Cevap Yaz
29 Mart 2023, 20:18 - Gülsüm Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 132-133-134-135-136-137-138-139-140. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 132-133-134-135-136-137-138-139-140. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı 132-133-134-135-136-137-138-139-140. Sayfa Cevapları Küçük Yunus

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 132 Ders Kitabı Cevapları

Hazırlık Çalışmaları

1. Çevre kirliliğinin sebepleri ile ilgili araştırmalarınızdan elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

, gürültü ve insanların çevreye verdiği ararlar sayılabilir.


2. Çevreyi korumak için çalışan sivil toplum kuruluşları hakkında arkadaşlarınıza bilgi veriniz.
Cevap: Uluslararası alanda Greenpeace yer alıyor. Greenpeace, bilimsel verilere dayanarak oluşturduları kampanyalar ile toplumsal farkındalık oluşturuyorlar. Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü ise Tema Vakfıdır. Toplumsal farkındalık oluşturup bir çok boş alana binlerce ağaç dikimi yapmıştır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 135 Ders Kitabı Cevapları

1. Etkinlik

Metinden aşağıdaki sözcüklerin kullanıldığı cümleleri bulunuz. Önce cümlelerin bağlamından hareketle bu sözcüklerin anlamını tahmin ediniz. Sonra bu sözcüklerin anlamını sözlükten bulup yazınız. Daha sonra tahminleriniz ile sözlük anlamlarını karşılaştırınız.
Cevap:
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 135 Ders Kitabı Cevapları


2. Etkinlik

Metinde geçen aşağıdaki deyimleri, anlamlarının başına yazınız. Boşta kalan deyimin anlamını metinden hareketle tahmin ediniz. Tahmininizi sözlük anlamıyla karşılaştırınız.
Cevap: 

………….SEYİRCİ KALMAK……………………… : Bir olay karşısında hiçbir tepki göstermeyerek işe karışmamak.

………….AKLINDAN GEÇİRMEK……………… : Bir şeyi yapmayı düşünmek, tasarlamak.

………….ALTÜST OLMAK………………………… : Üzülmek, tedirgin olmak, yıkılmak.

………….DÜMEN KIRMAK………………………. : Yön değiştirmek.

………….GÜCÜ KESİLMEK………………………. : Kuvveti, takati azalmak.

………….İÇİ DARALMAK………………………….. : Sıkılmak, bunalmak.

………….DÜĞÜN BAYRAM OLMAK………….. : Çok sevinmek, çok sevinç duymak.

………….ÇABA HARCAMAK …………………. : Bir şeyi yapmak için emek vermek. 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 136 Ders Kitabı Cevapları

3. Etkinlik

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.
1. Yunus ailesi yaşantısını nasıl sürdürüyormuş?
Cevap: Denizde gruplar halinde dolaşıp avlanarak ya da geçen gemilerin arkasına onlarla yarışarak geçiyormuş.


2. Yunusların görünümleri nasılmış?
Cevap: İki buçuk ile dört metre arasında boyları varmış. Büyük vücutlarına rağmen küçük kafaları, yürek şeklindeki gözleri ile sevimli bir görünümü varmıştır.


3. Küçük Yunus’un özellikleri nelermiş?
Cevap: Küçük yunus obur ve meraklıymış. Bu merakından dolayı ailesinden hep geride kalıyormuş.


4. Küçük Yunus, başını varillere vurduktan sonra neler yaşamış?
Cevap: Çok büyük bir panikle kuyruğunu kıstırıp fırlamış gökyüzüne doğru. O kadar yükselmiş ki sanki uçuyormuş. Ciğerlerine temiz hava dolmuş. Gözlerinde oluşan karanlığın gittiğini fark etmiş.


5. Küçük Yunus’u sahilde gören çocuk ne yapmış?
Cevap: Küçük sarışın çocuk yunus ölmesin diye dizlerinde üzerinde hıçkırmış.


6. Metne göre denizin katilleri nelermiş?
Cevap: Denize bırakılan kimyevi yüklü variller, lağımlar, zehirli fabrika atıkları, önemsenmeden denize atılan çöpler yaşayan güzel denizin katilleridir.


4. Etkinlik

a. Aşağıya “Küçük Yunus” metninin hikâye unsurlarını yazınız.
Cevap:

Olay: Denizde ailesiyle birlikte gezinen küçük yunusun denizdeki pislikler yüzünden zehirlenip ölmesinden kaynaklıdır. 
Şahıs ve Varlık Kadrosu: Küçük yunus, sahildeki çocuk, bir kız ve bir erkek.
Zaman: 
Belirli bir zaman yoktur.


b. Metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini aşağıya yazınız.
Cevap:
Metnin konusu: Denizde ailesiyle yaşayan küçük yunusun denizdeki atıklar yüzünden zehirlenerek ölmesi.

Metnin Ana fikri: İnsanın çevreye ve canlılara verdiği zarar.

Metnin Yardımcı Fikirleri: Yunuslar, çevre kirliliği ve canlıların bu çevre kirliliğinden zarar görmesi.


