Cevap Yaz
3 Mayıs 2024, 9:17 - Furkan Yazdı

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 135-136-137-138-139-140-141. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 135-136-137-138-139-140-141. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Fitness ünitesine ait çalışmalarında bulunduğu 5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 135-136-137-138-139-140-141 Cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 135-136-137-138-139-140-141. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 135-136-137-138-139-140-141. Sayfa Cevapları Fitness

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 135 MEB Yayınları

9. Work in pairs. Ask and answer questions about the pictures.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Resimlerle ilgili sorular sorun ve cevaplayın.
Cevap:

Can Bruce swim? (Bruce yüzebilir mi?)
No, he can’t.
(Hayır, yapamıyor.)


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 136 MEB Yayınları

10. Find the missing letters.
Çeviri: Eksik harfleri bulun.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 136 MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 137 MEB Yayınları

Make a poster about the fitness activities you like.
Çeviri: Sevdiğiniz fitness aktiviteleri hakkında bir poster yapın. 


Reflect on your English
Çeviri: İngilizceniz üzerinde düşünün
Cevap: 

I can name sports activities. (Spor aktiviteleri sayabilirim.)
I can make suggestions. (Önerilerde bulunabilirim.)
I can accept or refuse suggestions. (Önerileri kabul edebilir veya reddedebilirim.)
I can understand texts about sports activities. (Spor aktiviteleri ile ilgili metinleri anlayabilirim.)
I can ask for clarification. (açıklama isteyebilirim.)


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 138 MEB Yayınları

1. Read the example and complete the dialogues. Then, act out.
Çeviri: Örneği okuyun ve diyalogları tamamlayın. Sonra harekete geçin.
Cevap:

Kate : How about cycling in the afternoon?
Joe : _Sure_. I love riding a bike.

1. Sam : Would you like to go hiking?
Larry : _Sorry, not now_. I feel tired.

2. Brian : Let’s go fishing, Martin.
Martin : _I’m afraid I can’t_. It is very boring.

3. Andy : Would you like to go camping on the weekend?
Tom : _That is a great idea_. Camping is exciting.

4. Jack : Let’s play bowling after school.
Steve : _Sorry, I can’t_. I must do my homework.


2. Look at the pictures and complete the statements with one word only.
Çeviri: Resimlere bakın ve ifadeleri sadece bir kelime ile tamamlayın.
Cevap:
5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 138 MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 139 MEB Yayınları

3. a) Listen and put a tick (✓) or cross (X) about their likes and dislikes.
Çeviri: Dinleyin ve beğendikleri ve beğenmedikleri şeyler hakkında bir işaret (✓) veya çarpı (X) koyun.
Cevap:
5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 139 MEB Yayınları


3. b) Look at the table above and complete the sentences.
Çeviri: Yukarıdaki tabloya bakın ve cümleleri tamamlayın.
Cevap: 

1. Asya likes cycling but she doesn’t like skiing. She doesn’t like running but she likes camping.

2. Fatif likes cycling but he doesn’t like running. He likes skiing but he doesn’t like comping.

3. Paul likes running but he doesn’t like skiing. He likes camping but he doesn’t like cycling.

4. Cathy likes  skiing but she doesn’t like cycling. She doesn’t like camping but she likes running.      


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 140 MEB Yayınları

4. Write the names of the sports or activities.
Çeviri: Spor veya etkinliklerin adlarını yazın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 140 MEB Yayınları


5. Match the statements with the suggestions .
Çeviri: İfadeleri önerilerle eşleştirin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 140 MEB Yayınları5


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 141 MEB Yayınları

6. Find the missing words in the statements below and do the puzzle.
Çeviri: Aşağıdaki ifadelerde eksik olan kelimeleri bulun ve bulmacayı yapın.
Cevap: 

1. I need a ball and a racket to play _table tennis_.
2. _Trekking_ is fun. Let’s go to the mountain.
3. You need a bike for _cycling_.
4. Let’s go to the lake. I love _fishing_ .
5. How about _swimming_? There is a pool nearby.
6. I feel tired. I can’t go _sunning_.
7. I want to be fit. Let’s do _exercise_.
8. We have a tent. Would you like to go _camping_.

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 141 MEB Yayınları


5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 135-136-137-138-139-140-141. Sayfa, Fitness Ünitesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.