Cevap Yaz
4 Ağustos 2022, 6:33 - Furkan Yazdı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Anadol Yayıncılık

5. Sinif Sosyal Bilgiler Ders Kitabi Anadol Yayincilik Cevaplari

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları


5.-Sınıf-Sosyal-Bilgiler-Ders-Kitabı-14-15-16-17.-Sayfa-Cevapları-Anadol-Yayıncılık

5.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 14-15-16-17. Sayfa Cevapları YENİ OKULUM

İçindekiler

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 14 Ders Kitabı Cevapları

Hazırlık Çalışması

Ortaokula başlamanız yaşantınızda ne gibi değişikliklere neden oldu? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Okula başlamadan önce günlerimiz mahallede oyun oynayarak veya evimizde geçiriyorduk. Şu anda günümüzün çoğunu okulda ve ders çalışarak geçiriyoruz düzenimiz değişiyor.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 16 Ders Kitabı Cevapları

Düşünelim Tartışalım
Okuduğunuz metinden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

– Metinde hangi olaydan bahsedilmektedir?
Cevap: Metinde mahalleye açılan yeni konudan bahsetmektedir.


– Mahallede yeni bir okulun açılmasının sebepleri nelerdir?
Cevap: Mahallenin yakın çevresinde bir okul olmaması nedeni ile açılmıştır.


– Mahallede yeni bir okulun açılması kimleri etkilemiştir?
Cevap: Mahallede açılan okul uzakta okuyan öğrencileri ve ailelerini etkiler.


– Yeni bir okulun açılması hangi sonuçları ortaya çıkarmıştır?
Cevap: Okul ihtiyaçlarını karşılamak için yeni kırtasiyeler açıldı, Aileler uzaklara gönderdikleri için servis parası ödüyorlardı ondan kurtuldular.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 17 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde

Aşağıda, insanların karşılaştığı bazı olaylar verilmiştir. Bu olayları, bir olayın çok boyutluluğu açısından değerlendirerek düşüncelerinizi defterinize yazınız.
Cevap:
– Mehmet Bey ve ailesinin oturduğu evin yakınına bir alışveriş merkezi açılmıştır.
Nedenleri: İnsanlar için yeni alış veriş imkanı sağlamak.


– Bolu’da etkisini artıran kar yağışından dolayı kar kalınlığı 50 cm’ye ulaşmıştır. Valiliğin aldığı karar sonucu okullar il genelinde 2 gün tatil edilmiştir.
Nedenleri: Kar kalınlığı nedeniyle ulaşım sıkıntısı olmuştur.


– Rize’de etkili olan sağanak yağıştan dolayı sel meydana gelmiştir.
Nedenleri: Rizenin çok yağış alan bil bölgede konumlanması

5.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 18-19-20-21-22-23-24-25. Sayfa Cevapları HAK VE SORUMLULUKLARIMIZ

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 18 Ders Kitabı Cevapları

Hazırlık Çalışması

Ailenizle birlikte hangi faaliyetleri yapıyorsunuz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Ailemizle beraber haftada bir gün film gecesi faaliyetimiz ve ayda bir gün piknik faaliyetimiz var.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 19 Ders Kitabı Cevapları

Okuduklarınızdan yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
– Ayşe ve ailesi hangi konularda ortak hareket etmektedir?
Cevap: Ayşe ve ailesi evde beraber kitap okurken beraber hareket etmektedirler ve abisi ders çalışırken evin sessiz olması konusunda beraber hareket etmektedirler.


– Ayşe ve ailesi sahip olduğu hakların farkında olan bireyler olarak görev ve sorumluluklarını yerine getiriyor mu? Nasıl?
Cevap: Ayşe kendisinin görev ve sorumluluklarının farkında dır. Ev işlerinde ailesine yardım eder, Ailecek kitap okumaları Ayşe’nin kitap okuma alışkanlığı kazanması sağlanmıştır. Ayşe’nin babası Ahmet bey işten geldikten sonra çocuklarının derslerinde zorlandıkları yerlere yardımcı olur. Ayşe’nin abisi Ufuk Hukuk Fakültesini kazanmayı hedeflediği için düzenli olarak ders çalışıyor. Ayşe de abisinin bu düzenli ders çalışmasını görerek ondan örnek alıyor.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 22 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde

İçinde bulunduğunuz grup ve kurumlarda sahip olduğunuz roller nelerdir Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Aile de ailenin bir bireyi yani çocuk olarak roldeyim. Okulda öğrenci olarak derslerime giriyorum.

Düşünelim Tartışalım

Hande, üstlendiği roller sonucunda hangi haklara sahip olmuştur? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Hande, Hasta rolünde sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkından yararlanmıştır.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 25 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde
Aşağıdaki tabloda 11 yaşındaki bir çocuğun içinde bulunduğu sosyal grup veya kurumda sahip olduğu roller verilmiştir. Tabloya göre bireyin görev ve sorumluluklarını noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 25 Ders Kitabı Cevapları

5.-Sınıf-Sosyal-Bilgiler-Ders-Kitabı-10-11-12-13.-Sayfa-Cevapları-Anadol-Yayıncılık

5.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 10-11-12-13. Sayfa Cevapları Sosyal Bilgiler Dersinden Öğrendiklerimiz Etkinliği

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 10 Ders Kitabı Cevapları

Hazırlık Çalışması
Sosyal Bilgiler dersinden beklentileriniz nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız
Cevap: Sosyal Bilgiler dersinde yardımlaşmanın önemini, insanların ekonomik faaliyetlerini ve ülkemizin diğer ülkelerle olan sosyal ilişkilerini öğrenmeyi bekliyorum.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 13 Ders Kitabı Cevapları

Düşünelim Tartışalım

Etkin bir vatandaş olmak niçin önemlidir? Sosyal Bilgiler dersinin bu konudaki katkıları nelerdir? Düşüncelerinizi yazarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Sosyal Bilgiler dersinde öğrendiklerimizle etkin bir vatandaş olabiliriz.


Sıra Sizde

Aşağıdaki şemada verilen noktalı yerlere uygun ifadeler yazınız.

Sosyal Bilgiler dersinin Türkiye Cumhuriyeti’ nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimimize katkıları nelerdir?
Cevap:

 • Toplumdaki rolünü, hak ve sorumluluklarını bilip yerine getiren vatandaş demektir.

 • Rolleri, hak ve sorumlulukları bize öğreten Sosyal Bilgiler dersidir ki etkin vatandaş olmamız için katkısı büyüktür.


 • İnsanlar özgürlüklerinin sınırını ve haklarını bilmez ise savunmalarını gerçekleştiremez, o toplumda da adaletsizlik olur. Toplumda, adalet, güvenlik, sosyal barışın sağlanabilmesi için, sosyal bilgilerin bize verdiği dersi iyi öğrenmemiz gerekir.


 • Sosyal Bilgiler dersi, milli kültürümüzü oluşturan temel ögeleri kavramamıza, millet olma bilincimizin gelişmesine de katkı sağlar. Bu bizim etkin bir vatandaş olmamızı da sağlar.


 • Sosyal Bilgiler dersi, yaşadığımız çevrenin coğrafi özelliklerini tanımamızı, insanlar ve doğal çevre arasındaki ilişkileri anlamamızı sağlar. Bu bizim etkin bir vatandaş olmamızı da sağlar.

5.-Sınıf-Sosyal-Bilgiler-Ders-Kitabı-26-27-28-29.-Sayfa-Cevapları-Anadol-Yayıncılık

5.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 26-27-28-29. Sayfa Cevapları ÇOCUK HAKLARI

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 26 Ders Kitabı Cevapları

Hazırlık Çalışması

Çocuk hakları kavramından ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Her çocuğun da normal olarak hakları vardır. Özellikle eğitim ve sağlık hizmetleri hakkı onlar için çok önemlidir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 28 Ders Kitabı Cevapları

Araştıralım Paylaşalım

Aşağıdaki soruların cevaplarını çeşitli kaynaklardan araştırınız. Araştırma sonucunda elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

– Çocuk olarak haklarınızdan yararlandığınız durumlara örnekler veriniz.
Cevap: Devletin veya özel olan okullarda eğitim görüyorum. Buna eğitim hakkı deniyor.


– Çocuk haklarının ihlal edildiği örnek bir olay bulunuz. Bu ihlalin giderilmesi için hangi çalışmaların yapıldığını veya yapılabileceğini araştırınız.
Cevap: Durumları olmayıp çalışmak zorunda olan çocuklar Eğitim hakkını kullanamıyor. Durumu olmayan ailelere yardım yapılıyor bunların arttırılıp yaygınlaştırılması gerekiyor.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 29 Ders Kitabı Cevapları

Düşünelim Tartışalım

Okuduğunuz haberlerden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
– Yüreğir Belediyesi, çocuk haklarından hangisinin ihlal edilmemesi için çalışma yapmıştır?
Cevap: Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları tüm gün tarlada çalıştığı için çocuklarıyla yeterince zaman geçiremiyor ve eğitimlerinden mahrum kalıyorlar. Yüreğir Belediyesi çok doğru bir davranış sergileyerek eğitimden geri kalan çocuklara özel ders veriyor.


– Sağlık Bakanlığı çocuk haklarından hangisinin ihlal edilmemesi için çalışma yapmıştır?
Cevap: Sağlık Bakanlığı çocukların tedavi olma hakkının ihlal edilmemesi için bir çalışma başlatmıştır.


Sıra Sizde

Aşağıda verilen durumları inceleyerek cevaplarınızı noktalı yerlere yazınız.

-Yusuf, annesine karnının ağrıdığını söyler. Annesi, Yusuf’u evlerinin yakınlarında bulunan aile sağlığı merkezine götürür. Buna göre Yusuf hangi haktan yararlanır?
Cevap: Yusuf ücretsiz olarak tedavi olma hakkından yararlanmaktadır.

-Sevgi, ailesiyle beraber akşam evde sohbet etmektedir. Babası, Sevgi’ye “Yarın sinemaya gitmek ister misin kızım?” diye sorar. Sevgi de babasına “Evet babacığım gidebiliriz. Çok mutlu olurum.” diye cevap vererek düşüncesini söyler. Buna göre Sevgi hangi hakkını kullanır?
Cevap: Sevgi, özgür düşünce ve fikir hürriyeti hakkından yararlanmıştır.

-11 yaşındaki Mehmet, okulunu yarım bırakarak babasının işlettiği markette çalışmaya başlar. Bu durumu çocuk hakları açısından nasıl yorumlarsınız?
Cevap: Bir çocuğun eğitimini bırakmaması gerekir. Bu ailenin işlemiş olduğu bir suçtur. Eğitimi bırakması bir yana çocuk yaşta çalıştırılması da çocuğun eğlenme ve eğitim hakkını elinden almaktadır.

5.-Sınıf-Sosyal-Bilgiler-Ders-Kitabı-30-31-32.-Sayfa-Cevapları-Anadol-Yayıncılık

5.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 30-31-32. Sayfa Cevapları ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 30 Ders Kitabı Cevapları

ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.
Cevap:

 1. D
 2. D
 3. Y
 4. D
 5. Y
 6. D
 7. D
 8. Y

B. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.

