Cevap Yaz
30 Kasım 2022, 3:13 - Sena Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 220-221-222-223-224-225. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf Türkçe Ders Kitabı 220-221-222-223-224-225. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konulardan olan Broşür Metni Cevapları konusunun da içerisinde bulunduğu 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 220-221-222-223-224-225 Cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 220-221-222-223-224-225. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 220-221-222-223-224-225. Sayfa Cevapları Broşür

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 220 Ders Kitabı Cevapları

Hazırlık Çalışmaları

• Sağlıklı yaşamak için neler yapıyorsunuz?
Cevap: Sağlıklı yaşamak için spor yapıyorum, dengeli besleniyorum ve düzenli uyuyorum.


• Doktorların karşılaştıkları sorunlar neler olabilir? Anlatınız.
Cevap: Doktor şiddeti, fazladan mesai, yetersiz sağlık materyalleri, yetersiz personel.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 221 Ders Kitabı Cevapları

1.Etkinlik

“Broşür” adlı metni dinlerken metnin devamına ilişkin tahminlerde bulunmanızı sağlayacak sorular sorulacaktır. Tahminlerinizi verilen boşluklara yazınız.
Cevap: 

1. soruya verdiğim cevap: Köy halkı merak ederek broşürleri alıp incelemeye başlamışlardır.
2. soruya verdiğim cevap: Büyük bir hız ile giderek kasabaya varmıştır. Doktora bir broşür okuduğunu ve bebeğinde de yazılan belirtilerin olduğunu söyledi. Bunu duyan Mustafa doktor sevinerek çocuğa müdahale etmiştir.


2.Etkinlik

a) Dinlediğiniz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz.
Cevap: 

broşür: Bir konu hakkında bilgi veren küçük kitapçık.

fakülte: Üniversite.

kırsal: Şehirden uzak yer.

müdahale: Yardım etmek, karışmak.

yetki: Sahip olunan güç.

formül: Bir şeyin kuralı.

ahali: İnsan topluluğu.


b) Kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe sözlükten bularak aşağıya yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu kontrol ediniz.
Cevap: 

broşür: Az sayfalı kitapçık.

fakülte: Bir üniversitenin öğrenim alanı bakımından ayrılmış kollarından biri.

kırsal: Şehirden uzak, köy yerleşimi gibi olan yer.

müdahale: Karışma, araya girmek.

yetki: Bir işi yürütmeyi sağlayan hak.

formül: Bir kuralı anlatan simgeler.

ahali: Halk, insan topluluğu.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 222 Ders Kitabı Cevapları

c) Kelimelerden üç tanesini seçerek kelimeleri anlamlarına uygun şekilde birer cümlede kullanınız.
Cevap: 

– Dağıtılan broşürler ilgimi çekmişti.
– Kardeşim Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi’nde okuyor.
– Matematik formülleri beni zorladı.


3.Etkinlik

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Mustafa, Anadolu’nun bir kasabasına doktor olarak atanırken hangi duygu ve düşünceler içindedir?
Cevap: İşe başlayacağından ve insanlara faydalı olma isteği ile heyecan içindedir.


2. Mustafa, hastanedeki ilk günlerinde neyin farkına varmıştır?
Cevap: Hasta çocukların oldukça geç getirildiğini ve durumlarının ciddi olduğunu fark etmiştir.


3. Doktor Mustafa’yı diğer doktorlardan aldığı hangi cevaplar üzmüştür?
Cevap: İnsanların kırsal kesimlerde yaşadıklarından dolayı doktora gelmek yerine kendi tekniklerini kullandıkları cevabı üzmüştür.


4. Pazar yerinde broşür dağıtan Doktor Mustafa’ya halkın verdiği tepkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıklayınız.
Cevap: İnsanların bilinçsiz ve eğitimsiz oldukları değerlendirmesini yapıyorum. 


5. Doktor Mustafa’nın arkadaşlarından biri olsaydınız ona yardım etmek için neler yapardınız?
Cevap: Doktor Mustafa’nın arkadaşlarından biri olsaydım onunla köylere broşür dağıtmaya çıkardım.


6. Doktor Mustafa’nın dağıttığı broşür, Ayşe Hanım’a nasıl ulaşmıştır?
Cevap: Doktor Mustafa’nın dağıttığı broşürü, köyün muhtarı Osman Ağa çakmak taşlarını sarmak için broşürü kullanmış ve eve götürmüştür. Broşürü gören torunu Ömer ondan bir uçak yaparak uçurmak istemiştir ve o sırada yanlarındaki bahçeye gitmiştir. Yan bahçenin sahibi Şerife Teyze gördüğü broşürü alarak elindeki ipi ona sarmıştır ve Hatice Hanım’a vermiştir. Hatice Hanım’ın işi bitince de broşürü torunu Saniye bulmuş içine nohutlarını koyarak tarlaya gitmiştir. Tarladayken nohutlardan Ayşe Hanım’a ikram etmiştir. Ayşe Hanım’da nohutları yedikten sonra broşürü görmüş ve okumuştur.


