Cevap Yaz
12 Eylül 2023, 9:51 - Furkan Yazdı

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 111-112-114-115-116-117-118-119. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 111-112-114-115-116-117-118-119. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

4.Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119. Sayfa Cevapları Kendimizi Deneyelim

4. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Sayfa 111 Ders Kitabı Cevapları

A) Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları kutucuklardaki uygun kavramlarla doldurunuz.

demir – kutupları – çubuk – iter – kapı – zili – mıknatıslık – temas S – itme veya çekme

1. Mıknatıslar nikel, demir, kobalt gibi maddeleri çeker; tahta, porselen, cam, plastik gibi maddeleri çekmez.
2. Bir mıknatısta N harfi ile gösterilen kısım kuzey kutbu, S.harfiyle gösterilen kısım güney kutbu olarak adlandırılır.
3. Bir mıknatısın mıknatıslık özelliğinin en yoğun olduğu uç kısımlarına mıknatısın kutupları denir.
4. Birbirine yaklaşan iki mıknatıs arasında itme veya çekme kuvveti oluşur.
5. Mıknatısın bir cisme etki edebilmesi için cisimle temas etmesine gerek yoktur.
6. Mıknatısın aynı kutupları birbirini iter, zıt kutuplar birbirini çeker.
7. Mıknatıslar çubuk, at nalı, U, halka gibi değişik şekillerde olur.
8. Mıknatıslar, ne kadar ufak parçaya ayrılırsa ayrılsın  özelliğini kaybetmez.
9. Mıknatıslar; telefon, pusula, kapı zili, buzdolabının kapak kısmı gibi birçok alet ve eşyanın yapımında kullanılır

B) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanı seçerek çıkışa ulaşınız.

Cevap: D > Y > Y 4. Çıkış.

4. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Sayfa 112 Ders Kitabı Cevapları

C) Aşağıdaki cisimlerden mıknatıs tarafından çekilebilecek olanları işaretleyiniz.

4. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Sayfa 112 Ders Kitabı Cevapları


D) Aşağıdaki mıknatısları birbirine yaklaştırdığımızda itme kuvveti mi çekme kuvveti mi uyguladıklarını altlarına yazınız. Verilmeyen kutupları bulunuz.

4. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Sayfa 113 Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Sayfa 114 Ders Kitabı Cevapları

Ünite Değerlendirme Soruları

A) Aşağıda verilen olaylar sonucunda kuvvetin hangi etkisi görülür. Olayların karşısındaki boşluğa yazınız.

4. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Sayfa 114 Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Sayfa 115 Ders Kitabı Cevapları

B) Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları kutuların içindeki uygun kavramlarla doldurunuz.

1. Cisimlerin hareketlerini ve şeklini değiştiren etkiye kuvvet denir.
2. Bir cisme hareket yönünde bir kuvvet uygularsak cisim hızlanır.
3. Cisimlerin hareket yönüne ters bir kuvvet uygularsak cisim yavaşlar veya durur.
4. Tenis oynarken karşıdan gelen topa raketimizle vurursak top yön değiştirme hareketi yapar.
5. Origami sanatı, kuvvettin cisimler üzerindeki şekil değiştirici etkisine örnek verilebilir.
6. Kuvvetin etkisiyle kolaylıkla şekil değiştiren, kuvvetin etkisi kalkınca eski şekline dönen cisimlere esnek cisim denir.
7. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekip tahta, porselen, cam, plastik gibi maddeleri çekmeyen cisme mıknatıs denir.
8. Bir mıknatısın mıknatıslık özelliği en yoğun kısımları uç bölgeleridir.
9. Mıknatıs ne kadar ufak parçaya ayrılırsa ayrılsın, oluşan parçalar yine iki kutupludur.

C) Aşağıda verilen cümlelerin başına doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.

1. (D)
2. (Y)
3. (Y)
4. (D)
5. (Y)
6. (D)
7. (Y)
8. (D)
9. (D)
10. (Y)
11. (D)
12. (Y)
13. (D)

4. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Sayfa 116 Ders Kitabı Cevapları

D) Aşağıdaki araba ok yönünde hareket etmektedir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Arabaya A noktasından çekme kuvveti uygularsak arabanın hızında nasıl bir değişiklik olur?
Cevap: Arabanın gittiği yöne ters bir kuvvet uyguladığımız için arabanın hızı yavaşlar.


