Cevap Yaz
4 Haziran 2023, 19:46 - Enes Yazdı

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 242-243-244-245. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

 

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 242-243-244-245. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

5.Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 242-243-244-245. Sayfa Cevapları Ünite Değerlendirme Soruları

5. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Sayfa 242 Ders Kitabı Cevapları 

Sınavlarda Çıkmış Sorular

1. Așağıdakilerden hangisi tarım ilaçlarının bilinçsizce ve așırı kullanımının yol açabileceği sorunlardan biri değildir?
Cevap: Cevap D şıkkıdır.


2. Bir gazete haberine göre, güneș enerjisiyle çalıșan otomobillerin sayısı hızla artmaktadır. Bu durum devam ederse așağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
Cevap: Cevap A şıkkıdır.


3. Rapordaki sonuçlara göre bölgedeki olay așağıdakilerden hangisi olabilir? 
Cevap: Cevap A şıkkıdır.


4. Așağıdakilerden hangisi, bugünkü duruma gelinmesi için yapılan doğru uygulamalar arasında yer alır? 
Cevap: Cevap D şıkkıdır.

5. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Sayfa 243 Ders Kitabı Cevapları 

Ünite Değerlendirme Soruları

A- Așağıda verilen ifadelerden doğru olanların bașına “D”, yanlıș olanların bașına “Y” yazınız. Yanlıș olduğunu düșündüğünüz ifadelerin altındaki boșluğa doğrusunu yazınız.

(Y) Deprem, sel, fırtına gibi olaylar biyoçeșitliliği tehdit eden insan kaynaklı faktörlerdendir.
(Deprem, sel, fırtına gibi olaylar biyoçeşitliliği tehdit eden doğal faktörlerdendir.)
(D) Çevre kirliliği, orman yangınları, kontrolsüz avlanma gibi olaylar biyoçeșitliliği azaltır.
(Y) Ülkemizde yașayan kelaynak kușu, sülün, kardelen çiçeği, Akdeniz foku gibi canlılar nesli tükenmiș canlılardır.
(Ülkemizde yaşayan kelaynak kuşu, sülün, kardelen çiçeği, Akdeniz foku gibi canlılar nesli tükenme tehlikesinde olan canlılardır.)
(D ) Tarım zararlılarına karșı kullanılan bazı ilaçlar çevreyi kirletir.
(Y ) Çevreye atılan plastik maddeler doğada kalıcı kirliliğe yol açmaz.
(Çevreye atılan plastik maddeler doğada kalıcı kirliliğe yol açar.)
(D ) Zehirli atıklar ve mikroplar su kaynaklarını kirleterek salgın hastalıkların olușmasına sebep olur.
(Y ) Tanker kazaları hava kirliliğine sebep olur.
(Tanker kazaları su kirliliğine sebep olur.)
( D) Sel tehlikesi olan eğimli yamaçlarda teraslama yapılmalıdır.
( D) Deprem sırasında koșarak binadan çıkmaya çalıșmamalıyız.
( D) Yanardağlara yakın yerlerde yerleșim alanları olușturulmamalıdır.


B- Așağıda verilen kelimeleri uygun boșluklara doğru olarak yerleștiriniz.

-Dinozor, Moa kușu, Mamut ……………….nesli tükenmiş…………………. canlılardandır.

-…………Biyoçeşitlilik…………………………… bir bölgede yașayan canlı sayısı ve çeșidinin fazla olmasıdır.

-Arabaların egzozlarından, evlerin ve fabrikaların bacalarından çıkan zehirli gazlar …….hava kirliliğine………. sebep olur.

-Atmosferde bulunan ve ısının tutulmasını sağlayan sera gazlarının miktarının așırı artması sonucunda ……………………..sera etkisi.……………….. olușur.

-Hava kirliliği …………asit yağmurlarına…………… sebep olur.

-Doğaya atılan …………………..piller……………….. toprak kirliliğine sebep olur.

5. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Sayfa 244 Ders Kitabı Cevapları 

1. Așağıdakilerden hangisi biyoçeșitliliğin artmasını sağlar?
Cevap: Cevap C şıkkıdır.


2. Buna göre așağıdakilerden hangisi söylenemez? 
Cevap: Cevap A şıkkıdır.


3. Yukarıda verilen olaylardan hangisi insan faaliyetleri sonucu olușur? 
Cevap: Cevap D şıkkıdır.


4. Buna göre araștırmayı yapan kiși elde ettiği verileri așağıdaki hangi grafikle gösterebilir? 
Cevap: Cevap C şıkkıdır.


5. Așağıdaki olaylardan hangisi hava kirliliği olușturmaz?
Cevap: Cevap C şıkkıdır.

5. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Sayfa 245 Ders Kitabı Cevapları 

6. Bir denizde meydana gelen tanker kazası sonucu fazla miktarda petrol denize karıșmıștır. Bunun sonucunda așağıdaki olaylardan hangisi ortaya çıkmaz?
Cevap: Cevap C şıkkıdır.


7. Sera etkisi așağıdakilerden hangi çevre sorunu sonucu olușur?
Cevap: Cevap B şıkkıdır.


8. Așağıdakilerden hangisi ülkemizde soyu tükenen canlılardan birisidir?
Cevap: Cevap A şıkkıdır.


9. Așağıdakilerden hangisi ülkemizde nesli tükenme tehlikesi tașıdığı için koruma altına alınan canlılardan birisidir?
Cevap: Cevap C şıkkıdır.


10. İfadelerinden hangileri doğrudur? 
Cevap: Cevap D şıkkıdır.


11. Așağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini engellemek için alınacak önlemlerden birisi değildir?
Cevap: Cevap A şıkkıdır.


12. Yukarıdaki ifadelerden hangileri biyoçeșitliliğin önemini açıklar?
Cevap: Cevap D şıkkıdır.


13. Așağıdakilerden hangisi toprak kirliliğini engellemek için alınacak önlemlerden birisi değildir? 
Cevap: Cevap A şıkkıdır.


14. Așağıdakilerden hangisi çok hızlı ve ani gelișen, çok miktarda can ve mal kaybına sebep olan doğal afetlerden biri değildir?
Cevap: Cevap B şıkkıdır.


15. Așağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılması gerekenlerden değildir?
Cevap: Cevap B şıkkıdır.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.