Cevap Yaz
8 Temmuz 2022, 18:53 - Betül Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 206-210-211-212-213-214-215. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları

7.Sınıf Türkçe Ders Kitabı 206-210-211-212-213-214-215. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Bazı İnsanlar Metni Cevapları konusunun da bul 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 206-210-212-213-214-215 Cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 206-210-211-212-213-214-215. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı 206-207-208-209-210-211-212-213-214-215. Sayfa Cevapları Bazı İnsanlar

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 206 Ders Kitabı Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.” sözünden ne anlıyorsunuz? Arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap: İçin dışın bir olsun, kendin gibi ol başkasına benzeme ve iki yüzlü olma gibi şeyler anlıyorum.

2. Arkadaş seçiminde nelere dikkat ediyorsunuz? Açıklayınız.
Cevap: Arkadaş seçiminde dürüst olmasına, güvenilir olmasına, sır tutabilen bir insan olmasına dikkat ediyorum.

3. Can Yücel’in “Su Gibi” şiirinin içeriği hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.
Cevap: Can Yücel “Su Gibi” şiirinde içi dışı bir insandan bahsetmiştir.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 210 Ders Kitabı Cevapları

1. ETKİNLİK

a. Metinde geçen ve anlamları aşağıda verilen sözcükleri bulmacadan bulup işaretleyiniz.
Cevap:
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 210 Ders Kitabı Cevapları
Esenlik: Sağlık, afiyet, esen olma durumu.

Aşina: Tanıdık, bildik.

Arınmak: Temizlenmek, temiz duruma gelmek, paklanmak.

Eğilim: Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme.

Olgu: Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vaka.

Kanıksamak: Çok tekrarlama sebebiyle etkilenmez olmak, alışmak.

İrdelemek: Bir konunun incelenmesi ve eleştirilmesi gereken bütün yönlerini birer birer incelemek araştırmak.

Bellemek: Öğrenip akılda tutmak.

Kanı: İnanç, düşünce, kanaat.


b. İşaretlemediğiniz harfleri sırasıyla yazarak şifre cümleyi aşağıya yazınız.
Cevap: HER İNSANIN FARKLI BİR KARAKTERİ VARDIR

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 211 Ders Kitabı Cevapları

2. ETKİNLİK

a. Metinde geçen aşağıdaki sözcük grupları ile anlamlarını eşleştiriniz. Eşleştiremediğiniz sözcük grubunun anlamını siz yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 211 Ders Kitabı Cevapları


b. Yukarıdaki sözcük gruplarından beşini, birer cümlede kullanınız.
Cevap:

  • Söylediği lafların altında kalmadı.
  • Hiç bir insana bu şekilde muamele etmemelisin.
  • Sıkıştığı bu dönemde borçlarını bir hayırseverin ödemesi onun yarasına merhem  oldu.
  • Kamera kayıtlarını izlemeye başlayınca komşu çocuğunun yalanları ortaya çıktı.
  • Söylediği yalanlar ortaya çıkınca babasından  azar işitti.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 212 Ders Kitabı Cevapları

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. İhtiyaç duyulan insanların özellikleri nelermiş?
Cevap: Kelimelerini vurguladıkları ses tonlarına kadar ferahlatıcı bir esinti gibidirler. 

2. İnsanlarla selamlaşmak onları tanımak için yeterli miymiş? Niçin?
Cevap:  Yeterli değilmiş. Bir insanı tanıyabilmek için onun geçmişini ve yaşadıklarını bilmemiz gerekirmiş.

3. Her yerde olmaları istenen insanların özellikleri nelermiş?
Cevap: Esprili, güldüren hazırcevap, gergin ortamları yumuşatan insanlar her yerde istenirmiş.

4. Karşılaşılması çok zor olan insan tipi yazara göre nasılmış?
Cevap: İnsanlar vardır, yürekleri kocaman, kapıları hep açık. Sadece dinlerler. Dinledikleri hep yakınmalardır.
Konuşmaları da hep teskin edicidir. Onlar hiç yakınmaz

5. Zor anların kişileri hangi özelliklere sahipmiş?
Cevap: Hani kırk kişi girişimde bulunur da bir işi hâlledemez ama biri çıkar bir söz ile hâlleder her şeyi ya. İşte öyle insanlar. Onların yakınlarınızda olması, aslında sizin şansınızdır. Onlar yakınlarınızdaysa hiçbir olay kötüye gitmez. Hiçbir tatsızlık uzun boylu sürmez, hiçbir anlaşmazlık büyümez. İdare edenlerdendirler, yöneticilik anlamında değil elbet.

6. Yazar insanları neye benzetmiş?
Cevap: Yazar insanları çiçeklere benzetmiştir.

7. Değerini bilmemiz gereken insanların özellikleri nelermiş?
Cevap: Yürekleri kocaman, kapıları hep açık, yakınmayan  kişilerdir.

