Cevap Yaz
6 Haziran 2022, 21:57 - Sena Yazdı

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 180-181-182-183-184-185. Sayfa Cevapları SDR Dikey Yayınları

5.Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 180-181-182-183-184-185. Sayfa Cevapları SDR Dikey Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 7. Ünite Ölçme Ve Değerlendirme Çalışmaları konusunun bulunduğu 5. sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 180-181-182-183-184-185 cevapları konusunu paylaştık. 7. Ünite Ölçme Ve Değerlendirme Çalışmaları konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 180-181-182-183-184-185. Sayfa Cevapları SDR Dikey Yayınları

5.Sınıf SDR Dikey Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 180-181-182-183-184-185.Sayfa Cevapları 7. Ünite Ölçme Ve Değerlendirme Çalışmaları

5. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayınları Sayfa 180 Ders Kitabı Cevapları

A. Aşağıdaki cümleleri okuyarak doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. 
Cevap: 

1. (D) Basit bir elektrik devresi; pil, ampul, anahtar ve iletken telden oluşur.

2. (Y) Devrenin enerji kaynağı ampuldür.

3. (D) Elektrik devresinde pil sayısı sabitken ampul sayısı artarsa ampul parlaklığı azalır.

4. (Y) Bir ampullü devrede, anahtar sayısı artarsa ampul parlaklığı artar.

5. (D) İçine ampul yerleştirilen devre elemanına duy denir.

6. (Y) Devre elemanlarından anahtarın, bir sembolü yoktur.

7. (Y) Sadece devre şemasına bakarak devre kurulamaz.

8. (D) Devre şeması çizilirken devre elemanlarının sembolleri kullanılır.


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız. (Aynı sözcük birden fazla yerde kullanılabilir.)
Cevap: 

1. Bir devrede ampulün yanması için gerekli enerjiyi _pil_ sağlamaktadır.

2. Tek ampullü bir devrede sadece _pil_ sayısı artarsa ampul daha parlak yanar.

3. Bir elektrik devresini açıp kapatmayı sağlayan devre elemanına _anahtar_ denir.

4. Bir deneyde, miktarı istenen şekilde değiştirilen değişkene _bağımsız değişken_ denir.

5. Bir elektrik devresinde ampul parlaklığını etkileyen faktörler _pil_ sayısı ve _ampul_ sayısıdır.

6. Bir elektrik devresinde ampul parlaklığını _artırmak_ için ya pil sayısını artırır ya da ampul sayısını azaltırız.

7. Bir elektrik devresinde sabit tutulan değişkene _kontrol edilen değişken_ denir.

8. Bir elektrik devresinin çizimini kolaylaştırmak için kullanılan şekillere _sembol_ denir.

9. Bir elektrik devresinin sembollerle çizilmiş hâline _devre şeması_ denir.

10. Bir elektrik devresinde devre elemanları birbirine _iletken tel_ ile bağlanır.


5. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayınları Sayfa 181 Ders Kitabı Cevapları

C. Bir öğrenci aşağıda verilen devre şemalarını kullanarak deney düzenekleri hazırlamıştır. Öğrencinin verilen amaçlara ulaşabilmesi için boş bırakılan yerleri, uygun şekilde doldurunuz. 
Cevap: 

1. Pil sayısının ampul parlaklığına etkisini araştıran bir öğrenci _III_ ve _IV_ No.lu devreleri kurarak deney yapmalıdır.

2. Ampul sayısının ampul parlaklığına etkisini araştıran bir öğrenci _I_ ve _IV_ No.lu devreleri kurarak deney yapmalıdır.


Ç. Aşağıda verilen devre elemanlarını sembolleri ile eşleştiriniz.
Cevap: 

1. Pil → b
2. Anahtar → c
3. Ampul → a
4. İletken tel → ç


5. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayınları Sayfa 182 Ders Kitabı Cevapları

D. Aşağıda verilen çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıda verilen elektrik devrelerinin hangisinde ampul yanmaz?
Cevap: B)


2. Bir öğrenci özdeş ampul ve pillerle aşağıdaki devreleri kurmuştur.
Cevap: C) Ampul sayısı, bağımsız değişkendir. 


3. Yukarıdaki elektrik devresi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
Cevap: D) Devreden bir pil çıkarılırsa ampulün biri daha parlak yanar.


5. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayınları Sayfa 183 Ders Kitabı Cevapları

4. Aşağıda verilen devrelerden hangisinde ampul parlaklığı en azdır?
Cevap: A)


5. Aşağıda, elektrik devresi elemanları ile sembolleri eşleştirilmiştir. Hangi eşleştirme yanlıştır? 
Cevap: D)


6. Fen bilimleri öğretmeni, yukarıda verilen devre şemasını tahtaya çizdikten sonra öğrencilerine “Çizdiğim devrede, hangi devre elemanlarından kaç tane kullanıldı?” sorusunu sormuştur. Öğretmenin sorduğu soruya aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiştir?
Cevap: B) Ecem: 8 ampul, 4 açık anahtar, 1 pil ve bağlantı kablosu 


5. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayınları Sayfa 184 Ders Kitabı Cevapları

7. Yanda şeması verilen devre, aşağıdakilerden hangisidir? 
Cevap: A)


8. Bir öğrenci, ampul sayısının ampul parlaklığını nasıl etkilediğini öğrenmek istiyor. Bunun için yandaki devreyi hazırlıyor. 
Cevap: C)


5. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayınları Sayfa 185 Ders Kitabı Cevapları

EĞLENEREK ÖĞRENELİM

Aşağıda bir yanda devre şemaları, diğer yanda da devre görselleri verilmiştir. Şemanın hangi resme ait olduğunu bularak bunları eşleştiriniz. 
Cevap:
5. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayınları Sayfa 185 Ders Kitabı Cevapları


5.Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 180-181-182-183-184-185. Sayfa, 7. Ünite Ölçme Ve Değerlendirme Çalışmaları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.