Cevap Yaz
8 Mart 2022, 8:32 - admin Yazdı

5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları Lisans Yayıncılık

5. Sinif Din Kulturu ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabi Lisans Yayincilik

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Lisans Yayıncılık


5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 17-18-19-20-21-22-23-24-25-26. Sayfa Cevapları Lisans Yayıncılık 1.6.2. Kültürümüzden Dua Örnekleri

İçindekiler

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 27 Ders Kitabı Cevapları

1.6.2. Kültürümüzden Dua Örnekleri

Düşünelim

Kültürümüzde hangi durumlarda dua ederiz?
Cevap: Kültürümüzde toplumsal ihtiyaçlarımız için toplu dua edilir. Kişiye değil topluma dua edilir. Mesela bir dua edildiğinde milletimize, ailemize ve ülkemize dua edilir.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 30 Ders Kitabı Cevapları

1.7. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İbrahim (a.s.)

Düşünelim

Kültürümüzdeki “Halil İbrahim Sofrası” deyiminin ne anlama geldiğini düşünelim.
Cevap: Soframıza misafirsiz oturmak kötü bir his uyandırır. Halil İbrahim Sofrası’nda mutlaka bir misafir olmalıdır.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 31 Ders Kitabı Cevapları

1.8. Bir Sure Tanıyorum: İhlas Suresi ve Anlamı

Düşünelim

İhlas Suresi hakkında neler biliyoruz?
Cevap: İhlas Suresi Kur’an-ı Kerim’deki 112. suredir. Kısa bir suredir ve dört ayetten oluşmaktadır. Allah’ın varlığını ve birliği ile ilgili bilgiler verir.

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 9-10-11-12-13-14-15-16. Sayfa Cevapları Lisans Yayıncılık
Ünitemize Hazırlanalım

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 9 Ders Kitabı Cevapları

ÜNİTEMİZE HAZIRLANALIM

1. Evrendeki mükemmel düzenle ilgili üç tane örnek bulup defterimize yazalım.
Cevap: İnsan vücudundaki damar sistemi, evrendeki kusursuz düzen ve hayvanların yavrularına olan merhameti

2. Allah’ın (c.c.) Rahman ve Rahîm isimlerinin anlamlarını araştırarak defterimize yazalım.
Cevap:

Rahman: İyiye de kötüye de rahmet eden anlamına gelir.
Rahim: Ahiret hayatında yalnızca müminlere yardım eden anlamına gelir.

3. Dua ne demektir? Hangi durumlarda dua ederiz? Araştıralım.
Cevap: Dua Allah’tan bir şey dilememiz için yaptığımız bir davranıştır. Bir şey istediğimizde yada bir şeyden korunmak istediğimizde dua ederiz.

4. Esmâ-i Hüsnâ ne demektir? Araştıralım.
Cevap: Esma-i Hüsna Allah’ın güzel isimleri demektir.

5. Hz. İbrahim (a.s.), tevhid inancına nasıl ulaşmıştır? Araştırarak defterimize yazalım.
Cevap: Hz. İbrahim a.s Allah c.c tarafından melekûtunu ilan edilmiş ve tevhid inancının bayraktarı olarak bilinmektedir.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 10 Ders Kitabı Cevapları

1.1. Allah (c.c.) Vardır ve Birdir
Düşünelim

Sizce, evrende var olan mükemmel düzen nasıl kurulmuştur?
Cevap: Bence evrende var olan en mükemmel sistem bizim vücudumuzdaki organların ve damarların kusursuz bir şekilde kendi kendine çalışmasıdır.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 11 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik – Listeleyelim

Evrende gördüğümüz mükemmel düzenle ilgili örnekleri aşağıdaki gibi listeleyelim.
Cevap:

1. Güneş’in her zaman doğudan doğması.
2. Güneş ve Ay tutulmasının sürekli, hatasız gerçekleşmesi.
3. Uzaydaki gezegenlerin bir düzen içerisinde binlerce yıldır hareket etmesi.
4. Vücudumuzdaki kilometrelerce uzunluktaki kan ve sinir damarlarının bulunması.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 13 Ders Kitabı Cevapları

1.2. Allah (c.c.) Yaradan’dır
Düşünelim

Evrende kendi kendine meydana gelen bir şey gösterebilir miyiz?
Cevap: Evrende hiç bir şey kendi kendine gelmemiştir. Mutlaka her şeyin bir yaratıcısı vardır. Bu yaratıcı İslam dinimizce Allah (c.c.)’dır.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 15 Ders Kitabı Cevapları

1.3. Allah (c.c.) Rahman ve Rahîm’dir

Düşünelim

Rahman ve Rahîm kelimelerinin anlamlarını biliyor muyuz?
Cevap:

Rahman: İyiye de kötüye de rahmet eden anlamına gelir.
Rahim: Ahiret hayatında yalnızca müminlere yardım eden anlamına gelir.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 16 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik – Şiir Okuyalım

Şiire göre, Allah’ın (c.c.) bizlere vermiş olduğu nimetler hangileridir?
Cevap: Sevgi, şefkat, merhamet ve bereket gibi bir çok şeyi bizim ruhumuza verirken çevremize de yeşil yapraklar, dağlar ve çiçekleri vermiştir.

