Cevap Yaz
7 Haziran 2024, 23:47 - Furkan Yazdı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 236-238-239-240-241. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı 236-238-239-240-241. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Oya Metni Cevapları konusunun da bulunduğu 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 236-238-239-240-241 Cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 236-238-239-240-241. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 236-238-239-240-241. Sayfa Cevapları Oya

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 236 Cevapları MEB Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. El sanatları ve iletişim konulu araştırmanızın sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: El sanatları insanın iç dünyasındakileri dışa vurma sanatıdır ve bu sanat ile uğraşan insanlar kendini ifade etme yollarını bildiklerinden dolayı iletişimleri daha güçlü, daha özgüvenli ve dışa dönük olurlar.


2. El dokuması ürünler ile ilgili edindiğiniz bilgileri paylaşınız.

Artı ve Çengel Motifi: Bela ve tehlikelerden korunmak için kullanılır.
Bukağı Motifi: Aşkı, birliği ve ailenin istikrarını simgeler.
Ejderha Motifi: Bereketli bahar yağmuruna kavuşma niyeti ile  dokunur.
Göz Motifi: Nazardan korunmak  için dokunur.
Hayat Ağacı Motifi: Devamlı halde gelişerek ve değişerek yaşamayı sürdüren kâinatı simgeler.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 238 Cevapları MEB Yayınları

1. ETKİNLİK

Metnin bağlamından hareketle aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi kelimelerin sözlük anlamları ile karşılaştırınız.

Arkeolojik: Kazı bilimi.
Etnolojik: Varlık bilimi.
Geleneksel: Örf ve adetler.
Görenek: Atalardan görüldüğü gibi yapmak.
Kırsal: Yeşil alan.
Mitolojik: Kahramanlıkları, tanrıları ve doğaüstü varlıkları ele almak.


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Oya sanatını, benzerlerinden ayıran en önemli özellik nedir? Açıklayınız.
Cevap: Oya sanatını, benzerlerinden ayıran en önemli özellik dikiş iğnesi ile örülmesi ve üç boyutlu olmasıdır.


2. Oyanın Anadolu’da bir iletişim aracı olarak kullanılmasının nedenlerini belirtiniz.
Cevap: Anadolu’daki kadınların okuma yazma oranlarının düşük olması ve iletişim araçlarından yararlanamamalarından dolayı iletişim aracı olarak kullanmaktadır.


3. Oya motiflerindeki yöresel değişikliklerin nedenlerini açıklayınız.
Cevap: Bitki örtüsü, yörenin inançları, coğrafi bölge, gelenek ve görenekleri oya motiflerindeki yöresel değişikliklerin nedenleridir.


4. Çiçek motifleri, oya sanatında niçin daha çok tercih edilmektedir?
Cevap: Çiçeklerin özünde bulunan güçten dolayı daha çok tercih edilmektedir.


5. Sizce, sözsüz bir iletişim örneği olan oya, duyguları anlatmada yeterli midir? Niçin?
Cevap: Bence oya duyguları anlatmada yeterli değildir. Çünkü karşılıklı bir iletişim olabilmesi için herkesin oya sanatını bilmesi gerekir.


6. Sözsüz iletişim, oya dışında başka hangi yollarla sağlanabilir?
Cevap: Beden dili ile de sağlanabilir.


7. Oya yapıyor olsaydınız hangi duyguyu, hangi motifle, kime anlatmak isterdiniz?
Cevap: Oya yapıyor olsaydım sevgiyi renk renk çiçekler ile aileme anlatmak isterdim.


3. ETKİNLİK

Metnin konusunu yazınız.
Cevap: Metnin konusu oya sanatının Anadolu’da iletişim aracı olduğu.


4. ETKİNLİK

Çevrenizde gözlemlediğiniz sözsüz iletişim türlerinden örnekler veriniz.
Cevap:
– İşaret dili

– Beden dili


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 239 Cevapları MEB Yayınları

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden öznel olanları işaretleyiniz.
Cevap: 

() Oya, iletişim kurmak için yapılan bir örgü türüdür.
(?) Oya, yıllar boyu tükenmeden devam edebilecek bir sanat türüdür.
() El sanatlarının her dalında eşim Güran Erbek ile araştırmalar yaptık.
() Akdeniz Bölgesi’nde portakal oyası, İç Anadolu’da domates veya elma olur.


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki haber metnini okuyunuz. Metinden hareketle soruları yanıtlayınız.

1. Pandomim nedir? Pandomim sanatçısı, seyirci ile nasıl iletişim kurar?
Cevap: Pandomim, duygu ve düşünceleri dans ve beden dili ile anlatılan sözsüz oyundur. Pandomim sanatçısı, seyirci ile beden diliyle iletişim kurar.


2. Pandomim sanatı ile oya sanatının benzer yönleri nelerdir?
Cevap: İkisinde de söz kullanmadan iletişim kurulur.


3. Sizce, seyirci ile iletişim kurma konusunda hangi sanat dalı daha etkilidir? Niçin?
Cevap: Pandomim daha etkilidir. Çünkü oya sanatını anlayabilmek için bu konuda etraflıca bilgi sahibi olmak gerekir. Pandomim ise beden dili ile anlatıldığından her yaşın anlayabileceği bir sanattır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 240 Cevapları MEB Yayınları

7. ETKİNLİK

Metinden hareketle aşağıdaki cümleleri uygun neden-sonuç ifadeleri ile örnekteki gibi tamamlayınız.
Cevap:

• Oyaların konusu genellikle çiçeklerdir çünkü çiçeklerin özünde doğal güçler olduğuna inanılır.

• İç Anadolu’da portakal oyası olmaz çünkü İç Anadolu’da portakal yetişmez.

• Genç kız, yakasına ya da saçına gül takar çünkü bu davranış ”evlilik çağındayım” demektir.


8. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki haber metnini okuyunuz. Haber metni ile görseli uyumlu mudur? Niçin?
Cevap: Haber metni ile görseli uyumlu değildir. Çünkü metinde Van kedilerinden ve bu kedilerin gözlerinin farklı olduğundan bahsedilmiştir, resimde ise normal ve aynı göz rengine sahip kedi vardır.


b) Haber metninin görselini siz hazırlasaydınız nasıl bir görsel kullanırdınız? Söyleyiniz.
Cevap: Ben hazırlamış olsaydım Van kedisinin remini koyardım.


9. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin türlerini bularak yazınız.
Cevap:

Edat: Gibi, için.
Bağlaç: Veya, ile, ki.
Ünlem: Oh!


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 241 Cevapları MEB Yayınları

10. ETKİNLİK

“Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir.” sözünden hareketle insan-hayvan iletişimini konu alan bir hikâye yazınız.
Cevap:
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 241 MEB Yayınları


GELECEK DERSE HAZIRLIK

Televizyonu fazla izlemenin; tablet, telefon ve bilgisayarda gereğinden fazla vakit geçirmenin zararlarını araştırınız.
Cevap: İnsanlar ile iletişim zayıflar, asosyallik başlar, kalabalıktan çekinme, içine kapanıklık oluşur, erken ergenlik başlar, bağışıklık sisteminde bozukluklar meydana gelir, uyku problemi yaratır, dikkat eksikliğine sebep olur ve hiperaktivite bozukluğu meydana gelir.


6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 236-238-239-240-241. Sayfa, Oya Metni Cevapları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.