2. Arabaya A noktasından itme kuvveti uygularsak arabanın hızında nasıl bir değişiklik olur?
Cevap: Arabanın gittiği yöne doğru kuvvet uygulandığı için araba hızlanır.


3. Arabaya B noktasından itme kuvveti uygularsak arabanın hızında nasıl bir değişiklik olur?
Cevap: Arabanın gittiği yöne ters bir kuvvet uyguladığımız için arabanın hızı yavaşlar.


4. Arabaya B noktasından çekme kuvveti uygularsak arabanın hızında nasıl bir değişiklik olur?
Cevap: Arabanın gittiği yöne doğru kuvvet uygulandığı için araba hızlanır.


E) Aşağıdaki kavram haritasında boş bırakılan yerlere uygun kavramları yazınız.

4. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Sayfa 115 Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Sayfa 117 Ders Kitabı Cevapları

F) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.

1. (D) Pusula ve kapı zilinde mıknatıs bulunur.
2. (Y) Mıknatıs sadece demiri çeker.
3. (D) Mıknatıs parçalandığında her parçasında iki kutup oluşur.
4. (Y) Mıknatısın çekim gücü için temas gereklidir.


G) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Mıknatısların çekme kuvveti uyguladığı cisimlerden beş tanesini yazınız
Cevap: Buzdolabı, demir, nikel, çivi, soba borusu


2. Mıknatısların aynı kutupları birbirine nasıl bir kuvvet uygular?
Cevap: Aynı kutuplar birbirine çekme kuvveti uygular.


3. Mıknatısların kullanıldıkları yerlere beş tane örnek veriniz.
Cevap: Buzdolabı, Yazı Tahtası, demir tozu ayıklama, uydular, televizyon.


4. Mıknatısların çekmediği cisimlerden beş tanesini yazınız.
Cevap: Tahta, porselen, cam, plastik, lastik


H) Aşağıdaki noktalı yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.

1. Mıknatıs, demire çekme kuvveti uygular.
2. Cisimlerin şekli kuvvet uygulanarak değiştirilebilir.
3. Hareketli bir cisme hareketi yönünde bir kuvvet uygulandığında cisim hızlanma hareketi yapar.
4. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği olan maddelere mıknatıs denir.
5. Bakır tel, mıknatıs tarafından çekilmez.
6. Her mıknatısta mutlaka iki kutup bulunur.
7. Kâğıt ve tahta mıknatıs tarafından çekilmez.
8. İki mıknatısın birbirini itmesini istiyorsak aynı kutuplarını birleştirmeye çalışırız.
9. Denizciler pusula ile yönlerini bulur.
10. Plastik, cam mıknatıs tarafından çekilmez.

4. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Sayfa 118 Ders Kitabı Cevapları

 

CEVAP ANAHTARI

4. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Sayfa 116 Ders Kitabı Cevapları

I) Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki metallerden hangisi mıknatıs tarafından çekilmez?

Doğru cevap B şıkkıdır.


2. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde mıknatıs kutupları doğru verilmiştir?

Doğru cevap C şıkkıdır.


3. Aşağıdaki maddelerden hangisinde kuvvetin etkisi ortadan kalktığında madde eski şekiline döner?

Doğru cevap C şıkkıdır.


4. Uygulanan kuvvet ortadan kalktığında eski şekline dönen maddelere ne denir?

Doğru cevap A şıkkıdır.


5. Aşağıdakilerden hangisi mıknatısın kullanım alanlarından biri değildir?

Doğru cevap C şıkkıdır.


6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru cevap D şıkkıdır.


7. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri itmeye örnektir?

Doğru cevap C şıkkıdır.


8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru cevap A şıkkıdır.

4. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Sayfa 119 Ders Kitabı Cevapları

9. Yukarıdaki ifadeler için ne söylenebilir?

Doğru cevap C şıkkıdır.


10. İki eş parçaya bölünen bir mıknatıs için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru cevap B şıkkıdır.


11. K ve L araçları ok yönünde hareket etmektedir. K aracına hareket yönünde, L aracına hareketine zıt yönde bir kuvvet uygulanıyor. Kuvvet uygulandıktan sonra araçların hareketi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Doğru cevap A şıkkıdır.

CEVAP ANAHTARI

4. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Sayfa 118 Ders Kitabı Cevapları

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.