Cevap Yaz
15 Ağustos 2023, 14:51 - Sena Yazdı

Bu Nehir Bizim Metni Cevapları (5. Sınıf Türkçe Anıttepe)

Bu Nehir Bizim Metni Cevapları (5. Sınıf Türkçe Anıttepe) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Bu Nehir Bizim metnine ait etkinliklerin bulunduğu 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 68-73-74-75-76-77-78 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Bu Nehir Bizim Metni Cevapları (5. Sınıf Türkçe Anıttepe)

Bu Nehir Bizim Metni Cevapları ve Çalışmaları 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 68-73-74-75-76-77-78 Cevapları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 68 Cevapları Anıttepe Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Aşağıda adları verilen vakıf ve dernekler hakkında bildiklerinizi kısaca söyleyiniz.
Cevap: 

TEMA: Toprağı korumak amacı ile kurulmuştur.

TÜÇEV: Çevreyi ve insan sağlığını korumak amacıyla kurulmuştur. 

ÇEVKO: Ambalaj atıklarının geri dönüşümünü sağlamak amacı ile kurulmuştur.


2. Etrafınızda çevreyi kirleten kişiler ya da kuruluşlar var mı? Varsa bunların çevreyi nasıl kirlettiklerini kısaca anlatınız.
Cevap: Etrafımda çevreyi kirleten kuruluşlar var. Demir çelik fabrikaları zehirli gazlarıyla havayı ve deniz suyunu kirletiyorlar.


3. Çevre kirliliğini önlemeye yönelik neler yapılabilir?
Cevap: 

 • Fabrika bacalarına filtreler takılabilir.
 • Geri dönüşüm yaygınlaşabilir.
 • Çevre temizliği adına insanlar bilinçlendirilebilir.

4. Sınıfa getirdiğiniz gazete haberlerini arkadaşlarınıza gösteriniz. Haber üzerine tartışınız.
Cevap: 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 68 Cevapları Anıttepe Yayıncılık


• Metni okurken aşağıdaki soruların cevabını arayınız.

1. Metinde geçen şahıslar kimlerdir, varlıklar nelerdir?
Cevap: Bu kişiler imza toplamak için 

Metinde geçen şahıslar:

 • Güvenlik görevlisi
 • Furkan
 • Furkan’ın arakadaşları
 • Sinan
 • Ömer

2. Metindeki olaylar nerede ve ne zaman geçmektedir?
Cevap: Metindeki olaylar fabrika sahibinin evinin önünde, fabrikada ve nehrin etrafında geçmektedir.


3. Olaylar nasıl başlamıştır?
Cevap: Olaylar fabrika atıklarının çevreyi kirletmesiyle başlamıştır.


4. Olaylar nasıl sonuçlanmıştır?
Cevap: Olaylar Ömer’in Sinan’a güvenmesi ve Sinan’ın bu olayı haber yapmasıyla sonuçlanmıştır.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları Anıttepe Yayıncılık

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamı aşağıda verilmiştir. Kelime ve kelime gruplarını anlamları ile eşleştiriniz.
Cevap: 

1. Görmezlikten gelmek, hoş görmek. (a)
2. Bir kimsenin herhangi bir belgeyi yazdığını veya onayladığını belirtmek için her zaman aynı biçimde kullandığı işaret. (e)
3. Duyarlı olmayan. (b)
4. İnceleme. (d)
5. Birdenbire şaşırmak, hoşa gitmeyecek bir şeyle karşılaşmak. (ç)
6. Hastane, ev, fabrika vb. yerlerde kullanılmış; artık işlenemez veya çevre için zarar oluşturan her türlü madde. (c)


2. ETKİNLİK

Metinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Furkan ve arkadaşları, düşüncelerini gerçekleştirmek için hangi girişimlerde bulunuyorlar?
Cevap: Furkan ve arkadaşları, düşüncelerini gerçekleştirmek için ev ev gezerek insanlar durumu anlatıyorlar ve imza topluyorlar.


2. Furkan ve arkadaşları, amaçlarına ulaşmak için nasıl bir planlama yapıyorlar? Bu planlama, herkes tarafından kabul edilebilir, güzel bir uygulama mıdır? Neden?
Cevap: Furkan ve arkadaşları, amaçlarına ulaşmak için ev ev dolaşıp imza toplama planı yapıyorlar. Bu planlama güzel bir uygulamadır. Bu sayede orda oturan tüm halk bu durumdan haberdar oluyor.


3. Furkan ve arkadaşlarının girişimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıklayınız.
Cevap: Furkan ve arkadaşlarının girişimlerini güzel buluyorum ve destekliyorum. Çünkü yaşadıkları toprakları ve suyu korumaya çalışıyorlar.


4. Sinan Bey, Furkan ve arkadaşlarının güvenini nasıl sağlıyor?
Cevap: Sinan Bey, Furkan ve arkadaşlarının güvenini, imza topladıklarını ve nedenlerini haber yaprak kazanıyor.


5. Sinan Bey, fabrikanın sahibinin oğlu olmasına rağmen çocuklara neden yardımcı olmuştur?
Cevap: Sinan Bey’de çevreye ve doğaya zarar verilmesinden rahatsız olduğu için çocuklara yardımcı olmuştur.


3. ETKİNLİK

Çevre kirliliğini önlemek için neler yapmalıyız? Konu ile ilgili görüşlerinizi açıklayınız. Konuşmanızda aşağıdaki uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanmaya dikkat ediniz.
Cevap: Çevre kirliliği doğal dengeye, insan sağlığına ve bitki örtüsüne ciddi zararlar vermektedir. Bu zararları önlemekte biz insanlara çok iş düşmekte fakat bir çok kişi bu konularda bilgisiz ve umursamazlar. Bu zararları önlemek için ilk önce insanları bilinçlendirmeli, gerekli tedbirleri almalı ve fabrika gibi atık bırakan yerlere düzenli kontroller yapılmalıdır.