 1. Sosyal Bilgiler
 2. Aile
 3. Grup
 4. Sorumluluk
 5. UNICEF
 6. On sekiz
 7. Sağlık
 8. Planlı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 31 Ders Kitabı Cevapları

C. Aşağıda verilen tabloları kendinize uygun olarak doldurunuz.

 1. Yer aldığım grup: Aile
  Üstlendiğim rol: Çocuk
  Rolümle ilgili haklarım: Barınma hakkı
  Rolümle ilgili görev ve sorumluluklarım: Odamı düzenli tutup masa hazırlanmasına yardım etmek.
 2. Yer aldığım kurum: Okul
  Üstlendiğim rol: Öğrenci
  Rolümle ilgili haklarım: Eğitim hakkı
  Rolümle ilgili görev ve sorumluluklarım: Derslerime düzenli çalışıp başarılı olmak.

Ç. Aşağıdaki tabloda verilen durumların hak mı yoksa sorumluluk mu olduğunu örnekteki gibi işaretleyiniz.

 1. Görev ve sorumluluk
 2. Hak
 3. Görev ve sorumluluk
 4. Hak
 5. Görev ve sorumluluk
 6. Hak
 7. Hak
 8. Görev ve sorumluluk
 9. Hak
 10. Görev ve sorumluluk

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 32 Ders Kitabı Cevapları

D. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

 1. B
 2. C
 3. C
 4. D
 5. A

E. Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Sosyal Bilgiler dersinin hayatımızdaki yeri ve önemi nedir?
Cevap: Sosyal Bilgiler dersi sayesinde görev, hak ve sorumluluklarım hakkında bilgi sahibi oluyorum.


2. Yeni bir eve taşınan insanın hayatında ne gibi değişiklikler olur?
Cevap: Yeni bir eve taşınan insanın hayatında olan değişiklikler yeni bir mahalle ortamı yeni insanlar yeni bir balkon manzarasında hissettikleri değişime uğrayabilir


3. Kişisel zamanımızı planlarken nelere dikkat etmemiz gerekir?
Cevap: Kişisel zamanımızı planlarken başka kişilerin etkileneceği durumlarave bizim için nasıl verimli olacağına dikkat etmeliyiz.


4. Çocukların kendi haklarını kullanmaları neden önemlidir?
Cevap: Çocukların kendi haklarını kullanmaları geleceklerini etkiler. Onların haklarına saygı duyup geleceklerine mani olmamalıyız.

5.-Sınıf-Sosyal-Bilgiler-Ders-Kitabı-34.-Sayfa-Cevapları-Anadol-Yayıncılık

5.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 30-31-32. Sayfa Cevapları KÜLTÜR VE MİRAS

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 34 Ders Kitabı Cevapları

UYGARLIKLARI ÖĞRENİYORUM

Hazırlık Çalışması

Üzerinde yaşadığımız topraklarda geçmişte hangi uygarlıkların bulunduğunu araştırınız. Araştırma sonucunda elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız
Cevap: Hititler, İyonlular, Lidyalılar, Frigler, Urartular uygarlıkları geçmişte bizim şimdiki yaşadığımız topraklarda yaşamışlardır.


Sıra Sizde

Siz de çeşitli kaynaklardan araştırma yaparak Anadolu uygarlıklarına ait bilgi kartları hazırlayınız.

 • Hititler
  – Kızılırmak etrafında kurulmuştur.
  – Başkenti şimdi Boğazköy olan Hattuşaştır.
 • İyonlar
  – Batı Anadolu da Ege Denizine dökülen Menderes Nehrinin çevresinde kurulmuştur.
  – Uğraştıkları meslek deniz e yakın olduğu için denizciliktir.
 • Urartular
  – Başkentleri Tuşpa olup Van Gölü çevresinde kurulmuştur.
  – Geçim kaynakları İleri derecede olan madencilik ve tarımdır.
 • Frigyalılar
  – Başkentleri Şimdiki Ankara Polatlı olan Gordiondur.
  – Bereket Tanrısı olan Kibele en büyük tanrılarıdır.
 • Lidyalılar
  – Kuruldukları yer Gediz ve Büyük Menderes ırmakları arasıdır.
  – Kralları olan Giges Kral Yolunu yapıp ticaret ile uğraşmışlardır.
  – Takas ululüne son verip Parayı tarihteki ilk bulanlardır.

5.-Sınıf-Sosyal-Bilgiler-Ders-Kitabı-38.-Sayfa-Cevapları-Anadol-Yayıncılık

5.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 38. Sayfa Cevapları KÜLTÜR VE MİRAS

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 38 Ders Kitabı Cevapları

Anadolu Uygarlıkları

Sıra Sizde

Aşağıdaki tabloya Anadolu uygarlıklarının insanlık tarihine yaptığı katkılara örnekler yazınız.

 • Hititler: İlk meclisi Pankuş meclisi olarak kurmuşlardır. Tarafsız tarih yazıcılığına başlatan uygarlıktır.
 • Frigler: İlk kütüphaneyi yapan uygarlıktır. İlk fabl örneklerini yazmışlardır.
 • Lidyalılar: İlk madeni parayı bulmuşlardır. Kral yolunu yapan uygarlıktır.
 • Urartular: Sulama kanallarını bulanlardır. Madencilik işinde ilerleyip madenleri işlemişlerdir.
 • İyonlar: Saray ve tapınak mimarisinde kendilerini geliştirmişlerdir. Celsus kütüphanesini yapmışlardır.

5.-Sınıf-Sosyal-Bilgiler-Ders-Kitabı-39.-Sayfa-Cevapları-Anadol-Yayıncılık

5.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 39. Sayfa Cevapları KÜLTÜR VE MİRAS

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 39 Ders Kitabı Cevapları

Mezopotamya Uygarlıkları

Sıra Sizde

Aşağıdaki tabloya Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine yaptığı katkılara örnekler yazınız.

 • Sümerler: Çivi yazısını, Üçgenin iç açılarının toplam 180 derece olduğunu ve Ay yılı esaslarıyla takvim hazırladılar.
 • Babiller: Tarihteki ilk Anayasayı yazmışlardır.
 • Asurlar: Yazıyı Anadolu ya getirdiler, Ticaret merkezleri oluşturdular.

5.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 40-41-42-43-44. Sayfa Cevapları KÜLTÜR VE MİRAS

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 40 Ders Kitabı Cevapları

ÇEVREMİZDEKİ GÜZELLİKLER

Hazırlık Çalışması

Çevrenizdeki doğal güzelliklerden hangilerini biliyorsunuz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

 • Balıkesir deki Manyas Kuş Cenneti
 • Nevşehir deki Peri Bacaları
 • Konya daki Çatal höyük Antik Kenti

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 44 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde

Çevrenizdeki doğal varlık, tarihî mekân, tarihî eser ve tarihî nesnelere örnekler veriniz. Defterinize örnekler yazınız.

İzmir deki ;

 • Doğal varlık: Nebiler Şelalesi
 • Tarihi Mekan: Kızlar Ağası Hanı
 • Tarihi Eser: Efes Antik Kenti
 • Tarihi Nesne: Heykellerdir.

5.-Sınıf-Sosyal-Bilgiler-Ders-Kitabı-45-46-47-48-49.-Sayfa-Cevapları-Anadol-Yayıncılık

5.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 45-46-47-48-49. Sayfa Cevapları KÜLTÜR VE MİRAS

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 45 Ders Kitabı Cevapları

Hazırlık Çalışması

Yaşadığınız yerin kültürel özellikleri nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Hatay’ın kültürel özellikleri; Yemekleri, Tatlıları, Hoş görüsü, Müzeleridir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 49 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde

Ülkemiz kültürel özellikleri bakımından zengin bir ülkedir. Aşağıda verilen kültürel özelliklerin ülkemizin hangi şehrinde yaygın olduğunu yazınız.

 1. İskender kebabı : Bursa
 2. Cağ kebabı: Erzurum
 3. Kabak çiçeği Dolması: İzmir
 4. Baklava: Gaziantep
 5. Dondurma: Kahramanmaraş
 6. Karşılama Oyunu: Giresun
 7. Zeybek oyunu: Manisa , İzmir , Denizli , Muğla ve Uşak
 8. Horon oyunu: Trabzon,Rize
 9. Halıcılık sanatı: Uşak
 10. Çinicilik sanatı: Kütahya

5.-Sınıf-Sosyal-Bilgiler-Ders-Kitabı-50-51-52-53.-Sayfa-Cevapları-Anadol-Yayıncılık

5.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 50-51-52-53. Sayfa Cevapları KÜLTÜR VE MİRAS

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 50 Ders Kitabı Cevapları

KÜLTÜRÜMÜZÜ TANIYALIM

Hazırlık Çalışması

Bayramlarda insanlar niçin birlikte vakit geçirmek ister? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Bayram birliktelik içindir. Küsler barışmalıdır. Bayram mutluluk günüdür. Herkes bu mutluluğunu diğer akrabalarıyla paylaşmak için hep beraber olunur.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 51 Ders Kitabı Cevapları

Düşünelim Tartışalım

Bayramların bir arada yaşamamız açısından önemi nedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Bayram mutluluk günleridir ve mutluluk günlerinde bir arada olmak önemlidir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 52 Ders Kitabı Cevapları

Düşünelim Tartışalım

Nişan ve düğün törenlerinin insanların bir arada yaşaması açısından önemi nedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Nişan ve düğün törenleri, tören sahiplerinin en mutlu günlerinden birisidir o mutluluklarının diğer akrabalarıyla arkadaşlarıyla yani sevdikleriyle paylaşma isteği içindir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 53 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde

Kültürel unsurlar insanların kaynaşması, dayanışması, birlik ve beraberlik içinde yaşaması açısından önemlidir. Aşağıda kültürel unsurlarımızdan bazıları verilmiştir. Bu günlerde siz ve çevrenizdeki insanlar neler yapmaktasınız? Gözlemlerinizi defterinize yazınız.
Cevap:

 • Ramazan Bayramı: Ailemizle bayramlaştıktan sonra komşularımız ile bayramlaşıp onlardan şeker çikolata ve bayram harçlıkları alırız.
 • Askere uğurlama törenleri: Askere gidecek olan yakınımızı uğurlamak için çeşitli adetler ve eğlence oyunları vardır. Onlar yapıldıktan sonra askere uğurlanacak kişi gönderilir.
 • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Çocuk Bayramlarında Öncelik çocuklar olmak üzere herkes bir arada olmalıdır. Çocuklara Mustafa Kemal Atatürk tarafından hediye edilen bu bayram geleceğimiz olan çocuklar için en mutlu günlerden birisidir.
 • Düğünler: Tören sahiplerinin en mutlu günlerinden birisidir o mutluluklarının diğer akrabalarıyla arkadaşlarıyla yani sevdikleriyle paylaşma isteği içindir.

5.-Sınıf-Sosyal-Bilgiler-Ders-Kitabı-54-55-56-57.-Sayfa-Cevapları-Anadol-Yayıncılık

5.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 54-55-56-57. Sayfa Cevapları KÜLTÜR VE MİRAS

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 54 Ders Kitabı Cevapları

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KÜLTÜRÜMÜZ

Hazırlık Çalışması

Günlük hayatımıza yerleşmiş kültürel unsurlar nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Bayramda aile büyüklerimizin elini öpmek ve Komşularımızla ailemizle sevdiklerimizle kutlamalarda ve törenlerde berber olmamız.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 55 Ders Kitabı Cevapları

Özlü Sözleri Yorumlayalım

Aşağıdaki söz size neler çağrıştırmaktadır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Doğup büyüdüğümüz ülkenin kültürüne uymak için o ülkenin dilini bilmeliyiz.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 57 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde
Yukarıdaki tabloda verilen örnekleri inceleyiniz. Siz de gündelik hayata yerleşmiş kültürel unsurlardan birinin tarihi gelişimini araştırınız. Edindiğiniz bilgileri aşağıdaki noktalı yerlere yazınız ve arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Geçmişte bilgisayar ve video oyunları vs. yaygın değildi yok denecek kadar azdı ve sokakta oynanan oyunlar vardı. Şimdi ise bilgisayar ve video oyunları dışarıda oynanan oyunların önüne geçmiş durumda.

