Cevap Yaz
9 Mayıs 2024, 20:16 - Saniye Yazdı

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 192-193-194-195-196-197 Cevapları KOZA Yayınları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 192-193-194-195-196-197 Cevapları KOZA Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Bir Bilim İnsanı Neler Yapar? metnine ait cevapların bulunduğu 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 192-193-194-195-196-197 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 192-193-194-195-196-197 Cevapları KOZA Yayınları

5.Sınıf Türkçe Ders Kitabı KOZA Yayınları 192-193-194-195-196-197 Sayfa Cevapları Bir Bilim İnsanı Neler Yapar?

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 192 Cevapları KOZA Yayınları

HAZIRLIK

1. Merak ettiğiniz konular nelerdir?
Cevap: Teknolojik aletlerin hızla gelişimi konusunu çok merak etmekteyim.

2. Merak ettiğiniz bir konuda nasıl bilgi topluyorsunuz?
Cevap: Merak ettiğim konuları internet aracılığı ile araştırıyorum.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 193 Cevapları KOZA Yayınları

 1. ETKİNLİK

Metinde anlamını bilmediğiniz kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi kelimelerin sözlük anlamlarıyla karşılaştırınız. Kelimeleri sözlüğünüze yazınız.
Cevap:

Deney
Tahminim: Deneme
Sözlük Anlamı:  Bilimsel bir gerçeği göstermek

Gözlem
Tahminim: Araştırma
Sözlük Anlamı: İnceleme sonucu elde edilen değer

Bulgu
Tahminim: Sonuç
Sözlük Anlamı: Araştırma verilerinin çözümlenmesinden çıkarılan bilimsel sonuç.

Konferans
Tahminim: Toplumda yapılan sunum.
Sözlük Anlamı:  Dinleyicilere bilim, sanat, yazın gibi bir konuda bilgi vermek için yapılan konuşma

 

Aşağıda bir kelimenin sözlükteki anlamları yer almaktadır. Bu anlamların metinde geçen hangi kelimeye ait olduğunu bularak kelimeyi yazınız. Kelimenin metinde hangi anlamıyla kullanıldığını işaretleyiniz. Kelimeyi metinde kullanıldığı anlamının dışında iki anlamıyla birer
cümlede kullanarak yazınız.
Cevap: 

5.-Sinif-Turkce-Ders-Kitabi-Sayfa-193-Cevaplari-KOZA-Yayinlari 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 192-193-194-195-196-197 Cevapları KOZA Yayınları

 


2. ETKİNLİK

Metinden alınan aşağıdaki kelimeleri köklerine ayırarak yazınız.
Cevap: 

5.-Sinif-Turkce-Ders-Kitabi-Sayfa-193-Cevaplari-KOZA-Yayinlari-2 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 192-193-194-195-196-197 Cevapları KOZA Yayınları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 194 Cevapları KOZA Yayınları

3. ETKİNLİK

“O zaman gelin, bilim insanı olmak için neler yapmak gerekir ona bakalım.” cümlesindeki “gelin” kelimesini isim olarak bir cümlede kullanınız.
Cevap:

  • Bugün mahallemizde gelin arabası vardı.

 


4. ETKİNLİK

Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz. Boşta kalan anlama uygun deyimi bulmaya çalışınız.
Cevap:

5.-Sinif-Turkce-Ders-Kitabi-Sayfa-194-Cevaplari-KOZA-Yayinlari 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 192-193-194-195-196-197 Cevapları KOZA Yayınları


5. ETKİNLİK

b. Aşağıda verilen özdeyişlerin anlamlarını yazınız.

“Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.” (Mustafa Kemal Atatürk)
Cevap:  Mustafa Kemal burada her şeyden bağımsız ve kendi düşünceleriyle kendi istediği gibi bir özelliğe sahip olduğunu söylemiştir.

“Geleceğin güvencesi, sağlam temellere dayalı eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.” (Mustafa Kemal Atatürk)
Cevap: Gelecek neslin çok iyi bir eğitimle oluşabileceğini ve bu eğitimin de öğretmenler tarafından verilebileceğini anlatmaktadır.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 195 Cevapları KOZA Yayınları

6. ETKİNLİK

Metnin konusunu belirten ifadeyi işaretleyiniz.
Cevap: Bilim İnsanlarının Özellikleri


7. ETKİNLİK

Metnin ana fikrini yazınız.
Cevap: Bilim insanı olmak için gerekli azim ve sabrı, edinilmesi gereken bilgilerin araştırılarak doğru bir şekilde ortaya konması gerekmektedir.


8. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

Bilim insanı olmak için hangi özellikleri taşımak gerekir?
Cevap: İlgi duydukları ve merak ettikleri konu hakkında sürekli araştırma yapar ve sorular çıkarır. Deney ve gözlemler yaparlar. Araştırdıkları alanda yapılan farklı çalışmaları incelerler.

Bilim insanı neler yapar?
Cevap: Bilim insanları yeni icatlar ve buluşlar ortaya koyar.

