Cevap Yaz
30 Kasım 2022, 13:30 - Sena Yazdı

Karagöz Nedir? Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe MEB)

Karagöz Nedir? Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe MEB) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Karagöz Nedir? metnine ait çalışmaların bulunduğu 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 178-180-181-182-183-184-185 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Karagöz Nedir Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe MEB)

Karagöz Nedir? Metni Cevapları ve Çalışmaları 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 178-180-181-182-183-184-185. Sayfa Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları MEB Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

“Karagöz” sözcüğünün zihninizde uyandırdığı çağrışımlardan dört tanesini yazınız.
Cevap:

  • Hacivat
  • Gölge oyunu
  • Tiyatro
  • Ramazan ayı

Sizce Karagöz sadece ramazan ayı eğlencesi midir? Neden?
Cevap: Karagöz sadece ramazan ayı eğlencesi değildir. Çünkü tiyatro gölge oyunudur. Herhangi bir zamanda da sergilenebilir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları MEB Yayınları

1.Etkinlik

a) Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyiniz. Bu kelimelerin anlamlarına ilişkin tahminlerinizi yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz.
Cevap:

Meddahlık
Tahminim: Taklit yapan.
Sözlük Anlamı: Taklit yaparak eğlendiren kişi.


Tulüat
Tahminim: Uydurma.
Sözlük Anlamı: Doğaçlama.


b) Belirlediğiniz kelimeleri anlamlarına uygun olarak birer cümlede kullanınız.
Cevap:

  • Meddahlık yüksek espri ve taklit yeteneği gerektirir.
  • Oyunlarda tulüatı çok iyi.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 181 Cevapları MEB Yayınları

2.Etkinlik

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Türk Gelenek Tiyatrosu’nun türleri ve bu türlerin ortak özellikleri nelerdir?
Cevap: Türk gelenek tiyatrosunun türleri; meddahlık, köy, kukla, tulüat. Bu türlerin ortak özellikleri güldürme amacı gütmesi ve seyircilerle bağ kurmaktır.


2. Okuduğunuz metinde Karagöz oyununun hangi özelliklerinden bahsedildiğini anlatınız.
Cevap: Metinde Karagöz oyunun; doğaçlama olması, en çok ramazan ayında oynandığından ve içeriğinde şiir, müzik, dans ve taklit olduğu anlatılmıştır.


3. Karagöz oyununa ait, sizin bildiğiniz özellikler nelerdir?
Cevap: Karagöz oyununu sergileyen kişilerin taklit yeteneklerinin ileri seviye olduğunu ve insanları eğlendirme amacı güdüldüğünü biliyorum.


4. Metne göre Karagöz oyunları nerelerde oynanırdı?
Cevap: Metne göre Karagöz oyunu ramazan çadırlarında, evlerde ve kahvehanelerde oynanırdı.


5. Karagöz sanatçılarının özelliklerinden üç tanesini söyleyiniz.
Cevap:

  • Espri yeteneği güçlü,
  • Taklit yetenekleri olan,
  • Gür sesli.

6. Karagöz sanatçısı olmak ister misiniz? Nedenleriyle açıklayınız.
Cevap: Karagöz sanatçısı olmak isterdim. Çünkü insanları güldürmeyi çok seviyorum.


7. Karagöz oyunlarını yaşatmak ve sonraki nesillere aktarabilmek için neler yapmak istersiniz?
Cevap: Karagöz oyununu yaşatmak için tiyatrolarda oynanmasını sağlar ve okullarda eğitimini verirdim.


8. Günümüz Karagöz sanatçılarından biri olsaydınız gençlere hangi tavsiyelerde bulunmak isterdiniz?
Cevap: Günümüz Karagöz sanatçılarından biri olsaydım gençlere insanları güldürmenin kıymetli olduğunu anlatırdım.


3.Etkinlik

Okuduğunuz metinde kullanılan anlatım biçimi ve düşünceyi geliştirme yolları hangileridir? Nedenleriyle birlikte yazınız.
Cevap:

Anlatım Biçimi: Metinde bilgilendirici ve açıklayıcı anlatım biçimi kullanılmıştır. Çünkü Karagöz oyunları hakkında bilgi vermiştir.

Düşünceyi Geliştirme Yolları: Tanımlama, karşılaştırma ve örneklendirme kullanılmıştır. Çünkü  Tiyatroları tanıtmış, karşılaştırmış ve örnek vermiştir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 182 Cevapları MEB Yayınları

4.Etkinlik

a) Gölge oyunu ile ilgili yaptığınız araştırmadan edindiğiniz bilgiler doğrultusunda düşüncelerinizi mantıksal bütünlük içinde arkadaşlarınıza anlatınız.
Cevap: Gölge oyunu perde arkasında ışık tutularak gölgenin perde üzerine düşürülmesiyle oynanan bir oyundur. Gölge oyunu oynayabilmek için taklit yeteneğinin gelişmiş ve espri kabiliyetinin yüksek olması gerekmektedir. Genellikle ramazan aylarında oynanmaktadır.


