Cevap Yaz
24 Şubat 2024, 16:24 - Zülal Güneş Yazdı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 115-118-119. Sayfa Cevapları Adım Adım Yayıncılık

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 115-118-119. Sayfa Cevapları Adım Adım Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Maddenin Tanecikli Yapısı konusunun bulunduğu 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 115-118-119 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 115-118-119. Sayfa Cevapları Adım Adım Yayıncılık

6. Sınıf Adım Adım Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 115-118. Sayfa Cevapları Maddenin Tanecikli Yapısı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Deney

2. Şırıngaların pistonlarını serbest bırakınız. Gözlemlerinizi tabloya yazınız.
3. Beşinci şırınganın pistonunu geriye doğru çekiniz. Şırınganın delik olan ucunu parmağınızla kapatınız ve pistonunu ileri doğru itiniz. Gözlemlerinizi tabloya yazınız.
4. Şırınganın pistonunu serbest bırakınız. Gözlemlerinizi tabloya yazınız
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Sonuca Varma

1. Maddelerin sıkışma özellikleri arasındaki ilişki nedir?
Cevap: Katı maddelerin tanecikleri daha sık sık olduğu için sıkışma özelliği zordur. BU durum sıvıda ve gazda değişmektedir. Tanecikli yapıları katı madde kadar yoğun olmadığı için daha kolay sıkıştırılırlar

2. Bazı maddeler sıkıştırılabilirken bazı maddelerin sıkıştırılamamasının sebebi nedir?
Cevap: Maddelerin yapılarından kaynaklı olarak değişmektedir. 

3. Bütün maddelerin tanecikleri arasındaki boşluk miktarı aynı mıdır?
Cevap: Taneciklerin boşluk miktarları farklılık göstermektedir. 


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 118 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

5. Plastik bardaktaki zeytinyağının hacmini gözlemleyiniz. Gözlemlerinize göre aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 118 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

2. Deney

1. Beherglası yarısına kadar suyla doldurunuz.
2. İspirto ocağını yakınız (Ocağı yakarken öğretmeninizden yardım isteyiniz.). Sacayağını ispirto ocağının üzerine koyunuz.
3. Tel kafesi, sacayağının üzerine koyunuz.
4. Beherglastaki suyu ısıtınız ve suyun tamamen su buharına dönüşmesini sağlayınız. Gözlemlerinize göre aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 118 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Sonuca Varma

1. Sıvı hâlden katı hâle geçen maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerinin hareketliliği nasıl değişir?
Cevap: Sıvı halden katı hale geçerken tanecikler arasındaki boşluk azalır ve hareket etmez. 

2. Sıvı hâlden gaz hâle geçen maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerinin hareketliliği nasıl değişir?
Cevap: Sıvı halden gaz hale geçen maddelerin tanecikleri arasındaki boşluk daha da genişler. Hareketler serbestleşir. 

6. Sınıf Adım Adım Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 119. Sayfa Cevapları 1. Bölüm Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 119 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

A. Aşağıdaki diyagramda hâl değişimleri harflerle gösterilmiştir. Buna göre verilen soruları defterinize cevaplayınız.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 119 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

1. Harflerle belirtilen hâl değişimlerinin isimleri nedir?
Cevap:

a: Süblimleşme
b: Erime
c: Buharlaşma

ç: Yoğuşma
d: Donma
e: Kırağılaşma

2. Yalnızca titreşim hareketi yapan bir maddenin tanecikleri hangi hâl değişimleri yönünde öteleme ve dönme hareketi yapar?
Cevap: Katı maddelerin tanecikleri arasındaki yoğunluk az olduğu için sadece titreşim yapar. Sıvı ve gaz maddelerin tanecikleri arası boşluk olduğu için dönme ve öteleme hareketi yaparlar. 

3. c ve ç hâl değişimleri yönünde maddeyi oluşturan taneciklerin yaptığı hareket türlerinde değişiklik gözlenir mi? Sebepleriyle açıklayınız.
Cevap: c maddesi ısı alarak sıvı halden gaz haline geçmektedir. Isı alan madde tanecikleri arasında boşluk oluşur. Sıvı ve gazlarda tanecikler arası boşluk olduğu için dönme, öteleme, titreşim hareketleri olduğu için hareket türlerinde değişim olmaz.  ç maddesi ısı vererek gaz halden sıvı hale geçmektedir. Bunda da aynı şekilde hareket türünde değişiklik olmaz. 

4. e hâl değişimi yönünde maddeyi oluşturan tanecikler arasındaki boşluk, taneciklerin hareketliliği ve hareket türlerinde değişimi açıklayınız.
Cevap: e halinde olan madde gaz halden katı hale geçmektedir. Gaz olan maddenin tanecikleri daha az ve hareketlidir. Katı hale geçen maddenin tanecikleri arasındaki boşluk azalır ve hareketleri yavaşlar. Katı hale geçen madde titreşim, dönme ve öteleme hareketlerinden sadece titreşim hareketini yapar. 

5. Hangi hâl değişimleri sonucunda maddeyi oluşturan tanecikler daha hızlı hareket eder?
Cevap: a ve c hal değişimleri sonucunda maddeyi oluşturan tanecikler daha hızlı hareket eder. 


B. Aşağıdaki soruları verilen maddelerin numaralarından yararlanarak defterinize cevaplayınız.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 119 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Verilen maddelerden hangilerinin,

1. Tanecikleri arasındaki boşluk en azdır?
Cevap: Buz, kalem, cam arasındaki boşluk en azdır.

2. Tanecikleri en hızlı hareket eder?
Cevap: Oksijen gazı ve hava maddelerinin tanecikleri daha hızlı hareket eder. 

3. Tanecikleri titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapabilir?
Cevap: Hava, limonata, sirke, oksijen gazı ve süt tanecikleri titreşim öteleme ve dönme hareketi yapar.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.