5.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 58-59-60-61-62. Sayfa Cevapları KÜLTÜR VE MİRAS

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 58 Ders Kitabı Cevapları

ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız
Cevap:
1. D
2. Y
3. Y
4. D
5. Y
6. D
7. Y
8. D


B. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.
Cevap:

 1. Frigler
 2. şamaran
 3. Asurlar
 4. tarihi mekan
 5. tarihi nesne
 6. horon
 7. farklılık
 8. kültürel etkileşim

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 59 Ders Kitabı Cevapları

C. Aşağıda verilen bilgilere göre eşleştirmeleri örnekteki gibi yapınız.
Cevap:

 1. ç
 2. e
 3. s
 4. g
 5. f
 6. b
 7. c
 8. d

Ç. Aşağıda verilenleri “doğal varlık”, “tarihî mekân”, “tarihî eser” ve “tarihî nesne” olarak sınıflandırıp defterinize yazınız.
Cevap:
1,5,13,14: Doğal varlık
3,7,12,16: Tarihi eser
2,8,10,11: Tarihi mekan
4,6,9,15: Tarihi nesne

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 60 Ders Kitabı Cevapları

D. Aşağıda numaralandırılmış kutucuklarda kültürel ögeler imiz açıklanmıştır. Açıklamalarla kültürel ögeleri örnekteki gibi eşleştiriniz.
Cevap:
2. Halk oyunlarımız
3. El sanatlarımız
4. Bayramlarımız
5. Düğünlerimiz
6. Geleneklerimiz

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 61 Ders Kitabı Cevapları

E. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
Cevap:

 1. C
 2. D
 3. C
 4. B
 5. B
 6. A

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 62 Ders Kitabı Cevapları

7. C
8. D
9. A
10.D


F. Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Sümerlerin insanlık tarihine katkıları nelerdir?
Cevap:

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 62 Ders Kitabı Cevapları


2. Anadolu uygarlıkları hangileridir?
Cevap:

 1. Hititler
 2. Frigler
 3. Lidyalılar
 4. İyonyalılar
 5. Urartular

3. Ülkemizin çeşitli yerleri ile yaşadığınız çevrenin kültürel özellikleri arasındaki benzer ve farklı unsurlar nelerdir?
Cevap: Dağlar, ovalar vs. gibi yerler aynı fakat mekanlar, turistlik yerler vs. yerler farklıdır.


4. Toplumda yaşayan insanları bir araya getiren kültürel unsurlar nelerdir?
Cevap: Dini unsurlar, tarihsel unsurlar ve yaşadığımız yerin gelenekleri toplumda yaşayan insanları bir araya getiren unsurlardır.


5. Kültürel değerlerin zaman içinde değişime uğramasının sebepleri nelerdir?
Cevap: Teknolojinin gelişmesi, Köyden kent e göç ve ekonomik nedenlerden dolayı kültürel değerler zaman içinde değişime uğramıştır.


6. Tarihi nesnelerin müzelerde koruma altına alınmasının sebepleri nelerdir?
Cevap: Tarihi nesnelerin müzelerde koruma altına alınmasının nedeni onların kötü amaçlar için kullanılmaması ve onlar güzel temiz bir şekilde sergilenip toplumlar tarafından gezilip görülmesi içindir.


7. İyonlarda demokratik bir düşünce ortamının olması onların insanlık tarihine hangi katkıları yapmasını sağlamıştır?
Cevap: İyonlarda demokratik bir düşünce ortamının olması onların insanlık tarihine katkıları teknoloji ve bilimin gelişmesi ve adaletin artmasını sağlamıştır.


8. Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki rolü nedir?
Cevap: Kültürel ögeler insanların bir arada yaşamaları için en önemli sebeptir. Kültürel ögeler sayesinde insanlar bir arada yaşayıp sevinçlerini ve hüzünlerini paylaşmaktadır.

5.-Sınıf-Sosyal-Bilgiler-Ders-Kitabı-64-65-66-67-68-69-70.-Sayfa-Cevapları-Anadol-Yayıncılık

5.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 64-65-66-67-68-69-70. Sayfa Cevapları İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 64 Ders Kitabı Cevapları

YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

Hazırlık Çalışması

Haritaları inceleyerek hangi bilgileri öğrenebilirsiniz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Haritaları inceleyerek, yaşadığımız şehrin etrafındaki başka şehirleri ve gideceğimiz yerin nerede olduğunu öğrenebiliriz.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 70 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde

Aşağıda verilen yeryüzü şekillerinin Türkiye’nin neresinde yer aldığını fiziki harita üzerinde bularak kutucuklara yazınız.

1. Palandöken Dağı: Erzurum bölgesinde yer almaktadır.
2. Beyşehir Gölü: Isparta- Konya bölgesinde yer almaktadır.
3. Kapıdağ Yarımadası: Balıkesir bölgesinde yer almaktadır.
4. Bozok Platosu: Yozgat bölgesinde yer almaktadır.
5. Fırat Nehri: Doğu Anadolu bölgesinde yer almaktadır.
6. Bozcaada: Ege Bölgesinde yer almaktadır
7. İskenderun Körfezi: Hatay bölgesinde yer almaktadır
8. Bafra Ovası: samsun bölgesinde yer almaktadır.

5.-Sınıf-Sosyal-Bilgiler-Ders-Kitabı-71-72-73-74.-Sayfa-Cevapları-Anadol-Yayıncılık

5.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 71-72-73-74. Sayfa Cevapları İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 71 Ders Kitabı Cevapları

İKLİMİN İNSAN FAALİYETLERİNE ETKİSİ

Hazırlık Çalışması

İnsanlar hava durumunu niçin takip eder? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: İnsanlar hava durumunu, sokağa çıkacaktır nasıl giyinmesi gerektiği için, gideceği yerlere araba ile gidip gitmemesi gerektiği , kış ise kar zincirlerini takması gerekip gerekmemesi ve balıkçıların denize gidecekleri için fırtına olup olmadığı hakkında bilgi edinmek içindir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 74 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde

İklim, aşağıda verilen faaliyetleri nasıl etkilemektedir? Düşüncelerinizi örnek vererek yazınız.

Ulaşım : Sıcak bir iklimde ise klimalı araç gerekmektedir, iklim karlı bir iklim ise lastiklerine zincir bağlamak gerekir.
Tarım: Hangi iklimde hangi ürünleri yetiştireceğimizi bilmemiz gerekir.
Konut Tipi: Bir yerin iklim koşulları ile konutların yapım malzemelerinin ilgisi fazladır.
Giyinme: İklimi soğuk olan bir yerde kalın giyinmemiz gerekirken iklimi sıcak olan yerde ince giyinmemiz gerekmektedir.

5.-Sınıf-Sosyal-Bilgiler-Ders-Kitabı-75-76-77-78-79-80.-Sayfa-Cevapları-Anadol-Yayıncılık

5.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 75-76-77-78-79-80. Sayfa Cevapları İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 75 Ders Kitabı Cevapları

NÜFUS VE YERLEŞME

Hazırlık Çalışması

Ülkemizde nüfus neden her yere eşit dağılmamış olabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız
Cevap: İklim şartları ve ekonomik nedenlerden dolayı nüfus her yere eşit dağılmış olabilir.


Düşünelim Tartışalım

Aşağıdaki soruları haritaya göre cevaplayınız. Cevaplarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.
? Nüfusu fazla olan iller hangileridir? Sizce bu durumun sebebi nelerdir?
Cevap: İstanbul,Ankara,İzmir gibi şehirler büyüklük ve merkez kentler olduğu nedenle nüfusu fazladır.


? Nüfusu az olan iller hangileridir? Sizce bu durumun sebebi nelerdir?
Cevap: Karaman, Artvin, Osmaniye gibi şehirler küçüklük ve merkez kentler olmaması nedeninden dolayı nüfusu azdır.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 80 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde

Aşağıdaki tabloya doğal ve beşeri özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnek yazınız.
Cevap:

İklim: Kimi insanlar soğuk bir iklim ister kimi insanlar ise sıcak bir iklim ister bu nedenle düzenli dağılım olmuştur.
Yeryüzü şekilleri : Yer yüzü şekillerinin düzgün olmadığı yerlerde nüfus az olur.
Turizm: Turizm olduğu yerde nüfus fazla olur.
Sanayi: Sanayisi gelişmekte olan bir ülkedeyiz bu nedenle sanayi olan yerlerde nüfus fazladır.

5.-Sınıf-Sosyal-Bilgiler-Ders-Kitabı-91-92-93-94.-Sayfa-Cevapları-Anadol-Yayıncılık

5.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 91-92-93-94. Sayfa Cevapları İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 91 Ders Kitabı Cevapları

ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
A. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.
Cevap:

 1. D
 2. Y
 3. Y
 4. D
 5. Y
 6. D
 7. D
 8. Y

B. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz
Cevap:

 1. deprem
 2. harita
 3. erozyon
 4. ölçek
 5. ulaşım
 6. yaz
 7. nüfus
 8. beslenme

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 92 Ders Kitabı Cevapları

C. İklimin aşağıdaki tabloda verilen durumları etkileyip etkilemediğini örnekteki gibi belirtiniz.

 1. Etkiler
 2. Etkilemez
 3. Etkiler
 4. Etkilemez
 5. Etkiler
 6. Etkilemez
 7. Etkiler
 8. Etkiler

Ç. Aşağıdaki tabloda verilen özelliklere sahip yerlerde nüfusun “az” ya da “fazla” olduğunu örnekteki gibi işaretleyerek gösteriniz.

 1. Az nüfuslu
 2. Fazla nüfuslu
 3. Fazla nüfuslu
 4. Az nüfuslu
 5. Az nüfuslu
 6. Fazla nüfuslu
 7. Az nüfuslu
 8. Fazla Nüfuslu

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 93 Ders Kitabı Cevapları

D. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

 1. A
 2. C
 3. D
 4. D
 5. B
 6. A

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 94 Ders Kitabı Cevapları

7. B
8. B
9. D
10. B
11. C


E. Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Fiziki haritalarda sarı ve kahverengi renk hangi anlama gelmektedir?
Cevap: Sarı, yaylaları ve yüksek ovaları göstermektedir. Kahverengi ise dağları göstermektedir.


2. Fiziki haritaya bakarak ülkemizde bulunan dağlar ve ovalara örnekler veriniz.
Cevap: Erciyes dağı, Hasan dağı, Melen diz dağı, Karadağ


3. Yaşadığınız çevredeki iklim ile tarım faaliyetleri arasında nasıl bir bağlantı bulunmaktadır?
Cevap: İklim e göre ürün yetiştirme yapmak gerekir.


4. Ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörler hangileridir?
Cevap: Sanayileşme,tarım ve ekonomi faktörleri nüfus dağılışı etkileyen faktörlerdir.


