Cevap Yaz
4 Nisan 2023, 14:36 - Sena Yazdı

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 101-104-105-106-107-109-110-111-112. Sayfa Cevapları Adım Adım Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 101-104-105-106-107-109-110-111-112 Sayfa Cevapları Adım Adım Yayıncılık 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerimizin günlük hayatta en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan 8.sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları sayfa 101-104-105-106-107-109-110-111 ve 112’deki ders kitabı cevaplarını paylaştık. Eksik veyahut hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak konunun düzeltilmesine yardımcı olabilirsiniz. Bu konu içerisinde Asitler ve Bazlar konusunu cevapladık.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 101-104-105-106-107-109-110-111-112. Sayfa Cevapları Adım Adım Yayıncılık

8.Sınıf Adım Adım Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 101-104-105-106-107-109-110-111-112. Sayfa Cevapları Asitler ve Bazlar

8. Sınıf Fen Bilimleri Adım Adım Yayınları Sayfa 101 Ders Kitabı Cevapları

Diş macunu, kabartma tozu, şampuan, mide ilacı, amonyaklı ev temizleyiciler, gübre ve çamaşır suyu bazik maddelere örnektir. Siz de günlük yaşamdan bazik maddelere örnekler veriniz.
Cevap: Çamaşır suyu, yağ çözücü, Kireç sökücü, diş macunu, şampuan, kabartma tozu..

8. Sınıf Fen Bilimleri Adım Adım Yayınları Sayfa 104 Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Fen Bilimleri Adım Adım Yayınları Sayfa 104 Ders Kitabı Cevapları

Sonuca Varma

1. Sıvıların başlangıçtaki renklerinin değişmesinin sebebi nedir?
Cevap: Sıvılar asidik ve bazik tepkimeye girdiklerinden renkleri değişmiştir.


2. Hangi sıvıların renkleri birbirine benzemektedir? Sizce bu durumun sebebi nedir?
Cevap: Limon suyu ve süt kırmızının tonu; saf su sulandırılmış sıvı sabun ve karbonatlı su mavinin tonlarıdır.. Çünkü Limon ve süt asit, saf su sulandırılmış sıvı sabun ve karbonatlı su bazdır.


8. Sınıf Fen Bilimleri Adım Adım Yayınları Sayfa 105 Ders Kitabı Cevapları

Buna göre pH ölçeğindeki maddelerden hangileri limondan daha kuvvetli asidik maddedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Kezzap ve mide asidi limondan daha kuvvetli asidik özelliğe sahiptir.


Bazik bir maddenin pH değeri arttıkça bazlık kuvveti artar. Peki, pH ölçeğindeki maddelerden
hangileri amonyaktan kuvvetli bazik maddedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Çamaşır suyu ve sodyum hidroksit daha kuvvetli bazik özelliğe sahiptir.


Araştıralım Sunalım

Günlük yaşamda kullanılan bazı paketlenmiş gıdaların ve temizlik malzemelerinin pH değerlerini araştırarak aşağıdaki tabloya yazınız. Bu maddelerin pH değerlerini kullanarak asitlik ve bazlık durumları hakkında çıkarımlarda bulununuz. Hazırladığınız tabloyu sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:
8. Sınıf Fen Bilimleri Adım Adım Yayınları Sayfa 105 Ders Kitabı Cevapları


8. Sınıf Fen Bilimleri Adım Adım Yayınları Sayfa 106 Ders Kitabı Cevapları

Aşağıdaki görsellerde verilen pH kağıtlarından hangisi asidik, hangisi bazik bir sıvıya temas ettirilmiştir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: İlk resimdeki kağıt asidik, ikinci resimdeki kağıt bazik sıvıya temas ettirilmiştir.


8. Sınıf Fen Bilimleri Adım Adım Yayınları Sayfa 107 Ders Kitabı Cevapları

Çamaşır suyu ve tuz ruhu gibi maddelerin üzerinde “Deri ile temasından kaçınınız.”, “Aşındırıcıdır.”, “Tahriş edicidir.” gibi uyarılar okudunuz mu? Sizce temizlik malzemelerinin bazılarının üzerinde bu ve benzeri uyarılar yazmasının sebebi ne olabilir?
Cevap: Evet okudum. Çünkü yüksek bazik özelliğe sahip oldukları için reaksiyon gösterebilme, alerji yapabilme ve tahriş edebilme ihtimalinden dolayı yazılmıştır.