7. Doktor Mustafa’nın yerinde olsaydınız halkı bilinçlendirmek için broşür dağıtmanın dışında hangi etkinlikleri yapardınız?
Cevap: Her köye giderek bu hastalıklar hakkında konferanslar verirdim. Hastalıkların belirtilerini ve bu belirtiler dahilinde hastanın hemen hastaneye getirilmesi gerektiğini anlatırdım.


4.Etkinlik

Dinlediğiniz metni kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetleyiniz.
Cevap: Yeni mezun olan Doktor Mustafa görev yaptığı yerin ahalisinin hastalıklar karşısında kendi yöntemlerini kullandığını öğrenir. Bu duruma canı sıkılarak halkı bilinçlendirmek ister ve broşür bastırır. Broşürleri kahvehanelerde, camilerde ve pazar yerlerinde dağıtır ama istediği ilgiyi göremez. Köyün muhtarı olan Osman Ağa ile başlayan elden ele broşür taşınması ile broşürler Ayşe Hanım’a ulaşır. Broşürde okuduğu belirtileri kendi çocuğunda da gördüğünü fark eden Ayşe Hanım çocuğunu hemen hastaneye götürür. Böylelikle zamanında müdahale edilmiş olur.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 223 Ders Kitabı Cevapları

5.Etkinlik

Gelecekte seçmek istediğiniz meslek ve bu mesleğin çalışma koşullarıyla ilgili yaptığınız araştırmadan hareketle düşüncelerinizi anlatan bir konuşma yapınız.
Cevap: Gelecekte akademisyen olmak istiyorum. Bu akademisyenler üniversitelerde kendi alanları ile ilgili bölümlerden lisans ve yüksek lisans çalışmalarını tamamlamış doktorasını almış tecrübeli, bilgili ve öğrenmeye açık insanlardır. Bu insanlar üniversitelerde öğretim görevlisi olmak, konferanslar vermek gibi çalışmalar yaparlar.


6.Etkinlik

“Broşür” metninin tutarlılığını (mantık kurallarına uyması, duygusal ve düşünsel çelişkiler taşımaması, konudan sapılmaması) sorgulayarak düşüncelerinizi yazınız.
Cevap: Broşür metni mantık kurallarına uymaktadır, duygusal ve düşünsel çelişkiler taşımamaktadır ve konudan sapılmadan bir anlatım vardır fakat broşürün Ayşe Hanım’a ulaşana kadar geçtiği süreç fazlası ile uztılmaktadır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 224 Ders Kitabı Cevapları

8.Etkinlik

b) Aşağıdaki metni okuyarak bir broşürün hazırlanması için gereken iş ve işlem basamaklarını maddeler hâlinde yazınız.
Cevap: 

– Doğru bir araştırma süreci

– Kurum için farklı çözüm önerileri

– Fikirler ve çözümler harmanlanarak doğru sonuca varılmalı.

– Kurumun amblemi, logosu, adresi, iletişim bilgileri vs. öğrenilmeli

– Kullanılacak metnin hazırlanması

– Kullanılacak görsellerin hazırlanması


9.Etkinlik

Aşağıda “Broşür” metninden bir bölüm verilmiştir. Verilen bölümde yer alan basit zamanlı fiilleri bulup ek fiil yardımıyla birleşik zamanlı fiillere çevirerek birer cümlede kullanınız.
Cevap: 

Attı→ atmıştı→ Taşı kenara atmıştı.

Başladı→ başlamıştı→ Sınav çalışmaya başlamıştı.

Uçtu→ uçmuştu→ Kuş gibi uçmuştu.

Aldı→ almıştı→ Araba almıştı.

Başladı→ başlamıştı→ Üniversiteye başlamıştı.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 225 Ders Kitabı Cevapları

10.Etkinlik

b) İncelediğiniz dilekçede yer alan soruna ilişkin çözüm önerileri bularak yazınız.
Cevap:
Okul müdürü zabıtalara haber vererek seyyar satıcıları engelleyebilir.
Okulda seyyar satıcılardan alışveriş yapılmaması için çocukları bilinçlendirebilir.


c) Verilen dilekçe örneğinden hareketle yaşadığınız bir soruna ilişkin dilekçe yazınız.
Cevap: 
(Örnektir, içerik, tarih ve isim değiştirilmelidir.)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 225 Ders Kitabı Cevapları


7.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 220-221-222-223-224-225. Sayfa, Broşür Metni Cevapları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.