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 17-19-20-21-22-23-25-26. Sayfa Cevapları Lisans Yayıncılık

1.4. Allah (c.c.) Görür ve İşitir

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 17 Ders Kitabı Cevapları

1.4. Allah (c.c.) Görür ve İşitir

Düşünelim

Sizce Allah’ın (c.c.) her şeyi gördüğüne inanan bir kişinin davranışları nasıl olur?
Cevap: Her şeyi gördüğüne inanan kişi çok çabuk kandırılır. Dinini hemen değiştirir ve inançları çok çabuk sarsılır.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 19 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik – Okuyalım

Metne göre Allah’ın (c.c.) her şeyi gördüğü nasıl bir benzetme ile ifade edilmiştir? Arkadaşlarımızla konuşalım.
Cevap: Allah (c.c) her şeyi gördüğünü ispatlamak amacıyla benzetmek için fotoğraf makinesi örneği vermiştir. Vücudumuzdaki organlarıda fotoğraf makinesiyle çekemiyoruz. Allah c.c. bizim göremediğimiz her şeyi görebilir.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 20 Ders Kitabı Cevapları

1.5. Allah’ın (c.c.) Her Şeye Gücü Yeter

Düşünelim

Allah’ın (c.c.) her şeye gücünün yetmesi ne demektir?
Cevap: Allah (c.c) ne isterse yapar. İki tane farklı renkteki denizi aynı yere koyar ve karışmamasını sağlar. Uzaydaki milyarlarca yıldızı bir birine çarpmadan hareket ediyor. Bunlar tamamen Allah’ın her şeye gücü yetmesiyle ilgilidir.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 21 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik – Yazalım

Aşağıdaki boş kutucuklara Allah’ın (c.c.) isim ve sıfatlarının anlamlarını yazalım.

Kudret: Allah’ın her şeye gücü yetmesidir.
Semi: Allah’ın her şeyi duymasıdır.
Rahman: İyiye de kötüye de rahmet eden anlamına gelir.
Rahim: Ahiret hayatında yalnızca müminlere yardım eden anlamına gelir.
Basar: Allah’ın (c.c) her şeyi görmesi.


Etkinlik – Şiir Okuyalım

Şiire göre Allah’ın (c.c.) varlığını gösteren olayları sıralayalım.
Cevap: Peygamberlerin getirdiği kitaplar, peygamberlerin gerçekleştirdiği mucizeler, evrendeki mükemmel düzen, vücudumuzdaki kan ve sinir damarları, organlarımızın eşsiz düzeni Allah’ın varlığını ispatlar.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 22 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik – Yazalım

Aşağıdaki bulutların içerisine Allah’ın (c.c.) isimlerini yazalım.

Allah’ın (c.c) Güzel İsimleri

 • Rahman
 • Rahim
 • Kebir
 • Hakim
 • Mecid

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 23 Ders Kitabı Cevapları

1.6. Allah (c.c.) İle İrtibat: Dua

Düşünelim

Dua kavramı hakkında neler biliyoruz?
Cevap: Dua kavramı Allah (c.c)’a yapılan yalvarma, istek ve ihtiyaç gibi sözlerdir. Bu sözler yalnızca Allah’a yapılır.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 25 Ders Kitabı Cevapları

Düşünelim

Peygamberimiz ve diğer bazı peygamberlerin ettiği dualar hakkında neler biliyoruz?
Cevap: Peygamberler ve diğer peygamberler sürekli Allah’a dua ederlerdi. Cennetlik olduklarını bildiği halde sürekli dua ederek Allah’a tövbe edip yalvarmışlardır.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 26 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik – Yazalım

Peygamberimiz yapmış olduğu dualarda Allah’tan (c.c.) neler istemiştir? Örnekte verildiği gibi kutucuklara yazalım.
Cevap:

 • Allah’tan faydalı ilim istemiştir.
 • Allah’tan bağışlanma istemiştir.
 • Allah’tan Müslümanlara yardım etmesini istemiştir.
 • Allah’tan tüm insanlığı affetmesini istemiştir.
 • Yanlış yolda olanları doğru yola sevk etmesini istemiştir.

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 33-34-35. Sayfa Cevapları Lisans Yayıncılık Öğrendiklerimizi Ölçelim

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 33 Ders Kitabı Cevapları

Öğrendiklerimizi Ölçelim

A) Aşağıdaki soruların cevaplarını boşluklara yazınız.

1. Evrendeki mükemmel düzene dair iki örnek yazınız.
Cevap: Evrendeki mükemmel düzene örneklerim şunlardır:

 • Güneşin her gün doğudan doğup batıdan batması.
 • Vücudumuzda kilometrelerce uzunluğunda kan ve sinir damarlarının bulunmasına rağmen hiç bir sorun yaşanmaması.
 • Vücüdumuzdaki organların bir düzen içinde çalışması.
 • Uzaydaki gezegenlerin bir düzen içinde birbirine çarpmadan durması.

2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ettiği dualardan birisini yazınız.
Cevap: Allah’ım! Senden, faydalı bir ilim, temiz bir rızık ve kabul edilmiş bir ibadet dilerim.

3. Allah’ın (c.c.) her zaman bizi gördüğünü ve işittiğini bilmek davranışlarımızı nasıl etkiler? Kısaca yazınız.
Cevap: Allah’ın biz iher zaman gördüğünü ve işittiğini bilmek gizli saklı kötü işler yapmaktan bizi alıkoyar. İnsanları iyiliğe sevkedip kötülükten sakındırır. Ahirete olan imanını kuvvetlendirir.


