Cevap Yaz
30 Kasım 2022, 18:30 - Sena Yazdı

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 247-248-249-250-251. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf Matematik Ders Kitabı 247-248-249-250-251. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2022-2023 eğitim–öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 5. Ünite Değerlendirme Soruları konusunun bulunduğu 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 247-248-249-250-251 Cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 247-248-249-250-251. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 247-248-249-250-251. Sayfa Cevapları 5. Ünite Değerlendirme Soruları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 247 Ders Kitabı Cevapları

1) Yandaki şekilde [BD, ABC açısının açıortayıdır. m(ABD)= a+20° ve m(DBC)= 2a+10° olduğuna göre m(ABC)= ?
Cevap:
a + 20 = 2a + 10

a = 10
10 + 20 = 30°
2 . 10 + 10 = 30°
m(ABC)= 30 + 30 = 60°


2) m(ABD)= 50° ve m(DBC)= 80°’dir. Yanda verilenlere göre ABD  ve DBC’nin açıortayları arasında kalan açı kaç derecedir?
Cevap:
7. Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 247 Ders Kitabı Cevapları


3) Yandaki krokide Papatya Sokak ve Gül Sokak birbirine paraleldir. Buna göre aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
Cevap: 

a) 1 numaralı açı ile 5 numaralı açı ……yöndeş……. açılardır.

b) 2 numaralı açı ile 4 numaralı açı ……ters…… açılardır.

c) ….İç ters…… açıya 4 numaralı açı ile 6 numaralı açı örnektir.

ç) 2 numaralı açı ile 8 numaralı açı ……dış ters…… açıya örnektir.

d) 5 ve 7 numaralı açılar ters açılardır. Bu nedenle bu açılar …..eş……. açılardır.


4) Yandaki şekilde d // k  ve m // n olduğuna göre a + b kaç derecedir?
Cevap: C) 110
3b + 30 = 120

3b = 90
b = 30

120 + a-20 = 180
a = 80
80 + 30 = 110


5) [NO // [LM ve m(KLM)= 65°, m)LKN)= 70° olduğuna göre m(KNO)= ?
Cevap:
7. Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 247 Ders Kitabı Cevapları1


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 248 Ders Kitabı Cevapları

6) Sekiz kenarlı bir çokgenin iç açı ölçüleri toplamı kaç derecedir?
Cevap: 
(n – 2) . 180 = 6 . 180 = 1080


7) İç açı ölçüleri toplamı 1260 olan düzgün çokgenin kaç kenarı vardır?
Cevap: 9 kenarı vardır.


8) Düzgün onikigenin bir iç açısının ölçüsünün, düzgün beşgenin bir dış açısının ölçüsüne oranı nedir?
Cevap:
7. Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 248 Ders Kitabı Cevapları


9) Yandaki ABCDE beşgeninde verilenlere göre göre x kaçtır?
Cevap:
8x + 180 + 120 = 540

8x = 240
x= 30


10) Yandaki ABCD yamuğunda |AB| = |AD| ve m(BAD)= 130° ise m(DBC)= ?
Cevap: m(DBC)= 25°
7. Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 248 Ders Kitabı Cevapları2


11) ABCD paralelkenarında m(EBA)= 25° ve m(CED)= 120° ise m(ACD)= ?
Cevap: m(ACD)= 35°
7. Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 248 Ders Kitabı Cevapları4


12) Yandaki şekilde ABCDEF düzgün altıgen, FELK karedir. Buna göre m(DEL) kaç derecedir?
Cevap: C) 150
360 – 210 = 150


13) Bir kenarının uzunluğu 6 cm olan KLMN eşkenar dörtgeninde |PN|= 10 cm ise KLMN eşkenar dörtgeninin alanını bulunuz.
Cevap: 6 . 10 = 60cm²


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 249 Ders Kitabı Cevapları

14) ABCD eşkenar dörtgeninin alanı 300 cm² ve |BD|= 30 cm ise |AC|= ?
Cevap:
30 . |AC| = 300

|AC| = 10


15) Yanda birim kareli kâğıt üzerine çizilmiş yamuğun alanının kaç birim kare olduğunu bulunuz.
Cevap:
7. Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 249 Ders Kitabı Cevapları


16) Yandaki ABCD yamuğunun alanı 90 cm² olduğuna göre yamuğun yüksekliği kaç cm’dir?
Cevap:
7. Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 249 Ders Kitabı Cevapları1