5. İnsanların doğal ortamı değiştirip ondan yararlandığı durumlara çevrenizden örnekler veriniz.
Cevap: Ormandaki Ağaçları keserek yaşam alanları yapılması, Akarsuların güçlerinden yararlanabilmek için barajlar yapılması.


6. Depremin etkisini artıran ve insanlardan kaynaklanan sebepler nelerdir?
Cevap: Depremlere dayanıksız konutlar yapılması ve fay hatlarının üzerine konutlar yapılması depremin etkisini artıran ve insanlardan kaynaklanan sebeplerdir.


7. Heyelan ve erozyonun tarım üzerindeki etkisi nedir?
Cevap: Bitki örtüsünü etkiler ve tarım yapılmış alanları telef eder.

5.-Sınıf-Sosyal-Bilgiler-Ders-Kitabı-86-87-88-89-90.-Sayfa-Cevapları-Anadol-Yayıncılık

5.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 86-87-88-89-90. Sayfa Cevapları İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 86 Ders Kitabı Cevapları

DOĞAL AFETLERİN YAŞAMIMIZA ETKİSİ

Hazırlık Çalışması

Televizyonda doğal afetlerle ilgili bir haber izlediğinizde neler hissediyorsunuz Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Televizyonda doğal afetler ile ilgili haber izlediğimde içim yanıyor. O afet yerinde insanlar ölüyor, yaralanıyor, evleri iş yerleri zarar görüyor durumlarına üzülüyorum.


Düşünelim Tartışalım

Okuduğunuz gazete haberine göre deprem, toplum hayatı üzerinde nasıl bir etki oluşturmuştur? Düşüncelerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Hasarlı olan konutlarda yaşayan insanlar zor durumda oluyor, sanayi de çalışan insanlar iş yerlerinde sorun oluyor, ölen ve yaralanan insanların yakınları çok üzülüyor. Bu nedenle kötü bir etki olmuştur.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 87 Ders Kitabı Cevapları

Düşünelim Tartışalım

Okuduğunuz gazete haberine göre selin toplum hayatı üzerindeki etkileri nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Tarım arazilerine gelen zarardan dolayı çiftçiler ve orada çalışan işçilerin işleri yolunda gitmez zararda olurlar. Bu nedenle etkisi kötüdür.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 88 Ders Kitabı Cevapları

Düşünelim Tartışalım

Yukarıdaki gazete haberinde okuduğunuz çığ olayı toplum hayatını nasıl etkilemiştir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Köyden inecek insanların işlerini aksatmıştır. Etkisi kötüdür.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 89 Ders Kitabı Cevapları

Düşünelim Tartışalım

Yukarıdaki gazete haberinde okuduğunuz heyelan olayı toplum hayatını nasıl etkilemiştir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Heyelan altında kalan evdeki insanlar hayatını kaybetmiştir. Toplum üzerindeki etkisi kötüdür.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 90 Ders Kitabı Cevapları

Düşünelim Tartışalım

Yukarıda okuduğunuz gazete haberine göre orman yangınının toplum hayatı üzerindeki etkileri nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Yangından dolayı orada yapılan piknik alanları da zarar görmüştür manzarası güzel turistlik bir yer olduğu için toplum üzerindeki etkisi kötüdür.

5.-Sınıf-Sosyal-Bilgiler-Ders-Kitabı-81-82-83-84-85.-Sayfa-Cevapları-Anadol-Yayıncılık

5.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 81-82-83-84-85. Sayfa Cevapları İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 81 Ders Kitabı Cevapları

AFETLER VE ÇEVRE SORUNLARI

Hazırlık Çalışması

Doğal afet kavramından ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Doğal afet, insan eliyle olmamış olaylara denir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 82 Ders Kitabı Cevapları

Görseli Yorumlayalım

Aşağıda Türkiye Deprem Bölgeleri haritası verilmiştir. Haritayı inceleyerek aşağıda verilen soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

? Yaşadığınız il, kaçıncı derece deprem bölgesinde yer almaktadır?
Cevap: Hatay birinci dereceden deprem bölgesindedir.


? Ülkemizde deprem riski en fazla olan iller hangileridir?
Cevap: Hatay, Osmaniye, Van, Hakkari, İzmir, vs.


? Ülkemizde deprem riskinin en az olduğu iller hangileridir?
Cevap: Karaman ve Aksaray deprem riskinin en az olduğu illerdir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 85 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde

Doğal afetler ve çevre sorunlarının zararlarından korunmak için bizlere düşen görevler nelerdir? Düşüncelerinizi aşağıdaki boş bırakılan yerlere yazınız.

 • Deprem: Daha sağlam konutlar inşa etmeliyiz.
 • Orman Yangınları: Ormanlık alanlarda ateş yakmamalıyız, yaktıklarımızı tamamen söndürmeliyiz.
 • Hava Kirliliği: Araçlarımızın egzoz dumanlarının temizliğine dikkat etmeliyiz, fabrika bacalarına filtre takmalıyız.
 • Küresel Isınma: Küresel ısınma için daha az fıs fıs parfümler oda kokuları gibi ozon tabakasını incelten şeylerden uzak durmalıyız.

5.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 96-97-98. Sayfa CevaplarıTeknoloji ve Toplum

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 96 Ders Kitabı Cevapları

TEKNOLOJİ VE TOPLUM

Hazırlık Çalışması

Soru: Kullandığınız teknolojik aletler hayatınızı nasıl etkilemektedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Kullandığımız teknolojik aletler hayatımızı kolaylaştırır. Kimi zamanda zarar verir. Telefonlar sayesinde dünyanın öbür ucundaki bir adamla anında iletişim kurabiliyoruz ancak bu telefondan yayılan radyasyon bize zarar verir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 97 Ders Kitabı Cevapları

Düşünelim Tartışalım

Aşağıdaki soruların cevaplarını arkadaşlarınızla sınıfta paylaşınız.

-İnsanların Genel Ağ’a bağlandıkları yerden çok uzakta yaşayan kişilerle giletişim kurması, sosyalleşme ve toplumsal ilişkileri nasıl etkilemektedir?
Cevap: İnsanlar çok uzaktaki insanlar ile birlikte sosyalleşebiliyor, iletişim kurabiliyor. Bu olumlu bir şey.
-Teknolojinin aile, komşuluk, akrabalık ve misafirlik ilişkilerine etkisi nedir?
Cevap: Teknoloji aile komşuluk ve akrabalık ilişkilerini olumlu etkiler çünkü nerede olursak olalım istediğimiz zaman birbirimizle iletişim kurabiliyor, görüşebiliyoruz.

-Devlet hizmetlerinde teknoloji kullanımının insanların yaşam kalitesi ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisi nedir?
Cevap: Devlet hizmetlerinde özellikle sağlık alanında insanların yaşamı söz konusu bu nedenle devlet teknolojiye önem verip insanların yaşam kalitesini arttırmak için elinden geleni yapıyor.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 98 Ders Kitabı Cevapları

Düşünelim Tartışalım

Soru: Teknoloji kullanımının, toplumun devletle ilişkisi bakımından önemi nedir? Düşüncelerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Teknoloji kullanımı ile birlikte devlet ile toplum birbiriyle daha rahat iletişim kurabiliyor. İnsanlar devlete sorunlarını rahatlıkla bildirebiliyor. Böylelikle devlette halkın sorunlarına göre hareket edebiliyor.
Sıra Sizde

Etkinlik: Aşağıda verilen soruların cevaplarını kutucuklara yazınız.

Soru: Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki olumlu etkileri nelerdir?
Cevap: İnsanlar ile anında iletişim kurup görüşme ve haberleşmeyi hızlı hale getirmiştir.

Soru: Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir?
Cevap: Teknoloji bağımlılığından dolayı insanlar birbiriyle iletişim kurmaktan zaman zaman kaçınabiliyor.

5.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 99-100-101. Sayfa Cevapları Doğru ve Güvenilir Bilgi

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 99 Ders Kitabı Cevapları

DOĞRU VE GÜVENİLİR BİLGİ

Hazırlık Çalışması

Soru: Sanal ortam ifadesinden ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Sanal ortam ifadesinden internet dünyası anlıyorum. İnternetteki kişiler, siteler, bilgiler vs.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 100 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik: Araştırma verilerine göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

? İnsanlar sanal ortamı hangi amaçlarla kullanmaktadır?
Cevap: İnsanlar sanal ortamı sosyal medya kullanmak, video izlemek, haber, gazete vb. bilgi yazılarını okumak müzik dinlemek gibi bir çok amaçla kullanıyor.

? Siz sanal ortamı hangi amaçla kullanıyorsunuz?
Cevap: Ben interneti video izlemek ve bilgi almak için kullanıyorum.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 101 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde

Soru: Sanal ortamda ulaştığınız bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgulamak niçin gereklidir? Düşüncelerinizi defterinize yazınız.
Cevap: Sanal ortamdaki bilgilerin doğruluğunu öğrenmek için bir kaç güvenilir kaynaktan daha araştırma yaparak doğruluğunu teyit ederim.

5.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 102-103-104-105. Sayfa Cevapları Sanal Ortamda Güvenlik

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 102 Ders Kitabı Cevapları

SANAL ORTAMDA GÜVENLİK

Hazırlık Çalışması: Sanal ortamı kullanırken dikkat edilmesi gereken güvenlik kuralları hakkında neler biliyorsunuz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız

Cevap: Sanal ortamı kullanırken başkalarıyla yüz yüze görüşmemeliyiz, başkalarına kişisel bilgilerimiz vermemeliyiz.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 105 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde: Mesafeli alışveriş, güvenli Genel Ağ kullanımı, kimlik hırsızlığı ve sosyal ağ kullanımı konularında uyulması gereken güvenlik kuralları nelerdir? Öğrendiklerinizden yararlanarak defterinize yazınız

Cevap: Kişisel bilgilerimiz ekranda iken bilgisayarı açık bırakmamalıyız, yazılımların güncel olduğundan emin olmalıyız, USB takar takmaz virüs taramasından geçirmeliyiz, kişisel bilgilerin başkasının görmesini engellemeliyiz, kişisel bilgilerimizi paylaşmamalıyız.

5.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 106-107-108-109. Sayfa Cevapları Bilim İnsanlarının Ortak Özellikleri

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 106 Ders Kitabı Cevapları

Hazırlık Çalışması: Hangi bilim insanlarının isimlerini biliyorsunuz? Bu bilim insanlarının yaptığı çalışmaların insanlığa katkıları nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Albert Einstein, Nikola Tesla, Thomas Edison, Graham Bell , Aziz SANCAR gibi bilim adamlarının isimlerini biliyorum.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 107 Ders Kitabı Cevapları

Araştıralım Paylaşalım: Buluş yapan kişilerden veya bilim insanlarından birinin hayatını araştırınız. Araştırdığınız kişinin özelliklerinin neler olduğunu defterinize yazınız. Birbirinden farklı dönemlerde buluş yapan kişilerin veya bilim insanlarının ortak özelliklerini belirlemeye çalışınız. Araştırma sonucunda elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Nikola Tesla’nın özelliklerini söyleyeceğim. Nikola Tesla Albert Einstein’ın şirketinde çalışmıştır. Ancak bir süre sonra ayrılmış ve kendi başına icatlar yapmaya başlamıştır. Söylentiye göre ampulü aslında ilk Nikola Tesla bulmuştur. Nikola Tesla günümüzde Amerika’da bulnuan Niagara Şelalesine bir elektrik sistemi kurmuş ve akan şelaleden kendi kendine çok yüksek ölçekte elektrik üretmeyi başarmış.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 109 Ders Kitabı Cevapları

Düşünelim Tartışalım

Okuduklarınızdan yararlanarak aşağıdaki sorunun cevabını defterinize yazınız. Yazdıklarınızı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

– Albert Einstein, Isaac Newton ve Prof. Dr. Aziz Sancar’ın ortak özellikleri nelerdir?
Cevap: Üç bilim insanı da ilk yıllarında zorluklar çekmiş ve çok az destek görmüştürt. Ancak üçüde en sonunda çok başarılı olmuştur.


