Cevap Yaz
30 Kasım 2022, 3:10 - Sena Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 232-235-236-237-238-239. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf Türkçe Ders Kitabı 232-235-236-237-238-239. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Aşık Veysel Şatıroğlu Metni Cevapları konusunun da bulunduğu 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 232-235-236-237-238-239 Cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 232-235-236-237-238-239. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 232-235-236-237-238-239. Sayfa Cevapları Aşık Veysel Şatıroğlu

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 232 Ders Kitabı Cevapları

Hazırlık Çalışmaları

• Bildiğiniz halk türküleri hangileridir?
Cevap:

Aşık Veysel→ Uzun ince bir yoldayım

Selda Bağcan→  Gesi Bağları


• Ozanlık geleneği hakkında neler biliyorsunuz?
Cevap: Ozan, şair demektir. Toplumun sorunlarını ve dertlerini sazı ve sözleri ile anlatır. Geleneklerinde tabiat sevgisi ve vatan sevgisi vardır.


• Halk ozanlarından hangilerini tanıyorsunuz?
Cevap: Aşık Veysel, Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş’ı tanıyorum.


• “Aşık atışması” ne demektir?
Cevap: Halk ozanlarının karşılıklı şiir söylemeleri.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 235 Ders Kitabı Cevapları

1.Etkinlik

Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyiniz. Bu kelimelerin anlamlarına ilişkin tahminlerinizi yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz.
Cevap:

Seferberlik
Tahminim: Savaşa hazırlık zamanı.
Sözlük Anlamı: Ülkeyi savaşa maddi ve manevi olarak hazırlamak.

Felek
Tahminim: Şans, başına gelecekler.
Sözlük Anlamı: Talih, baht.

Keven
Tahminim: Baklagiller
Sözlük Anlamı: Geven, dikenli bir çalı.


2.Etkinlik

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Âşık Veysel, ne zaman ve nerede doğmuştur?
Cevap: 1894 yılının mayıs ayında, Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde doğmuştur.


2. Âşık Veysel’in gözlerini kaybetmesine neden olan olayları anlatınız.
Cevap: Yedi yaşındayken geçirdiği su çiçeği hastalığı ile sol gözünü kaybeder. Sağ gözünü ise, babasının elindeki değneği fark etmeyerek aniden döner ve değneğin gözüne girmesi ile sağ gözünü de yitirir.


3. Babası Aşık Veysel’e neden saz almıştır?
Cevap: Oyalanması için saz almıştır.


4. Âşık Veysel’in babasının yerinde olsaydınız, gözlerini kaybeden Âşık Veysel için neler yapardınız?
Cevap: Tedavi edilmesi için hastaneye götürürdüm veya onun gibi görme engelli bireylerin olduğu yatılı okullara gönderebilirdim.


5. Okuduğunuz metinde adı geçen âşıklar hangileridir? Bunların dışında tanıdığınız âşık ya da âşıklar var mıdır? Arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Metinde adı geçen âşıklar Çamşıhlı Ali Ağa (Âşık Ala)’dır. Bunların dışında Aşık Sıtkı, Aşık Veli ve Karacaoğlan’ı tanıyorum.


6. 5 Aralık 1931’in Âşık Veysel için neden dönüm noktası olduğunu açıklayınız.
Cevap: 5 Aralık 1931’de başlayan ve üç gün süren şenlikler ile halk ozanları, halk ile buluşur Sivas’ta. Bu şenlikte Âşık Veysel öne çıkan ozan olur.


7. Ahmet Kutsi TECER’le tanışan Âşık Veysel’in hayatında metinde anlatılanların dışında ne gibi değişiklikler meydana gelmiş olabilir? Anlatınız.
Cevap: Maddi gücü iyileşmiştir. Tanınan ve saygın bir ozan olmuştur. Değerli talebeler yetiştirmiştir.


8. Âşık Veysel’in şiirlerinin halk tarafından sevilmesinin nedenleri neler olabilir? Anlatınız.
Cevap: Halkın kültürünü, duygularını ve yaşayışını yansıtır ve halk şiirlerde kendinden bir parça bulduğundan çok sevilmektedir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 236 Ders Kitabı Cevapları

3.Etkinlik

Okuduğunuz metindeki öznel ve nesnel yargıları belirleyerek aşağıya yazınız.
Cevap:

Öznel Yargılar:

  • Babasının teselli bulması için aldığı saz ile yakın arkadaş olur.
  • Veysel kör olduğundan savaşa katılamadığı için çok üzülmektedir.
  • Ahmet Kutsi Tecer ile arkadaşlığını ilerleterek onun sayesinde ozanlığını geliştirdi.

