Cevap Yaz
30 Kasım 2022, 19:08 - Betül Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 186-189-190-191. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf Türkçe Ders Kitabı 186-189-190-191. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Anadolu’da Kilim Demek Metni Cevapları konusunun da bulunduğu 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 186-189-190-191 Cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 186-189-190-191. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 186-189-190-191. Sayfa Cevapları Anadolu’da Kilim Demek

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 186 Ders Kitabı Cevapları

Hazırlık Çalışmaları

• Sizce renklerin dili var mıdır? Anlatınız.
Cevap:  Evet renklerin dili vardır. Mavi özgürlüğü, pembe hayalleri, beyaz masumluğu, siyah asaleti, kırmızı gücü ve hırsı temsil eder.

• Halı ve kilim gibi el sanatlarında kültürümüze ait hangi özellikleri görmekteyiz?
Cevap: Halı ve kilim gibi el sanatları  kültürümüze ait olan  yaşam tarzını yansıtır. 

• Evinizde ya da çevrenizde bulunan kilimlerin desenlerini ve renklerini arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:  Bizim evimizde kilimlerde çiçek desenleri bulunmaktadır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 189 Ders Kitabı Cevapları

1.Etkinlik

Aşağıda, metinde geçen bazı kelimeler harfleri eksik olarak verilmiştir. Kelimeleri anlamlarından ve metni okurken altını çizdiğiniz anahtar kelimelerden hareketle bulunuz. Bulduğunuz kelimeleri birer cümlede kullanınız.
Cevap: 

t ı lsı m: Doğaüstü işler yapabileceğine inanılan güç.
Cümlem:  Tılsım yapan insanlardan çok korkarım.

y a ğlı k: Sırma işlemeli, büyük mendil, çevre.
Cümlem: Annem bağlamam için başıma yağlık almış.

g e rge f: Üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarar, çoğu dikdörtgen biçiminde olan çerçeve.
Cümlem: Gergef ustası kumaşa güzel bir kırmızı gül işledi.

t ırm ı k: Kabartılmış toprağın taşını, çöpünü ayıklamak için kullanılan seyrek dişli, tarak biçiminde araç.
Cümlem: Babam tırmık isteyince ne olduğunu bilemedim, gelip kendisi aldı.

to t em: İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr vb. herhangi bir doğal nesne, ongun.
Cümlem: O hayvanı kutsal bir totem olarak biliyor.

ya ygı: Yere veya döşeme üzerine serilen örtü.
Cümlem: Babaannem önceden yaygı dokunan bir yerde çalışıyormuş.

y ör ü k: Hayvancılıkla geçinen, genellikle Toroslarda yaşayan göçebe Türk oymağı, Türkmen.
Cümlem: Dedemler yörük olarak buraya yerleşmişler.


2.Etkinlik

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Anadolu insanı yazıdan önce duygu ve düşüncelerini hangi yollarla anlatmıştır?
Cevap:  Anadolu insanı yazıdan önce duygu ve düşüncelerini renklerle  ve kendine özgü şekillerle anlatmışlardır.

2. Anadolu’da kilimin hangi anlamlara geldiğini anlatınız.
Cevap: Anadolu’da kilim demek hayata renk vermek ve tabiata hakim olmak demektir.

3. Kilimin Anadolu’da bir renk sofrası olarak nitelendirilmesinin nedenleri nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: Kilimlerde duyguları, yaşanmışlıkları kilimde işlenen renklerden anlarlarmış. Yazamadıkları için duygularını renklerle ifade etmişlerdir. Kilimler renkli olduğu için renk sofrası denilmiştir.

4. Sizce, kilimlerde kullanılan renk ve desenlerin anlamları neler olabilir?
Cevap: Kilimlerde kullanılan renk ve desenler insanların yaşanmışlıkları, duyguları, düşünceleridir.

5. Yörük beyi, çadırının önüne atılan kilimden nasıl bir anlam çıkarmıştır? Anlatınız.
Cevap:  Yörük beyi, çadırın önüne atılan kilimden kızın gönlünün başkasında olduğunu anlar.

6. Anadolu insanı, kilimlerde kullanılan renkleri nasıl elde etmektedir?
Cevap: Anadolu insanı, kilimlerde kullanılan renkleri çeşitli bitkilerin köklerinden, yapraklarından ya da tohumlarından çıkarır.

7. Bir kilim dokuyacak olsaydınız hangi renk ve desenleri kullanmak isterdiniz? Nedenleriyle birlikte anlatınız.
Cevap:  Bir kilim dokuyacak olsaydım  kırmızıyla turuncu rengi kullanırdım. Desen olarak ebru sanatındaki gibi renkleri karıştırırdım. Ebru yapmayı çok severim bu yüzden  onu yansıtırdım.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 190 Ders Kitabı Cevapları

3.Etkinlik

Aşağıda, okuduğunuz metinde geçen bazı cümleler verilmiştir. Cümlelerde yer alan deyimleri bularak altlarını çiziniz. Deyimlerin metne katkısını belirleyerek yazınız.
Cevap: 

•  Yıllar yılı okumamış, okutulmamış Anadolu insanı yazıdan yoksun olunca düşüncelerini kendine özgü şekillerle, renklerle dile getirmeye çalışmış; bu şekilleri, renkleri halısına, kilimine, yağlığına, çorabına işlemiştir.

• Kısacası Anadolu’nun tüm insanları, manevi dünyası, en küçük ayrıntıları ve göz alıcı renkleriyle kilimlerde yüze güler.