5. Etkinlik

Aşağıya, metinde geçen benzetme cümlelerini örnekteki gibi yazınız.
Cevap: İki buçukla dört metre arasında değişen boyları, bir füzeyi andıran iri vücutlarına oranla küçük kalın kafaları, bir kaz gagasına benzeyen çeneleri ve yürek şeklindeki gözleriyle öyle sevimli bir görünümleri vardı ki…

“Giderek bu işi öylesine ustalıkla yapmaya başladı ki küçük dokunuşlarıyla varili kendi çevresinde tıpkı bir topaç gibi döndürmeyi başardı.”
“Geceleri gökyüzünü süsleyen bütün yıldızlar, sanki bir anda gözlerinin içine doluvermiş gibiydi.”

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 137 Ders Kitabı Cevapları

6. Etkinlik

a. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillere, verilen eklerden uygun birini getirerek cümleleri tamamlayınız.
Cevap: 

• Yaptıkları akrobatik hareketler bazen dakikalarca sürerdi .

• Büyük bir ringa balığı sürüsüne rastlamak düğün bayram oluyormuş .

• Buz gibi sulara dalıp dalıp çıkarmış .

• Yine de ailesine kavuşabilmek için çaba harcıyordu .

• Çöpler denize atılırsa bütün canlılar zarar görür.


b. Ekleri getirdikten sonra cümlelerdeki fiillerin zaman ve anlamında nasıl bir değişiklik oldu? Aşağıya yazınız.
Cevap: Ekler geldikten sonra bazen koşul anlamı bazende koşul anlamı kattığı için zaman da ve anlamda değişiklik olmuştur.


c. Aşağıdaki cümlelerde geçen birleşik zamanlı fiillerin altını çiziniz. Bu fiillerin zamanını noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

• Gemilerin dümen suyuna takılıp yaşamını sürdürüyordu. (……….SÜRERLİLİK………)

• Sonra birdenbire kayboluveriyorlarmış ortadan. (……………TEZLİK………………………)

• Yüzlerce balığı zahmetsizce yutuvermişlerdi. (……………..TEZLİK…………………….)

• Kardeşleriyle yüzme yarışı yaparmış keyifle. (………………GENİŞ ZAMAN……………………)

• Kirliliğe seyirci kalırsak doğamız yok olur. (……………..ŞART-KOŞUL…………………….)

• Bir şeyler yapacaksak hemen yapmalıyız. (………………GEREKLİLİK……………………)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 138 Ders Kitabı Cevapları

7. Etkinlik

a. Aşağıdaki cümlelerde geçen ek fiil almış sözcüklerin altını çiziniz.
Cevap:

• Karnı acıkınca ailesinden uzaklaştığının ayrımına varabilmişti.

• Küçük Yunus da oburun biriydi.

• Oyun oynamak için ailesinden geri kaldığı oluyordu.

• Yıldızların terk ettiği gözlerini karanlıklar perdelemişti.

• Parlak beyaz karnı gün ışığında ıslak mermer çakıntıları içindeydi.

• Eğer açık denizlerde yol alan bir geminin güvertesindeyseniz her şeye tanık olursunuz.

• Her canlının temiz bir doğada yaşamaya hakkı vardır.


b. Altını çizdiğiniz sözcüklerden hangilerinin birleşik zamanlı fiiller olduğunu söyleyiniz.
Cevap: Varabilmişti, oluyordu, içindeydi.


8. Etkinlik

Aşağıdaki haber metnini okuyunuz. Haberde anlatılanlar üzerine arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap: Haberde temiz bir çevre deyince aklımıza neler geldiğinden  ve öğrencilere bu temiz çevre için neler yapıldığını göstermeyi amaçlamışlardır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 139 Ders Kitabı Cevapları

9. Etkinlik

a. Aşağıdaki bilgileri okuyunuz.
b. Yukarıdaki bilgilerden en fazla ilginizi çekenler hangileri oldu? Bu bilgilerden hareketle geri dönüşümün faydaları hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.
Cevap: Evsel atıkların toprağa karışması sonucu su kaynaklarında kirlilik meydana geldiğini, haberi ilgimi çekti. Çünkü yeteri kadar geri dönüşüm kutusunun bulunmadığını ve her evde mutlaka atıkların ayrılıp geri dönüşüme verilmesi gerektiğini düşünüyorum.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 140 Ders Kitabı Cevapları

10. Etkinlik

a. “Küçük Yunus” metnindeki koyu yazılmış cümlede anlatılmak istenen nedir? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız. Yazınızda uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanınız.
Cevap: Doğaya ne yaparsak doğanın mutlaka intikam alacağını anlatmıştır. Eğer biz doğaya iyi bakarsak bize güzellikler vermeye devam edecektir. Eğer biz ona kötü davranırsak o da canımıza ya da malımıza bu şekilde zarar verir.


Sonraki Metne Hazırlık

Çevrenizde hayvan barınakları var mı? Bu barınakların kurulma amacı nedir? Araştırınız.
Cevap: Evet vardır. Barınaklar, sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi ya da sağlığı iyi olmayan hayvanların bakımlarının yapılması amacıyla kurulmuştur.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.