Cevap Yaz
10 Ocak 2023, 19:18 - Sena Yazdı

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 114-115-117-118-119-122-123-124-125. Sayfa Cevapları Adım Adım Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 114-115-117-118-119-122-123-124-125. Sayfa Cevapları Adım Adım Yayıncılık 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde LGS sınavına hazırlanmakta olan ve yoğun bir tempo içerisinde ihtiyaç duyacağı konular arasında bulunan 8. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları sayfa 114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125’in cevaplarını paylaşmış bulunuyoruz. Eksik veyahut hatalı bir kısım ile karşılaşmanız durumunda bunu bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz. Konu içerisinde Maddenin Isı ile Etkileşimi başlıklı bölümün cevaplarını paylaştık.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 114-115-117-118-119-122-123-124-125. Sayfa Cevapları Adım Adım Yayıncılık

 

8.Sınıf Adım Adım Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 114-115-117-118-119-122-123-124-125. Sayfa Cevapları Maddenin Isı ile Etkileşimi

8. Sınıf Fen Bilimleri Adım Adım Yayınları Sayfa 114 Ders Kitabı Cevapları

Sonuca Varma

1. Aynı miktarda ısı aktardığınız hâlde su ve zeytinyağında gözlemlediğiniz sıcaklık değişimleri
arasında farklılık olmasının sebebi nedir?
Cevap: Maddelerin cinsleri farklı olduğundan dolayı sıcaklık değişimleri de farklılık gösterir. Zeytinyağının öz ısısı suyu öz ısısından daha düşüktür. Bu yüzden daha çabuk ısınır .


2. Su ve zeytinyağı aynı anda soğumaya bırakıldığında hangisinin sıcaklığı daha kısa zamanda
azalır?
Cevap: Zeytinyağının sıcaklığı daha kısa zamanda azalır.


8. Sınıf Fen Bilimleri Adım Adım Yayınları Sayfa 115 Ders Kitabı Cevapları

Bir cezve dolusu suyu mu yoksa bir çaydanlık dolusu suyu mu ısıtmak için daha çok ısı enerjisi
harcanır? Bu soruyu cevaplayabilmek için bir deney yapalım.
Cevap: Bir çaydanlık dolusu suyu ısıtmak için daha çok ısı enerjisi harcanır.


DENEY

Sonuca Varma

1. Erlenmayerlerdeki sulara eşit miktarda ısı aktarıldığı hâlde eşit süre sonunda suların sıcaklıklarının farklı olmasının sebebi nedir?
Cevap: Suyun kütleleri farklı olduğu için suların sıcaklıkları da farklıdır.


2. Hangi erlenmayerdeki su en geç kaynadı? Niçin?
Cevap: 150 g su bulunan erlenmayerdeki su en geç kaynar. Çünkü kütlesi daha fazladır.


8. Sınıf Fen Bilimleri Adım Adım Yayınları Sayfa 117 Ders Kitabı Cevapları

Sonuca Varma

1. Hangi erlenmayerdeki suyun içine koyduğunuz buz en kısa zamanda eridi? Sizce bu durumun
sebebi nedir?
Cevap: 6 dk. ısıtılan kaptaki buz daha çabuk erir. Çünkü daha fazla sıcaklık verilmiştir.


8. Sınıf Fen Bilimleri Adım Adım Yayınları Sayfa 118 Ders Kitabı Cevapları

Sonuca Varma

1. Isıtılan buz parçalarının sıcaklığında nasıl bir değişim gözlemlediniz?
Cevap: Buz parçalarının sıcaklığı artış göstermektedir.


2. Isıtılan buz parçalarının sıcaklığının bir süre sabit kalmasının sebebi nedir?
Cevap: Hal değişimi gerçekleştiği sırada sıcaklık ve soğukluk sabit kalır.


8. Sınıf Fen Bilimleri Adım Adım Yayınları Sayfa 119 Ders Kitabı Cevapları

Sonuca Varma

1. Deneyin 1. aşamasında buz ve katı hâldeki zeytinyağının farklı sürelerde erimesinin sebebi
nedir?
Cevap: Maddelerin öz ısısı ve kütlesi farklı olduğundan dolayı farklı sürelerde erimiştir.


2. Deneyin 2. aşamasında beherglaslardaki buzların farklı sürelerde erimesinin sebebi nedir?
Cevap: Kütlelerinin farklı olmasından dolayı farklı sürelerde erimiştir.


8. Sınıf Fen Bilimleri Adım Adım Yayınları Sayfa 122 Ders Kitabı Cevapları

1. Yandaki grafik saf bir maddenin soğuma eğrisini göstermektedir. Buna göre;

a. Maddenin erime ve kaynama sıcaklığı kaç derece selsiyustur?
Cevap:
Erime noktası: 78ºC
Kaynama noktası: 112ºC


b. Maddenin sıcaklığının II ve IV. zaman aralıklarında sabit kalmasının sebebi nedir?
Cevap: Hal değişimi yaptığı için sabit kalmıştır.


c. Maddenin ilk fiziksel hâli nedir?
Cevap: Sıvıdır.