Nesnel Yargılar:

  • Bu çocuğun babası Şatıroğullarından “Karaca” lakaplı Ahmet Bey, annesi Gülizar Hanım’dır.
  • Veysel’den önce iki ablası çiçek hastalığından vefat etmiştir.
  • Emlek Yöresi denen, halk ozanlarının, âşıkların çok olduğu bir yörededir Sivrialan.

4.Etkinlik

“Âşık Veysel ŞATIROĞLU” metninde hangi anlatım biçimi kullanılmıştır? Nedenleriyle birlikte yazınız.
Cevap: Metinde açıklayıcı anlatım biçimi kullanılmıştır. Aşık Veysel’in hayatı hakkında bilgi verilmiştir. Sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.


5.Etkinlik

Aşağıdaki duvar resminin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri anlatınız.
Cevap: Resimde İstanbul ve kum saati görüyorum. Bu resim bana İstanbul’un karışık ve kalabalık olmasın rağmen güzel bir şehir olduğu duygusunu uyandırıyor.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 237 Ders Kitabı Cevapları

6.Etkinlik

“İnsanların gerçek potansiyellerinin ortaya çıkmasında fiziksel, sosyal ve kültürel etmenlerin rolü” ile ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınıza anlatınız.
Cevap: İnsanların gerçek potansiyellerinin ve yeteneklerinin ortaya çıkmasında fiziksel, sosyal ve kültürel etmenlerin yeri büyüktür. Görmeyen birinin duyma yetisinin daha iyi olması, yaşadığı kültürün ve ailenin yetenekli olması çocuğunda bu şekilde yetişmesi gibi örnekler verilebilir.


7.Etkinlik

Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde anlatım bozukluğu vardır? İşaretleyiniz.
Cevap:

() Tatile ailesi ile beraber çıkacaktı.
(X) Neden bu filmi seçtiğini bilmiyorum.
(X) Bu yıl tiyatrolarda perdeler erken kapandı.
(X) Bizi lafa tutması son aracı kaçırmamızı sağladı.
(X) Sıcaklar, bahçedeki ağaçları hatta çiçekleri bile kuruttu.
() Şiir, duyguların coşkulu anlatımıdır.


8.Etkinlik

Aşağıda, anlatım bozukluğu olan cümlelerle anlatım bozukluğunun nedenleri verilmiştir. Bu cümlelerdeki anlatım bozukluğunu nedenleri ile örnekteki gibi eşleştiriniz.
Cevap:
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 237 Ders Kitabı Cevapları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 238 Ders Kitabı Cevapları

9.Etkinlik

a) Âşık Veysel’in “Benim Sadık Yârim Kara Topraktır” adlı türküsünü dinleyiniz. Dinlediğiniz türkünün sizde uyandırdığı duygu ve düşüncelerden yola çıkarak istediğiniz türde bir yazı yazınız. Yazınızın içeriğine uygun bir başlık belirleyiniz.
Cevap: 

Sadık Dostum Toprak
Toprak, verilen emeğin her zaman karşılığını vermektedir. Bazen bir anne, bazen bir baba yada evlat dahi olsa toprak gibi samimi ve geri dönüşlü olamıyor. Toprağa verdiğimiz ilgi, alaka ve sevgi bize meyve, sebze olarak geri döner. Bazen canımız sıkkın, sinirli ve stresli oluruz. Toprak bu günlerde de yalnız bırakmaz, ufak bir temasta bile bütün kötü duyguları emerek rahatlığa kavuşturur.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 239 Ders Kitabı Cevapları

Gelecek Derse Hazırlık

Yanda verilen geleneksel el sanatlarından birini seçiniz. Seçtiğiniz sanatla ilgili (kullanılan malzemeler, yapım aşamaları vb.) araştırma yapınız.
Cevap: Çinicilik; kaolen, kum, tebeşir gibi doğal malzemelerin hamur haline getirilmesi ile yapılır.  Sır Altı Boyama Tekniği, Perdah Tekniği, Mozaik Çini Tekniği, Renkli Sır Tekniği gibi teknikleri bulunur. Bu yapılan hamurlar şekil verilebilmesi için bir süre beklenilir. İstenilen kuruluğa ulaşınca astarlama yapılır. Şekil verilen parçalar yüksek dereceli fırınlarda bir gün boyunca pişirilir.


7.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 232-235-236-237-238-239. Sayfa, Âşık Veysel Şatıroğlu Metni Cevapları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.