Cevap Yaz
4 Mart 2024, 18:38 - Furkan Yazdı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 160-161-162-163-164-165. Sayfa Cevapları ANKA Yayınevi

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı 160-161-162-163-164-165. Sayfa Cevapları ANKA Yayınevi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Sanat Hakkında konusunun yer aldığı 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 160-161-162-163-164-165 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 160-161-162-163-164-165. Sayfa Cevapları ANKA Yayınevi

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı ANKA Yayınevi 160-161-162-163-164-165. Sayfa Cevapları Sanat Hakkında

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 160 Cevapları ANKA Yayınevi

Düşünelim – Tartışalım

1. Sanat ile kültür arasında nasıl bir ilişki vardır?
Cevap: Sanatsal faaliyetler bir toplumu yansıttığı için zamanla o toplumun yaşayış biçimi haline gelerek kültürlerinin içerisine yerleşir. Buna en basit örnek mitolojik ve tarihi kişiliklerin heykellerinin yapılması veya önemli devlet büyüklerinin portrelerinini çizilmesi ve devlet marşları örnek gösterilebilir.

2. “Güzel sanatlar” ne demektir?
Cevap: İnsanın göz ve kulağına hoş gelen müzik, resim, mimari ve tiyatro gibi sanatsal faaliyetlerdir.

3. En eski sanat ürünleri neler olabilir?
Cevap: En eski sanat ürünleri taş tabletler üzerine işlenmiş çizimler, mağara resimleri ve hiyeroglifler olabilir.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 161 Cevapları ANKA Yayınevi

1. Etkinlik

a. Dinlediğiniz metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri aşağıdaki kutucuklara yazınız.
Cevap:

  • tabiat
  • biçim
  • ritim
  • birey
  • sosyal

b. Bu kelimelerin anlamlarını kullanıldıkları cümlelerden yola çıkarak tahmin ediniz. Tahminlerinizi aşağıya yazınız.
Cevap:

tabiat: Hayvanların yaşadığı doğal ortam
biçim: Yapılış tarzı, usül
ritim: Bir müziğin söylenme tarzı, şartı
birey: İnsan
sosyal: İnsanların bir araya gelerek oluşturduğu grup, topluluk


c. Bu kelimelerin sözlük anlamlarını, sözlüğünüze bakarak yazınız.
Cevap:

tabiat: Doğal ortam
biçim: Bir nesnenin dış bakımdan görülen niteliği
ritim: Bir dizedeki veya notadaki vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin düzenli şekilde tekrarlanarak seslendirilmesi
birey: Kendine özgü özelliklere sahip, varlık
sosyal: Toplum, çevreyle uyumlu


4. Etkinlik

Metnin konusunu ve ana düşüncesini yazınız.
Cevap:

Konusu: Sanatın niçin olduğu ve sanatın hayatımızdaki yararları

Ana Düşüncesi: Sanat, insanın hayatı boyunca bir çok alanda kendisini geliştiren, iyileştiren bir unsurdur 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları ANKA Yayınevi

3. Etkinlik

Aşağıdaki soruların cevaplarını metinden hareketle yazınız.

Metnin yazarına göre sanat nedir?
Cevap: Sanat, insanın tabiata ve çevresine karşı duygu ve düşüncesini çeşitli yollarla yansıtmasıdır.

Yazar, sanatın bir gereklilik olduğunu neden düşünmektedir?
Cevap: Yazar, sanatın toplumdaki sosyal ilişkilerin düzenlenmesi, toplumdaki bireyleri bir araya getirilmesi için gerekli olduğunu düşünmektedir.

Sanat, insanın hangi türdeki ihtiyaçlarını karşılar?
Cevap: Sanat, insanın sosyal ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılar.

Sanatsal uğraşılar, insan hayatını hangi sebeplerle güzelleştirir?
Cevap: Sanat, insanların yeteneklerini ortaya çıkartıp onları harekete geçirilmesini sağlayarak kendine olan öz güvenini artmasını sağlar.