Sonuca Varma

Gözlemlerinize dayanarak asitlerin ve bazların günlük hayatta kullandığımız maddeler ve sağlığımız üzerinde ne gibi olumsuz etkileri olabileceğini açıklayınız.
Cevap: Asidik özelliğe sahip maddeler vücudun pH değerinin düşmesine sebep olur ve dişlerde çürüme başlar. Bu yüzden asitli şeyler tüketildikten sonra bazik olan diş macunu ile dişleri fırçalamak gerekir. 


8. Sınıf Fen Bilimleri Adım Adım Yayınları Sayfa 109 Ders Kitabı Cevapları

Aşağıdaki görselde verilen temizlik malzemesinin üzerinde yazan uyarıyı okuyunuz. Bu malzemeyi kullanırken ne gibi tehlikelerle karşı karşıya olduğunuzu ve bu tehlikelere karşı ne gibi önlemler
alınabileceğini sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap: Uyarıda çamaşır suyunu başka temizlik malzemeleri ile karıştırılmaması gerektiği söylenmektedir. Çünkü temizlik malzemeleri karıştırıldığında reaksiyona girerek zehirlenmelere sebep olur.


8. Sınıf Fen Bilimleri Adım Adım Yayınları Sayfa 110 Ders Kitabı Cevapları

Araştıralım Sunalım

Aşağıdaki soruların cevabını ansiklopedi, genel ağ, kütüphane, video-CD vb. kaynaklardan araştırınız. Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

• Asit yağmurlarının oluşum sebepleri nelerdir?
Cevap: Sanayi atıkları, atık gazlar, fosil yakıtların yakılması gibi sebeplerden dolayı asit yağmurları oluşur.


• Asit yağmurlarının etkileri nelerdir?
Cevap: Göllere, akar sulara, toprağa ve havaya karışarak insan vücuduna girerek kanser, bronşit gibi hastalıklara sebep olur. Bitkileri, toprakları ve suları zehirler.


• Asit yağmurlarının etkilerini azaltmak için çözüm önerileriniz nelerdir?
Cevap: 
– Fabrika bacalarına filtre takılmalı
– Yenilenebilir enerji kaynakları kullanmalı
– Yeşil alanlar arttırılmalı


8. Sınıf Fen Bilimleri Adım Adım Yayınları Sayfa 111 Ders Kitabı Cevapları

Asit yağmurlarının olumsuz etkilerinden korunmak için herkesin üzerine düşen sorumluluklar vardır. Yukarıdaki görselde verilen belediye başkanının yerinde siz olsaydınız yaşadığınız bölgede asit yağmurlarının olumsuz etkilerini azaltmak için neler yapardınız? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap: Belediye başkanının yerinde olsaydım ağaçlandırmayı artırırdım, fabrikalara düzenli olarak denetleme yapardım, atık suların deniz ve göllere bırakılmasını yasaklar gereken önlemleri alırdım.


8. Sınıf Fen Bilimleri Adım Adım Yayınları Sayfa 112 Ders Kitabı Cevapları

4. BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

A. Yanda bazı bileşiklerin suda çözündüğünde oluşturduğu iyonlar verilmiştir. Bu bileşiklerle ilgili soruları cevaplayınız.

1. Hangi bileşiklerin pH değeri 7’den büyüktür?
Cevap: AI(OH)3 , NaOH bileşiklerin pH değeri 7’den büyüktür.


2. Hangi bileşiklerin pH değeri 7’den küçüktür?
Cevap: HCI, H2S04  
bileşiklerin pH değeri 7’den küçüktür.


B. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun kavramlarla tamamlayınız.

1. Asitler metal kaplarda saklanmamalıdır. Çünkü kabı aşındırarak zarar verir.


2. Temizlik yaparken çamaşır suyu, asidik maddelerle karıştırılmamalıdır. Çünkü reaksiyona girerek zehirlenmelere yol açabilir.


3. Mide ilaçları bazik maddelerdir. Çünkü mide asidik özellikte olduğundan dolayı etki gösterebilmesi için bazik özelliktedir.


C. Aşağıdaki pH ölçeğinde günlük hayatta kullanılan bazı maddeler verilmiştir. Buna göre aşağıdaki tabloda verilen ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” kutucuğuna “✓” işareti koyunuz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.
Cevap:
8. Sınıf Fen Bilimleri Adım Adım Yayınları Sayfa 112 Ders Kitabı Cevapları


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 101-104-105-106-107-109-110-111-112 Sayfa Cevapları Adım Adım Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 101-104-105-106-107-109-110-111-112 Sayfa, Asitler ve Bazlar konusu içerisinde eksik veyahut hatalı bir kısımla karşılaşmanız durumunda bunu bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.