Cevap Yaz
22 Aralık 2022, 21:19 - Beyza Sultan Yazdı

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 105-106-107-108. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 105-106-107-108. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 105-106-107-108. Sayfa Cevapları 2.Ünite Değerlendirme Soruları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 105 Ders Kitabı Cevapları

1) Aşağıdaki sayı doğrusunda -2 ve -1 arası 4 eşit parçaya, 0 ve 1 arası 5 eşit parçaya bölünmüştür. Buna göre A ve B harflerine karşılık gelen rasyonel sayıları yazınız.
Cevap:

A = -5/4

B = 3/5


2) Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde işaretlenen A noktası, seçeneklerde verilen rasyonel sayılarından hangisi olabilir?
Cevap:

 A)-3/4 B) -7/4 C) -19/5 D) -10/3 

3) -13/4 ile 14/5 rasyonel sayıları arasında kaç tane tam sayı vardır?
Cevap: 

-3, -2, -1, 0 , 1, 2

 6 Tane tam sayı vardır.

4) Aşağıdaki rasyonel sayıların arasındaki boşluklara “<”, “>”, “=” işaretlerinden uygun olanları yerleştiriniz.
Cevap: 

a. 7/13 < 12/13

b. 5/3 > -2/3 

c. -7/5> 7/3 

ç. 5 tam 1/3 = 16/3

d. 3/8 < 1/4 

e. -2/5 < -1/6

f. -2 tam 1/3 = -35/15

g. 4/88 > 3/87


6) Aşağıdaki sayılardan hangisi sayı doğrusunda -5 ile -3 sayıları arasında değildir?
Cevap: 

A) -16/5 B) -10/3 C) -17/3 D) -13/4


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 106 Ders Kitabı Cevapları

7) Aşağıdaki rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini yazınız.
Cevap: 

a. 7/4 = 175/100 = 1.75

b. 14/35 = 0.4

c. 5/3 = 1.66

ç. -7/9= 0.77

d. 2/11 = 0.1888

e. -33/16 = -2.06


8) Aşağıdaki ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak en sade şekliyle ifade ediniz.
Cevap: 

a) 1,6 = 16/10 =8/5 

b) -0,245 = -245/100 =-49/20

c) -2,02 = -101/50


9) Aşağıda verilen devirli ondalık gösterimleri rasyonel sayıya çevirerek büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
Cevap:
0, 4 >0, 404> 0,04


10) Aşağıdaki devirli ondalık gösterimleri rasyonel sayıya çeviriniz.
Cevap:

a) 0, 5 = 5/9

b) 1, 29 = 128/99

c) 27, 4 = 247/9

ç) 3,06 = 303/90


11) Aşağıdaki işlemleri yapınız.
Cevap:

a. 3/2+ 4/11 = 41/22

b. (-5) + (-2/3) = -17/3

c. (-3 tam 2/5 ) + ( -2 tam 1/3) = -86/15

ç. -3+ 14/3+1/2= -13/6 

d. 2/3-5/7 = -1/21

e. -3 tam -(2/5)= -17/5


12) Aşağıdaki işlemleri yapınız.
Cevap: 

a. 100 x 5/4 = 125

b. (2/7) x ( -2/3) = -1 

c. (-3 tam 2/5 ) + (-2 tam 1/3 ) = -14/5

ç. (-2/3)x(-3/4)x(-4/5)x(-5/7) = 112/15

d. 0÷ -7/5 = 2/7

e.(-6/7) ÷ 3/14 = 0 

f. 8/3÷5/7= 56/15

g. 8/3÷5/7= 16/5

ğ. 2/5x 1/8 = 1/20


13) Aşağıdaki işlemlerde kullanılan özellikleri dikkate alarak kutucuktaki kelimelerden uygun olanları verilen boşluklara yerleştiriniz.
Cevap: 

a. 1/2+1/3= 1/3+1/2 toplama işleminin değişme özelliği

b. 0x5/3 = 0 çarpma işleminin yutan eleman özelliği

c. (3/7+1/8)+1/2 = 3/7+(1/8+1/2) toplama birleşme özelliği


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 107 Ders Kitabı Cevapları

14) -4/7’nin toplama işlemine göre tersi ile 1 tam 2/5 ’in çarpma işlemine göre tersinin toplamı kaçtır?
Cevap: 4/7+5/7=9/7


15) (2/17+5/13)-(2/17+5/8+5/13) işleminin sonucu kaçtır?
Cevap: A) -5/8

16) 1+ 1+1/3/2 işleminin sonucu kaçtır?
Cevap: 15/8


17) Aşağıdaki üslü ifadelerin değerlerini bulunuz.
Cevap:

a.(-1/2)² = 1/4

b. (-4/5)² = -64/125

c. (-2 tam 1/2)²= 25/4 


18) (3/2)² + 16/9÷ (-4/3)² işleminin sonucu kaçtır?
Cevap:
B) 3/2


19) 72 sayısının 1/3 ’ünün 8 5 ’i kaçtır?
Cevap:

9/4+16/9 ÷ -64/27 = 9/4+ 16/9 x(-27/64) = 9/4=3/4=6/4=3/2


20) Kilosu 36 TL olan fındıktan 3/4 kg, kilosu 24 TL olan fıstıktan da 1 tam 1/2 kg alan kişi toplam kaç TL öder?
Cevap:

36 x 3/4 =27 

24 x 3/2 = 36 

27+36= 63


21) 32 kişilik bir sınıfın 5/8 ’i erkektir. Erkeklerin3/4 ’ünün, kızların da5/6 ’sının en sevdiği ders matematik olduğuna göre bu sınıfta kaç öğrencinin en sevdiği ders matematiktir?
Cevap: 32 x 5/8= 20(erkek)

20 x 3/4 = 15

15+10 =25

32-12 =22 (kız) 

12 x 5/6 = 10


22) Bir sınavdaki soruların yarısı çoktan seçmeli, 3/7 ’si açık uçlu sorular, diğerleri ise boşluk doldurma sorularıdır. Sınavda 5 tane boşluk doldurma sorusu bulunduğuna göre toplam kaç soru olduğunu bulunuz.
Cevap: 

1/2 + 3/7 = 13/14 

14/14 – 13/14 = 1/14 ü boşluk doldurma sorularıdır.

 1/14 ü 5 tane ise toplam 5 x 14 = 70 soru vardır.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.