Cevap Yaz
21 Mart 2023, 19:54 - Betül Yazdı

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 161-162-163-164-165. Sayfa Cevapları SDR Dikey Yayınları

5.Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 161-162-163-164-165. Sayfa Cevapları SDR Dikey Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 6.Ünite Ölçme Ve Değerlendirme Çalışmaları konusunun da bulunduğu 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 161-162-163-164-165 Cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

 

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 161-162-163-164-165. Sayfa Cevapları SDR Dikey Yayınları

5.Sınıf SDR Dikey Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 161-162-163-164-165.Sayfa Cevapları 6.Ünite Ölçme Ve Değerlendirme Çalışmaları

5. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayınları Sayfa 161 Ders Kitabı Cevapları

A. Aşağıdaki cümleleri okuyarak doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

1. (D) Biyoçeşitlilik, doğadaki besin kaynaklarını artırır.
2. (D) Bilinçsiz avlanma, biyoçeşitliliği azaltan bir faktördür.
3. (Y) Zirai ilaç kullanımı biyoçeşitliliği artırır.
4. (Y) Deprem başladığı anda, koşarak evi terk etmeliyiz.
5. (D) Ekonomik nedenlerle bazı bitkilerin toplanması biyoçeşitliliği azaltan bir faktördür.
6. (Y) Orman yangınları insan faaliyetleri sonucu oluşmaz.
7. (Y) Bilinçsiz avlanma, çevre sorunu değildir.
8. (D) Eğimli arazide belirli bir kütledeki toprak tabakasının, aşırı yağışlar nedeniyle zemininin kayması ile birlikte yer değiştirmesine heyelan denir.

9. (D) Geri dönüşüm, çevre kirliliğini azaltır.
10. (D) İnsanlar çevreye verdikleri zararın bedelini kendileri ödemektedir.


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, kutucuklarda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.
Cevap:

1. Şehirleşme, biyoçeşitliliği ……….azaltan………….. bir faktördür.

2. Yer kabuğunun yapısında oluşan sarsıntılara ………….deprem…………….. denir.

3. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlılara ……….panda……………….. örnek olarak verilebilir.

4. Nesli tükenen canlılara ……….mamut……………….. örnek olarak verilebilir.

5. Çevre kirliliğinin oluşmasındaki genel sebep, insanların …………duyarsız……………… olmasıdır.

6. Ekonomik değeri için balıkların yumurtlama döneminde avlanmasına ……bilinçsiz avlanma……………… denir.

7. Yer kabuğunun altında yer alan lavların yeryüzüne çıktığı yere ………volkan………………. denir.

8. Toprağı belirli bir süre için tamamen veya kısmen su altında bırakan ani, büyük ve düzensiz su akıntılarına ………..sel………………. denir.

9. Hava kirliliği insanlarda …………sağlık……………………… sorunlarına yol açmaktadır.

10. Çevre kirliliğinin azaltılmasında devlet ………yasalarla………………………… önlem alabilir.


5. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayınları Sayfa 162 Ders Kitabı Cevapları

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Bazı canlı türlerinin isimleri aşağıdaki gibi verilmiştir.
I. Mamut
II. Panda
III. Moa kuşu
IV. Çita
Bu canlılardan hangisinin ya da hangilerinin nesli tükenmiştir?
Cevap: C) I ve III

2.Yukarıda verilen metni okuyan öğrencilerden hangisinin yorumu yanlıştır?
Cevap: A) Süleyman: Çevre kirliliği, biyoçeşitliliği olumsuz yönde etkiler. 

3. Biyoçeşitliliği azaltan faktörlere örnek olarak aşağıdaki durumlar verilmiştir.
I. Bilinçsiz avlanma
II. Makineli tarım yapma
III. Depremler
IV. Baraj kurma
Bu faktörlerden hangisi ya da hangileri insan kaynaklı bir olumsuzluk değildir?
Cevap: B) Yalnız III

4. Aşağıdaki canlıların hangisinin nesli, tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır?
Cevap: D) Kelaynak

5. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayınları Sayfa 163 Ders Kitabı Cevapları

5. Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarının çözümü için yapılması gereken faaliyetler arasında yer almaz?
Cevap: B) Orman içine yerleşim yeri kurmak

6. Bir ekosistemdeki biyoçeşitliliğin yıllara göre değişimi yandaki gibi verilmiştir. Bu ekosistemle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C) I aralığında, ekosistemde doğal afetler çok etkili olabilir. 

7. Aşağıdaki bilgilerden hangisi nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan bir canlı için yapılacaklar arasında yer almaz?
Cevap: B) Türü tehdit eden canlıların avlanması 

8. Aşağıdakilerden hangisi orman yangını oluşturabilecek bir sebep değildir?
Cevap: D) Kemirgen hayvanların ağaçları kemirmesi 

9. Aşağıdakilerden hangisi ormanlara zarar veren insan faaliyetlerinden biri değildir?
Cevap: B) Arı kovanlarının ormanlık alanlara yerleştirilmesi 

10. Aşağıda yer alan çevre felaketlerinden hangisinin nedeni insan faktörü değildir?
Cevap: C) Dolu yağışı sonucu bitkilerin zarar görmesi 

5. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayınları Sayfa 164 Ders Kitabı Cevapları

11. Aşağıdaki önlemlerden hangisi deprem olmadan önce yapılması gerekenler arasında yer almaz?
Cevap: D) Evin içinde güvenli bir noktada beklemek 

12. Görselde verilen numaralı yerlere yazılması gereken kavramlar, hangi seçenekte doğru bir şekilde verilmiştir?
Cevap:  A) Fay Deprem bölgesi Fay hattı 

13. Aşağıdakilerden hangisi sel felaketine karşı alınacak bir önlem olamaz?
Cevap: D) Evlerin sağlam zeminlere inşa edilmesi 

14. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlere örnek olarak verilemez?
Cevap: C)Trafik kazaları

5. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayınları Sayfa 165 Ders Kitabı Cevapları

EĞLENEREK ÖĞRENELİM

Aşağıdaki kavramları bulmaca kutusunda bularak bu kavramların üzerini çiziniz. Kalan harfleri soldan sağa birleştirerek aşağıdaki şifreyi bulunuz.
Cevap:
5. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayınları Sayfa 165 Ders Kitabı Cevapları


5.Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 161-162-163-164-165. Sayfa, 6.Ünite Ölçme Ve Değerlendirme Çalışmaları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.