Cevap Yaz
15 Şubat 2024, 18:29 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 76-77-78. Sayfa Cevapları Dersdestek Yayınları

8.Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 76-77-78. Sayfa Cevapları Dersdestek Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 2. Ünite Neler Öğrendim? konusunun bulunduğu 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 76-77-78 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 76-77-78. Sayfa Cevapları Dersdestek Yayınları

8.Sınıf Dersdestek T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 76-77-78. Sayfa Cevapları 2. Ünite Neler Öğrendim?

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları Dersdestek Yayınları

A) Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri, verilen ifadelerden uygun olanları ile tamamlayınız.
Cevap:

1. I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusu Irak Cephesi’nde kazandığı __Kut’ül-Amare__ Zaferi’yle bu cephedeki İngiliz birliğini teslim almıştır.

2. 21 Aralık 1918’de kurulan __Kilikyalılar__ Cemiyetinin amacı Adana ve çevresinin Fransızların eline geçmesini önlemektir.

3. Millî Cemiyetler __Sivas__ Kongresi’nde alınan kararla tek çatı altında toplandı.

4. Mustafa Kemal’e __Anafartalar__ Kahramanı unvanı Çanakkale Savaşlarındaki başarıları nedeniyle verilmiştir.

5. Mustafa Kemal __Kafkas__ Cephesi’nde bulunduğu sırada Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri almıştır.

6. Rusya, I. Dünya Savaşı öncesinde __Panslavizm__ politikası gereği Balkanlardaki Slavları kendi yönetimi altında birleştirmeye çalışmıştır.

7. İngiltere ve Fransa’nın __Çanakkale__ Cephesi’nde yenilmeleri üzerine bu devletlerden yardım alamayan Rusya’da çarlık rejimi yıkılmıştır.

8. Osmanlı Mebusan Meclisi 28 Ocak 1920’de __Misak-ı Milli__ belgesini kabul etmiştir.


B) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

1. (Y) I. Dünya Savaşı sonrasında Antalya, Muğla ve Konya illeri Fransa tarafından işgal edilmiştir.

2. (D) Fahrettin (Türkkan) Paşa I. Dünya Savaşı’nda Medine’yi savunan Osmanlı komutanıdır.

3. (Y) Mondros Ateşkes Anlaşması’yla Osmanlı Devleti’nin egemenlik hakları korunmuştur.

4. (D) Wilson İlkeleri Cemiyeti, millî varlığa zararlı cemiyetlerden biridir.

5. (Y) Sivas Kongresi toplanış amacı bakımından bölgesel bir kongredir.

6. (D) İstanbul, Misak-ı Millî’nin kabulü üzerine İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edilmiştir.

7. (D) İstiklal Mahkemelerinde Büyük Millet Meclisinden seçilen milletvekilleri görev yapmıştır.

8. (Y) Alsace-Loren, İngiltere ile Fransa arasında çekişme konusu olan bir toprak parçasıdır.

9. (D) Milletler Cemiyetinin kurulması Wilson İlkeleri ile gündeme gelmiştir.

10. (D) Sevr Antlaşması ile kapitülasyonların devamına karar verilmiştir


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları Dersdestek Yayınları

C) ) Sevr Aşağıda verilen her bir olayın numarasını ilişkili olduğu tarihin başındaki kutucuğa  yazınız
Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları Dersdestek Yayınları

Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Osmanlı Devleti’nin Mondros Ateşkes Anlaşması gibi şartları ağır bir anlaşmayı imzalayarak I. Dünya Savaşı’ndan çekilmesinde Wilson İlkelerinin aşağıdaki maddelerinden hangisinin diğerlerine göre daha fazla etkisi olduğu söylenebilir?
Cevap: A) Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerde egemenlikleri tanınacaktır.


2. Erzurum Kongresi’nde alınan;
I. Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür. Bölünemez.
II. Kuvâ-yı Millîyeyi etkin ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
III. Mebusan Meclisinin derhâl toplanmasına çalışılacaktır.
kararlarından hangilerinin millî egemenliğin hayata geçirilmesine yönelik olduğu söylenebilir?
Cevap:  C) II ve III


3. Aşağıdakilerden hangisinin Mondros Ateşkes Anlaşması’nın ortaya çıkardığı sonuçlardan biri olduğu söylenemez?
Cevap: B) Doğu Anadolu, Ruslar tarafından işgal edilmiştir.