 

Sıra Sizde: Aşağıda verilen özellikleri inceleyiniz. Buluş yapanlara ve bilim insanlarına ait olan ortak özellikleri tespit ederek işaretleyiniz.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 109 Ders Kitabı Cevapları

5.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 110-111-112. Sayfa Cevapları Bilimsel Etik

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 110 Ders Kitabı Cevapları

BİLİMSEL ETİK

Hazırlık Çalışması: Ders kitaplarınızın arka sayfalarında niçin kaynakça kısmı vardır? Sizce bu bölüm ne işe yarar? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Bir bilginin kaynağının güvenilir olup olmadığı, daha detaylı bilgi isteyen kişiler için bilginin daha detaylı kaynağına baksınlar diye olabilir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 112 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde

Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

-Yapacağınız çalışmalarda kullanabileceğiniz bilgi kaynakları nelerdir?
Cevap: Yapacağım çalışmalarda internet, ansiklopedi ve öğretmenlerim olabilir.

-Yapacağınız çalışmalarda yararlandığınız kaynakları göstermek ve kaynakların aslını korumak niçin önemlidir?
Cevap: Çalışmalarımı inceleyen kişiler kaynağı görebilmek, teyit etmek ve daha detaylı bilgi edinmek için kaynağı görmek isteyebilir bu nedenle kaynak eklemeliyiz.

5.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 113-114-115-116. Sayfa Cevapları Ünite Değerlendirme Çalışmaları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 113 Ders Kitabı Cevapları

Ünite Değerlendirme Çalışmaları
A.) Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.

1. (Y)
2. (D)
3. (Y)
4. (D)
5. (D)
6. (D)
7. (Y)


B.) Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.

teknoloji – Genel Ağ – güvenilirlik – MHRS – şüpheci – mucit – bilimsel etik – doğruluk

1. Ülkemizde yaşayan insanlar bilgiye ulaşmak için en çok ….Genel Ağ ….tercih etmektedir.
2. Sanal ortam önemli bir bilgi kaynağı olduğu için buraya yüklenen bilgilerin ….doğruluk ….ve ….güvenlik ….önemli hâle gelmiştir.
3. ….MHRS…. üzerinden randevu alarak sağlık kuruluşlarında muayene olabilirsiniz.
4. Yeni bir buluş ortaya koyan kişiye ….mucit ….adı verilir.
5. Buluş yapan kişiler ve bilim insanları hata yapmaktan korkmadığı gibi olaylara ….şüpheci ….yaklaşır.
6. Araştırmalarımızda yararlandığımız kaynakları, kaynakçaya yazarak ….bilimsel etik’e ….uygun davranırız.
7. ….teknoloji…. gelişmesi ile birlikte insanlar istedikleri yerden alışveriş yapabilme imkânına kavuşmuştur

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 114 Ders Kitabı Cevapları

C.) Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu aşağıdaki tabloda belirtiniz.
5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 114 Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 115 Ders Kitabı Cevapları

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

CEVAPLAR

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 115 Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 116 Ders Kitabı Cevapları

CEVAPLAR

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 115 Ders Kitabı Cevapları


D. Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Sanal ortamda yer alan bilgilerin her zaman doğru olduğunun düşünülmesi bizleri nasıl etkiler?
Cevap: Sanal ortamda bilgiler her zaman doğru olmayabilir bu bizi cahil gibi gösterebilir.

2. Sanal ortamı kullanan kişiler doğru ve güvenilir olmayan bilgilerden kendilerini nasıl koruyabilirler?
Cevap: Doğru ve güvenilir olmayan kişi ve sitelerden uzak durabilirler, güvenli sitelerden bilgi edinebilirler.

3. Sosyal ağları kullanırken başkalarıyla paylaşmamamız gereken bilgiler nelerdir?
Cevap: T.C. Kimlik numaramız, annemizin kızlık soyadı, şifrelerimiz, kredi kartı bilgileri gibi önemli bilgileri paylaşmamalıyız.

4. Güvenli Genel Ağ kullanımı için uyulması gereken kurallar nelerdir?
Cevap: Ekranda özel bilgiler varken bilgisayarı açık bırakmamalıyız, yazılımların güncel olduğunu kontrol etmeliyiz, yeni bir USB takınca hemen virüs taraması yapmalıyız.
5. Günümüzde teknolojinin ilerlemesi buluş yapanlara ve bilim insanlarına hangi kolaylıkları sağlamaktadır?
Cevap: Yaptıkları icat ile herkesin alacağı bir şey olacağı için para kazanarak hayatlarını kolaylaştırırlar.

6. Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özellikleri nelerdir?
Cevap: Sabırlı olmak, objektif olmak, deney yapmak, şüpheci olmak.

7. Yaptığınız çalışmalarda kaynakça göstermenin önemi nedir?
Cevap: Kaynakça göstermek bizim çalışmamızda kullandığımız bilgilerin doğruluğunu öğrenmesi için ve daha detaylı bilgilere ulaşılması için gereklidir.

5.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 118-119-120-121-122-123-124-125-126. Sayfa Cevapları Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 118 Ders Kitabı Cevapları

ÇEVREMİZDEKİ EKONOMİK FAALİYETLER

Hazırlık Çalışması: Yaşadığınız yer ve çevresindeki kişiler ihtiyaçlarını nasıl karşılamaktadır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Yaşadığımız çevrede kişiler ihtiyaçlarını market, fırın gibi yerlerden karşılıyor.

Yaşadığımız çevredeki kaynakları kullanarak yeni ürünler elde etmeye üretim denir. Buğday ekilmesi, doğal su kaynaklarının şişelere doldurulması, konut inşa edilmesi, kumaştan kıyafet yapılması üretime örnek verilebilir. Bir insanın tüm ihtiyaçlarını tek başına üretebilmesi mümkün değildir. Bu nedenle insanlar bazı ihtiyaçlarını, üretim yapan kişi veya kurumlardan satın alırlar. Üretilen malın kullanılması veya hizmetten yararlanılmasına tüketim denir. Acıkan bir insanın yemek yemesi, susayan bir insanın su içmesi, inşa edilen konutlarda oturulması, kıyafetlerin giyilmesi tüketime örnek verilebilir. Üretim ve tüketim arasındaki ilişki ekonomik faaliyetlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Sıra Sizde: Yakın çevrenizde hangi ekonomik faaliyetler yapılmaktadır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Yakın çevremizde fabrikalar ve tarım faaliyetleri yapılmaktadır. Bu faaliyetler ülke ekonomisine ciddi yarar sağlar.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 126 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde: Aşağıda ülkemizde yapılan ekonomik faaliyetlerden bazıları verilmiştir. Bunların yapılmasına etki eden coğrafi özelliği karşısına yazınız.

Ekonomik Faaliyet Coğrafi Özellik

1. Karadeniz Trabzon, Rize, Giresun ve çevresinde çay, fındık ve mısırın yetiştirilmesi => Trabzon, Rize ve Girsun gibi Karadeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yoğun yağış olduğu için burada çay ve fındık gibi ürünlerin üretimi yaygındır.

2. Muğla, Ordu, Kars ve Hakkâri’de arıcılık faaliyetlerinin yapılması => Muğla, Ordu ve Kars gibi yerlerde bitki çeşitliliği fazla olduğundan dolayı arıcılığa elverişlidir.

3. İstanbul, Bursa, İzmir ve Ankara gibi şehirlerde çok sayıda fabrikanın bulunması => İstanbul Bursa ve İzmir’de bulunan önemli Limanlardan dolayı ve Ankara’nın merkezi bir yerde olması buradaki ticareti arttırmıştır.

4. Ege ve Akdeniz kıyılarında deniz turizminin gelişmesi => Ege ve Akdeniz iklimlerinin turizme uygun bir iklime sahip olmasından dolayı bu bölgelerde deniz turizmi yaygındır.

5. Karadeniz kıyılarında ormancılık faaliyetlerinin yapılması => Karadeniz ikliminin görüldüğü yerlerde sıklıkla yağmur yağdığı için ormanlar fazladır bu nedenle bu bölgelerde ormancılık faaliyetleri yaygındır.

6. Ülkemizin iç kısımlarında küçükbaş hayvancılığın yapılması => İç Anadolu bölgesinde hayvanların otlayacağı geniş ovaların bulunması ve Karasal iklimin hayvanların yaşamına elverişli olmasından dolayı bu bölgelerde hayvancılık faaliyetleri yaygındır.

5.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 127-128-129-130. Sayfa Cevapları Ekonomik Faaliyetler Meslekleri Etkiler

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 127 Ders Kitabı Cevapları

EKONOMİK FAALİYETLER MESLEKLERİ ETKİLER

Hazırlık Çalışması Gelecekte hangi mesleği seçmeyi düşünüyorsunuz? Meslek tercihinizde etkili faktörler nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Gelecekte doktor olmak istiyorum. Doktor olmamdaki neden daha çok sevdiğim bir meslek olmasından dolayı.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 130 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde: Tarım, hayvancılık, ormancılık, sanayi, ticaret, turizm, madencilik ve hizmet sektörüne bağlı olarak gelişen mesleklerin neler olduğunu defterinize tablo hâlinde yazınız.

Cevap: Tarım ve hayvancılığa bağlı olan meslekler; ziraat mühendisliği, veterinerler
Ormancılığa bağlı gelişen meslekler; Orman mühendisleri, orman işçileri
Sanayi ve Ticarete bağlı gelişen meslekler; gıda mühendisliği, uzun yol şoförleri
Turizme bağlı olarak gelişen meslekler; Aşçılar, Turist rehberleri,
Madenciliğe bağlı olarak gelişen meslekler; maden işçileri, maden mühendisleri
Hizmet sektörüne bağlı olarak gelişen meslekler; öğretmenlik ve kuru temizlemeciler örnek verilebilir.

5.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 131-132-133-134. Sayfa Cevapları Ekonomi ve Sosyal Hayat

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 131 Ders Kitabı Cevapları

EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT

Hazırlık Çalışması: Aile büyükleriniz hangi ekonomik faaliyetlerle uğraşmaktadır? Bu ekonomik faaliyetlerin yaşantınıza etkisi nedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Ailemdeki insanlar devlet dairelerinde ve bir şirkette çalışıyorlar. (Bunu kendinize göre de doldurabilirsiniz.)

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 132 Ders Kitabı Cevapları

Düşünelim Tartışalım

Okuduğunuz metinden yararlanarak aşağıdaki soruyu cevaplayınız. Cevaplarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

? Hayvancılığın Ali Amca ve ailesinin hayatına etkileri nelerdir?
Cevap: Ali Amca ve ailesi hayvancılık ile para kazanarak hayatını geçindirirler. Bu nedenle hayvancılık Ali Amca’nın ailesi için önemlidir.