• Bir gün bir yörük beyi, çadırının önüne atılmış bir kilimi görünce yüreği sızlar.

• Adam önce şaşırır, bey bunları nereden biliyor diye. Sonra dili çözülür:
— Doğrudur beyim.

• Kızımsa fakir bir delikanlıya gönül vermiş.

Cevap: Metinde kullanılan deyimler anlatımı kolaylaştırmıştır ve anlamı güçlendirmiştir.


4.Etkinlik

“Anadolu’da Kilim Demek” metnini sözlü olarak özetleyiniz.
Cevap:  Anadolu’da kilimlerde insanlar duygularını, düşüncelerini barındırırlarmış. Kilimlerin üzerlerine işledikleri desenlerle, renklerle yazı yazar gibi yaşadıklarını oraya dökerlermiş. Bir yörük beyi önüne atılmış bir kilimi görünce yüreği sızlar ve bu kızın babasının kendisine getirilmesini emreder. Adam geldiğinde kızının başka birine gönül vermiş ve sen onu zengin birine vermek istiyorsun doğrumu diye sorar adam bunu nasıl anladığını sorar  ve evet efendim der. Daha sonra bey ona deve ve at verir ve kızını o gençle evlendirmesini söyler. Bunun gibi anadolumuz’da  insanlar birbirlerinin duygularını  kilimlerden anlarlarmış. Bu yüzden kilimin yeri Anadolu için bambaşkadır.


5.Etkinlik

Anadolu’da Kilim Demek” metnindeki öznel ve nesnel yargıları tespit ederek ikişer tanesini yazınız.
Cevap:

Öznel Yargılar:

  • Anadolu’da kilim demek özlemi, inancı, sevgiyi ilmik ilmik, renk renk dokumak demektir.
  • Önceleri köy ve kasabaların yanı başında “boyalık” denen bir yerde bu bitkiler yetiştirilir, boyaların tümü buradan elde edilirdi.

Nesnel Yargılar:

  • Anadolu kilimlerinde renkler, oldum olası, çeşitli bitkilerin köklerinden, yapraklarından ya da tohumlarından çıkarılır.
  • Anadolu kilimlerinde renkler ve desenler gelişigüzel seçilmez.

6. Etkinlik

Halı ve kilimin Anadolu kültüründeki yeri ve önemiyle ilgili yaptığınız araştırmalardan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınıza anlatınız.
Cevap:  Halı ve kilim Anadolu kültüründe  önemli bir yere sahiptir çünkü üzerlerinde duygular ve düşünceler barındırırlar. İnsanların yaşayışlarından, o dönemin kültüründen, geleneklerinden izler barındırırlar. Bir kilime baktığınızda o kilimden çok şey çıkartabilirsiniz. Hiçbir renk, desen rastgele değildir. Bu yüzden Anadolu’ da kilim çok önemlidir.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 191 Ders Kitabı Cevapları

7.Etkinlik

Aşağıdaki cümlelerin olumsuz biçimlerini örnekteki gibi yazınız.

Bu yüzden kilimler Anadolu’da bir renk sofrasıdır.
Cevap: Bu yüzden kilimler Anadolu’da bir renk sofrası değildir.

Anadolu kilimlerinde çizgiler sert, renkler hırçınmış.
Cevap: Anadolu kilimlerinde çizgiler sert, hırçın değilmiş.

Kilim; Anadolu’nun çadırından sedirine, çuvalından heybesine yaygındı.
Cevap: Kilim; Anadolu’nun çadırından sedirine, çuvalından heybesine yaygın değildi.

Kilim, Anadolu’da gönül dolusu türküdür.
Cevap: Kilim, Anadolu’da gönül dolusu türkü değildir.

Bu, komşu obada yaşayan fakir bir kızcağızmış.
Cevap: Bu, komşu obada yaşayan fakir bir kızcağız değilmiş.

Kilim, Anadolu’nun yalnız yaygısı değil; türkülerinde, mânilerinde söz atkısıdır.
Cevap: Kilim, Anadolu’nun yalnız yaygısı değil; türkülerinde, manilerinde söz atkısı değildir.

Anadolu’nun kilim sevgisi, gerçekten hayranlık vericidir.
Cevap: Anadolu’nun kilim sevgisi, gerçekten hayranlık verici değildir.


8.Etkinlik

“Anadolu’da Kilim Demek” metninin sizde uyandırdığı duygulardan yola çıkarak bir şiir yazınız. Şiirinizin içeriğine uygun bir başlık belirleyiniz.
Cevap:

ANADOLU’DA KİLİM

Anadolumuzu Resmettiler
İnsanlar vardı duygularını renklere döken,
İnsanlar vardı desenlere yaşadıklarını döken.
Öyle insanlardı ki; Anadolumuzu resmettiler.

Renklerle cümbüş yapan,
Yaşadıklarıyla ünlenen,
Bize hayatlarını döken.
Öyle insanlardı ki; Anadolumuzu resmettiler.


Gelecek Derse Hazırlık

Ünlü Türk düşünürleri ve bilginlerinden birini seçerek bu kişilerin insanlığa yaptığı katkılar hakkında araştırma
yapınız.
Cevap: Sezai Karakoç çok sayıda aydın ve  sanatçı yetiştirmiştir. Edebiyat ödülüne layık görülmüştür ama bu ödülü reddederek almaya gitmemiştir. Diriliş dergisini kurmuştur.


7.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 186-189-190-191. Sayfa Anadolu’da Kilim Demek Metni Cevapları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı bir durumla karşılaşmanız durumunda bunu bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.