B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerle doğru bir şekilde tamamlayınız.

1-)  …samed…
2-)  …rahim…
3-)  …ihlas…
4-)  …Esma-i Hüsna…

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 34 Ders Kitabı Cevapları

C) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 34 Ders Kitabı Cevapları

D) Aşağıdaki “A” sütununda verilen kavramları “B” sütununda verilen tanımlarla örnekteki gibi eşleştiriniz.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık 34. Sayfa Ders Kitabı Cevapları

E) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

CEVAP ANAHTARI

1- A
2- B
3- B
4- D
5- B
6- C
7- C
8- B

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 35 Ders Kitabı Cevapları

CEVAP ANAHTARI

1- A
2- B
3- B
4- D
5- B
6- C
7- C
8- B

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 37-38-39-40-41. Sayfa Cevapları Lisans Yayıncılık RAMAZAN VE ORUÇ

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 37 Ders Kitabı Cevapları

ÜNİTEMİZE HAZIRLANALIM

1. Ramazan ayının Müslümanlar için önemi nedir? Araştıralım.
Cevap: Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlamıştır, bin aydan hayırlı olduğu bildirilen mübarek Kadir gecesi yine bu aydadır ve Allah’ın ayı olduğu bilindiği için bu ay müslümanlar için çok önemlidir.


2. İftar, sahur ve teravih sözcüklerinin anlamlarını öğrenerek defterimize yazalım.
Cevap:Oruç tutmak için ramazan ayında gece kalkıp yenilen yemeğe sahur denir.Oruç tutan kişiler akşam ezanı birlikte yemek yerler.Bu zamana iftar vakti denir.Teravih namazı, ramazan ayında yatsı namazından sonra vitir namazından önce kılınan yirmi rekatlik namazdır.


3. Oruç tutmanın insanlara ne gibi faydaları vardır? Araştıralım.
Cevap:

 • Ruh olumsuzluklardan arınır.
 • Sosyal yaşam birliktelikleri artar.
 • Sağlık açısından kan şekeri ayarlanır.
 • Erken yaşlanma gecikir.
 • Kanser hastalığı gibi kronik hastalıklara yakalanma riski azalır.
 • Oruç tutan kişi sahip olduğu değerlerin farkına varır.
 • Nefis terbiye edilir.
 • Yanlış istekleri kırar.
 • Günah işlemekten ve insanları kırmaktan uzaklaşılır.
 • Davranışlarımızı olumlu yönde etkiler.
 • Sahip olduğumuz nimetlerin farkına varmamızı sağlar.
 • Oruç tutan kişi dünyadaki yerinin farkına varır.
 • Sorumlulukları arttırır.

4. Kültürümüzde ramazan ayı için ne gibi hazırlıklar yapılır? Defterimize yazalım.
Cevap: Ramazan ayı için yemekler yapılıp misafirler çağrılır, yardıma muhtaç insanlara erzak kolisi hazırlanıp dağıtılır, iftar çadırları kurulur, Kur’an hatmi yapılır.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 38 Ders Kitabı Cevapları

2.1. Ramazan Orucu ve Önemi

Düşünelim
Ramazan ayı sizlere neleri hatırlatıyor?
Cevap: Aile ile birlikte yapılan hoş sohbetli iftar yemeği ve insanların birbiri ile hoşgörü, anlayış içerisinde konuşmalarını hatırlatıyor.İftardan sonra gidilen teravih namazında insanların birbirini gülümseyerek karşılayıp hep birlikte huzurlu bir şekilde yapılan ibadetler geliyor aklıma.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 39 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik – Dolduralım

Aşağıdaki şemayı, ramazan ayı dışında tutulan oruç çeşitlerini yazarak dolduralım.
Cevap:

 • Farz oruç,
 • Kefaret orucu,
 • Vacip oruç,
 • Nafile oruç.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 41 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik – Dolduralım

Oruç tutmanın insana sağladığı faydaları aşağıdaki bulutların üzerine yazarak dolduralım.
Cevap:

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 41 Ders Kitabı Cevapları

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 42-43-44-45-46. Sayfa Cevapları Lisans Yayıncılık 2.1.1. Oruçlunun Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 42 Ders Kitabı Cevapları

Düşünelim

Oruçlunun dikkat etmesi gereken hususlar neler olabilir?
Cevap:

 • İftarı çabuklaştırma
 • Sahuru geciktirme
 • Kötülüklerden uzak durma; dili, gözü ve diğer organları muhafaza etme
 • Kur’an okuma

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 43 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik – Dolduralım

Aşağıdaki balonları oruç tutarken dikkat edilmesi gereken durumları yazarak dolduralım.
Cevap:

 • Oruçlu iken her türlü kötü davranışlardan uzak durmalıyız.
 • Oruç tutan kişi güzel ahlak sahibi olmalıdır.
 • Sahur geciktirerek iftar ise çabuklaştırarak yapılmalıdır.
 • Oruçlu olan bir kişi iradesine hakim olabilmelidir.