Görseli Yorumlayalım

Aşağıdaki görsellerde verilen kişiler hangi ekonomik faaliyetleri yapmaktadır? Bu kişilerin yaptığı ekonomik faaliyetler, sosyal hayatlarına nasıl etki etmektedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Soldaki resimdeki insanlar tarım işi ile uğraşmaktadır. Sağdaki insan ise madende çalışmaktadır. Bu kişiler ülke ekonomisine ve aile ekonomisine para kazandırırlar. Sosyal hayatta iş arkadaşlarıyla beraber vakit geçirmiş olurlar.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 132 Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 134 Ders Kitabı Cevapları5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 132 Ders Kitabı Cevapları
Bursa’nın İnegöl ilçesinin çevresindeki dağlar ormanlarla kaplıdır. Bu ormanlarda çok sayıda çam, kayın, göknar, meşe ağacı bulunur. Bu nedenle İnegöl’de imalat sanayi gelişmiş, ağaç ve kereste işletmeciliği faaliyetleri ön plana çıkmıştır. Günümüzde 2000 civarında iş yerinde üretilen mobilyalar ülke içinde ve ülke dışında birçok yere gönderilmektedir. Bu durum insanlara iş imkânı sağlamıştır. Böylece ilçenin nüfusu, aldığı göçler sayesinde artış göstermiştir. Gelişen ve büyüyen ilçede insanların sosyal imkânları da artmıştır. Kültürel ve sosyal aktiviteleri rahatlıkla yapabilecekleri alanlar açılmıştır. Eğitim, sağlık ve ulaşım hizmetleri daha da gelişmiştir.


Sıra Sizde: Çevrenizde yapılan ekonomik faaliyetlerin nüfus, yerleşme, eğitim ve kültür üzerindeki etkileri nedir? Aşağıda verilen kutucuklara yazınız.

Nüfusa Etkisi: İşçi ihtiyacının fazla olduğu yerlerde insanlar iş sahibi olabilmek için iş imkanı olan yerlere göç ederler böylelikle iş imkanı olan yerlerde nüfus artar.

Yerleşmeye Etkisi: İnsanlar kendi memleketinden ayrılarak iş sahibi olmak için bazen başka bir şehire bazen başka bir ülkeye göç edip yerleşmektedir.

Eğitime Etkisi: Yapılan ekonomik faaliyetler ülke ekonomisini canlandırdığı için devlet eğitime önem vererek eğitimi canlandırır.

Kültüre Etkisi: İnsanlar memleketinden başka bir yere göç ettiği için kendi kültürüyle göç ettiği yerdeki kültüre sahip insanlarla kültür alışverişi yaparak zenginleşir.

5.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 135-136-137. Sayfa Cevapları Ekonomi ve Sosyal Hayat

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 135 Ders Kitabı Cevapları

ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM AĞI

Hazırlık Çalışması: Marketten satın aldığımız bir paket makarna hangi aşamalardan geçtikten sonra tüketime hazır hâle gelmektedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Marketten aldığımız makarna önce bir buğdaydı o buğday öğütülüp hamur haline getirilmiştir. Hamuru özel bir şekilde keserek makarna haline getirip pişirirler. Piştikten sonra paketleyip gönderilmesi için tırlara yüklenir. Tırlarda marketlere ulaşıp bunları satışa hazır hale getirir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 137 Ders Kitabı Cevapları

Düşünelim Tartışalım

Öğrendiğiniz bilgilerden yararlanarak aşağıdaki soruyu cevaplayınız. Cevaplarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

• Üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarından birinin eksik olması günlük yaşantımızı nasıl etkilerdi?
Cevap: Üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarından birisi eksik olursa insanlar ihtiyaç ve isteklerini karşılayamaz. İstediklerini marketlerde bulamazlar. Eğer bu uzun sürerse kıtlık yaşanabilir.


Sıra Sizde

Aşağıda temel ihtiyaçlarımızı karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarından bazıları verilmiştir. Diğer aşamaların nasıl olabileceğini çeşitli kaynaklardan araştırarak tablodaki uygun yerlere yazınız

Salça

Üretim: Domatesler tarladan toplanır. Fabrikalarda işlenerek konserve kutularına konur ve paketlenir.

Dağıtım: Paketlenen konserveler tırlara veya gemilere yüklenerek marketlere ulaştırmak amacıyla yola çıkar.

Tüketim: Markete ulaşan konserveleri insanlar alarak evinde salçalı makarna yapıp tüketebilir.


Pirinç

Üretim: Tarladan toplanan pirinçler işlenerek fabrikalara götürülür ve aynı şekilde fabrikada paketlenir.

Dağıtım: Fabrikalarda paketlenen ürünler araçlarla satış yerlerine ulaştırılır.

Tüketim: Marketlerden alınan pirinçleri insanlar evlerinde pirinç pilavı yaparak tüketebilir.


Yumurta

Üretim: Tavuk yetiştirilen büyük kümeslerden yumurtlar toplanıp paketlenir.

Dağıtım: Üretimin yapıldığı yerden paketler araçlara yüklenerek satış yerlerine gönderilir.

Tüketim: Marketten satın aldığımız yumurtaları omlet yaparak veya haşlayarak tüketebiliriz.

5.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 138-139-140-141-142-143.Sayfa Cevapları Yeni Fikirler Geliştirelim

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 138 Ders Kitabı Cevapları

YENİ FİKİRLER GELİŞTİRELİM

Hazırlık Çalışması: Girişimci kavramını daha önce duydunuz mu? Sizce bu kavramın anlamı nedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Girişimci kavramı uzun bir dönemde para kazanmak için bir miktar parayla iş kuran kişiye denir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 139 Ders Kitabı Cevapları

Düşünelim Tartışalım

Okuduğunuz haberden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

– Yasin Sert ve Faize Yoldaş iş birliği içinde olmasaydı bu iş fikri hayata geçebilir miydi? Neden?
Cevap: Yasin Sert ve Faize Yoldaş iş birliği halinde olmasaydı bu iş gerçekleşemezdi çünkü birlikten kuvvet doğar. İkisinin çabası sayesinde bu iş hayata geçmiştir.

– Yasin Sert’in iş fikri insanlar tarafından neden bu kadar ilgi görmüştür?
Cevap: İnsanlar el emeği göz nuru şeyleri sevdiği için hem Genel Ağ’dan hemde atölyelerden bu ürünleri alıyor.

-Yasin Sert’in geliştirdiği iş fikrindeki yenilikler nelerdir? Bu iş fikrinin Sarıbeyler köyündeki kadınlara sağladığı yararlar nelerdir?
Cevap: Çürümeye yüz tutmuş bir mesleği yeniden canlandırarak insanların sevdiği bir şeyi almak önemli bir yenilik. Sarıbeyler köyündeki kadınlar bu atölyeye gidip çalışıp aile bütçelerine katkıda bulunmuş oluyorlar.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 143 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde: Değişen toplumsal ilgi ve ihtiyaçları araştırarak bunları karşılamaya yönelik yenilikçi fikirler geliştiriniz. Bunu yaparken yukarıda verilen proje hazırlama döngüsünden yararlanabilirsiniz. Hazırladığınız projeyi sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.

Cevap: (Bu projeyi kendiniz yapmalısınız.)

5.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 144-145-146-147-148. Sayfa Cevapları Bilinçli Tüketici

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 144 Ders Kitabı Cevapları

Hazırlık Çalışması: Ailenizle gıda alışverişine gittiğinizde satın aldığınız ürünlerde nelere dikkat edersiniz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Satın aldığımız ürünlerin son tüketim tarihine CE ve TSE damgalarının olup olmadığını kontrol ederim. Ürünlerin kaliteli olmasına, ambalajın zarar görüp görmediğini kontrol eder öyle alırım.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 145 Ders Kitabı Cevapları

Düşünelim Tartışalım

Filiz Hanım ve oğlu Mehmet arasında geçen diyalogla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

– Alışverişe çıkmadan önce ihtiyaç listesi hazırlamanın başka ne gibi avantajları olabilir? Sizin de aile büyükleriniz alışverişe çıkmadan önce ihtiyaç listesi hazırlıyor mu?
Cevap: Alışverişe gittiğimiz zaman ihtiyacımız olmayan gereksiz şeyleri almayız ve evde iyice düşünüp neye ihtiyacımız olup olmadığını daha rahat biliriz. Böylelikle eksiksiz bir şekilde alışveriş yaparız.

– Bilinçli tüketici kavramını daha önce duydunuz mu? Sizce bilinçli tüketiciler alışveriş esnasında nasıl davranır?
Cevap: Bilinçli tüketiciler ne aldığına dikkat eder. Aldığı ürünlerin CE ve TSE damgası olup olmadığına, son tüketim tarihinin geçip geçmediğini kontrol eder, ürünün ambalajında bir hasar olup olmadığını kontrol eder.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 148 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde: Aşağıda, satın alınan ürünlerle ilgili çeşitli durumlar verilmiştir. Öğrendiklerinizden yararlanarak bilinçli bir tüketicinin yapması gerekenleri defterinize yazınız

1. Hatice Hanım satın aldığı bilgisayarı kutusundan çıkardığında ekranının kırık olduğunu görmüştür. Hatice Hanım’ın yerinde olsaydınız ne yapardınız?
Cevap: Hatice Hanım’ın yerinde olsaydım ürünü aldığım mağazaya gidip iade ederdim.

2. Yasemin, okuldan eve geldiğinde annesinin kapıdan satış yöntemiyle ütü satın aldığını öğrenmiştir. Ancak annesi ütüyü aldığına pişman olmuştur. Yasemin’in yerinde olsaydınız ne yapardınız?
Cevap: Yasemin’in yerinde olsaydım Annem’in bir daha böyle bir şey yapmaması gerektiğini, aldığımız ürünün garantisinin olmadığını söylerdim.

3. Serkan Bey’in aldığı televizyon 6 ay sonra arızalanmıştır. Bunun üzerine Serkan Bey garanti belgesi ve faturayla birlikte ürünü satın aldığı yere gitmiştir. Ancak satıcı Serkan Bey’in sorunuyla ilgilenmemiştir. Serkan Bey’in yerinde olsaydınız ne yapardınız?
Cevap: Satıcı ilgilenemdiği için Tüketici Hakları Mahkemesine başvurur satıcıyı şikayet ederdim.

4. Hakan Bey marketten etiket fiyatı 8 TL olan peynirden almıştır. Marketten aldığı fişi kontrol ettiğinde peynirin fiyatının fişte 10 TL yazdığını görmüştür. Hakan Bey’in yerinde olsaydınız ne yapardınız?
Cevap: Hakan Bey’in yerinde olsaydım markete gidip ürünün normalde 8 TL olduğunu faturaya 10 TL gözüktüğü için parasının iade edilmesini isterdim.