17) Yanda yarıçapı 12 cm olan daire şeklinde bir tabak vardır. Tabağın içinde köşegen uzunlukları 5 cm ve 4 cm olan iki adet eş baklava dilimi vardır. Tabağın boş kısmının alanı nedir? (π= 3 alınız.)
Cevap:
πr²= π . 12² = 144 . 3 = 432
2 . 5 .4/2 = 20

432 – 20 = 412


18) Kenar uzunlukları birer doğal sayı ve alanı 32 br² olan farklı kaç dikdörtgen çizilebilir?
Cevap: 3 farklı şekilde
32→ 1, 2, 4, 8, 16, 32


19) Yandaki şekil, her birinin alanı 36 br² olan 8 eş kareden oluşmaktadır. Şeklin çevresini bulunuz.
Cevap: 6 . 16= 96


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 250 Ders Kitabı Cevapları

20) Yanda birim kareli kâğıda çizilmiş boyalı bölgenin alanı kaç br²’dir?
Cevap:
7. Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 250 Ders Kitabı Cevapları


21) Şekilde |AB|=|BC|= 8 cm ve |AE|=|DC|= 4 cm’dir. m(A)= m(B)= m(C)= 90° olduğuna göre ABCDE çokgeninin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap: D) 56
7. Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 250 Ders Kitabı Cevapları1


22) Her birinin çevre uzunluğu 18 santimetre olan dikdörtgen biçimindeki 2 eş fayanstan oluşmuş kare şeklindeki bölgenin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap: A) 36

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 250 Ders Kitabı Cevapları12


23) Yandaki O merkezli çemberde m(KOM)= 100° ise KRM yayının ölçüsü kaç derecedir?
Cevap:
7. Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 250 Ders Kitabı Cevapları3


24) Yandaki O merkezli çemberde KN ve LM, ölçüleri eşit olan yaylardır. m( KN )= 85° ve m(LOM)= 4x+5° ise x kaç derecedir?
Cevap:
4x -5= 85

x = 22,5


25) Bisikletlerde tekerleğin çapı “inç” biriminden ifade edilir. 26 jant bisiklette jantın çapı 26 inçtir. Can’ın yeni aldığı 26 jantlı bisikletin jantının çevre uzunluğu kaç cm’dir?
Cevap:

r= 13 inç
r= 13 . 2,54 = 33,02
Ç= 2πr
Ç= 2 . 3 . 33,02
Ç= 198,22 cm.


26) 25 m uzunluğundaki bir tel ile yarıçapının uzunluğu 20 cm olan çemberlerden en çok kaç tane oluşturulabilir?
Cevap: B) 20

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 250 Ders Kitabı Cevapları12


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 251 Ders Kitabı Cevapları

27) A noktasındaki çember ok yönünde hareket ettirildiğinde

a) 1 tam tur atarsa hangi noktaya veya noktalar arasına gelir?
Cevap:
2πr= 6 . 3 = 18 (DE arası)


b) 2 tur atarsa hangi noktaya veya noktalar arasına gelir?
Cevap: 36 cm
H noktasın gelir.


28) Yandaki şekil, yarıçapı 6 cm ve 2 cm olan yarım çemberlerden oluşmuştur. Verilen şeklin çevresi kaç cm’dir?
Cevap:
Ç1= 2πr = 2 . 3 . 6 = 36
Ç2= 2πr= 2 . 3 . 2 = 12
36 + 12 = 48


29) Yandaki şekilde yarıçapı 2 cm olan tekerlek M noktasından harekete başlayıp 160°’lik yay üzerinde döndürülerek K noktasına getiriliyor. Bu tekerlek K noktasına gelene kadar kaç tam tur atar?
Cevap:
7. Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 251 Ders Kitabı Cevapları


30) Yandaki şekil, yarıçapı 9 cm olan bir dairedir. Bu dairenin alanını bulunuz.
Cevap:
7. Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 251 Ders Kitabı Cevapları1


31) Yanda verilen O merkezli daire diliminin yarıçap uzunluğu 8 cm’dir. m(AOM)= 72° olduğuna göre daire diliminin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap: B) 60 


32) Yanda verilen dikdörtgen şeklindeki ahırın köşesine 4 m’lik iple bağlanan koyunun otlayacağı alanın en fazla kaç m² olabileceğini hesaplayınız.
Cevap:
7. Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 251 Ders Kitabı Cevapları5


7.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 247-248-249-250-251. Sayfa, 5. Ünite Değerlendirme Soruları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.