2.2. Ramazan ve Oruçla İlgili Kavramlar
Düşünelim

Ramazan ayı denilince aklımıza hangi kavramlar gelmektedir?
Cevap: Oruç tutmak, Allah’ın ayı olduğu, bütün kötülüklerden uzak durulması gerektiği, bizlere verilen nimetlere şükretmemiz gerektiğini ve çok fazla Kur’an okumamız gerektiği aklıma geliyor.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 45 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

Büyüklerimizden bir iftar duası öğrenip defterimize yazalım ve sınıfta arkadaşlarımızla paylaşalım.
Cevap: Allah’ım senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım. Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 46 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik-Araştıralım

Fitre miktarı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl yeniden belirlenmektedir. Bu yılki fitre miktarının ne kadar olduğunu araştırarak, kendi ailemizin vereceği toplam fitre bedelini hesaplayalım.
Cevap: 2019 yılı için fitre miktarı 23 Türk Lirasıdır.

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 47-48-49-50-51. Sayfa Cevapları Lisans Yayıncılık 2.3. Kültürümüzde Ramazan ve Oruç

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 47 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik-Halden Anlayalım

Yardıma muhtaç olanları düşünerek empati kuralım. Siz de yardıma muhtaç olan birisiyle karşılaştığınızda onun için ne düşünürsünüz ve ne yaparsınız?
Cevap: O insanı üzmeden ya da kırmadan nasıl yardım ederim diye düşünürüm. Maddi ya da manevi olarak ne yapabiliyorsam yapmaya çalışırım. Çünkü bu dünya baki değil.


Düşünelim

Ramazan ayı yaklaşırken evlerimizde ne gibi hazırlıklar yapılır?
Cevap: Evimize toplu olarak erzak alınır. Bayram temizliği tadında evimizi temizleriz. Çocukları sevindirmek için bir şeyler alırız.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 49 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

Biz de bilgi teknolojilerini kullanarak bir ramazan manisi bulup sınıfta arkadaşlarımızla
paylaşalım.
Cevap:
5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 49 Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 50 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik-Drama Yapalım

Kültürümüze ait ramazan etkinliklerini sınıfta arkadaşlarımızla canlandıralım.
Cevap: Eski ramazanlarda Hacivat-Karagöz oynatılırdı. Bütün mahallenin toplandığı sokakta iftar yapılır.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 51 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik – Tamamlayalım

Aşağıdaki kavram haritasını tamamlayalım.
Cevap:
5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 51 Ders Kitabı Cevapları

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 52-53-54-55. Sayfa Cevapları Lisans Yayıncılık 2.3.4. Muharrem Orucu ve Aşure

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 53 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik – Şiir Okuyalım

Şiire göre eski ramazanlarda neler yaşanırdı?
Cevap: Eski ramazanlarda güne bismillah denilip başlanır, bütün mahalle toplanıp Kur’an okunurmuş.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 54 Ders Kitabı Cevapları

Düşünelim

Hz. Davud (a.s.) hakkında neler biliyoruz?
Cevap: Hz. Davud’a (a.s.) Kur’an da Allah’ın krallık ve bilgelik verdiği, demiri işleme sanatını verdiği, Zebur’u verdiği, onu ve soyunu dünyaya hakim kıldığı geçer.


“Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife yaptık; onun için insanlar arasında adaletle hükmet; nefsinin isteklerine uyma, sonra (nefsin) seni Allah’ın yolundan saptırır.” (Sâd Suresi, 26. ayet.)

Yukarıdaki ayeti de dikkate alarak adaletli olmanın bireysel ve toplumsal açıdan niçin gerekli olduğunu yorumlayalım.
Cevap: Allah(c.c) adalet yolunda gitmemizden hoşnut olacağını dile getirmiştir. Eğer bu yoldan gitmeyip nefsimizin isteklerine uyarsak Allah’ın yolundan sapanlardan olacağımızı bildiriyor. Bu nedenle adaletli olup Allah’ın yolundan gitmeliyiz.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 55 Ders Kitabı Cevapları

Düşünelim

Rabbenâ duaları nerede okunur?
Cevap: Rabbena duaları namazlarda son tahiyyata oturulduğunda tahiyyat ve salli-barik dualarından sonra okunur.

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 56-57-58-59. Sayfa Cevapları Lisans Yayıncılık 2.Ünite: Öğrendiklerimizi Ölçelim

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 56 Ders Kitabı Cevapları

A) Aşağıdaki soruların cevaplarını boşluklara yazınız.

1. Ramazan ayını diğer aylardan önemli kılan özellikler nelerdir?
Cevap:

 • Kur’an bu ayda indirilmeye başlamıştır.
 • Farz olan oruç bu ayda tutulur.
 • Bu ay Allah’ın(c.c.) ayı olarak geçer ve 11 ayın sultanıdır.
 • Ramazan ayında yoksulları anlayıp Allah’ın verdiği nimetlerin farkına varıp şükrederiz.

2. “Kim kötü söz ve davranışları bırakmazsa; onun yiyip içmeyi bırakmasına Allah’ın ihtiyacı yoktur.” (Buhari, Savm, 8.) hadisinden yola çıkarak oruç tutarken dikkat etmemiz gereken hususları kısaca açıklayınız.
Cevap: Vücudumuzu her türlü kötülükten korumalıyız. Kulaklarımızı kötü ses duymaktan, ağzımızdan kötü söz çıkmasından ve bedenimize haram olan şeylerin girmesinden sakınmalıyız. Oruç tutan bir insan güzel ahlaklı olmalıdır.


3. Muharrem orucu hakkında bilgi veriniz.
Cevap: Ramazan ayından sonra gelen Muharrem ayında tutulan 3 günlük oruçtur. Ramazan ayından sonra var olan en hayırlı oruçtur.