Metnin yazarının, “Sanat bir milleti başka milletlerden ayıran, bir milletin güzel bulma tarzını ortaya koyan kültür unsurudur.” cümlesiyle anlatmak istediği düşünce nedir?
Cevap: Sanat, milletlerin benliğini ve kültürünü yansıtan bir yoldur. İnsanlar duydukları bir müzikten, gördükleri bir heykel veya resimden veya incelediği farklı bir sanat ürününden bu eserin hangi millete ait olduğunun anlaşılabildiğini anlatmak istemiştir.

Sanat, insanın hayatına ne zaman ve nasıl girmiştir?
Cevap: Sanat, insanlar varolduğundan beri insanın hayatına girmiştir. İnsanlar dünyaya geldiği andan itibaren gözünün gördüğü renk, gördüğü mimari eserler veya resimlerle insan hayatına sanatı alır.


4. Etkinlik

Aşağıdaki cümleleri metne göre tamamlayınız.

İnsan yaşamında sanatın önemli bir yeri vardır çünkü: sanat insanların varolduğu günden itibaren hayatına giren bir faaliyettir. Doğduğu andan itibaren gözlerine çarpan renk ve mimariler, duydukları akustik seslerle insan hayatına sanat girer.

Sanatla uğraşmanın insanın kendine olan güvenini arttırmasının nedeni: insanın duygu ve düşüncesini özgürce yaptığı sanat eserlerine yansıtabilmesinde kaynaklanmaktadır.

Güzel sanatların insan yaşamına sağladığı katkılar şunlardır: sanatlar toplumları yansıtır. Toplumun ihtiyaçlarını, sorunlarını, şikayetlerini ve arzularını ifade ederek toplum içerisindeki birlik ve beraberliği arttırmanın yanı sıra empati duygusunu geliştirir.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 163 Cevapları ANKA Yayınevi

5. Etkinlik

b. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bulunuz. Bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.
Cevap:

Kaligrafi: Okulumuzdaki kaligrafi yarışmasına yoğun katılım oldu.
Muhakkak: Aradığı kalemi muhakkak evinde bulacaktır.
Üslup: Yazar kendine özgün bir üslup kullanıyor.
Rönesans:  Rönesans akımı ile bir çok bilim insanı göç etmiştir.


c. Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Daha önce hiç blog yazısı okudunuz mu? Bu türün özellikleri neler olabilir?
Cevap: Daha önce blog yazısı okumadım. Blog yazısının özellikleri kompozisyona benziyor olabilir. Bir başlığı olan ve bir konu etrafında giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin olduğu yazı türü olabilir. Bu yazı türü internet ortamında yayınlanıyor da olabilir.

2. Yazar, neden gittiği her yerde defter ve silgisini yanında taşımaktadır?
Cevap: Yazar gittiği her yerde çizim yaptığı için defter ve silgisini taşımaktadır.

3. Sanatçı, hat sanatında neden kendi üslubunu oluşturmak istemektedir?
Cevap: Sanatçı hat sanatında kendi üslubunu oluşturmasının nedeni farkını ortaya koyarak kalıcı olabilme isteğinden kaynaklıdır.

4. “Sanatta doruğa ulaştım.” demek mümkün değil midir? Neden?
Cevap: Mümkün değildir çünkü sanat, hayal gücünün imkan verdiği yere kadar gider. Hayal gücümüz tükenmez, sınırsızdır. Hayal gücümüzü kullandığımız sürece sanatın doruğuna asla ulaşamayız.

5. Sanatçı, Rönesans sanatçılarının eserlerine neden hayranlık duyuyor olabilir?
Cevap: Rönesans sanatçlılarının eserlerinde mükemmellik, başkalık ve kusursuzluk vardır.

6. Sanatçıya göre sanatta teknoloji kullanmak neden gereklidir? Sanatta teknolojinin nasıl bir işlevi vardır?
Cevap: Sanatçıya göre teknoloji normal şartlarda yapılamayacak bir çok işi yapmaya imkan tanıdığı için kullanmak gereklidir. Küçük bir hat tasarımını 50 metreye kadar çıkartılabilmesi gibi faydaları vardır.