ç. Maddenin –130 °C sıcaklıktaki fiziksel hâli nedir?
Cevap: Katıdır.


2. Aşağıdaki tabloda ısı alan saf bir maddenin sıcaklığının zamana bağlı değişimi verilmiştir. Bu maddenin ısınma eğrisini defterinize çiziniz.
Cevap:
8.-Sinif-Fen-Bilimleri-Ders-Kitabi-Sayfa-122-Cevaplari-Adim-Adim-Yayincilik


Araştıralım Sunalım

Aşağıdaki sorunun cevabını çeşitli kaynaklardan araştırınız. Araştırma sonunda elde ettiğiniz
bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
• Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri nelerdir? Bu hâl değişimleri ile ısı alışverişi
arasında nasıl bir ilişki vardır?
Cevap: Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri;
– Buzun erimesi
– Suyun donması
– Suyun buharlaşması
– Buharların suya dönüşmesi
Bu hal değişimlerinde çevreye ısı verilerek sudan buza dönüşmeye donma, gazdan suya dönüşüme yoğunlaşma deriz. Çevreden ısı alarak katıdan sıvıya geçişe erime, sıvıdan gaza dönüşüme buharlaşma deriz.


8. Sınıf Fen Bilimleri Adım Adım Yayınları Sayfa 123 Ders Kitabı Cevapları

Kış mevsiminde pencere önüne koyduğunuz zeytinyağının donduğunu gözlemlediniz mi? 
Cevap: Evet zeytinyağının donduğunu gözlemledim.


8. Sınıf Fen Bilimleri Adım Adım Yayınları Sayfa 124 Ders Kitabı Cevapları

5. BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

A. Bir maddenin ilk sıcaklıkları aynı olan farklı kütleleri, özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor. Isıtılma sırasında maddenin sıcaklığında aşağıdaki tabloda verilen değişimler gözlemleniyor. Buna göre A, B, C ve D kütlelerinin büyükten küçüğe sıralanışı nasıldır?
Cevap: A > B > C > D 


B. Aşağıdaki tabloda saf bir maddenin ısıtılması sırasında gözlenen sıcaklık-zaman değerleri verilmiştir. Buna göre;
1. Maddenin erime ve kaynama noktası kaç derece selsiyustur?
Cevap: 
Erime noktası: 20 °C
Kaynama noktası: 60 °C


2. Madde kaçıncı dakikalar arasında erimektedir?
Cevap: Madde 10. ve 15. dakikalar arasında erimektedir.


3. Madde kaçıncı dakikalar arasında kaynamaktadır?
Cevap: Madde 23. ve 35. dakikalar arasında kaynamaktadır.


4. Maddenin 3, 27 ve 38. dakikalardaki fiziksel hâlleri nedir?
Cevap:
Maddenin 3. dk. fiziksel hâli: Katı
Maddenin 27. dk. fiziksel hâli: Sıvı-gaz karışımı
Maddenin 38. dk. fiziksel hâli: Gaz


C. K, L ve M kaplarındaki suların ilk sıcaklıkları eşittir. Bu kaplar aynı anda özdeş ısıtıcılarla ısıtılmaya başlanıyor (Kaplardaki sular saftır.). Buna göre;

1. 10 dk. sonra hangi kaptaki suyun sıcaklığı en fazla olur?
Cevap: K kabındaki suyun sıcaklığı en fazladır.


2. Hangi kaptaki su en geç kaynar?
Cevap: M kabındaki su en geç kaynar.


3. 10 dk. sonra M kabındaki suyun sıcaklığı 40 °C ise L kabındaki suyun sıcaklığı kaç derece selsiyus olabilir?
Cevap: 45°C olabilir.


8. Sınıf Fen Bilimleri Adım Adım Yayınları Sayfa 125 Ders Kitabı Cevapları

Ç. Bir öğrenci ilk sıcaklıkları aynı olan eşit kütleli su, etil alkol ve zeytinyağını 10 dk. boyunca ısıttığında aşağıdaki sonuçları elde ediyor. Öğrencinin bu deneyi yapmaktaki amacı nedir?
Cevap: Maddelerin cinsinin sıcaklık artışlarına etkisi olup olmadığıdır.


D. Aşağıda verilen olaylar gerçekleşirken maddenin ısı alması mı yoksa vermesi mi gerektiğini tabloda işaretleyiniz.
Cevap: 
8. Sınıf Fen Bilimleri Adım Adım Yayınları Sayfa 125 Ders Kitabı Cevapları


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 114-115-117-118-119-122-123-124-125. Sayfa Cevapları Adım Adım Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 114-115-117-118-119-122-123-124-125. Sayfa, Maddenin Isı ile Etkileşimi bölümü içerisinde eksik veyahut hatalı bir durumla karşılaşırsanız bunu bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirin.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.