4. Oruç tutmanın faydaları nelerdir? Kısaca yazınız.
Cevap: Vücudun kendini yenilemesi, dinlenmesi ve metabolizmanın düzenlenmesi gibi fiziksel yararlarının yanında manevi olarak empati duygumuz gelişir, verilen nimetlerin değerini anlarız ve iyi huylu insanlar oluruz. Oruç tutmak psikolojik açıdan da vücudumuz açısından da bir çok yararı vardır.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 57 Ders Kitabı Cevapları

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerle doğru bir şekilde tamamlayınız.
Cevap:

1. Ramazan ayında, yatsı namazından sonra ve vitir namazından önce genellikle yirmi rekât olarak kılınan namaza ……teravih…… namazı denir.

2. Muharrem ayına aynı zamanda ……aşure……. ayı da denir.

3. Özellikle uzun yaz günlerinde, çocukların günün bir kısmında tuttukları oruca ……tekne orucu…… denir.

4. Kur’an-ı Kerim’in bildirdiğine göre ……Kadir gecesi…… bin aydan daha hayırlıdır.

5. Sürekli hastalık gibi, oruç tutmalarına engel olacak bir mazereti bulunanların tutamadıkları her oruç için bir fakiri doyurmalarına veya bunu karşılayacak kadar para vermelerine ……fidye…… denir.


C) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.
Cevap:

(D) Hastalık ve yolculuk gibi sebepler nedeniyle tutulamayan oruçların daha sonra aynı gün sayısınca tutulmasına “kaza orucu” denir.
(Y) Allah (c.c.) tarafından Kur’an-ı Kerim’de kesin olarak yapılması emredilen davranışlara nâfile adı verilir.
(Y) Ramazan ayında, havanın aydınlanmasından itibaren oruç tutmaya başladığımız vakte “iftar” denir.
(D) Ramazan ayında camilerin minareleri mahyalarla süslenir.
(D) Oruç ibadeti, insanlara sabırlı olmayı ve paylaşmayı öğretir.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 58-59 Ders Kitabı Cevapları

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini bularak işaretleyiniz.
Cevap:

1. Sorunun Cevabı: C
2. Sorunun Cevabı: C
3. Sorunun Cevabı: B
4. Sorunun Cevabı: A
5. Sorunun Cevabı: C

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 61-62-63. Sayfa Cevapları Lisans Yayıncılık 3.1. Nezaket Kuralları

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 61 Ders Kitabı Cevapları

Ünitemize Hazırlanalım

1. Nezaket kuralları ne demektir? Toplum içinde uyulması gereken nezaket kurallarını araştırarak defterimize yazalım.
Cevap: Karşımızdaki kişiye karşı göstermiş olduğumuz incelik, nazikliğe nezaket kuralları denilmektedir.

İnsanların birbirine selam vermesi,
Özür dilemek veya teşekkür etmek,
Toplu taşımada yaşlılara ve hamilelere yer vermek,
Yaşlı birine yardım etmek,
Karşımızdakine saygı göstermek, nezaket kurallarıdır.

2. Çevremizdekilerle selamlaşırken hangi ifadeleri kullandığımızı araştıralım.
Cevap: Selamlaşırken genellikle ” selamünaleyküm, aleykümselam, günaydın, iyi geceler, merhaba, selam ” gibi ifadeler kullanırız.

3. İnternet ve sosyal medya araçlarıyla iletişim kurarken nelere dikkat etmemiz gerektiğini araştırıp defterimize yazalım.
Cevap:

Karşımızdakiyle saygılı konuşmalıyız.
Kendi bilgilerimizi kimseye vermemeliyiz.
Kimseye güvenmemeliyiz.
Bu tarz yerlerde çok dikkatli olmalıyız.
Nazik konuşmalıyız, karşımızdakini kırmamalıyız.

4. Hz. Lokman’ın (a.s.) kim olduğunu araştırarak defterimize yazalım.
Cevap: Hz. Lokman, öğütleriyle destanlaşmış, hekimlerin piridir. Bazı söylentilere göre Hz. Eyyüb ile akrabadır. Bazı İslami kaynaklarda Hz. Lokman’a dair söylentiler vardır.

Araplar arasında uzun ömrü ve bilgeliği ile bilinmiştir. Hz. Lokman Peygamber veya velidir. İslam alimlerinin çoğu onun peygamber olmadığını öne sürmüştür.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 62 Ders Kitabı Cevapları

Düşünelim

Yaşadığımız toplumda uymamız gereken nezaket kuralları nelerdir?
Cevap:

İnsanlara “sen” değil de “siz” olarak hitap etmek.
Herkese karşı saygılı ve güler yüzlü olmak.
Selamlaşmak.
Yardımlaşmak.

Etkinlik – Dolduralım

Aşağıdaki boşlukları örnekte olduğu gibi nezaket kurallarına uygun ifadelerle dolduralım.
Cevap:

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 62 Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 63 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik – Beyin Fırtınası

Sınıfınızda nezaket kurallarına uymayan bir arkadaşımız olduğunu düşünelim.

1. Bu durumda ona nasıl davranmalıyız?
Cevap: Ona nazik ve kibar davranmalıyız. Onun davranışlarının aynısını yapmamalıyız.