4. Misak-ı Millî kararlarında Kars, Ardahan ve Batum ile Batı Trakya için gerekirse halkın oyuna başvurulabileceği belirtilmiştir.
Bu kararın alınmasında o bölgelerimizin hangi özelliği etkili olmuştur?
Cevap: C) Türk ve Müslüman nüfusa sahip olmaları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları Dersdestek Yayınları

5. Mustafa Kemal’in I. Dünya Savaşı’nda görev yaptığı cephelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Cevap:  B) Çanakkale-Kafkas-Suriye


6. (…) Yukarıda anlatılan gelişmelerin;
I. Savaştan etkilenenlerin sayısının artması,
II. İttifak Devletlerinin kazanma umudunun artması,
III. Osmanlı Devleti ile müttefikleri arasında kara bağlantısının kurulması, IV. Irak Cephesi’nin kapanması

durumlarından hangilerini ortaya çıkarması beklenir?
Cevap: B) I, II ve III


7. (…) I. Batı Cephesi’ne yakın olması,
II. Güvenli bir yerde bulunması,
III. Ulaşım ve haberleşme imkânlarına sahip olması
özelliklerinden hangileri etkili olmuştur?
Cevap: D) I, II ve III


D) Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Millî Mücadele’ye karşı çıkarılan iç isyanların ortak amaçları nelerdir?
Cevap: İtilaf devletlerinin işgallerine ortam hazırlamak amacı ile yapılmışlardır. 

 

2. Kuvâ-yı Millîye’nin Millî Mücadele’nin kazanılmasına katkıları nelerdir?
Cevap: Kuvâ-yı Millîye işgalci güçleri şehirlere girişini engelleyerek onları geri püskürtmüşlerdir.

 

3. Amasya Genelgesi’ne göre Millî Mücadele’nin amacı, gerekçesi ve yöntemi nedir?
Cevap: Amasya Genelgesine göre Milli Mücadele’nin amacı yöntemi, gerekçesi “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.”

 

4. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın uygulanması karşısında Osmanlı hükûmetinin tutumu ne olmuştur?
Cevap: Osmanlı o dönemde bitmiş ve artık gücü kalmamıştır. Bu antlaşmanın imzalanması ile ülke işgallere açık konuma gelmiştir. Osmanlı’da işgallere karşı geri planda kalmayı tercih etmiştir. 

 

5. Amasya Görüşmelerinin Millî Mücadele’deki yeri ve önemi nedir?
Cevap: Mısak-ı Milli tanınmış ve Mebusan Meclisi açılması kabul edilmiştir. 

 

6. İngiliz Muhipleri Cemiyetinin amaçları nelerdir?
Cevap: Anadolu’da isyan başlatıp karışıklık çıkararak Milli Mücadeleyi engellemeyi amaçlamıştır. 

 

7. BMM hükûmetinin iç ayaklanmalara karşı aldığı önlemler nelerdir?
Cevap:

⇒ Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarıldı
⇒ İstiklal Mahkemeleri kuruldu
⇒ Karşı fetvalar yayımlandı.

 

8. Millî Kongre Cemiyetini diğer millî cemiyetlerden ayıran özellikler nelerdir?
Cevap: Ulusal bir cemiyettir. Basın ve yayın organı ile milli mücadele yanlısı olduğunu ve haksız filleri ülkeye duyurmayı amaçlamıştır. 

 

9. Erzurum Kongresi’nde alınan kararlardan hangisiyle ülke bütünlüğü vurgulanmıştır?
Cevap: “Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür parçalanamaz” maddesi ile ülke bütünlüğü vurgulanmıştır. 

 

10. Mustafa Kemal’in Havza’dan yaptığı bir çağrıyla yurdun her yerinde protesto mitingleri düzenlenmesini istemesinin nedenleri nelerdir?
Cevap: Ülkenin işgale uğrayacağını duyurmak ve savunmaya geçmesi konusunda bilinçlendirmek amacı ile protesto mitingleri düzenlenmesini istemiştir. 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.