Cevap Yaz
13 Mart 2023, 20:05 - Furkan Yazdı

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 65-66. Sayfa Cevapları Anka Yayınevi

8.Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 65-66. Sayfa Cevapları Anka Yayınevi 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 3. Değerlendirme Çalışmaları konusunun bulunduğu 8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 65-66 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 65-66. Sayfa Cevapları Anka Yayınevi

8.Sınıf Anka Yayınevi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 65-66. Sayfa Cevapları 3. Değerlendirme Çalışmaları

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları Anka Yayınevi

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.

1. Din, bireyin inanç ve ibadet hayatına nasıl yön verir? Söyleyiniz.
Cevap: Din bireyin inancını ve ibadetini ne tarzda, kime karşı yapması gerektiğini öğretir.

2. Toplumda güzel ahlakın benimsenip yerleşmesinde dinin rolü ve önemi hakkında bilgi veriniz.
Cevap: Dinimiz güzel ahlakı emreder. Güzel ahlak gerek ibadetlerimizde gerekse peygamberin sünnetinde olduğundan önemli bir yere sahiptir.

3. Din, sosyal ve iktisadi hayatla ilgili ne gibi ilkeler ortaya koyar? Örnekler veriniz.
Cevap: Dinin gereklilikleri sosyal hayatı düzene sokarak nasıl yaşamamız gerektiğini öğretir. İnsanlara selam verip hal hatır sormayı ayrıca ticarette haksızlık yapmayı yasaklayarak doğru ticareti gösterir.

4. İslam’ın, can güvenliğine verdiği önemi ayet ve hadislerle açıklayınız.
Cevap:  

  • İsra Suresi 33. Ayet: Haklı bir sebep olmadıkça Allah’ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın. Bir kimse haksızlıkla öldürülürse velisine yetki verdik; ancak o da öldürme hususunda sınırı aşmasın; çünkü o, yeterince yardıma mazhar olmuştur.
  • Kim bir iyilik ile gelirse, artık kendisine daha hayırlısı vardır ve onlar, o günün korkusuna karşı güvenlik içindedirler.” (Neml, 89)

5. İslam’ın din hürriyetine verdiği önemi açıklayınız.
Cevap: İslam dini başka bir bireyin dinini zorla değiştirilmesine veya dini değerlerinin yaşamasının engellenmesine karşıdır. Bundan dolayı hesap soracak tek işi Allah’tır. Bu nedenle hiç bir insan başka bir insana dini inancından dolayı engel, zorluk çıkartamaz, hakaret edemez veya yargılayamaz.


B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz. 

1. I. Miras malı
II. Faiz
III. Karaborsacılık
IV. Rüşvet

Yukarıdakilerden hangileri, İslam’ın yasakladığı haksız kazanç yollarındandır?
Cevap: D. II, III ve IV


2. Hz. Yusuf (a.s.), aşağıdaki peygamberlerden hangisinin oğludur?
Cevap: B. Hz. Yakup’un (a.s.)


3. Aşağıda verilen ayetlerden hangisinin konusu, diğerlerinden farklıdır?
Cevap: C. (Nisâ suresi, 93. ayet.)


C. Aşağıda verilen Asr suresinde, boş bırakılan bölümleri tamamlayınız.

Vel asr. İnnel insâne lefî husr.
İllellezîne âmenû ve amilus sâlihâti vetevâsav bilhakkı
vetevâsav bissabr.

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları Anka Yayınevi

Ç. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen sözcüklerden uygun olanlarıyla doldurunuz.

1. __Din__ Allah (c.c.) tarafından akıl sahibi kimseleri, kendi istek ve hür iradeleri ile hayırlı olan şeylere sevk eden ilahi kanunlar bütünü olarak tanımlanabilir.

2. Dinimiz, mutlaka korunması gereken beş temel esas belirlemiştir. Bunlara __zarurât-ı hamse__ denilmektedir.

3. Peygamberimizin (s.a.v.) bildirdiğine göre hiçbir anne ve baba, çocuğuna güzel __terbiyeden__ daha üstün bir __hediye__ veremez.

4. Dinimiz __aklı__ korumak için içki, uyuşturucu gibi zararlı maddeleri yasaklamıştır.

5. Dinimizi öğrenebileceğimiz en temel iki kaynak __Kur’an__ ile sünnettir.

6. “Ve de ki: Hak, Rabb’inizdendir. Öyle ise dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin.” (Kehf suresi, 29. ayet.) ayeti __inanç__ hürriyeti ile ilgilidir.


D. Aşağıdaki şemaya, İslam’ın korunmasını hedeflediği beş temel esası yazınız.

İslam’ın korunmasını hedeflediği temel esaslar:

  • Canın korunması
  • Dinin korunması
  • Aklın korunması
  • Malın korunması
  • Neslin korunması
Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.