2. Arkadaşımızın davranışlarını düzeltmek için neler yapmalıyız?
Cevap: Onu uyarmalıyız. Nasıl davranması gerektiğini anlatmalıyız.

3. Bu problemi çözmek için hangi yöntemlere başvurmalıyız?
Cevap: Öğretmenden yardım alabiliriz veya sınıfla beraber onun bu davranışına karşı örnekler vererek, sonucunda neler olabileceği hakkında konuşabiliriz.

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 65-66-67. Sayfa Cevapları Lisans Yayıncılık 3.2. Selamlaşma Adabı

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 65 Ders Kitabı Cevapları

Düşünelim

-Selamlaşırken nelere dikkat etmeliyiz?
Cevap: Selamlaşırken, karşımızdakinin yüzüne bakıp gülümsemeliyiz. Çok kısık sesle konuşmamalıyız. Selamlaştığımız kişinin bizi duyması gerekir.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 66 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik – Afiş Yapalım

-Selamlaşma adabı ile ilgili bir afiş yapıp sınıfımıza asalım.
Cevap:
5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 66 Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 67 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik – Yazalım

-Aşağıdaki kutucukları örnekte olduğu gibi “selam” kelimesinin anlamlarını yazarak dolduralım.
Cevap:
5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 67 Ders Kitabı Cevapları

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 68-69-70-71-72-73. Sayfa Cevapları Lisans Yayıncılık Konuşma Adabı

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 69 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik – Ne Dersin?

Aşağıdaki boşlukları telefonla konuşma adabına uygun olarak arkadaşlarımızla birlikte dolduralım.

Telefonla konuşurken birden öksürmeye başladın. Ne dersin?
Affedersiniz

Arkadaşını aradın, evde yokmuş, annesi cevap verdi. Ne dersin?
Merhaba, ben Ahmet’in arkadaşı Ali’yim. Ahmet’e aradığımı söyler misiniz?

Telefon çaldı, sen açtın. Açar açmaz ne dersin?
Efendim, kimi aramıştınız?

Arkadaşını telefonla aradın ama aradığın kişi yanlış numara olduğunu söylüyor. Ne dersin?
Affedersiniz, rahatsızlık verdim.

Telefon çaldı, sen açtın, arayan kişi yanlış aramış. Ne dersin?
Buyurun, kimi aramıştınız? Yanlış numarayı aramışsınız.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 70 Ders Kitabı Cevapları

Düşünelim

“İnsanlar konuşa konuşa anlaşırlar.” atasözüyle ne anlatılmak istendiğini arkadaşlarımızla paylaşalım.
Cevap: İnsanların kavga etmeden anlaşabildiklerine vurgu yapılmıştır. Hakaret etmeden tatlı dille derdimizi anlatabilir ve anlaşabiliriz.


Etkinlik – Yorumlayalım

“Söz gümüşse sükût altındır.” atasözünün ne anlama geldiğini arkadaşlarımızla yorumlayalım.
Cevap: Bir konuşma yapmadan önce mutlaka düşünmemiz gerekir. Bir konu hakkında konuşurken söyleyeceklerimizin o ortama uygun olup olmadığını düşünmeliyiz. Gereksiz konuşmadan kaçınmalıyız. Bazen konuşarak anlatamadığımızı susarak daha iyi anlatabiliriz. Bu atasözü ile susmanın konuşmaktan daha iyi bir erdem olduğu vurgulanmıştır.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 72 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik – Dolduralım

Aşağıdaki kutucukları örnekte olduğu gibi konuşma adabına uygun olarak dolduralım.
Cevap:

Konuşma Adabı Kuralları

1. Konuşurken ses tonumuzu ortama uygun bir biçimde ayarlamalıyız.
2. Konuşma sıramızı beklemeliyiz.
3. Hangi sözü nerede ve ne zaman konuşacağımızı iyi bilmeliyiz.
4. Konuşan kişinin sözünü kesmeden ve başka bir şeyle uğraşmadan dinlemeliyiz.
5. Konuşma sırası geldiğinde açık ve anlaşılır bir şekilde kendimizi ifade etmeliyiz.
6. Konuşurken karşımızdaki insan ile göz teması kurmalıyız.


Düşünelim

Sofrada uyulması gereken kurallar nelerdir?
Cevap:

Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak.
Sofra toplanırken yardım etmek.
Acele etmeden yemek.
Ağzımızı açmadan ve ses çıkarmadan yemek.
Ağzımızda yemek varken konuşup gülmemek.
Ayakta yemek yeyip bir şeyler içmemeliyiz.
Yemeğe besleme ile başlayıp sonunda şükretmeliyiz.
Yemeği yapana ellerinize sağlık demek.

