Cevap Yaz
7 Mayıs 2024, 19:20 - Sena Yazdı

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 149-150-151-152-153-154-155-156-157. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 149-150-151-152-153-154-155-156-157. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 149-150-151-152-153-154-155-156-157. Sayfa Cevapları Bookworms

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 149 MEB Yayınları

Work in groups. Toss a coin. If it is tails, move one step. If it’s heads, move two steps. Ask and answer the questions in the boxes.
Çeviri: Gruplar halinde çalışın. Yazı tura atın. Yazı ise, bir adım hareket edin. Tura gelirse, iki adım ilerleyin. Kutulardaki soruları sorun ve cevaplayın.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 150 MEB Yayınları

Listen to the song and sing all together.
Çeviri: Şarkıyı dinleyin ve hep birlikte şarkı söyleyin.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 151 MEB Yayınları

A. Read the conversation and complete the sentences. Then act it out.
Çeviri: A. Konuşmayı okuyun ve cümleleri tamamlayın. Sonra harekete geçin.
Cevap: 

1. Tracy called Meghan at ….4 p.m. …. .
2. Meghan was …..in the library…… yesterday.
3. Meghan looked for …some important books about my science project… in the library.
4. Sue …..lent…. her skates to Tracy.
5. Tracy ….fell……. many times and ……hurt….. her leg.


B. Read the conversation again and answer the questions.
Çeviri: Konuşmayı tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

1. Did Meghan answer the phone yesterday?
Çeviri: Meghan dün telefona cevap verdi mi?
Cevap: No, she didn’t.
(Hayır, yapmadı.)


2. Where was she yesterday?
Çeviri: Dün neredeydi?
Cevap: She was at the library.
(Kütüphanedeydi.)


3. What time did Meghan come back home?
Çeviri: Meghan eve ne zaman döndü?
Cevap: She came back home at 5 p.m.
(Akşam 5’te eve döndü.)


4. Whose ice-skates did Tracy borrow?
Çeviri: Tracy kimin buz patenlerini ödünç aldı?
Cevap: Tracy borrowed Sue’s ice-skates.
(Tracy, Sue’nun buz patenlerini ödünç aldı.)


5. Was the course difficult for Tracy?
Çeviri: Kurs Tracy için zor muydu?
Cevap: Yes, it was difficult for Tracy.
(Evet, Tracy için zordu.)


6. How does Tracy feel now?
Çeviri: Tracy şimdi nasıl hissediyor?
Cevap: She feels better now.
(Şimdi daha iyi hissediyor.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 152 MEB Yayınları

Write about your last weekend. Use the verbs in the box.
Çeviri: Geçen hafta sonu hakkında yaz. Kutu içindeki fiilleri kullanın.
Cevap: 

1. I …woke up…. at 9 a.m.
2. I …had breakfest…. at 9:30 a.m.
3. I ….watched TV…. at 11 a.m.
4. I ….had lunch…. at 1 p.m.
5. I ….did homework…. at 3:30 p.m.
6. I ….played PC game… at 6 p.m.
7. I ….read a book…. at 9:15 p.m.
8. I …..went you bed… at 10:30 p.m.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 153 MEB Yayınları

Choose an object and hide it somewhere in the class. Let your friends find it.
Çeviri: Bir nesne seçin ve onu sınıfta bir yere saklayın. Arkadaşlarınızın bulmasına izin verin.


Make a poster of your classroom. Describe the locations of the things and students in your classroom on your poster.
Çeviri: Sınıfınızın bir posterini yapın. Posterinizde sınıfınızdaki nesnelerin ve öğrencilerin yerlerini tanımlayın.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 154 MEB Yayınları

1. Look at the picture and answer the questions.
Çeviri: Resme bakın ve soruları cevaplayın.

1. Where is the racket?
Çeviri: Raket nerede?
Cevap: It’s near the bed.
(Yatağın yanında.)

2. Where is the teddy bear?
Çeviri: oyuncak ayı nerede?
Cevap: It’s over the bed.
(Yatağın üzerinde.)


3. Where is the toy bus?
Çeviri: Oyuncak otobüs nerede?
Cevap: It’s next to the bed.
(Yatağın yanında.)


4. Where is the poster?
Çeviri: Poster nerede?
Cevap: It’s on the wall.
(Duvarda.)


5. Where is the lamp?
Çeviri: Lamba nerede?
Cevap: It’s on the wardrobe.
(Gardırobun üzerinde.)


6. Where are the books?
Çeviri: Kitaplar nerede?
Cevap: The books are on the desk.
(Kitaplar masanın üstünde.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 155 MEB Yayınları

2. Fill in the blanks with “yesterday, last, ago”.
Çeviri: Boşlukları “dün, son, önce” ile doldurun.
Cevap: 

1. She visited her grandparents ….last….. week.
2. My sister and I climbed trees and picked fruits ….yesterday….. .
3. I went to the cinema with my classmates two days ….ago…. .
4. The weather was stormy two weeks ….ago…. .
5. I didn’t go to school ….yesterday….. .
6. We learned sailing …..last…. summer.
7. Linda walked in the forest ….yesterday…. morning.


3. Circle the correct option.
Çeviri: Doğru seçeneği daire içine alın.
Cevap:
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 155 MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 156 MEB Yayınları

4. Listen and complete the paragraph.
Çeviri: Paragrafı dinleyin ve tamamlayın.
Cevap: 

It (1) …was… my younger brother’s 12th birthday last Saturday. He (2) ….was…. born on 16th April. We (3) ….organized….. a surprise party for him. My mother (4) …..mde….. a big birthday cake and my father (5) …..bought…. a guitar for him. I (6) ….gave… him an e-book, because he is a real bookworm. We (7) …..invited…. his classmates but his best friend, Enes (8) ….didn’t come… because he (9) …broke…. his leg. We (10) …sang…. songs and (11) …played… games in the garden. One of his classmates (12) ….lost…. his keys but we (13) …..found…. them in a short time. We (14) ….hd….. a great time and we (15) ..were… all happy at the end of the day.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 157 MEB Yayınları

Prepare your visual dictionary with the new words in the unit.
Çeviri: Ünitedeki yeni kelimelerle görsel sözlüğünüzü hazırlayın.


6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 149-150-151-152-153-154-155-156-157. Sayfa, Savıng The Planet 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.