5.Etkinlik

a) Aşağıdaki paragrafı okuyunuz. Paragrafta kullanılan geçiş ve bağlantı ifadelerini bulup altlarını çiziniz.
Cevap:

İlk olarak kültür kelimesi Latince “ekin ekmek” anlamında kullanılmıştır. Oysaki bizler kültürü bir ferdin veya bir milletin manevi değerlerini işlemesi, çoğaltması ve geliştirmesi olarak adlandırırız. Başka bir deyişle kültür; tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde oluşturulan bütün maddi ve manevi değerlerin sonraki nesillere aktarılmasında kullanılan araçların bütünüdür. Özellikle dil, kültürel unsurların en önemli taşıyıcısı olmuştur. Son olarak kültür; bir insanın birçok şeyi okumuş, düşünmüş ve yaşayışına sindirmiş hâlidir, diyebiliriz.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 183 Cevapları MEB Yayınları

b) Paragraftaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını belirleyerek yazınız.
Cevap: Paragraftaki geçiş ve bağlantı ifadeleri metnin anlamının olumlu veya olumsuz olarak değiştiğini göstermektedir.


6.Etkinlik

b) Öğretmeninizin yönlendirmesiyle “Kazan Doğurdu” adlı videoyu izleyiniz. İzlediğiniz video ile verilen metni kahramanlar, mekân, zaman ve olay yönünden karşılaştırarak düşüncelerinizi yazınız.
Cevap: Video ve metin eski zamanda geçmiş, espri yapan insanları konu almaktadır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 184 Cevapları MEB Yayınları

7.Etkinlik

Aşağıda verilen isimleri karşılarında belirtilen ek fiillerle çekimleyerek örnekteki gibi birer cümlede kullanınız.
Cevap: 

çalışkan (idi): Ali, ilkokul yıllarında çok çalışkandı.

heyecanlı (ise): Eğer çok heyecanlıysa sahneye biraz geç çıksın.

zeki (imiş): IQ testi yüksek olan kişiler zekilermiş.

önemsiz (-dir): Onun için böyle şeyler önemsizdir.

sevinçli (imiş): Babası geldiği için sevinçliymiş.

asabi (idi): O  adam çok asabiydi.

canlı (ise): Canlıysa bırak uçsun.

solgun (-dir): Onun yüzü mutsuz olduğunda çok solgundur.

sağlıklı (ise): Sağlıklıysa gelsin başlasın işe.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 185 Cevapları MEB Yayınları

b) Okuduğunuz Karagöz oyununu duygu, düşünce ve hayal dünyanıza göre tamamlayarak yazınız. Oyununuzu atasözleri, deyimler ve özdeyişlerle zenginleştiriniz.
Cevap: 

HACİVAT: Yahu, yürü hadi yürü! Başladın sen yine.
KARAGÖZ: Ne koşalım mı? Niye koşup yorulacağız, yürü hadi yürü.
HACİVAT: Tamam yürüyelim hadi yürüyelim. Sen anlat şimdi ne yaptın bugün?
KARAGÖZ: Bugün eve mi gittim? Evden az önce çıktım yahu!

HACİVAT: Ne yaptın diyorum sana ne yaptın!
KARAGÖZ: Yok canım bugün kimseyi dövmedim. Ben eşkıya mıyım?

HACİVAT: Senden ala eşkıya mı var? Sözlerinle dövdün beni şimdi!
KARAGÖZ: Seni mi dövdüm? Bağışla beni Hacivat’ım.

HACİVAT: Peki seni bağışlarım ama kuru kuru mu özür dileyeceksin Karagöz’üm?
KARAGÖZ: Seni kuru kuru mu dövdüm? Yapma ya!

HACİVAT: Evet evet öyle! Şimdi özür için gel şu çorbacıya oturalım, bize bir çorba içir.
KARAGÖZ: Çorbacıyı mı dövelim? Yahu niye masum adamı dövüyoruz?
HACİVAT: Yahu otur şuraya otur, iki çorba isteyeceğim sende özür dilemiş olacaksın.
KARAGÖZ: Çorba içtikten sonra mı dövelim? Yahu ne manyak adamsın!
HACİVAT: İç hadi hiç, yedin bitirdin bizi.


Gelecek Derse Hazırlık

Halı ve kilimin Anadolu kültüründeki yeri ve önemi hakkında araştırma yapınız.
Cevap: Halı ve kilim kültürümüzde insanların alın terini, duygularını, düşüncelerini, hüzünlerini, aşklarını ve geleneklerinin yansıtır. Kültürümüzde halının yeri büyüdükçe ticaretti de büyütmüştür. Şimdi el emeği olanların yerine fabrikalarda üretilmektedir.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.