4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki kahramanların benzer ve farklı yönlerini yazarak kahramanları karşılaştırınız.
Cevap: 

 • Furkan: Doğayı seven ve çalışkan.
 • Ömer: Şüpheci.
 • Sinan Bey: Sözünde duran ve samimi.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları Anıttepe Yayıncılık

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. Verdiğiniz cevaplardan yola çıkarak metnin türünü belirleyiniz.

a) Okuduğunuz metinde bir olay mı anlatılıyor yoksa bilgi mi veriliyor?
Cevap: Okuduğum metinde bir olay anlatılıyor.


b) Okuduğunuz metinde anlatılanlar gerçekte olabilir mi?
Cevap: Okuduğum metinde anlatılanlar gerçekte olabilecek şeylerdir.


c) Okuduğunuz metinde anlatılanlar, yazarın kendi kurguladığı bir olay mıdır?
Cevap: Okuduğum metinde anlatılanlar, yazarın kendi kurguladığı bir olay olabilir.


• Okuduğum metnin türü:
Cevap: Okuduğum metnin türü hikayedir.


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki görsellerden hangileri okuduğunuz metinle ilgilidir? İşaretleyiniz.
Cevap:   

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları Anıttepe Yayıncılık


7. ETKİNLİK

Okuduğunuz metni değerlendiriniz. Metindeki beğendiğiniz ve beğenmediğiniz yerleri sebebiyle açıklayınız.
Cevap: Okuduğum metni tamamıyla beğendim. Çünkü metinde insanları bilinçlendirecek bir konu işlenmiştir. Örnek alınabilecek olayların olduğu bir metin olduğunu düşünüyorum.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları Anıttepe Yayıncılık

8. ETKİNLİK

Aşağıda verilenleri okuyunuz ve soruları cevaplayınız.

a) İnternetten alınan yukarıdaki bilgiye güvenebilir miyiz? Niçin?
Cevap: İnternetten alınan yukarıdaki bilgiye güvenebiliriz. Çünkü Tema vakfının yayınladığı bir bilgidir ve Tema vakfı alanında uzman ve Türkiye’de uzun yıllardır faaliyet gösteren bir dernektir.


b) Siz internette araştırma yaparken hangi sitelerden yararlanıyorsunuz?
Cevap: İnternetten araştırma yaparken uzantısı ”gov” ve ”eba” olan sitelerden yararlanıyorum.


c) Yararlandığınız internet sitelerinin güvenirliğini nasıl anlarsınız?
Cevap: Yararlandığım internet sitelerinin güvenirliğini uzantılarına bakarak anlarım.


9. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Soruları cevaplayınız.

a) Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangilerinin doğruluğu ya da yanlışlığı araştırılabilir?
Cevap: 1., 2. ve 3. cümlelerin doğruluğu veya yanlışlığı araştırılabilir.


b) Bu cümlelerden hangileri kişisel görüş içerir?
Cevap: 4. ve 5. cümleler kişisel görüş içerir.


c) “Bu Nehir Bizim” metninden kişisel görüş içermeyen iki cümle bulup yazınız.
Cevap: 

 • Elindeki kâğıda baktı, toplam beş imza alabilmişti.
 • Kapıları tek tek çaldı. Açanlara durumu anlatıp onlardan imza istedi.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları Anıttepe Yayıncılık

10. ETKİNLİK

a) Altı çizili kelimelerin anlamlı en küçük parçaları nelerdir? Yazınız.
Cevap: 

Haklı→ Hak
Güvenlikle→ Güven
Gazeteci→ Gazete


b) Bu anlamlı parçalarla kelimenin tamamı arasında anlamca bir ilişki var mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Bu anlamlı parçalar türeyerek kelimenin tamamını oluşturmaktadır.


11. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleyi okuyarak soruları cevaplayınız.

a) Bu cümlede neden üç nokta kullanılmıştır? Yazınız.
Cevap: Cümlenin devam ettiği belirtilmek için üç nokta kullanılmıştır.


b) Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerdeki üç noktaları, kullanım özelliği ile eşleştiriniz.
Cevap: 

 • 1- b
 • 2-c
 • 3- ç
 • 4- a

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları Anıttepe Yayıncılık

12. ETKİNLİK

b) Siz de arkadaşlarınızla doğayı korumaya yönelik bir kulüp kurduğunuzu düşününüz ve bu kulüple yaptığınız çalışmaları anlatan bir hikâye yazınız.
Cevap: 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları Anıttepe Yayıncılık


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları Anıttepe Yayıncılık

c) Kurduğunuz kulübe üye olmak için gerekli form aşağıda verilmiştir. Sınıf arkadaşlarınızdan birini, kurduğunuz kulübe üye yapınız. Arkadaşınızdan bu formu doldurmasını isteyiniz. Kulübe bir isim veriniz.
Cevap: 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları Anıttepe Yayıncılık


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Gezip gördüğünüz bir yeri tanıtan bir konuşma hazırlayınız. Konuşmanızı grafik, tablo, görseller ile destekleyiniz.
Cevap: 1953’te inşa edilen Anıtkabir Atatürk’ün anıt mezarıdır. Anıtkabirde bir çok farklı alan bulunuyordu. bunlardan en çok dikkatimi çeken aslanlı yol ve askerlerin düzenli olarak bir törenle nöbet yerlerinin değiştirmeleriydi.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.