belirtiniz.
Cevap: Yazar döneminde yoğun olarak yaşanan batı özentiliği sorununu bu eserinde de konu almıştır. Ayrıca çıkar ilişkileri, özentilik, dostluk gibi konuları eserinde barındırarak toplumsal mesajlar vermeye çalışmıştır.

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 184-188 Cevapları Öğün Yayınları

1. Etkinlik

Sizce bu oyundaki konuşmalar, konuşanların karakter özelliğini iyi yansıtmış mıdır? Tartışınız.
Cevap: Evet yansıttığını düşünüyorum. Orhan karakteri özenti bir karakter olduğu için hayalci konuşan bir çocuk gibidir. Ferhude Hanım’ın dili yerinde, özentiden uzak ve hanımefendi dilidir. Selim ise siyasetçi gibi konuşmaktadır. Anı değil, ortalığı toparlamaya çalışır konuşmalarıyla.


2. Etkinlik

Bu oyunun senaryosunu siz yazmış olsaydınız, Fatin Kaya’ya nasıl bir rol yüklerdiniz?
Cevap: Sağlığına kavuşup iyileştikten sonra ailesini toparlayıp çevresindeki çıkar ilişkileri kuran insanları uzaklaştırması şeklinde şekillendirirdim.


3. Etkinlik

Daha önce okumuş olduğunuz hikâye ve roman metinlerini göz önünde bulundurarak tiyatro metinlerinin mi yoksa anlatmaya bağlı metinlerin mi mesajı iletmede daha başarılı olduğunu tartışınız.
Cevap: Tiyatro metinlerinde jest, mimik ve hareketler olduğu için tiyatro metinleri mesaj iletiminde daha etkilidir.


4. Etkinlik

Satılık Ev adlı tiyatro metninde dram türünün yaşama daha yakın olduğunu gösteren özellikleri bulunuz.
Cevap: Dram türü günlük yaşamdaki sorunları konu alıp günlük dili kullandığı için yaşama daha yakın olduğunu söylemek mümkündür. Günlük sorunları, günlük olayları konu alır.


5. Etkinlik

Bir Evlenme metnini incelediğiniz metinlerle (Genç Osman, Ah Şu Gençler, Satılık Ev) yapı ve içerik bakımından karşılaştırınız.
Cevap:Bir Evlenme Metni trajedi örneği iken diğer metinler drama ve komedi türlerine örnektir. Bir Evlenme Metni içerisinde aile içerisinde olaylar anlatılırken diğer metinlerde toplumsal olaylar anlatılmaktadır.


Dil Bilgisi

1. Genç Osman adlı metindeki zarfları bularak türlerini belirleyiniz. Belirlediğiniz zarfların metindeki işlevini değerlendirerek aşağıdaki tabloyu tamamlayınız
Cevap:

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 188 Cevapları Öğün Yayınları

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 189 Cevapları Öğün Yayınları

2. Aşağıda verilen paragraftaki noktalama işaretlerinin kullanım amaçlarını belirleyiniz.
Cevap:

  • Parantez İşareti → Metinde açıklama yapmak amacıyla kullanılır.
  • Tırnak İşareti → Metindeki konuşma cümlelerini belirtmek amacıyla kullanılır.
  • Nokta İşareti → Bitmiş cümleleri ifade etmek için kullanılır. 
  • Soru İşareti → Soru anlamı taşıyan cümleleri ifade etmek için kullanılır.

3. Satılık Ev adlı metinde günümüz yazım kurallarına uymayan kullanımları tespit ediniz ve nedenini açıklayınız.
Cevap:

Tespit: İki Nokta Kullanımı
Neden: Karakter isimleri belirtildikten sonra iki nokta ( : ) işareti kullanılmamıştır.

Tespit: Üç Nokta Kullanımı
Neden: Telefon konuşmalarında üç nokta kullanılmıştır.


9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları 176-183-184-188-189. Sayfa, Satılık Ev Metni Cevapları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.