Cevap Yaz
2 Haziran 2023, 23:49 - Furkan Yazdı

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 268-269-270. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 268-269-270. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

4.Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 268-269-270. Sayfa Cevapları Kendimizi Deneyelim

4. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Sayfa 268 Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Sayfa 268 Ders Kitabı Cevapları

A) Aşağıdaki soruların cevaplarını kutucuklarda bularak kutucuk numarasını ilgili boşluklara yazınız. Kutucuklardaki sözcükler bir ya da birden fazla sorunun cevabı olabilir.

1 Devre 2 Ampul 3 Pil Yatağı Prize 5 Kablo 6 Pilin Boş Olması 7 Anahtar 4 8 Duy 9 Pil 10 Kapalı

1. Basit elektrik devresinde elektrik kaynağı olan devre elemanı hangisidir? (Pil)
2. Basit elektrik devresinde elektrik akımının geçişini kontrol eden devre elemanı hangisidir? (Anahtar)
3. Elektrik enerjisini taşıyan devre elemanı hangisidir? (Kablo)
4. Basit elektrik devresinde ampulün ışık verebilmesi için anahtarın hangi konumda olması gerekir? (Kapalı)
5. Basit elektrik devresinde bulunması zorunlu olmayan devre elemanı hangisidir? (Pil yatağı)
6. Akıllı tahta, bilgisayar gibi cihazların açma ve kapama düğmesinin yaptığı görevi, basit elektrik devrelerinde hangi eleman yapar? (Anahtar)
7. Elektrik kaynağından başlayıp tekrar elektrik kaynağında son bulan yolun adı nedir? (Devre)
8. Basit elektrik devresinde hangi elemanların bulunması zorunludur? (Pil, kablo, ampul ve anahtar)
9. Evimizde elektrikli aletlerin çalışabilmesi için fişi nereye takmamız gerekir? (Prize)


B) Aşağıdaki basit elektrik devrelerinde pilin dolu olduğunu varsayarsak hangi devrelerdeki ampuller ışık verir? Işık veren ampulleri sarıya boyayınız.

1. ve 4. devre ışık verir.

4. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Sayfa 269 Ders Kitabı Cevapları

C) Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1. (D) Evimizin veya sınıfımızın duvarındaki elektrik düğmesi ile basit elektrik devresindeki anahtar aynı görevi yapar.
2. (Y) Basit bir elektrik devresinde elektrik kaynağı anahtardır.
3. (D) Basit bir elektrik devresinde pil, ampul, anahtar ve kablo bulunur.
4. (Y) Pillerin yerleştirildiği yere duy denir.


D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi basit devre elemanı değildir?

A) Anahtar
B) Pil
C) Ampul
D) Priz

Cevap D şıkkıdır.


2. Aşağıdaki devre elemanlarından hangisi elektrik enerjisini devrenin diğer elemanlarına taşır?

A) Ampul
B) Kablo
C) Pil
D) Anahtar

Cevap B şıkkıdır.


I. Bir elektrik devresinde anahtar kapalı ise devreden akım geçer ve ampul yanar.
II. Bir elektrik devresinde anahtar açık ise devreden akım geçmez ve ışık vermez.
III. Duy ve pil yatağı olmadan da basit elektrik devresi kurulabilir.
IV. Pillerde artı ve eksi olmak üzere iki kutup vardır

3. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) I
B) I, II
C) I, II, III
D) I, II, III, IV

Cevap D şıkkıdır.


I. Basit elektrik devresi için pil, ampul, kablo ve anahtar gereklidir.
II. Devre anahtar kapalı konumda iken çalışır.
III. Duvardaki düğmeler basit elektrik devresindeki anahtar görevi yapar.
IV. Evimize döşenen elektrik kabloları, sıva ve harç ile kapatıldığı için görünmez.

4. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I, II, III, IV
B) I, II, III
C) I, II
D) I

Cevap A şıkkıdır.


5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Elektrik kablosunda herhangi bir kopukluk varsa devre çalışmaz.
B) Anahtar açık konumda iken devre çalışmaz.
C) Kablonun her iki ucu da ampulün yan kısmına bağlanırsa devre çalışır.
D) Piller pil yatağına doğru bir şekilde yerleştirilmemişse devre çalışmaz.

Cevap C şıkkıdır.

4. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Sayfa 270 Ders Kitabı Cevapları

E) Aşağıdaki görselin içinde işlediğimiz konuyla ilgili kavramlar bulunmaktadır. Sözcükler harflerin içine soldan sağa, aşağıdan yukarıya ve çapraz olarak yerleştirilmiştir. En altta verilen sözcükleri karışık olarak verilmiş harfler içerisinden bulunuz. Bulduğunuz sözcükleri renkli kalemler ile çiziniz.

4. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Sayfa 270 Ders Kitabı Cevapları

Pil – Kablo – Ampul – Devre – Pil yatağı – Anahtar – Duy – Elektrik

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.