Cevap Yaz
14 Ağustos 2023, 15:40 - Sena Yazdı

Anadolu’da Kilim Demek Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe MEB)

Anadolu’da Kilim Demek Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe MEB) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Anadolu’da Kilim Demek metnine ait çalışmaların bulunduğu 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 186-189-190-191 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Anadolu'da Kilim Demek Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe MEB)

Anadolu’da Kilim Demek Metni Cevapları ve Çalışmaları 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 186-189-190-191. Sayfa Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 186 Cevapları MEB Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

• Sizce renklerin dili var mıdır? Anlatınız.
Cevap: Bence renklerin dili vardır. Çünkü her renk insanda başka duygular hissettirir.


• Halı ve kilim gibi el sanatlarında kültürümüze ait hangi özellikleri görmekteyiz?
Cevap: Halı ve kilim gibi el sanatlarında kültürümüze ait akrep, çocuk, bereket, el, parmak gibi özellikleri görmekteyiz.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 189 Cevapları MEB Yayınları

1.Etkinlik

Aşağıda, metinde geçen bazı kelimeler harfleri eksik olarak verilmiştir. Kelimeleri anlamlarından ve metni okurken altını çizdiğiniz anahtar kelimelerden hareketle bulunuz. Bulduğunuz kelimeleri birer cümlede kullanınız.
Cevap: 

t ı lsı m: Doğaüstü işler yapabileceğine inanılan güç.
Cümlem:  Tılsım yapan insanlardan çok korkarım.

y a ğlı k: Sırma işlemeli, büyük mendil, çevre.
Cümlem: Annem bağlamam için başıma yağlık almış.

g e rge f: Üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarar, çoğu dikdörtgen biçiminde olan çerçeve.
Cümlem: Gergef ustası kumaşa güzel bir kırmızı gül işledi.

t ırm ı k: Kabartılmış toprağın taşını, çöpünü ayıklamak için kullanılan seyrek dişli, tarak biçiminde araç.
Cümlem: Babam tırmık isteyince ne olduğunu bilemedim, gelip kendisi aldı.

to t em: İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr vb. herhangi bir doğal nesne, ongun.
Cümlem: O hayvanı kutsal bir totem olarak biliyor.

ya ygı: Yere veya döşeme üzerine serilen örtü.
Cümlem: Babaannem önceden yaygı dokunan bir yerde çalışıyormuş.

y ör ü k: Hayvancılıkla geçinen, genellikle Toroslarda yaşayan göçebe Türk oymağı, Türkmen.
Cümlem: Dedemler yörük olarak buraya yerleşmişler.


2.Etkinlik

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Anadolu insanı yazıdan önce duygu ve düşüncelerini hangi yollarla anlatmıştır?
Cevap: Anadolu insanı yazıdan önce duygu ve düşüncelerini halılarla, halılara çizdikleri şekillerle anlatmıştır.


2. Anadolu’da kilimin hangi anlamlara geldiğini anlatınız.
Cevap: Anadolu’da kilim tabiata hakim olmak ve hayata renk vermek anlamına gelmektedir.


3. Kilimin Anadolu’da bir renk sofrası olarak nitelendirilmesinin nedenleri nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: Kilimler yaşanmışlıkları işlenen renklerle belli ettikleri için renk sofrası olarak nitelendirilmiştir.


4. Sizce, kilimlerde kullanılan renk ve desenlerin anlamları neler olabilir?
Cevap: Bence, kilimlerde kullanılan renk ve desenler insanların duygularını ve yaşanmışlıklarını yansıtmaktadır.


5. Yörük beyi, çadırının önüne atılan kilimden nasıl bir anlam çıkarmıştır? Anlatınız.
Cevap: Yörük beyi, çadırın önüne atılan kilimden kızın gönlünün başkasında olduğu anlamını çıkarmıştır.


6. Anadolu insanı, kilimlerde kullanılan renkleri nasıl elde etmektedir?
Cevap: Anadolu insanı, kilimlerde kullanılan renkleri bitkilerin tohum, yaprak ve köklerinden elde etmektedir.


7. Bir kilim dokuyacak olsaydınız hangi renk ve desenleri kullanmak isterdiniz? Nedenleriyle birlikte anlatınız.
Cevap: Bir kilim dokuyacak olsaydım kırmızı, gri renklerini ve üçgen desenlerini kullanırdım. Çünkü en sevdiğim renklerdir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 190 Cevapları MEB Yayınları

3.Etkinlik

Aşağıda, okuduğunuz metinde geçen bazı cümleler verilmiştir. Cümlelerde yer alan deyimleri bularak altlarını çiziniz. Deyimlerin metne katkısını belirleyerek yazınız.
Cevap: Metinde kullanılan deyimler anlatımı kolaylaştırmıştır ve anlamı güçlendirmiştir.

•  Yıllar yılı okumamış, okutulmamış Anadolu insanı yazıdan yoksun olunca düşüncelerini kendine özgü şekillerle, renklerle dile getirmeye çalışmış; bu şekilleri, renkleri halısına, kilimine, yağlığına, çorabına işlemiştir.