7. Sanatçının geleceğe yönelik planları nelerdir?
Cevap: Sanatçı gelecekte yurt dışında çalışmalar yaparak sergi açmayı hayal ediyor.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları ANKA Yayınevi

6. Etkinlik

Aşağıdaki yönergeleri dikkate alarak daha önce araştırdığınız “Sanatın tedavi edici gücü” hakkında bilgilendirici bir metin oluşturunuz.
Cevap: 

Sanatın Sağlığa Faydası

Sanat, insanlar duygusal ve zihinsel sağlığı üzerinde güçlü bir etkiye sahip olan bir araçtır. Sanat, stresi azaltabilir, duygusal dengeyi sağlayabilir ve iyileşme süreçlerinde rol oynayabilir. Sanat, içsel dünyayı ifade etmenin yanı sıra başkalarının da anlamasına ve empati kurmasını sağlar.

Sanat ayrıca stresi azaltma konusunda etkilidir. Yaratıcı faaliyetlerle meşgul olmak, zihni sakinleştirir ve odaklanmayı artırır. Sanat, zamanın nasıl geçtiğini unutturur ve zihni rahatlatır. Ayrıca, sanat terapisi olarak bilinen bir yöntem, travma sonrası stres bozukluğu gibi durumların tedavisinde kullanılır.

Sanatın tedavi edici gücü, duygusal dengeyi sağlama konusunda da önemli bir rol oynar. Sanatsal ifade, insanların yaşadıkları duygusal zorlukları anlamlandırma ve bunlarla başa çıkma yolunda bir yol sunar. Örneğin, resim yapmak veya yazı yazmak, korku, öfke veya üzüntü gibi yoğun duyguları hafifletmeye yardımcı olabilir.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 165 Cevapları ANKA Yayınevi

7. Etkinlik

a. Aşağıdaki cümlelerdeki basit yapılı kelimelerin altını çiziniz. Defterinize basit yapılı kelimenin tanımını örnekler vererek kendi cümlelerinizle yazınız.
Cevap: Basit kelimeler yapım eki almamış kelime ve gruplarıdır.

Sanat önemli bir iletişim kurma aracıdır.
Sanat faaliyetlerinde bulunmak hayatı güzelleştirir.
Sanat, bir milleti başka milletlerden ayırır.

  • süt, göz, kağıt, halı, gitmek, kalem

b. Aşağıdaki cümlelerdeki türemiş kelimelerin altlarını çiziniz. Defterinize türemiş kelimeyi kendi ifadelerinizle tanımlayınız. Bir önceki etkinlikte örnek olarak kullandığınız basit yapılı kelimelere yapım ekleri getirerek anlamlı yeni kelimeler türetiniz.
Cevap: Türemiş kelimeler yapım eki almış kelimelerdir.

İnsan hayatının bütün seyrinde, bir yaşam değeri olarak sanatın izleri görülür.
Sanat, insana yaşamın her kesiminde güç ve zevk verir.
Güzel sanatlar kişisel gelişimde güçlü ve etkin bir eğitim aracıdır.

  • tuzsuz, kanamak, düzelmek, taşlamak, tutsak, dokuzar

c. Aşağıdaki cümlelerdeki birleşik yapılı kelimelerin altını çiziniz. Defterinize birleşik kelimenin tanımını kendi cümlelerinizle yapınız. Günlük hayatınızda en çok kullandığınız birleşik kelimeleri örnek olarak yazınız.
Cevap: Anlam bakımından birden fazla kelimenin bir araya gelerek yeni bir kelimeye dönüşmesine denir.

Sanat insanın geçmişi, bugünü ve yarını arasında bağlantı kurmasını sağlar.
İnsanoğlu sosyal ve ruhi ihtiyaçlarını söz, ses, renk, ışık, şekil ve anlayış zevkinin toplamı olan sanatla karşılar.
Sanat insanların duygu ve düşüncelerini birçok farklı yolla yansıtmasını sağlar.

  • boşboğaz, biçerdöver, demirbaş, kuşburnu, uyurgezer, çörek otu, bal arısı, affetmek, hissetmek

d. Aşağıdaki kelimelerden basit yapılı olanların kutucuğunu sarı; türemiş yapılı olanların kutucuğunu mor; birleşik yapılı olanların kutucuğunu turuncu renkli kalemimizle boyayınız.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 165 Cevapları ANKA Yayınevi


8. Etkinlik

Aşağıdaki doğru yanlış tablosunu doldurunuz.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 165 Cevapları ANKA Yayınevi

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.