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 74-75-76. Sayfa Cevapları Lisans Yayıncılık Hz. Lokman’dan (a.s.) Öğütler

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 74 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik – Dolduralım

Aşağıdaki bulutları, örnekte olduğu gibi sofra adabına uygun olarak dolduralım.
Cevap:

1. Yemekten önce elleri yıkamak.
2. Ağzımızda yemek var iken konuşmamalıyız.
3. Yemeği yapan kişiye ellerinize sağlık demeliyiz.
4. Ayakta yemek yeyip içmemeliyiz.
5. Sofranın hazırlanmasına ve toplanmasına yardım etmeliyiz.
6. Yemeğe başlamadan önce besmele çekip yemekten sonra şükretmeliyiz.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 75 Ders Kitabı Cevapları

Aşağıda verilen ifadelerin hangi adap ve nezaket kurallarına ait olduğunu örnekte verildiği gibi işaretleyelim.
Cevap:

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 75 Ders Kitabı Cevapları


Düşünelim

Hz. Lokman (a.s.) hakkında neler biliyoruz?
Cevap: 7 kartal ömrü kadar uzun yaşadığı rivayet edilmektedir. İlmini Hz. Davut’tan almıştır ve doktorların piri olarak bilinmektedir. Oğluna namaz kılmasını, iyiliği ve doğruluğu nasihat etmiştir.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 76 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik – Yazalım

Hz. Lokman’ın (a.s.) oğluna verdiği öğütleri kutucuklara yazalım.

Hz. Lokman’ın (a.s.) Öğütleri

1. Namazını kıl, iyiliği emret.
2. Allah kendini beğenenleri sevmez.
3. Yürüyüşünde ölçülü ol ve konuşurken sesini yükseltme.
4. Hiçbir şey Allah katında gizli kalmayacaktır.
5. Allah yolunda giden insanlara uy.

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 78-79-80-81. Sayfa Cevapları Lisans Yayıncılık Öğrendiklerimizi Ölçelim

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 78 Ders Kitabı Cevapları

A) Aşağıdaki soruların cevaplarını boşluklara yazınız.

1. Toplumda uymamız gereken nezaket kurallarından üç tanesini yazınız.
Cevap:

1. Toplum içinde yüksek sesle konuşmayıp fevri hareketlerde bulunmamak.
2. Argo kelimeler kullanmamak.
3. Büyüklerimize saygılı bir şekilde davranmak.


2. İnternet ve sosyal medyada uymamız gereken kurallardan üç tanesini yazınız.
Cevap:

1. İsim ve soy ismimizi vermemek.
2. Açık adresimizi tanımadığımız kişilere vermemek.
3. Yazılan yorumları okuyan insanları üzecek şekilde yorum yapmamak.


3. Peygamberimizin konuşma adabı ile ilgili tavsiyeleri nelerdir? Kısaca yazınız.
Cevap: Gıybetten, fitneden ve boş konuşmaktan sakınmamızı emretmiştir. Konuşurken muhatabımızı kırmadan nazik bir şekilde konuşmalıyız. Topluluk içerisinde fısıltı halinde kendi aranda konuşmayı tavsiye etmemektedir.


4. Yemek yerken uymamız gereken kurallardan beş tanesini yazınız.
Cevap:

1. Yemeğe başlamadan besmele çekmeli, doyduktan sonra elhamdülillah denmelidir.
2. Ağzımızda yemek varken konuşmamalıyız.
3. Sofra açılmasına ve toplanmasına yardım etmeliyiz.
4. Yemek yerken yavaş ve sessi yenmelidir.
5. Yemekten önce ve sonra elimizi yıkamalıyız.


5. Tahiyyat duasının okunduğu yerleri yazınız.
Cevap: Namazın ikinci ve dördüncü rekatinde oturuşta okunan duadır.


B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerle doğru bir şekilde tamamlayınız.
Cevap:

1. .……ADAB……., bir toplumun töresine uygun olan bütün söz ve davranışlar ile uyulması gereken görgü kuralları anlamına gelir.

2. İslam dini .…HELAL KAZANÇ………. elde etmek için çalışmamızı, haksız ve haram kazançtan uzak durmamızı emreder.

3. Yemeğe .……BESMELE……. ile başlarız.

4.”Allah’a ve ahiret gününe inanan ya .……HAYIR……. söylesin ya da sussun.”

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 79 Ders Kitabı Cevapları

C) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.
Cevap:

(D) Eğer bir kişinin kalbini kırdıysak ondan özür dilemeliyiz.
(D) Hz. Lokman (a.s.), başta oğlu olmak üzere öğütleriyle tüm insanlara yol göstermiştir.
(D) Peygamberimiz, nezaketiyle bize en güzel şekilde örnek olmuştur.
(Y) İnsanlarla istediğimiz gibi konuşabiliriz.
(D) İletişim; bir duygu, düşünce veya bilginin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasıdır.


D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini bularak işaretleyiniz.
Cevap:

1. C

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 80 Ders Kitabı Cevapları

2. A
3. B
4. D

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 81 Ders Kitabı Cevapları

5. B
6. B

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 83-84-85-86. Sayfa Cevapları Lisans Yayıncılık Hz. Muhammed (s.a.v) ve Aile Hayatı

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 83 Ders Kitabı Cevapları

ÜNİTEMİZE HAZIRLANALIM

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile nasıl evlendiğini araştırıp defterimize yazalım.
Cevap: Hz. Muhammed 25 yaşındayken evlenmeye karar vermiştir. Hazreti Hatice ile evlenmiştir. Hazreti Hatice dul ve çocuk sahibi bir kadındır.

2. Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.) hakkında bilgi toplayıp defterimize yazalım.
Cevap: Hz. Peygamber’ in torunu, Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın büyük oğlu Hz Hasan’dır. Hz Hasan ise o zamanın Haricilerinin görüşlerini benimseyen bir kişidir.

3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ailesine karşı gösterdiği örnek davranışlar nelerdir?
Cevap: Eve girerken selam verir, çocuklara iyi, merhametli ve şefkatli davranırdı.