• Kısacası Anadolu’nun tüm insanları, manevi dünyası, en küçük ayrıntıları ve göz alıcı renkleriyle kilimlerde yüze güler.

• Bir gün bir yörük beyi, çadırının önüne atılmış bir kilimi görünce yüreği sızlar.

• Adam önce şaşırır, bey bunları nereden biliyor diye. Sonra dili çözülür:
— Doğrudur beyim.

• Kızımsa fakir bir delikanlıya gönül vermiş.


4.Etkinlik

“Anadolu’da Kilim Demek” metnini sözlü olarak özetleyiniz.
Cevap: Anadolu’da kilim insanların duygularını, hüzünlerini, mutluluklarını barındırırmış. Bir Yörük Bey, önüne atılmış bir kilimi gördüğünde evlendirilecek kızın başkasında gönlü olduğunu anlamış. Kızın babasını çağırtarak durumu sormuş ve adama deve ile at vererek kızını istediği gençle evlendirmesini söyler. Bu şekilde insanlar duygu ve düşüncelerini kilimlerden anlarmış.


5.Etkinlik

Anadolu’da Kilim Demek” metnindeki öznel ve nesnel yargıları tespit ederek ikişer tanesini yazınız.
Cevap:

Öznel Yargılar:

  • Anadolu’da kilim demek özlemi, inancı, sevgiyi ilmik ilmik, renk renk dokumak demektir.
  • Önceleri köy ve kasabaların yanı başında “boyalık” denen bir yerde bu bitkiler yetiştirilir, boyaların tümü buradan elde edilirdi.

Nesnel Yargılar:

  • Anadolu kilimlerinde renkler, oldum olası, çeşitli bitkilerin köklerinden, yapraklarından ya da tohumlarından çıkarılır.
  • Anadolu kilimlerinde renkler ve desenler gelişigüzel seçilmez.

6. Etkinlik

Halı ve kilimin Anadolu kültüründeki yeri ve önemiyle ilgili yaptığınız araştırmalardan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınıza anlatınız.
Cevap: Halı ve kilim kültürümüzde insanların alın terini, duygularını, düşüncelerini, hüzünlerini, aşklarını ve geleneklerinin yansıtır. Kültürümüzde halının yeri büyüdükçe ticaretti de büyütmüştür. Şimdi el emeği olanların yerine fabrikalarda üretilmektedir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 191 Cevapları MEB Yayınları

7.Etkinlik

Aşağıdaki cümlelerin olumsuz biçimlerini örnekteki gibi yazınız.
Cevap:

Bu yüzden kilimler Anadolu’da bir renk sofrasıdır.
→ Bu yüzden kilimler Anadolu’da bir renk sofrası değildir.

Anadolu kilimlerinde çizgiler sert, renkler hırçınmış.
→ Anadolu kilimlerinde çizgiler sert, hırçın değilmiş.

Kilim; Anadolu’nun çadırından sedirine, çuvalından heybesine yaygındı.
→ Kilim; Anadolu’nun çadırından sedirine, çuvalından heybesine yaygın değildi.

Kilim, Anadolu’da gönül dolusu türküdür.
→ Kilim, Anadolu’da gönül dolusu türkü değildir.

Bu, komşu obada yaşayan fakir bir kızcağızmış.
→ Bu, komşu obada yaşayan fakir bir kızcağız değilmiş.

Kilim, Anadolu’nun yalnız yaygısı değil; türkülerinde, mânilerinde söz atkısıdır.
→ Kilim, Anadolu’nun yalnız yaygısı değil; türkülerinde, manilerinde söz atkısı değildir.

Anadolu’nun kilim sevgisi, gerçekten hayranlık vericidir.
→ Anadolu’nun kilim sevgisi, gerçekten hayranlık verici değildir.


8.Etkinlik

“Anadolu’da Kilim Demek” metninin sizde uyandırdığı duygulardan yola çıkarak bir şiir yazınız. Şiirinizin içeriğine uygun bir başlık belirleyiniz.
Cevap:

ANADOLU’DA KİLİM

Anadolumuzu Resmettiler
İnsanlar vardı duygularını renklere döken,
İnsanlar vardı desenlere yaşadıklarını döken.
Öyle insanlardı ki; Anadolumuzu resmettiler.

Renklerle cümbüş yapan,
Yaşadıklarıyla ünlenen,
Bize hayatlarını döken.
Öyle insanlardı ki; Anadolumuzu resmettiler.


Gelecek Derse Hazırlık

Ünlü Türk düşünürleri ve bilginlerinden birini seçerek bu kişilerin insanlığa yaptığı katkılar hakkında araştırma yapınız.
Cevap: Mevlana, 1207 yılında Horasan bölgesinin Belh şehrinde doğmuştur. Ünlü felsefecidir. Türk ve dünya edebiyatının önde gelen sanatçılarındandır.21 yaşında Konya’ya gelerek hayatının kalanını orada geçirmiştir. 17 aralık 1273 yılında hayatını kaybetmiştir.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.