Cevap Yaz
26 Mayıs 2024, 17:02 - Furkan Yazdı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 245-246-247-248-249-250. Sayfa Cevapları Adım Adım Yayıncılık

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 245-246-247-248-249-250. Sayfa Cevapları Adım Adım Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular araısnda bulunan ve içerisinde 7. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları konusunun yer aldığı 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 245-246-247-248-249-250 Cevapları konusu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 245-246-247-248-249-250. Sayfa Cevapları Adım Adım Yayıncılık

6. Sınıf Adım Adım Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 245-246-247-248-249-250. Sayfa Cevapları 7. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 245 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

7. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A. Bir ampulü oluşturan yapılar aşağıdaki görselde numaralarla gösterilmiştir. Bu yapıların adlarını ve elektrik enerjisini iletme özelliğini tabloya yazınız.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 245 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 246 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

B. Aşağıdaki tabloda verilen maddelerle ilgili soruları cevaplayınız.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 246 Cevapları Adım Adım Yayıncılık


C. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise ifadelerin başındaki kutucuklara “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.

1. [D] İletkenlerin direnci yalıtkanların direncinden azdır.
2. [Y] Ampulün duyla bağlantı kısmı yalıtkandır.
Cevap: Ampulün duyla bağlantılı kısmı iletkendir.

3. [Y] Alüminyum folyo yalıtkandır.
Cevap: Alüminyum foloy iletken bir maddedri.

4. [D] Bir iletkenin uzunluğu arttıkça elektriksel direnci artar.
5. [D] Bağlantı kablolarının dış kısmındaki plastik yalıtkandır.
6. [D] Bir iletkenin direnci dik kesit alanına, uzunluğuna ve cinsine bağlıdır.
7. [Y] Ampulün yapısındaki filaman bakırdan yapılmıştır.
Cevap: Ampul yapısındaki filaman, tungstren metalindne yapılmıştır.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 247 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Ç. Aşağıdaki görsellerde verilen araç gereçlerdeki iletken ve yalıtkan kısımları oklarla gösteriniz.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 247 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

D. Aşağıdaki tabloda özellikleri verilen tellerin elektriksel dirençlerinin büyüklüklerini karşılaştırıp tablodaki soruyu cevaplayınız.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 247 Cevapları Adım Adım Yayıncılık


E. Aşağıdaki soruların cevaplarını işaretleyiniz. 

1. Yandaki şekilde verilen basit elektrik devresi kuruluyor.

Devrenin K-L ve M-N test uçlarına aşağıda verilen madde çiftlerinden hangisi temas ettirildiğinde ampul yanar?
Cevap: C) Demir çivi Metal kaşık 

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 248 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

2. 1. Tahta kaşık
2. Şekerli su
3. Tuzlu su
4. Cam çubuk
5. Bakır tel
6. Filaman
Numaralandırılmış maddelerin elektriği iletme durumuna göre sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Cevap: C) 3, 5 ve 6 / /  / 1, 2 ve 4 


3. Yandaki görselde bir ampulü oluşturan yapılar harflerle gösterilmiştir.
Bu yapılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) M yalıtkandır. 


4. Yandaki şekilde verilen basit elektrik devresi kuruluyor.

Devrenin test uçlarına aşağıda özellikleri verilen iletkenlerden hangisi temas ettirildiğinde ampul en parlak yanar?
Cevap: B) 10 cm uzunluğunda kalın bakır tel

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 249 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

5. Yandaki görselde verilen elektrik devresindeki ampul yanmaktadır.

Buna göre K sıvısıyla ilgili
I. Tuzlu su olabilir.
II. İletkendir.
III. Şekerli su olabilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: B) I ve II


6. Bir öğrenci aşağıdaki dallanmış ağaç etkinliğinde verilen ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yönünde ilerliyor.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 249 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Etkinliği hatasız değerlendiren öğrenci hangi çıkışa ulaşır?
Cevap: A) 1. çıkış


7. Bir araştırmacı aşağıdaki deney düzeneklerini kurarak ampullerin parlaklıklarını gözlemliyor.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 249 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Buna göre araştırmacının bir devredeki ampulün parlaklığı ile ilgili test etmek istediği hipotez aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Cevap: A) Parlaklığın iletkenin cinsine bağlı olduğu 

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 250 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

8. Bir öğrenci maddelerin elektrik iletkenlerini test etmek için yanda verilen deney düzeneğini kuruyor.

Deneyin aşamaları ve deney sonuçları aşağıda verilmiştir:

I. aşama: K-L test uçlarına demir tel temas ettirdiğinde ampul yanıyor.
II. aşama: K-L test uçlarına plastik çubuk temas ettirdiğinde ampul yanmıyor.
III. aşama:K-L test uçlarına gümüş levha temas ettirdiğinde ampul yanıyor.
IV. aşama: K-L test uçlarına tahta temas ettirildiğinde ampul yanmıyor.

Buna göre bu deney ve sonuçlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: D) Deneyde kontrol edilen değişken ampul parlaklığıdır. 


9. Hipotez: Bir devredeki ampulün parlaklağı iletkenin uzunluğuna bağlıdır.

Bir öğrenci bu verilen hipotezi test etmek amacıyla aşağıdaki deney düzeneklerini kuruyor.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 250 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Öğrenci hipotezi test etmek için K-L ve M-N test uçlarına aşağıda özellikleri verilen tellerden hangilerini temas ettirmelidir?
Cevap: A)

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.