Cevap Yaz
29 Mayıs 2023, 10:30 - Sena Yazdı

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 142-151-152. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

9.Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 142-151-152. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 9. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Okuma Çalışmaları konusunun bulunduğu 9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 142-151-152 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 142-151-152. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

9.Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 142-151-152. Sayfa Cevapları Okuma Çalışmaları

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 142 Cevapları MEB Yayınları

Hazırlık

1. Sosyal ve kültürel değişimin aile kurumu üzerindeki etkileri neler olabilir? Tartışınız.
Cevap: Sosyal ve kültürel değişimin aile kurumunu hem olumlu hem de olumsuz etkiler. Çünkü aile kurumu toplumu oluşturan ve etkileyen en küçük yapı taşıdır. Geçmişte tarım toplumu varken kalabalık aileler vardı günümüzde ise sanayileşme ve kent yaşamının yaygınlaşmasıyla daha çok anne, baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aileler vardır. Bunun gibi etkileyen diğer faktörlere; göçler, kadınların çalışması, yoksulluk, teknoloji gibi örneklerde verilebilir.


2. “Kuşak çatışması” kavramından ne anladığınızı belirtiniz.
Cevap: Kuşak çatışması yaş farkı olan bireylerin birbirleri ile kültürel, sosyal, siyasi görüşlerini çarpıştırmasıdır. 


3. Bir roman filme alındığında o romanla film arasında ne gibi farklılıklar olabileceğini tartışınız.
Cevap:

 • Roman filme çevrildiğinde eklemeler veya eksiltmeler olabilir.
 • Filme alındığında romandaki yan karakterlere ağırlık verilmeyebilir.
 • Karakter eklemesi veya eksiltmesi yapılabilir.
 • Yazılan ve oynanan diyaloglar birebir aynı olmayabilir.
 • Romandaki olayların sırası filmde farklı olabilir.

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 151 Cevapları MEB Yayınları

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Yaprak Dökümü romanındakine benzer olaylar günümüzde de yaşanabilir mi? Tartışınız.
Cevap: Yaprak Dökümünde işlenen olaylar, duygular, değerler ve yıkımlar günümüzde yaşanabilir.


2. Romandaki değer yargıları günümüzde de geçerliliğini sürdürmekte midir? Tartışınız.
Cevap: Romandaki değer yargıları günümüzde de geçerliliğini sürdürmektedir.


3. Modern hayat, roman kahramanlarınca nasıl anlaşılmıştır?
Cevap: Roman kahramanları modern hayatı devamlı eğlenmek, sorumsuz hayat sürmek ve dans etmek olarak algılamıştır.


4. Yaprak Dökümü adlı metindeki açık ve örtük iletileri belirleyiniz.
Cevap:

Açık ileti 

 • Haftada iki gece dostlara danslı çay verilmesi.
 • En az iki gece başkalarının davetine gidilmesi.

Örtük ileti

 • Ne yapsın ki ok yaydan çıkmıştır bir kere.
 • Ancak ne çare ki yularını o soysuz kadına kaptırmış.
 • Bunlar evi felakete sürükleyecekler.
 • Ağacın yapraklarından biri böylece kopup gitmiş oluyordu.

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 152 Cevapları MEB Yayınları

5. Yaprak Dökümü adlı metnin tür özelliklerini belirleyiniz.
Cevap:

 • Romandaki kahramanlar, mekanlar ve olaylar çeşitlidir.
 • Romanda birden çok anlatıcı vardır.
 • Romanda birden çok bakış açısı vardır.
 • Roman serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşmaktadır.

6. Metnin anlam özelliklerini etkileyen kültürel unsurları belirleyiniz.
Cevap:

 • Kuşak çatışması,
 • Modern hayatın yanlış anlaşılması,
 • Gelenek ve modernizm çatışması,
 • Yozlaşma.

7. Yaprak Dökümü adlı romanın yazıldığı dönemle ilişkisini ve sonraki dönemlere etkisini değerlendiriniz.
Cevap: Yaprak Dökümü romanın yazıldığı dönemde toplum modernleşme sürecinde ve sosyal değişimler yaşamaktadır. Bununla birlikte değerler yitirilmekte ve ailenin dağılmasına sebep olur.


8. Yaprak Dökümü adlı romanda anlatıcının tutumunun olayların akışına ve metnin iletisine etkisini değerlendiriniz.
Cevap: Romanı 3. tekil kişi ilahi bakış açısıyla anlatmaktadır. Anlatıcı olmuş ve olacak her şeyi önceden bilir ve duyar.


9. Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal ve tarihî ögeleri belirleyiniz.
Cevap: Metinde namus, doğruluk, sevgi, sadakat, birlik, kuşak farkından doğan çatışmalar, sosyal değişim, yanlış batılılaşma ve ahlaki değerlerin yitirilmesi bulunmaktadır. 


Etkinlik

a. Yaprak Dökümü adlı metinden öyküleyici ve betimleyici anlatım örnekleri bulunuz. Bulduğunuz öyküleme ve betimleme örneklerini tablodaki ilgili bölümlere yazınız.
Cevap:

Öyküleme:

 • Haftada iki gece dostlara danslı çay veriliyor, en aşağı iki üç gece de başkalarının davetine gidiliyordu.
 • Aşağı sofa ile taşlık arasındaki camekân kaldırılmış, delik deşik duvarlar sarı yaldızlı bir kâğıt ile kaplanmıştı.
 • Herkes misafirler için hazırlanan sofradan bir iki bisküvi, bir sandviç alır, ayak üstünde acele acele yerdi.
 • Gramofon bütün gece çalar, çılgın kahkahalar, çığlık çığlığa boğuşmalar içinde durmadan dans edilir, temelinden sarsılıyor gibi olan evin harap tavanlarından tozlar yağardı.

Betimleme: 

 • Ali Rıza Bey’in Bağlarbaşı’ndaki kendi gibi ihtiyar ve çürük evi eski mahrumiyetlerin acısını çıkarmak ister gibi çılgın bir neşe ve şenlik içinde…
 • Davet akşamları taşlıktaki su küpü, sofadaki yemek masası ve daha başka hırdavat eşya mutfağa taşınıyor, yukarıdan kilimler, iskemleler, süslü yastıklar indirilerek bir kabul salonu dekoru ….
 • Hayriye Hanım dolapları son bir defa altüst ederek kızına üç beş parça eşya bulmak.

b. Bulduğunuz öyküleme ve betimleme örneklerinin metne katkısını değerlendiriniz.
Cevap: Bulduğumuz öyküleme ve betimleme örnekleri metinde yaşananların zihinde canlanmasını ve tüm duyularımızla yaşamış gibi hissetmemizi sağlar.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.