Cevap Yaz
30 Ocak 2023, 16:30 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 263-269. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf Matematik Ders Kitabı 263-269. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Ortalama, Ortanca, Tepe Değer konusunun bulunduğu 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa  263-269 Cevapları konusunu paylaştık. Ortalama, Ortanca, Tepe Değer konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 263-269. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı  263-269. Sayfa Cevapları Ortalama, Ortanca, Tepe Değer

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 263 Ders Kitabı Cevapları

ETKİNLİK

• Öğrencilerin aldığı puanları toplayınız.
• Bulduğunuz sonucu öğrenci sayısına bölünüz.
• Bulduğunuz sonuçla veriler arasında nasıl bir ilişki vardır?
Cevap:

90 + 80 + 100 + 75 + 80 + 95 + 70 + 80 + 90 + 80 + 75 = 915
915 ÷ 11 = 83,18

• İsimlere bakmaksızın alınan puanları küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
• Ortadaki puanı işaretleyiniz.
• 12 öğrenci olsaydı ortadaki puan için ne söylerdiniz?
Cevap:  70, 75, 75, 80, 80, 80, 80, 90, 90, 95, 100 → ortadaki puan 80’dir.

• Hangi puandan kaçar tane alındığını tespit ediniz.
• En fazla hangi puanın alındığını belirtiniz
Cevap: En çok 80 puan alınmıştır. 4 kişi almıştır.

Sınıfın başarı durumunu belirlemede hangi adım daha iyi sonuç verir?
Cevap: Aritmetik ortalaması ile sınıfının başarısını hesaplamak daha iyi sonuç verir. 


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 269 Ders Kitabı Cevapları

Çözüm Sende

1) 5, 5, 5, 6, 6, 3, 3, 2, 8 veri grubunun

a) Aritmetik ortalamasını
Cevap:

5 + 5 + 5 + 6 + 6 + 3 + 3 + 2 + 8 = 43
43  ÷  9 = 4,78

b) Tepe değerini (mod)
Cevap:  En çok tekrar eden sayı yani 5’tir.

c) Ortancasını (medyan) bulunuz.
Cevap:  2, 3, 3, 5, 5, 5, 6, 6, 8 → Ortada olan 5 rakamıdır.


2) Aşağıdaki ifadelerden doğru olana “D”, yanlış olana “Y” yazınız
Cevap:

⇒ 3, 4, 4, 5 veri grubunun modu yoktur. (Y) → Modu en çok tekrar eden sayı 4’tür.
⇒ 7, 8, 9 veri grubunun medyanı 9’dur. (Y) → Sıraladığımız zaman ortanca değeri 8 olur. 
⇒ 3, 6, 7, 8, 8 veri grubunun modu 8’dir. (D)
⇒ 7, 6, 5, 4 veri grubunun medyanı 5’tir. (Y)
⇒  2, 2, 3, 4, 4, 5 veri grubunun modu 2’dir. (Y) → En çok tekrar eden 2 ve 4’tür. 


3) Yandaki tabloda 7/E sınıfındaki öğrencilerin matematik sınavından aldığı notlar verilmiştir. Bu tabloya göre 7/E sınıfı matematik notlarının

a) Aritmetik ortalamasını
Cevap:

3 + 4 + 24 + 24 + 25 = 80
80 ÷ 24 = 3,3

b) Tepe değerini (mod)
Cevap: : En çok tekrar eden 8 öğrencinin aldığı 3 notudur. 

c) Ortancasını (medyan) bulunuz.
Cevap:  1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5 → Ortada iki sayı olduğu için toplar ikiye böleriz. 3 + 3 = 6/2 = 3 olur.


4) 5 kişilik Yılmaz ailesinin yaşlarının ortalaması 24’tür. Yılmaz ailesinin 70 yaşındaki dedeleri de onlarla yaşamaya başlayınca ailenin yeni yaş ortalaması kaç olur?
Cevap:

5 x 24 = 120
120 + 90 = 210
210 ÷ 6 = 30


5) Bir gruptaki 6 kişinin yaşlarının aritmetik ortalaması 30’dur. Bu gruptan 28 ve 40 yaşlarında 2 kişi ayrılırsa grubun yaş ortalamasında nasıl bir değişiklik olur? Açıklayınız.
Cevap:

6 x 30 = 210
210 – 28 – 40 = 142
142 ÷ 4 = 35,5


6) “4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, a’’ veri grubunda a yerine kaç yazılırsa veri grubunun tepe değeri ile aritmetik ortalaması eşit olur?
Cevap:

Mod 6 olduğu için;
(64 + a) ÷ 12 = 6
(64 + a) = 12 x 6
(64 + a) = 72
a = 72 – 64 = 8 olur.


7) Bir öğretim üyesi beşer kişilik 3 sınıfta yıl sonu sınavı yapmıştır. Alınan puanlar aşağıdaki tabloda verilmiştir

a) Her bir sınıfın aldığı puanların aritmetik ortalamasını bulunuz.
Cevap:

A sınıfı → 90 + 80 + 70 + 75 + 85 = 400 ÷ 5 = 80 olur
B sınıfı → 100 + 100 + 80 + 80 + 60 = 420 ÷ 5 = 84 olur
C sınıfı → 40 + 65 + 95 + 90 + 90 = 380 ÷ 5 = 76 olur.

b) Her bir sınıfın aldığı puanların tepe değerini bulunuz
Cevap:

A sınıfı → Yoktur.
B sınıfı → 100 ve 80
C sınıfı → 90

c) Her bir sınıfın aldığı puanların ortancasını (medyan) bulunuz.
Cevap:

A sınıfı → 70, 75, 80, 85, 90 → ortancası 80
B sınıfı → 60, 80, 80, 100, 100 → ortancası 80
C sınıfı → 40, 65, 90, 90, 95 → ortancası 90

ç) Hangi sınıf daha başarılıdır? Nedenleriyle açıklayınız.
Cevap: Aritmetik ortalaması en yüksek B sınıf olduğu için B sınıfı başarılıdır. 

d) A sınıfına yeni gelen bir öğrenci sınavdan 10 puan almıştır. Sınıfın ortalaması ve medyanı kaç olur? Bu durumdan hangisi daha çok etkilenir?
Cevap:

A sınıfı → 90 + 80 + 70 + 75 + 85 + 10 = 410 ÷ 6 = 68,3 olur. ortalaması
Medyanı → 10, 70, 75, 80, 85, 90 → 75 + 80 = 77,5 olur. medyan


7.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 263-269. Sayfa, Ortalama, Ortanca, Tepe Değer 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.