Bilim insanı sorularına nasıl yanıt bulur?
Cevap: Kaynaklardan bilgi toplamaya çalışır. Kütüphaneye gider, internetteki kaynakları araştırır, aynı konuya ilgisi olan diğer bilim insanlarına danışır. 

Bilim insanı aradığı yanıtları bulamadığında ne yapar?
Cevap: Kararlılıkla araştırmalar yapmaya devam eder.

Çevrenizde yaptıklarından esinlendiğiniz insanlar var mı? Sizin yaptıklarınızdan esinlenen kimseler var mı? Açıklayarak yazınız.
Cevap: Abim elektrik konusunda farklı araştırmalar yapıyor. Onu görünce çok meraklanıyorum ve ondan esinleniyorum.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 196 Cevapları KOZA Yayınları

9. ETKİNLİK

Metinden alınan aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerdeki geçiş ve bağlantı ifadelerini belirleyiniz. Bu ifadelerin cümleye nasıl bir anlam kattığını açıklayarak yazınız.
Cevap:

Bazen de 
Ancak 

Bazen kelimesinde cümlede her zaman sonuçları doğru bulamadıklarını anlatmış. Ancak kelimesi bu cümlenin olumsuzdan olumlu hale gelmesini sağlamıştır.


10. ETKİNLİK

Metnin türünü ve bu türe ait bildiğiniz özellikleri, önceki bilgilerinizi de kullanarak yazınız.
Cevap:

Metnin Türü: Düz yazı
Özellikleri: Yazım kuralları ve noktalama işaretlerine dikkat edilerek yazılmıştır. Bilgilendirici bir yazı yazılmıştır.


11. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yay ayraç içlerine uygun noktalama işaretlerini koyunuz.

Dr(.) Pakize ARSLAN(‘)ın bugün ameliyatı var(.)
Ona baktığımda iyilikten(, )güzellikten( ,)temizlikten(, )insanlıktan başka bir şey görmüyorum(.)
Türkiye(‘)nin tuz deposu olan Tuz Gölü(,) İç Anadolu(‘)da yer almaktadır(.)
Babası Beren(‘ )e (-)Hâlâ ne duruyorsun burada(?) (,) dedi(.)
(“)Otuz Beş Yaş(“) şiiri Cahit Sıtkı Tarancı(‘)nın en güzel şiirlerindendir(.)
Saat 13.25(‘)te burada olmanızı rica ediyorum.
Yaşlı adam sırada bekleyen gence dönerek(:)
(-)Oğlum(, )bana yardım eder misin(?)dedi(. )

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 197 Cevapları KOZA Yayınları

12. ETKİNLİK

“Sonraki Derse Hazırlık” aşamasında edindiğiniz bilgilerden hareketle bilim ve bilim alanlarında yapılan araştırmalar ve bu araştırmalar sonucunda ortaya çıkan buluşları düşünüz. Bir bilim insanı olsaydınız bilimin hangi alanında bir buluş yapardınız? Arkadaşlarınızla
konuşunuz. Konuşmalarınızda beden dilinizi etkili bir şekilde kullanınız. Arkadaşlarınızın sözünü kesmeyiniz.
Cevap: 

Teknolojik aletler konusunda engelliler için bir sistem geliştirmek isterdim. Konuşma ve Duyma engelliler ile iletişim kurmakta oldukça zorlanıyoruz. Toplum olarak hepimiz işaret dili bilmiyoruz. Bizim söylediklerimizi anlatabilen bir sistem geliştirmek isterdim. 


13. ETKİNLİK

Sonraki Derse Hazırlık aşamasında edindiğiniz bilgilerden hareketle bilim insanının taşıması gereken özellikler hakkında bir yazı yazınız.
Cevap:

Bilim insanları, keşifler yapmak, sorunları çözmek ve bilgiyi ileriye taşımak için önemli bir role sahiptir. Bu nedenle, bilim insanlarının belirli özelliklere sahip olmaları gerekmektedir. Onlardan birisi ve bilim insanının temel özelliği meraktır. Merak, yeni fikirlerin ve keşiflerin doğmasını sağlar. Bilim insanları, dünyadaki olayları anlamak ve araştırmak için sürekli merak duygusuna sahip olmalıdır.

Ayrıca bilimsel çalışmalar zaman alabilir ve sabır gerektirebilir. Bilim insanları, uzun süreli deneyler ve gözlemler yaparken sabırlı olmalıdır. Sonuçların zaman içinde ortaya çıkacağına ve kendilerine güvenmelidir. Bilim genellikle bir ekip çalışması da gerektirir. Bir bilim insanı, diğer araştırmacılarla işbirliği yapabilme yeteneğine sahip olmalıdır.

Son olarak bilimde, düşüncelerin yanlış çıkabileceği ve beklenmedik sonuçların ortaya çıkabileceği bir gerçektir.

Bilim insanlarının taşıması gereken bu özellikler, bilime katkıda bulunma oranını artırır. Bilim insanları, meraklarını beslerken mantıklı düşünme, sabır, yaratıcılık ve iletişim becerilerini kullanarak bilim yapabilirler.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.