Cevap Yaz
5 Şubat 2023, 17:28 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 169-170. Sayfa Cevapları Dersdestek Yayınları

8.Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 169-170. Sayfa Cevapları Dersdestek Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 6. Ünite Neler Öğrendim? konusunun bulunduğu 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 169-170 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 169-170. Sayfa Cevapları Dersdestek Yayınları

8.Sınıf Dersdestek T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 169-170. Sayfa Cevapları 6. Ünite Neler Öğrendim?

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 169 Cevapları Dersdestek Yayınları

A) Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri, verilen ifadelerden uygun olanları ile tamamlayınız.
Cevap:

1. Cumhuriyet Dönemi’nde Millî Eğitim Bakanlığı yabancı okullardaki Türkçe, tarih ve coğrafya derslerinin ….Türk…… öğretmenler tarafından okutulmasını kararlaştırmıştır.
2. Balkan Antantı Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve …..Romanya….. tarafından kurulmuştur.
3. Hatay Sorunu Türkiye ile ….Fransa…….. arasında yaşanmıştır.
4. Lozan Barış Antlaşması ile kurulan Uluslararası Boğazlar Komisyonu …..1936….. yılında kaldırılmıştır.
5. Musul Sorunu Türkiye ile İngiltere arasında yapılan …….Ankara….. Antlaşması ile çözülmüştür.
6. Türkiye, Osmanlı dış borçlarının son taksitini ……1954…… yılında ödemiştir.
7. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ……Nüfus…… mübadelesi sorunu 1930’da çözümlenmiştir.
8. Sadabat Paktı Türkiye, İran, …..Irak…. ve Afganistan arasında kurulmuştur.


B) Aşağıda verilen Atatürk’ün sözlerinden her birinin numarasını ilişkili olduğu dış politika ilkesinin başındaki kutucuğa yazınız.
Cevap:


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 169 Cevapları Dersdestek Yayınları

B) Aşağıda verilen Atatürk’ün sözlerinden her birinin numarasını ilişkili olduğu dış politika ilkesinin başındaki kutucuğa yazınız.
Cevap:

(4) Milletin hayatı tehlikeye düşmedikçe savaşa girmemek
B (1) Gerçekleştiremeyeceğimiz hedefler peşinde koşmamak
C (2) Türk kamuoyunu dikkate almak
Ç (3) Milletin çıkarını her şeyin üzerinde tutmak


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 170 Cevapları Dersdestek Yayınları

C) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

 1. (D) Türkiye, Lozan Antlaşması’yla bağımsızlığını uluslararası alanda kabul ettirmiştir.
2. (Y) Musul Sorunu Türkiye’nin istediği şekilde çözümlenmiştir.
3. (D) Türkiye Osmanlı dış borçlarının bir kısmını para yerine çeşitli ürünler vererek ödemiştir.
4. (Y) Türkiye, Milletler Cemiyetinin kurucu üyelerinden biridir.
5. (Y) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle Boğazların yönetimi uluslararası bir komisyona bırakılmıştır.
6. (Y) Türkiye, Sadabat Paktı’nı kurarak batı sınırının güvenliğini sağlamıştır.
7. (D) Hatay Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı Tayfur Sökmenoğlu’dur.
8. (D) Lozan Barış Antlaşması’yla gayrimüslim Türk vatandaşlarına siyasi haklar verilmiştir.


Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. (…) hükümlerine göre;
I. Boğazlar meselesi uluslararası bir boyut kazanmıştır,
II. Boğazların güvenliği Karadeniz’e kıyısı olan devletlerce sağlanacaktır,
III. Türkiye, Boğazlar üzerinde tam egemenlik sağlamıştır
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Cevap:  A) Yalnız I


2. Atatürk Dönemi Türk dış politikasındaki;
I. Ulusun hayatı tehlikede olmadıkça savaşa girmeme,
II. Millî sınırlarımız içinde varlığımızı koruma,
III. Yurtta ve dünyada barışı koruma
ilkelerinden hangileri Atatürk’ün yayılmacı politikalara karşı olduğunu göstermektedir?
Cevap:  D) I, II ve III


3. Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olmak için başvurmayıp davet edilmeyi beklemesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu söylenebilir?
Cevap: B) Milletler Cemiyetinin Musul Sorunu’nda İngiltere’yi desteklemesi


D) Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Türkiye ile Yunanistan nüfus mübadelesi sorununa nasıl bir çözüm bulmuştur?
Cevap: Sözleşme imzalanarak sorun çözümlenmiştir. 

2. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin Türkiye açısından en önemli hükmü hangisidir? Neden?
Cevap: Boğazların hakimiyetinin kesinleştiği madde önemlidir. 

3. Lozan Barış Antlaşması’nda dış borçlar sorununa nasıl bir çözüm getirilmiştir?
Cevap: Elimizde kalan toprakların borcu Frank ve Türk lirası ile ödenmesi kesinleşmemiştir. 

4. Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerinden olan “mütekabiliyet” ilkesini açıklayınız.
Cevap: Bir devletin yapmış olduğu duruşa karşı diğer devletin de eşit seviyede tutum sergilemesidir.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.