Cevap Yaz
3 Haziran 2022, 16:14 - Zülal Güneş Yazdı

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 199-202-203-204. Sayfa Cevapları Gizem Yayıncılık

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 199-202-203-204. Sayfa Cevapları Gizem Yayıncılık 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 3. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Gemiler Nasıl Yüzer? Metni Cevapları konusunun bulunduğu 3. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 199-202-203-204 cevapları konusunu paylaştık. Gemiler Nasıl Yüzer? Metni içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 199-202-203-204. Sayfa Cevapları Gizem Yayıncılık

3.Sınıf Gizem Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 199-202-203-204. Sayfa Cevapları Gemiler Nasıl Yüzer?

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 199 Cevapları Gizem Yayıncılık

1. ETKİNLİK: ÖĞRENMEDEN ÖNCE

Resimlerdeki deniz taşıtlarının adlarını yazalım
Cevap:

3. Sınıf Türkçe Gizem Yayıncılık Sayfa 199 Ders Kitabı Cevapları


2. ETKİNLİK: OKUYALIM

“Gemiler Nasıl Yüzer?” metnini önce sessiz, sonra sesli olarak okuyalım. Okuma sonrasında aşağıdaki yönergeleri uygulayalım
Cevap:

• Metnin başlığını yazalım.
⇒ Gemiler Nasıl Yüzer?

• Metnin ilk cümlesini yazalım.
⇒ Bir zamanlar ben de çocuktum.

• Metnin ilk cümlesini hecelerine ayıralım.
⇒ Bir za-man-lar ben-de ço-cuk-tum.

• Metnin son cümlesini yazalım.
⇒ Gemilerle ile ilgili öğrendiğim bilgiler, onları çok sevmemin başlangıcıydı belki de. 

• Metnin son cümlesini hecelerine ayıralım.
⇒ Ge-mi-ler-le ile il-gi-li öğ-ren-di-ğim bil-gi-ler, on-la-rı çok sev-me-min baş-lan-gı-cıy-dı bel-ki de.

• Metnin yazarının adını ve soyadını yazalım.
⇒ Soner GÜLSÖKEN


3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 202 Cevapları Gizem Yayıncılık

3. ETKİNLİK: KELİME ÇALIŞALIM

a. Aşağıdaki kelimelerle anlamlarını aynı numaraları vererek eşleştirelim
Cevap:

3. Sınıf Türkçe Gizem Yayıncılık Sayfa 202 Ders Kitabı Cevapları

b. Aşağıdaki cümleleri yukarıdaki kelimelerden uygun olanlarıyla tamamlayalım
Cevap:

Ablam yarın atölyeye gittiğinde güzel bir resmimi çizeceğini söyledi.
Amcamın Fransa’dan getirdiği seramik vazoyu sehpanın üzerine koyduk.
Bu köprünün yapımında, sağlam olması için çok fazla çelik kullanılmış.


4. ETKİNLİK: ANLAYALIM

a. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazalım.
Cevap:

(Y) Kayık biçimindeki nesneler suyun dibine batmaz.
(D) Taş parçası suya atıldığında suyun yüzeyinde durur.
(D) Cismin suda batmaması ağırlığına bağlıdır.
(D) Bir cismin yüzmesi şekline bağlıdır.
(Y) Cisim ne kadar küçükse kaldırma kuvveti o kadar çoktur.
(D) Top biçimindeki çamur suyun yerini yeterince değiştiremediği için batmıştır.


3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 203 Cevapları Gizem Yayıncılık

b. Okuduğumuz metinle ilgili bir soru hazırlayarak bir arkadaşımıza soralım. Soruyu ve arkadaşımızın verdiği cevabı yazalım.
Cevap:

SORU: Cismin büyüklüğüne göre kaldırma kuvveti de değişir mi?
CEVAP: Cisim ne kadar büyük olursa suyun kaldırma kuvveti de o kadar büyük
olur.


5. ETKİNLİK: SÖZ VARLIĞIM

Aşağıdaki kutucuklara gelmesi gereken noktalama işaretlerini yazalım
Cevap:

3. Sınıf Türkçe Gizem Yayıncılık Sayfa 203 Ders Kitabı Cevapları


3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 204 Cevapları Gizem Yayıncılık

6. ETKİNLİK: KONUŞALIM

Bir kaptan olduğumuzu hayal edelim. Gemimizle nerelere gitmek ve neler yapmak istediğimizi arkadaşlarımıza anlatalım
Cevap: Bir kaptan olsaydım ben gemimde her şeyin bir düzen içinde olmasını isterdim. Sorunsuz bir şekilde ülkeleri gezerek yeni kültürler tanımak isterdim.


7. ETKİNLİK: YAZALIM

Hem denizde hem karada gidebilen bir taşıt tasarlayarak resmini çizelim. Tasarladığımız taşıtın özelliklerini noktalı yerlere azalım.
Cevap: Benim aracım denize indiği zaman botları açılacak ve karaya çıktığı zaman ise botların kapanıp tekerlekleri açılacağı bir araç olacaktır. Bu sayede hem denizde hem de karada hareket edebilecektir. 

3. Sınıf Türkçe Gizem Yayıncılık Sayfa 204 Ders Kitabı Cevapları


8. ETKİNLİK: ÖĞRENDİKTEN SONRA

Aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyelim.

Taşıtlar hayatımızı nasıl kolaylaştırıyor?
Cevap:Bir yerden başka bir yere giderken daha kolay ve daha çabuk gitmemizi sağlamaktadırlar. 

 Bir yere seyahat edecek olsanız hangi taşıtı tercih edersiniz? Niçin?
Cevap: Ben otobüsü tercih ederdim. Çünkü giderken pek çok şehri görüyoruz. Yeni yerleri görüyoruz. Bu yönünden otobüsü tercih ederdim.


3.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 199-202-203-204. Sayfa, Gemiler Nasıl Yüzer? Metni Cevapları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.