4. ETKİNLİK

Yazarın yerinde olsaydınız metne hangi başlıkları yazardınız? Nedenini de belirterek aşağıya yazınız.
Cevap:

Metne şu başlığı yazardım:….İYİ İNSANLAR ……Çünkü…iyi insanların özelliklerinden bahsedilmiştir.

Metne şu başlığı yazardım:.…DEĞERLİ İNSANLAR…..Çünkü…değerli insanların özelliklerinden bahsedilmiştir.


5. ETKİNLİK

Metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini aşağıya yazınız.
Cevap:

Metnin konusu: İnsanların özellikleri

Metnin ana fikri: Her insanın farklı özelliklerde olduğu.

Metnin yardımcı fikirleri: İnsanları yaşadıklarından ve geçmişlerinden anlarız.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 213 Ders Kitabı Cevapları

6. ETKİNLİK

a. Metinde geçen atasözü ve özdeyişleri aşağıya yazınız.
Cevap:

İnsan insanı alışverişte görsün.

Birisini tanımak için ya seyahate gideceksin  ya yemek yiyeceksin.

İnsanoğlu çiğ süt emmiştir.

Kusursuz dost arayan dostsuz kalır

Alemin gözündeki çöpü görürsün, kendi gözündeki merteğe baksana 

 


b. Yazarın, atasözü ve özdeyişleri yazısında kullanmasının sebebi sizce nedir? Açıklayınız.
Cevap: Yazarın, atasözü ve özdeyişleri yazısında kullanmasının sebebi  metnini desteklemektedir. Daha açıklayıcı olmuştur.


7. ETKİNLİK

“Bazı İnsanlar” metni ile “Su Gibi” şiirini içerik yönünden karşılaştırınız.
Cevap:

Bazı İnsanlar: Bu metinde insanlar başkalarına karşı davranışlarıyla değerlendirilmiştir.

Su Gibi: Bu şiirde insanlar karakterlerine göre değerlendirilmişlerdir.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerden anladıklarınızı görsellerin altlarındaki kutucuklara yazınız.
Cevap:

1.Görsel: İlk resimde  bir insanın kendisini çok fazla büyük gördüğünü anlıyorum.

2.Görsel: Bu resimde kendisini küçük gören, kendi özelliklerini farkında olmayan bir aslan görüyorum.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 214 Ders Kitabı Cevapları

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki birleşik zamanlı fiilleri kullanarak cümleler yazınız. Bu fiillerin cümlelere kattığı anlamları örnekteki gibi belirtiniz.
Cevap:

toplamıştır
Dedem, bağdaki üzümleri toplamıştır.(ihtimal)

okumuşmuş
Dört kitap okumuşmuş.(küçümseme)

gelirdim
Haber verseydiniz mutlaka gelirdim.(kesinlik)

bitirecekti
Proje ödevini dün bitirecekti.(haber verme)

açmalıydın
Aradığımda açmalıydın.(öneri)

söyleyecektir
O sana gereken her şeyi söyleyecektir.(ihtimal)


10. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Cümlelerdeki anlatım bozukluklarını örnekteki gibi açıklayınız.
Cevap:

Kapıdaki bisikleti görünce sevincinden etekleri tutuştu.
Cümledeki deyim yanlış kullanılmıştır.

 Sınıf başkanlığını 11’e karşı 9 oyla kazandı.
Mantık hatası yapılmıştır. 11 oyla kazanılmıştır fakat 9 oyla kazanılmış gibi söylenmiştir.

 Kardeşini geçen gün bizim sokakta gördüm.
Anlam belirsizliği vardır. Kimin kardeşi olduğu belli değildir.

Seninle öğlene doğru saat 17.45’te buluşalım mı?
Mantık hatası vardır. Hem kesin bir saat vermiştir hem de öğlene doğru demiştir.

O kadar acıktım ki midem zil çalıyor.
Deyim yanlış anlamda kullanılmıştır. Doğrusu karnım zil çalıyor olmalıdır.

Kitap okumayı ablamdan çok severim.
Anlam belirsizliği olmuştur. Ablasından çok kitap sevdiğini mi, yoksa ablasının kitap sevgisinden daha çok kendisinin mi kitap sevgisi olduğunu anlatamamıştır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 215  Ders Kitabı Cevapları

11. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Cümlelerdeki anlatım bozukluklarını belirleyip sebepleriyle eşleştiriniz
Cevap:
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 215  Ders Kitabı Cevapları


12. ETKİNLİK

Aşağıya, kişilik özelliklerinizi anlatan bir yazı yazınız.
Cevap:  Ben insanların arası bozulmasın diye onların sıkıntılarını çözmeye çalışan, dürüst davranmaya çalışan, kimin sıkıntısı olsa onun yardımına koşan, dost canlısı biriyimdir.7.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 206-210-211-212-213-214-215. Sayfa, Bazı İnsanlar Metni Cevapları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.