Cevap Yaz
29 Kasım 2022, 14:54 - Zülal Güneş Yazdı

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı 95-97-99. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

12.Sınıf MEB Yayınları Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı 95. Sayfa Cevapları Hazırlık Çalışmaları

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları MEB Yayınları

Soğuk Savaş Dönemi’nde kent nüfuslarındaki artışın ortaya çıkardığı sonuçlar neler olabilir?
Cevap:  Kentlerin büyüyerek metropol olacak şekle gelmeye başlamıştır. Bu artış nedeni ile şehirlerde hizmet yetersizliği, çarpık kentleşme, dini inançlarda gevşeklik gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Afrika ülkelerinin bağımsızlıklarını kazandıktan sonra yaşadıkları sorunlar neler olabilir?
Cevap: Afrika ülkeleri II. Dünya Savaşı’ından sonra bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Fakat bu döneme kadar gelişme düzeyleri geri kalmış, etnik ve dinsel açıdan çatışmalar ortasında kalmış, sosyal sorunların arttığı bir ortam oluşmuştur. Bağımsız olmalarına rağmen bu durumda oldukları için güçlü devletler tarafından manda ve himaye altında sömürülmeye devam edilmişlerdir. 

 Türkiye’de çok partili hayata geçişin demokratik yaşama katkılarının neler olabileceğini tartışınız.
Cevap: Cumhuriyet yönetimi demokrasi ile bir bütündğr. Demokrasi ile çok partili hayat ile sağlanmıştır. Demokrasinin sağlanması Cumhuriyet rejimini de kanıtlamış olmuştur. Bu sayede toplumda adalet ve eşitlik ortamı oluşmuştur. 

12.Sınıf MEB Yayınları Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı 97-99. Sayfa Cevapları II. Dünya Savaşı Sonrası Oluşan Yeni Güç Dengelerinin Oluşum Sürecinde Meydana Gelen Siyasi Gelişmeler

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları MEB Yayınları

Bir önceki ünitede öğrendiklerinizden ve yukarıdaki görselden (Görsel 3.1) yola çıkarak Soğuk Savaş Dönemi’nde (1947-1991) dünyadaki başat (baskın) güçlerin hangi devletler olduğunu ve bu devletler arasındaki ilişkilerin ne şekilde seyretmiş olabileceğini tartışınız.
Cevap: Dünyada baskın olan devletler ABD, Rusya, İngiltere, Almanya gibi devletler bu dönemde baskın olan devletlerdir. Ağır olarak ise ABD VE Rusya’nın bu dönemde birbirleri ile zıtlaşmaları yeni bir dünya savaşına itecekken diplomasi açısından bu dönem sona ermiştir. 


12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları MEB Yayınları

1. ETKİNLİK

Harita 3.1’de NATO ve Varşova Paktına dâhil ülkeler gösterilmiştir. Dünya atlasından faydalanarak ülke isimlerini ilgili boşluklara yazınız.
Cevap: 

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Sayfa 97 Ders Kitabı Cevapları

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.