4. Kevser ne demektir? Anlamını sözlüklerden araştırıp defterimize yazalım.
Cevap: Kevser cennet bulunduğuna inanılan bir sudur.


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 84 Ders Kitabı Cevapları

Düşünelim
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile evliliği hakkında neler biliyoruz?
Cevap: 25 yaşındayken Hz hatice ile evlenmeye karar vermiştir. Hazreti Hazite dul ve çocuklu bir kadındı. Hazreti Hatice kervanlara sahip çıktığı için ticari ilişki evliliğe gitmiştir.


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 86 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik – Yazalım
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Hz. Hatice’nin (r.a.) çocuklarının adlarını kutucuklara yazalım.
Cevap: Kasım, Abdullah, Ümmü Gülsüm, Rukiye, Zeynep


Düşünelim
Sizce Hz. Muhammed (s.a.v.) nasıl bir eşti?
Cevap: Hz. Muhammed anlayışlı, eşine evine sadık bir eş seçmiştir.

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 87-88-89-90-91-92-93. Sayfa Cevapları Lisans Yayıncılık Bir Baba Olarak Hz. Muhammed (s.a.v)

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 87 Ders Kitabı Cevapları

Düşünelim
Sizce Hz. Muhammed (s.a.v.) nasıl bir babaydı?
Cevap: O zamanlarda başının okşanmasına, yanağının öpülmesine alışık değildi çocuklar. Hz Muhammed çocuklara şefkatle, sevgiyle yaklaşırdı. Sevgi dolu bakışlarını üzerlerinden hiç eksik etmezdi. Çocuklar Hz. Muhammed’i görünce mutlulukla ona doğru koşardı. O da hepsine tek tek halini sorardı. Hz. Ümmü Gülsüm vefat ettiğinde cenaze namazını kendi kıldırmıştır.


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 90 Ders Kitabı Cevapları

Düşünelim
Sizce Hz. Muhammed (s.a.v.) nasıl bir dede idi?
Cevap: Hz. Muhammed torunlarına karşı anlayışlı, adil, eğitici, sabırlı ve onlara bir şeyler öğreten kişi olmuştur.


Etkinlik – Anılarımızı Paylaşalım
Biz de dedemizle olan bir anımızı sınıfta arkadaşlarımızla paylaşalım.
Cevap: Dedem bize geldiğinde beni hep parka götürürdü. Benimle oyunlar oynardı. Bana bir sürü abur cubur alırdı.


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 91 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik – Oyunun Var mı?
Senin de dedenle birlikte oynadığın özel bir oyunun var mı? Varsa arkadaşlarınla paylaşabilir misin?
Cevap: Hayır. Özel bir oyunumuz yoktu ama hep oyun oynardık.


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 93 Ders Kitabı Cevapları

Düşünelim
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesinin örnek davranışlarından hangilerini biliyoruz?
Cevap: Hz. Muhammed ailesine karşı hep saygılıydı. Onları korur kollardı. Hiç kimseye muhtaç etmezdi.


 

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 94-95-96-97-98-99-100. Sayfa Cevapları Lisans Yayıncılık 4.5.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İnsana Değer Verme Bakımından Örnek Davranışları

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 94 Ders Kitabı Cevapları

Düşünelim
Size değer verildiğini nasıl anlarsınız?
Cevap: Karşımdaki insanın konuşma tarzı, hareketleri, bana karşı düşünceli olup olmayışı bana değer verip vermediğini gösterir.


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 95 Ders Kitabı Cevapları

Düşünelim
Peygamberimiz, aile içi eğitim ve dayanışmaya nasıl önem vermiştir?
Cevap: Peygamberimiz, aile içinde adalete ve iş bölümüne önem vermiştir.


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 96 Ders Kitabı Cevapları

Cahiliye döneminde kız çocuklarına eğitim verilmiyordu. Peygamberimiz, kız erkek ayrımı yapmadan tüm çocuklara iyi eğitim vermenin önemi üzerinde durmuştur. Peygamberimizin bu konuda hangi faaliyetlerde bulunduğunu araştıralım.
Cevap: Peygamber efendimiz tüm çocuklara eğitim verilmesini istemiştir. Kendi çocukları arasında ayrım yapmamıştır. Diğer kişilerin de ayrım yapmamasını istemiştir.


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Sayfa 97 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik – Yazalım
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ailesine karşı örnek davranışlarını aşağıdaki kutucuklara yazalım.
Cevap:
Ailesini korurdu.
Ailesine değer verirdi.
Çocuklarını severdi.
Ev işlerine yardım ederdi.


Düşünelim
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesi, israf ve gösterişten niçin kaçınmıştır?
Cevap: İsraf dinimizin hoş bulmadığı yasakladığı kötü bir davranıştır. PEygamber efendimizde israf etmeyerek insanlığa örnek olmuştur.


Peygamberimiz, her zaman etrafındaki yoksul insanlarla ve yetim çocuklarla yakından ilgilenmiş, onlara yardım etmiş ve onları koruyup gözetmeyi tavsiye etmiştir. Bizler de yoksul ve yetimlere yardım etmek için neler yapabiliriz? Bulduğumuz çözüm önerilerini arkadaşlarımızla konuşalım.
Cevap: Günümüzde yoksul ve yetimlere maddi destek sağlayarak destek olabilir. Veya eğitimleri için yardımda bulunabiliriz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.