5.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 149-150-151-152. Sayfa Cevapları Ünite Değerlendirme Çalışmaları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 149 Ders Kitabı Cevapları

Sosyal Bilgiler Ders Kitabı

A. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.
1. (Y)
2. (D)
3. (D)
4. (Y)
5. (D)
6. (Y)
7. (D)


B. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.

dağıtım – iş birliği – üretim – turizm – tüketim – son kullanma – hizmet – meslek – TSE

1. Eğitim, sağlık, ulaşım ve bankacılık gibi faaliyet alanları ….hizmet…. sektörü içinde yer alır.
2. ….Turizm…. faaliyeti sayesinde insanlar tarihî ve doğal güzellikleri tanır, eğlenir ve dinlenirler.
3. Fabrikalarda üretilen ürünlerin çeşitli araçlarla ….dağıtım…. yapılır ve tüketicilere ulaştırılması sağlanır.
4. İnsanlar marketten zeytinyağı satın alıp yemeklerde kullanırsa ….tüketim…. faaliyeti yapar.
5. Bir mal üretirken ….iş birliği…. yapmak önemlidir.
6. Ambalajlı gıda ürünlerini satın alırken ….üretim ….ve ….son kullanma…. tarihlerine bakmalıyız.
7. ….TSE….  damgası, ürünlerin devletin koyduğu kurallara uygun olarak üretildiğini gösterir.
8. İnsanların geçimlerini sağlamak için sürekli olarak yaptıkları işe ….meslek…. denir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 150 Ders Kitabı Cevapları

C. Aşağıda verilen ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkilerini kutucuklara yazınız.

Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 149-150-151-152


Ç. Aşağıda üretim aşaması verilen ürünlerin, tüketim aşamasında kullanım şekillerini araştırarak karşılarına yazınız. Örneği inceleyiniz.

 1. Buğday: Ekmek – Makarna – Süt
 2. Süt: Peynir – Yoğurt – Tereyağ
 3. Pamuk: Yastık – Sağlık – Kıyafet
 4. Domates: Salça – Yemek – Sebze

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 151 Ders Kitabı Cevapları

D. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

CEVAP ANAHTARI

Test sonuçları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 152 Ders Kitabı Cevapları

CEVAP ANAHTARI

soru cevapları

E. Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Yaşadığınız yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetleri nelerdir?
Cevap: Yaşadığımız yerin çevresinde fabrika, tarla ve seracılık gibi ekonomik faaliyetler mevcut.

2. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerine bağlı olarak gelişen meslekler nelerdir?
Cevap: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerine bağlı olarak: Ziraat mühendisliğ, veterinerlik, hayvancılık ve çiftçilik meslekleridir.

3. Bir yerde madencilik faaliyetinin yapılması o çevrede yaşayan insanların sosyal hayatlarını nasıl değiştirir?
Cevap: Çevredeki insanlar madende sürekli karşılaştığı için sosyal olarak etkileşim halinde bulunmuş olup iyi bir şey olmuş olacaktır.
4. Teknolojinin gelişmesi ve ulaşım imkânlarının çeşitlenmesi ürünlerin dağıtımını nasıl etkilemiştir?
Cevap: Ürünler ulaşım sayesinde tesim edilmesi gereken yerlere daha güvenli ve daha hızlı bir şekilde ulaşıyor.

5. Üretim, dağıtım ve tüketime dayalı yeni fikirler geliştirirken iş birliği yapmanın önemi nedir?
Cevap: Üretim ve tüketime dayalı yeni bir fikir geliştirirken iş birliği içinde bulunmak güç kazandırır.

6. Bilinçli bir tüketici olarak haklarımızı kullanmak niçin önemlidir?
Cevap: Her insan hakkını sonuna kadar savunmalıdır. Kimse kendini ezdirmemeli hakkını aramalıdır.

5.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 154-155-156-157-158-159-160-161. Sayfa Cevapları Halka Hizmet Veren Kurumlar

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 154 Ders Kitabı Cevapları

HALKA HİZMET VEREN KURUMLAR

Hazırlık Çalışması: Bireysel ihtiyaçlarımız nelerdir? Bu ihtiyaçlarımız nasıl karşılanmaktadır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Bireysel olarak eğitime, sağlığa, güvenliğe ve ulaşım gibi şeylere ihtiyacımız olur. Bu ihtiyaçlarımız devlet tarafından karşılanır.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 158 Ders Kitabı Cevapları

Düşünelim Tartışalım

Toplumsal ihtiyaçlarımızın karşılanması için hizmet veren kurumlar olmasaydı ne gibi sorunlar yaşardık? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Toplumsal ihtiyaçlarımız karşılayamasaydık eğitimsiz kalırdık, sağlık hizmetlerinden yoksun tehlikeli bir ortamda yaşamak zorunda kalırdık.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 161 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde

1. Mahallenizden geçmekte olan belediye otobüsü son zamanlarda saatinde gelmemektedir. Bu sorunun giderilmesi için ne yapılması gerekmektedir?
Cevap: 153’ü arayarak belediyeye şikayet ederim.

2. Komşunuz Ayşe Teyze uzun zamandır tek başına yaşamaktadır. Kimsesi olmayan Ayşe teyze artık evinde ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelmiştir. Bu konuda Ayşe teyzeye nasıl yardımcı olabilirsiniz?
Cevap: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına arar yardım isterdim.

3. İlkokulu aynı sınıfta okuduğunuz bir arkadaşınızın ailesi onu ortaokula kayıt yaptırmamıştır. Bu arkadaşınızın eğitim ihtiyacının karşılanması için neler yapılmalıdır?
Cevap: Bunu okulumdaki müdüre söylerim daha sonra ailemden yetkililere haber vermesini söylerim.

5.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 162-163-164-165-166. Sayfa Cevapları Yaşadığım Yerin Yönetimi

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 162 Ders Kitabı Cevapları

YAŞADIĞIM YERİN YÖNETİMİ

Hazırlık Çalışması: Yaşadığınız yerin bağlı olduğu muhtarlığın nerede olduğunu biliyor musunuz? Sizce muhtarlığın görevi nedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Muhtarlar mahallelerdeki sorunları belediyeye iletmekle görevli muhataptır.

Kimimiz ilde, kimimiz ilçede, kimimiz köyde yaşarız. Peki, siz yaşadığınız yerleşim biriminin nasıl yönetildiğini biliyor musunuz? Ünitemizin bu bölümünde bu sorunun cevabını öğreneceğiz.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 166 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde: Vali, kaymakam, belediye başkanı ve muhtarın yapması gereken temel görevlerden üç tanesini defterinize yazınız.
Cevap:

Vali: Ulusal törenleri düzenler. – Görev yaptığı ili yönetmek – İlde bulunan kuruluşları yönetmek

Belediye başkanı: Kendi ilçe veya ilindeki altyapıyı düzenlemek, onarmak – Çöpleri toplamak gibi kamu işlerini yürütmek – Şehir için ulaştırmayı sağlamak.

Muhtar: Devletin yürürlüğe koyduğu kanunları halka bildirmek – Köylerde dirlik ve düzeni sağlamak – Köy ve mahalle sorunlarını üst makamlara iletir.

5.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 167-168-169-170-171. Sayfa Cevapları Temel Haklarımızı Öğrenelim

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 167 Ders Kitabı Cevapları

TEMEL HAKLARIMIZI ÖĞRENELİM

Hazırlık Çalışması: Temel haklarınızın neler olduğunu biliyor musunuz? Bu hakların amacı nedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Temel haklarımız sağlık hizmeti görmek, eğitim görmek yaşamak gibi haklardır. Bu haklar bizim yaşamımızı güvence altına almak için vardır.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 171 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde: Kitabınızın 27. sayfasında bulunan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 12 ve 13. maddelerini inceleyiniz. Katılım ve düşünce hakkıyla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Düşüncelerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Çocuk haklarını güvence altına alması çok iyi olmuş. Belli bir yaşa geldikten sonra çocuklar kendi kararlarını verebilir.

Sıra Sizde

Aşağıda verilen temel hak ve özgürlükleri kullanmanın sizler için önemi nedir? Düşüncelerinizi kutucuklara yazınız.

Özel Hayatın Gizliliği Hakkı: Özel hayatımızı başkalarının bilmesi bizi rahatsız edebilir bu şekilde özel hayatımız gizli kalabilir.

Katılım ve Düşünce Özgürlüğü: Her insan kendi düşünce ve fikrini özgürce dile getirebilir. Bu insanların sıkıntılarına çözüm bulmaya yarar.

5.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 172-173-174. Sayfa Cevapları Bayrağımız ve İstiklal Marşı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 172 Ders Kitabı Cevapları

TEMEL HAKLARIMIZI BAYRAĞIMIZ VE İSTİKLÂL MARŞI

Hazırlık Çalışması İstiklâl Marşı’nı söylemek size hangi duyguları yaşatıyor? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: İstiklal Marşını söylemek bizim milli duygularımızı uyandırır ve atalarımıza gösterdiğimiz saygıyı güçlendirir.

Egemenlik, hakim olma ve yönetme anlamına gelen bir kavramdır. Bir devletin, vatandaşları, o ülkenin sınırları içinde yaşayan yabancılar ve ülke üzerindeki yetkilerinin tümüne egemenlik denir. Millî egemenlik ise egemenliğin doğrudan doğruya millete ait olmasıdır. Ülkeyi yönetme gücünün halk tarafından kullanıldığı ülkelerde millî egemenlik vardır. Ülkemizde egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Anayasamızın 6. maddesinde bu durum açıkça belirtilmiştir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 173 Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 174 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde

İstiklâl Marşı’nın ilk iki kıtasında anlatılmak istenen nedir? Düşüncelerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Düşmanlardan korkmamamız gerektiğini bayrağımızın her daim gökte dalgalanacağını anlatır.

5.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 175-176-177-178. Sayfa Cevapları Ünite Değerlendirme Çalışmaları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 175 Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 175 Ders Kitabı Cevapları

A. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.

1. (D)
2. (D)
3. (Y)
4. (Y)
5. (D)
6. (Y)
7. (D)
8. (D)


B. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.

kaymakam – temel hak – millî bağımsızlık – sağlık – on sekiz – merkezî yönetim – mahkeme – Millî Eğitim Bakanlığı – vali

1. Eczaneler ve hastaneler toplumun ….sağlık…. ihtiyacını karşılamak için hizmet verirler.
2. Adliyelerde bulunan ….mahkeme…. toplumun adalet ihtiyacının karşılanmasında etkilidir.
3. Yaşadığımız yerleşim birimlerindeki vali ve kaymakam gibi yetkililer, ….merkezi yönetim…. karşı sorumludurlar.
4. Ülkemizde ili vali, ilçeyi ….kaymakam…. yönetir.
5. Bir insanın doğuştan sahip olduğu ve insanca yaşayabilmesi için gerekli olan haklara ….temel hak…. denir.
6. ….On sekiz…. yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme, seçilme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir.
7. Bir devletin bağımsız ve hür şekilde yaşamasına, başka bir devlete bağımlı olmadan karar verebilmesine ….millî bağımsızlık…. denir.
8. ….Millî Eğitim Bakanlığı…. merkezî yönetim birimlerinden biridir

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 176 Ders Kitabı Cevapları

C. Temel hak ve özgürlüklerimizle ilgili eşleştirmeleri, aşağıda verilen kutucuklara yazınız.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 176 Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 177 Ders Kitabı Cevapları

CEVAP ANAHTARI

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 177 Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 178 Ders Kitabı Cevapları

CEVAP ANAHTARI

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 178 Ders Kitabı Cevapları


D. Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Ülkemizde yaşayan insanların güvenlik ihtiyacı nasıl karşılanmaktadır?
Cevap: Ülkemizde yaşayan insanların güvenlik ihtiyaçları Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sağlanmaktadır.

2. Belediyelerin görevlerini yerine getirmesi bizler için neden önemlidir?
Cevap: Belediyeler toplumsal işlerin yerine getirilmesiyle sorumludur. Bir belediye görevini yerine getirmezse oranın halkı sağlıklı bir şekilde yaşayamaz, huzursuzluk yaşanır.

3. Yaşama hakkı, diğer hak ve özgürlüklerin kullanımı açısından nasıl bir öneme sahiptir?
Cevap: Her insan doğduğu an itibari ile yaşama hakkına sahip olur. Her insan yaşamını sürdürebilir bu onun insani bir hakkıdır.

4. Bayrağımızın ve İstiklâl Marşımızın bizler için değeri ve önemi nedir?
Cevap: Bayrağımız ve İstiklal Marşımız bizim ulusal bir değerimizdir. Bu değerler bize atalarımızdan kanlarıyla emanet edilmiştir.

5.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 180-181-182-183. Sayfa Cevapları Yaşadığım Yerin Ülke Ekonomisine Katkısı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 180 Ders Kitabı Cevapları

YAŞADIĞIM YERİN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI

Hazırlık Çalışması: Kullandığımız ürünlerin hepsi ülkemizde mi üretilmektedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız
Cevap: Hayır kullandığımız ürünlerin hepsi ülkemizde tüketilmiyor. Bazıları Çin, Amerika, Almanya, Vietnam gibi ülkelerde de üretilebiliyor.


Sıra Sizde: Sizce Çin’de üretilen bazı ürünlerin ülkemizde kullanılmasının sebebi nedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Çin’de üretilen ürünlere ülkemizden talep olduğu için ülkemiz Çin’den ürün ithal ediyor.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 183 Ders Kitabı Cevapları

Ahsen’in Çalışması

Merhaba arkadaşlar! Ben Denizli’de yaşıyorum. Sizlere Denizli’nin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerimizdeki yeri ve öneminden bahsedeceğim.

Denizli’de Akdeniz iklimi görüldüğünden toprakları tarıma elverişlidir. İlimizde üretilen tarım ürünleri çok sayıda ülkeye ihraç edilmektedir. Denizli, tekstil üretimi ve mermer sanayisinde ön plana çıkmıştır. Tekstil sanayi sayesinde üretilen havlu, bornoz, nevresim, çarşaf, kumaş ve pamuk ipliği yurt dışına ihraç edilir.

İlimizde bulunan Çardak Havalimanı, ticaretin gelişmesine katkı sağlamıştır. Denizli’de gelişmiş bir kara yolu ağı vardır. Üretilen ürünler kara yolu sayesinde ticaret limanlarına ulaştırılır.

Denizli, turizm konusunda yılın her mevsimi hizmet sunmaktadır. Denizli’de yabancı turistlerin her geçen gün daha fazla talep ettiği sağlık ve termal tedavi tesisleri bulunmaktadır. Ayrıca bir doğa harikası olan Pamukkale Travertenleri UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi’ne alınmıştır. Denizli bu özellikleriyle ülkemizin yurt dışına tanıtılmasında önemli bir yere sahiptir.


Sıra Sizde: Turizm ve ulaşım faaliyetlerinin ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilere katkıları nelerdir? Düşüncelerinizi defterinize yazarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Turizm ve ulaşım faaliyetleri ülkelerin ekonomisine katkıda bulunur. Çünkü insanlar bu hizmetleri görmek için bir miktar para öder ve devlette o paradan vergi alarak ekonomisini güçlendirir.

5.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 184-185-186-187. Sayfa Cevapları Yaşadığım Yerin Ülke Ekonomisine Katkısı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 184 Ders Kitabı Cevapları

EKONOMİK İLİŞKİLERDE TEKNOLOJİ

Hazırlık Çalışması: Tarihte devletler arasında ekonomik ilişkiler nasıl yürütülmekteydi? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Geçmiş yıllarda devletler kendi şehirlerinde açtığı pazar ve hanlarda ticareti yürütürdü. Bu ticaret ağır ve tehlikeli bir işti.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 186 Ders Kitabı Cevapları

Düşünelim Tartışalım

Aşağıdaki sorunun cevabını arkadaşlarınızla tartışınız.

-Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerde iletişim ve ulaşım teknolojisinin etkisi nedir?
Cevap: Ülkeler arasında iletişim olarak telefon, tablet, gazete gibi araçları kullanırız. Ulaşımda ise tren, uçak, tır ve yük gemileri gibi araçları kullanırız.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 187 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde: Aşağıdaki olaylarda “iletişim ve ulaşım teknolojisinin ekonomik faaliyetlere katkısını” defterinize yazınız.

1. Cevap: Jack Brown başkasından duyduğu doğal güzelliklerimizi internet sayesinde araştırıp ülkemize gelmesi İnternet’in ülkemize faydasını gösterir. Ülkemize gelirken otelden rezervasyon alması ve uçak bileti satın alması ülke ekonomisinin yararınadır. O bölgede yediği yemekleri ve şenliklerin fotoğrafını arkadaşlarına gösterdiği için onlarda ülkemize gelip yine ülke ekonomisine katkıda bulunabilirler.


2. Cevap: Mehmet Bey genel ağ sayesinde çok büyük gelirler elde ederken aynı zamanda ihracat yaptığı için ülkemizin ekonomisinede fayda sağlamıştır. İnternet bankacılığını kullanarak güvenli bir şekilde parasını alıp ekonomimize fayda sağlamış ve e-posta aracılığı ile kısa sürede iletişim kurmuşlardır.

5.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 188-189-190. Sayfa Cevapları Turizm ve Uluslararası İlişkiler

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 188 Ders Kitabı Cevapları

TURİZM VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Hazırlık Çalışması: Turizm faaliyetleri insanlar arasındaki etkileşimi nasıl sağlar? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Turizm faaliyetleri başka ülkelerden başka kültürlerden gelen insanları ağırladığı için bizim ülkemizdeki insanlarla kültür alışverişi yapıp onların değerlerini görürüz ve bizim değerlerimizi kendi memleketlerine götürürler.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 189 Ders Kitabı Cevapları

Düşünelim Tartışalım

Okuduğunuz haberden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

– Turizmin kültürler arası etkileşime katkıları nelerdir?
Cevap: Turizm iki kültür arasında kültür alışverişi yaptığı için bizim kültürlerimizi başka ülkelere götürürler. Bu sayede kültürümüz zenginleşir.

– Turizmin uluslararası ilişkilerdeki önemi nedir?
Cevap: Turizm uluslararası olarak ülkemizi temsil ettiği için turizm kaliteli olmalıdır. Aynı zamanda kültürümüzü öğrettiği için önemlidir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 190 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde

Aşağıda verilen konu ile ilgili defterinize bir kompozisyon yazınız.

– Farklı ülke toplumlarının birbirine karşı ön yargılarının ortadan kalkması uluslararası ilişkileri nasıl etkiler?

Cevap: Farklı kültürlere karşı ön yargılı olmamalıyız bu ön yargının ortadan kalkması her iki kültür için etkileşim sağlayacaktır.

5.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 191-192-193-194-195. Sayfa Cevapları Ortak Mirasımız

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 191 Ders Kitabı Cevapları

Hazırlık Çalışması

Lidyalıların hangi icadı günümüzde bütün insanlar tarafından kullanılmaktadır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız
Cevap: Lidyalılar parayı icat etmiş bir topluluktur. Lidyalılar sayesinde ticaret gelişmiş ve yaptıkları icat günümüzde bile halen kullanılıyor.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 195 Ders Kitabı Cevapları

Araştıralım Paylaşalım

Siz de ülkemizde ve dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan ortak miras unsurlarını araştırınız. Bunlar hakkında bilgi toplayınız. Araştırma sonucunda bir poster çalışması hazırlayarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Çalışmanızda görsel unsurlardan yararlanabilirsiniz.
Cevap: Ortak miras unsurları arasında yer alan bir unsur İstanbuldur. İki kıtayı bir birine bağlaması, üstünde barındırdığı tarihi güzellikleri ile ortak miras unsurları arasında yer almaktadır.

Sıra Sizde

Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

– Ortak miras nedir ve özellikleri nelerdir?
Cevap: Ortak miras, dünyadaki tüm insanların sahip olduğu herkesin koruması gereken kültürel, tarihi ve doğal güzellikleridir.

– Ortak mirasın insanlar için önemi nedir?
Cevap: Ortak miraslar insanları geçmiş yüzyıllarda yaşayan atalarının emaneti olduğu için önemlidir.

5.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 196-197-198. Sayfa Cevapları Ünite Değerlendirme Çalışmaları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 196 Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 196 Ders Kitabı Cevapları

A.) Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.

 1. Y
 2. D
 3. Y
 4. Y
 5. D
 6. Y
 7. D
 8. Y

B. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz

1. Çin Seddi ve Tac Mahal insanlığın …..sanat…. mirasına örnektir.
2 ….Victoria Şelalesi…. insanlığa ait olan doğal bir ortak mirastır.
3. Günümüzde ürün satın almak isteyen insanlar ….telefon…. ile görüntülü veya sesli konuşarak üreticiyle kolaylıkla iletişime geçebilir.
4. ….Ulaşım…. teknolojileri sayesinde insanların ihtiyaç duydukları ürünler bir ülkeden başka bir ülkeye kısa zamanda taşınabilmektedir.
5. Turizm, ülkeler açısından önemli bir ekonomik faaliyet olduğu için ….bacasız sanayi…. olarak da adlandırılır.
6. Turizm faaliyetleri, kültürler arası ….etkileşim…. artırır.
7. İnsanlığın tarih boyunca sonraki kuşaklara bıraktığı maddi ve manevi değerlerin tümüne adı ….ortak miras…. verilir.
8. Yunus Emre’nin insan sevgisine ait görüşleri ….düşünce…. mirasına örnektir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 197 Ders Kitabı Cevapları

C. Aşağıda verilen ortak miras ögelerinin hangi ülkede bulunduğunu araştırarak noktalı yerlere yazınız.

 1. Keops Piramidi: MISIR
 2. Pisa Kulesi: İTALYA
 3. Tac Mahal: HİNDİSTAN
 4. Machu Picchu Antik Kenti: PERU
 5. Büyük Kanyon: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
 6. Artemis Tapınağı: TÜRKİYE
 7. Eyfel Kulesi: FRANSA
 8. Kapadokya: TÜRKİYE
 9. Rodos Heykeli: YUNANSİTAN

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 198 Ders Kitabı Cevapları

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. C
2. D
3. A
4. B
5. A
6. D

D. Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Yaşadığınız yer ve çevresinin ülkemiz ve diğer ülkeler arasında yapılan ekonomik ilişkilerdeki rolü nedir?
Cevap: Yaşadığımız yer yani ülkemizde bulunan tarihi ve doğal güzellikleri ülkemizin turizm ülkesi olmasını sağlıyor. Bu nedenle ekonomik olarak ülkemiz güçleniyor.

2. İletişim ve ulaşım teknolojisinde meydana gelen gelişmeler ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri nasıl etkilemiştir?
Cevap: İletişim ve ulaşım sayesinde insanlar doğal ve tarihi güzelliklerden haberdar olabiliyor ve buda turist olarak o bölgelere gitmesini sağlıyor. Turist olarak gidince ülkemiz para kazanıyor.

3. Turizmin bir ülkeye olan katkıları nelerdir?
Cevap: Turizm bir ülkeye cebinden yok denilecek kadar az para çıkarak çok para kazanmasını sağlar. Buda ülkenin ekonomisini güçlendirir.

4. Ortak mirasa ait eserleri korumak için bizlere düşen görevler nelerdir?
Cevap: Ortak mirasa ait eserlere zarar vermemeliyiz, zarar verenleri yetkililere şikayet etmeliyiz.

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.